Re: Olöst terminologi

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-09-07 22:20:32

lör 2002-09-07 klockan 22.08 skrev Gudmund Areskoug:
> > Även om det är intressant att få en diskussion och tjugo olika
> > översättningsförslag från tjugo olika personer bör det ju ändå knappast
> > vara aktuellt att använda någon annan översättning än den som används i
> > gränssnittet. Annars stjälper man ju bara snarare än hjälper användaren,
> > genom att man förvillar begreppen.
> > Antingen får översättningen i gränssnittet eller den i dokumentationen
> > ändras, men de bör stämma överens, annars är det inte mycket mening, hur
> > bra ett visst översättningsförslag än är. Därför tycker jag att en
> > vettig strategi vore att först undersöka vad det heter i översättningen
> > och sedan eventuellt fråga och debattera, och inte tvärtom.
> > 
> > Kommentarer? Har jag missförstått något?
> 
> tips: ladda ned alla eller några centrala relevanta po-filer (eller
> ett po-kompendium, om det finns ett) och använd grep eller något
> annat sökinstrument (som t. ex. Kbabels inbyggda) på begreppen. 
> 
> Postar man sedan tvetydiga träffar (med träffkällan angiven) från
> sådana sökningar på listan, så kan vi kanske uppnå mer enhetliga
> gränssnitt i slutänden.

Ja. Jag vill komma med ytterligare tips. Om någon letar översättningar
som används i GNOME 2.0 så hittar man alla sådana på följande adresser:

http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.0-core/sv.html
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.0-fifth-toe/sv.html
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.0-extras/sv.html

Dessa uppdateras dagligen från cvs. Det fina med dem är att de är de
senaste som används eller kommer att användas för GNOME 2.0 (i och med
att de pekar på rätt cvs-branch). De som finns på min server pekar
oftast på HEAD, vilket inte alltid är rätt om man letar efter de
översättningar som används i någon specifik GNOME-version.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.