Re: redhat-config-nfs (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-06 23:11:47

Christian Rose writes:
> #: ../src/mainWindow.py:121
> msgid "Delete the selected directory"
> msgstr "Ta bort den valda katalog"

katalogEN

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.