redhat-config-samba (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-07 22:04:01

Christian Rose writes:
> #: ../src/mainWindow.py:103
> msgid "/_Preferences/Samba _Users..."
> msgstr "/_Inställningar/Samba-_användare..."

Här vill jag bli av med bindestrecket.

> #: redhat-config-samba.gladestrings:17
> msgid "Tuning"
> msgstr "Finjustering"

Trimning?

> #: redhat-config-samba.gladestrings:75
> msgid "Default directory creation permissions:"
> msgstr "Standardrättigheter för katalogskapande:"

Kanske "... för skapade kataloger" blir naturligare språk?

> #: redhat-config-samba.gladestrings:76
> msgid "Default file creation permissions:"
> msgstr "Standardrättigheter för filskapande:"

Motsvarande.

> #: redhat-config-samba.gladestrings:78
> msgid "Samba Users"
> msgstr "Samba-användare"

Bort med bindestrecket.

> #: redhat-config-samba.gladestrings:82
> msgid "Create New Samba User"
> msgstr "Skapa ny Samba-användare"

Igen.

> #: redhat-config-samba.gladestrings:85
> msgid "Samba Password:"
> msgstr "Samba-lösenord:"

Igen.

> msgid "Confirm Samba Password:"
> msgstr "Bekräfta Samba-lösenord:"

Igen.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.