redhat-config-packages (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-07 11:49:09

Christian Rose writes:
> #: src/InstallDruid.py:336 src/SinglePackageWindow.py:193
> msgid ""
> "Prior to system update, this tool must determine which packages need "
> "upgrading.  This may take a few minutes."
> msgstr ""
> "Detta verktyg måste innan systemet kan uppdateras undersöka vilka paket som "
> "måste uppgraderas. Detta kan ta ett antal minuter."


"några minuter" hade kanske varit ännu närmare värdemässigt.

> #: src/InstallProgressDialog.glade.h:9
> msgid ""
> "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Preparing system update</span>\n"
> "\n"
> "Prior to system update, this tool must determine which packages need "
> "upgrading.  This may take a few minutes."
> msgstr ""
> "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Förbereder systemuppdatering</span>\n"
> "\n"
> "Detta verktyg måste innan systemet kan uppdateras undersöka vilka paket som "
> "måste uppgraderas. Detta kan ta ett antal minuter."

D:o

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.