Re: redhat-config-samba (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-09-07 22:26:55

lör 2002-09-07 klockan 22.04 skrev Göran Uddeborg:
> > #: ../src/mainWindow.py:103
> > msgid "/_Preferences/Samba _Users..."
> > msgstr "/_Inställningar/Samba-_användare..."
> 
> Här vill jag bli av med bindestrecket.

Det ska du få.


> > #: redhat-config-samba.gladestrings:17
> > msgid "Tuning"
> > msgstr "Finjustering"
> 
> Trimning?

Nä, det tycker jag låter lite väl moppeaktigt. Det handlar ju inte om
att man plockar bort inlagda spärrar för att dramatiskt förbättra
prestanda, utan snarare om att man justerar vissa parametrar för att
eventuellt få bättre prestanda beroende på hur den lokala situationen
ser ut. Eller?


> > #: redhat-config-samba.gladestrings:75
> > msgid "Default directory creation permissions:"
> > msgstr "Standardrättigheter för katalogskapande:"
> 
> Kanske "... för skapade kataloger" blir naturligare språk?

Okej då, jag ändrar.


> > #: redhat-config-samba.gladestrings:76
> > msgid "Default file creation permissions:"
> > msgstr "Standardrättigheter för filskapande:"
> 
> Motsvarande.

Mmm.


> > #: redhat-config-samba.gladestrings:78
> > msgid "Samba Users"
> > msgstr "Samba-användare"
> 
> Bort med bindestrecket.

Jaja.


> > #: redhat-config-samba.gladestrings:82
> > msgid "Create New Samba User"
> > msgstr "Skapa ny Samba-användare"
> 
> Igen.

Mm.


> > #: redhat-config-samba.gladestrings:85
> > msgid "Samba Password:"
> > msgstr "Samba-lösenord:"
> 
> Igen.

Jo.


> > msgid "Confirm Samba Password:"
> > msgstr "Bekräfta Samba-lösenord:"
> 
> Igen.

Japp. Tack för kommentarerna. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-samba.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.