redhat-config-packages (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 19:56:14

HÀr Àr en ny översÀttning, redhat-config-packages. Ta hemskt gÀrna en
titt. Hela filen finns Àven pÄ
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-packages.sv.po.


Christian

# Swedish messages for redhat-config-packages.
# Copyright (C) 2002 Christian Rose
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.12 2002/08/12 14:15:33 katzj Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: redhat-config-packages\n"
"POT-Creation-Date: 2002-08-12 10:13-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-12 10:41+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/CDDialog.glade.h:1
msgid "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Insert the next CD</span>"
msgstr "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">SÀtt in nÀsta cd-romskiva</span>"

#: src/CDDialog.glade.h:3 src/CDDialog.py:23
#, no-c-format, python-format
msgid ""
"Please insert the '%s' disc %d and press OK. If this disk is unavailable, "
"this operation can be canceled, but the packages installed may not work "
"correctly."
msgstr ""
"SÀtt in \"%s\" skiva %d och tryck OK. Om denna skiva inte Àr tillgÀnglig kan "
"denna operation avbrytas, men de installerade paketen kanske inte fungerar "
"korrekt."

#: src/CompsCheckDialog.glade.h:1
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Could not remove packages</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Kunde inte ta bort paket</span>"

#: src/CompsCheckDialog.glade.h:2
msgid "Could not remove packages"
msgstr "Kunde inte ta bort paket"

#: src/CompsCheckDialog.glade.h:3
msgid ""
"You have selected a package for removal that is depended upon by a necessary "
"system package. This package must be unselected before package removal can "
"continue."
msgstr ""
"Du har valt ett paket för borttagning som ett nödvÀndigt systempaket beror "
"pÄ. Detta paket mÄste avmarkeras innan paketborttagningen kan fortsÀtta."

#. get the glade file
#: src/CompsCheckDialog.py:24
msgid "Package"
msgstr "Paket"

#: src/CompsCheckDialog.py:24
msgid "System Packages"
msgstr "Systempaket"

#: src/GroupDetails.glade.h:1
msgid ""
"A package group can have both Base and Optional package members. Base "
"packages are always available when the package group is installed.\n"
"\n"
"Select the optional packages to be installed:"
msgstr ""
"En paketgrupp kan bÄde ha baspaketmedlemmar och valfria paketmedlemmar. "
"Baspaket Àr alltid tillgÀngliga dÄ paketgruppen installeras.\n"
"\n"
"VĂ€lj de valfria paket som ska installeras:"

#: src/GroupDetails.glade.h:4
msgid "Full Name:"
msgstr "FullstÀndigt namn:"

#: src/GroupDetails.glade.h:5
msgid "Package Information"
msgstr "Paketinformation"

#: src/GroupDetails.glade.h:6
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"

#: src/GroupDetails.py:19
msgid ""
"A package group can have both Base and Optional package members. Base "
"packages are always available when the package group is installed."
msgstr ""
"En paketgrupp kan bÄde ha baspaketmedlemmar och valfria paketmedlemmar. "
"Baspaket Àr alltid tillgÀngliga dÄ paketgruppen installeras."

#: src/GroupDetails.py:20
msgid "Select the optional packages to be installed:"
msgstr "VĂ€lj de valfria paket som ska installeras:"

#: src/GroupDetails.py:95
#, python-format
msgid "%s Package Details"
msgstr "Paketdetaljer för %s"

#: src/GroupDetails.py:106
msgid "<b>Standard Packages</b>"
msgstr "<b>Standardpaket</b>"

#. Give the scrolled window a good height.
#: src/GroupDetails.py:132
msgid "<b>Extra Packages</b>"
msgstr "<b>Extrapaket</b>"

#. Give the scrolled window a good height.
#. Give the scrolled window a good width.
#: src/InstallDruid.glade.h:1 src/MainWindow.glade.h:1
msgid "<span size=\"xx-large\" color=\"white\">Add or Remove Packages</span>"
msgstr ""
"<span size=\"xx-large\" color=\"white\">LĂ€gg till eller ta bort paket</span>"

#: src/InstallDruid.glade.h:2
msgid "<span size=\"xx-large\" color=\"white\">Installation Overview</span>"
msgstr ""
"<span size=\"xx-large\" color=\"white\">Översikt av installation</span>"

#: src/InstallDruid.glade.h:3
msgid "Install packages from this CD. "
msgstr "Installera paket frÄn denna cd-skiva. "

#: src/InstallDruid.glade.h:4
msgid "The packages were successfully installed."
msgstr "Paketen installerades utan problem."

#. !/usr/bin/python2.2
#. get the glade file
#. setup the druid.
#. setup the first page
#: src/InstallDruid.py:73
#, python-format
msgid "Install packages from '%s'"
msgstr "Installera paket frÄn \"%s\""

#. setup the second page
#. setup the third page
#. setup the last page
#. Done.
#: src/InstallDruid.py:236 src/SinglePackageWindow.py:311
msgid "<span size=\"xx-large\" color=\"white\">Package Update Overview</span>"
msgstr ""
"<span size=\"xx-large\" color=\"white\">Översikt av paketuppdatering</span>"

#: src/InstallDruid.py:238 src/SinglePackageWindow.py:313
msgid ""
"<span size=\"xx-large\" color=\"white\">Package Installation Overview</span>"
msgstr ""
"<span size=\"xx-large\" color=\"white\">Översikt av paketinstallation</span>"

#: src/InstallDruid.py:240 src/SinglePackageWindow.py:315
msgid "<span size=\"xx-large\" color=\"white\">Package Removal Overview</span>"
msgstr ""
"<span size=\"xx-large\" color=\"white\">Översikt av paketborttagning</span>"

#: src/InstallDruid.py:243 src/SinglePackageWindow.py:318
#, python-format
msgid "%d package is queued for installation\n"
msgstr "%d paket Àr kölagda för installation\n"

#: src/InstallDruid.py:245 src/SinglePackageWindow.py:320
#, python-format
msgid "%d packages are queued for installation\n"
msgstr "%d paket Àr kölagda för installation\n"

#: src/InstallDruid.py:247 src/SinglePackageWindow.py:322
#, python-format
msgid "%d package is queued for removal\n"
msgstr "%d paket Àr kölagda för borttagning\n"

#: src/InstallDruid.py:249 src/SinglePackageWindow.py:324
#, python-format
msgid "%d packages are queued for removal\n"
msgstr "%d paket Àr kölagda för borttagning\n"

#: src/InstallDruid.py:252 src/InstallProgressDialog.py:159
#: src/SinglePackageWindow.py:327
#, python-format
msgid "This will free up %s of diskspace."
msgstr "Detta kommer att frigöra %s med diskutrymme."

#: src/InstallDruid.py:254 src/InstallProgressDialog.py:161
#: src/SinglePackageWindow.py:329
#, python-format
msgid "This will take %s of diskspace."
msgstr "Detta kommer att ta %s med diskutrymme."

#: src/InstallDruid.py:257 src/InstallProgressDialog.py:164
#: src/SinglePackageWindow.py:332
msgid "Warning:"
msgstr "Varning:"

#: src/InstallDruid.py:258 src/InstallProgressDialog.py:165
#: src/SinglePackageWindow.py:333
msgid ""
"An excessive number of packages are queued for removal. Please check the "
"list below to confirm that all the packages should be removed."
msgstr ""
"Ett exceptionellt stort antal paket Àr kölagda för borttagning. Kontrollera "
"listan nedan för att bekrÀfta att alla paket ska tas bort."

#. I don't trust that all window managers will honor the Motif hints.
#: src/InstallDruid.py:275 src/SinglePackageWindow.py:135
msgid "Package Update Complete"
msgstr "Paketuppdatering klar"

#: src/InstallDruid.py:276 src/SinglePackageWindow.py:136
msgid "The packages were updated successfully."
msgstr "Paketen uppdaterades utan problem."

#: src/InstallDruid.py:278 src/SinglePackageWindow.py:138
msgid "Package Installation Complete"
msgstr "Paketinstallation klar"

#: src/InstallDruid.py:279 src/SinglePackageWindow.py:139
msgid "The packages were installed successfully."
msgstr "Paketen installerades utan problem."

#: src/InstallDruid.py:281 src/SinglePackageWindow.py:141
msgid "Package Removal Complete"
msgstr "Paketborttagning klar"

#: src/InstallDruid.py:282 src/SinglePackageWindow.py:142
msgid "The packages were removed successfully."
msgstr "Paketen togs bort utan problem."

#: src/InstallDruid.py:286 src/SinglePackageWindow.py:146
msgid "Finish"
msgstr "Slutför"

#: src/InstallDruid.py:297
msgid "Checking system package status"
msgstr "Kontrollerar systempaketstatus"

#: src/InstallDruid.py:297
msgid ""
"The package manager program is searching your system to determine which "
"packages are currently installed."
msgstr ""
"Pakethanteraren söker igenom ditt system för att avgöra vilka paket som för "
"tillfÀllet Àr installerade."

#: src/InstallDruid.py:297 src/MainWindow.py:123
#: src/SinglePackageWindow.py:151
msgid "Checking System Status"
msgstr "Kontrollerar systemstatus"

#. I don't trust that all window managers will honor the Motif hints.
#: src/InstallDruid.py:306 src/MainWindow.py:126
#: src/SinglePackageWindow.py:156
msgid "Finding Tree"
msgstr "Söker trÀd"

#: src/InstallDruid.py:309 src/MainWindow.py:135
#: src/SinglePackageWindow.py:159
msgid "Reading RPM Headers"
msgstr "LĂ€ser RPM-huvuden"

#: src/InstallDruid.py:313 src/MainWindow.py:139
#: src/SinglePackageWindow.py:163
msgid "Processing Headers"
msgstr "Bearbetar huvuden"

#. FIXME: should this be a failure case?
#: src/InstallDruid.py:317 src/MainWindow.py:143
#: src/SinglePackageWindow.py:183
msgid "Reading system state"
msgstr "LÀser systemtillstÄnd"

#. successfully got the system info. Now make the install screen.
#: src/InstallDruid.py:336 src/SinglePackageWindow.py:193
msgid "Preparing System Update"
msgstr "Förbereder systemuppdatering"

#: src/InstallDruid.py:336 src/SinglePackageWindow.py:193
msgid ""
"Prior to system update, this tool must determine which packages need "
"upgrading. This may take a few minutes."
msgstr ""
"Detta verktyg mÄste innan systemet kan uppdateras undersöka vilka paket som "
"mÄste uppgraderas. Detta kan ta ett antal minuter."

#. Immediately destroy the deps check.
#: src/InstallDruid.py:382 src/InstallDruid.py:383
#: src/SinglePackageWindow.py:109 src/SinglePackageWindow.py:110
#: src/SinglePackageWindow.py:246 src/SinglePackageWindow.py:247
msgid "Upgrading System"
msgstr "Uppgraderar system"

#: src/InstallDruid.py:383 src/SinglePackageWindow.py:110
#: src/SinglePackageWindow.py:247
msgid "Installing and removing individual packages."
msgstr "Installerar och tar bort enskilda paket."

#: src/InstallDruid.py:385 src/InstallDruid.py:386
#: src/SinglePackageWindow.py:112 src/SinglePackageWindow.py:113
#: src/SinglePackageWindow.py:249 src/SinglePackageWindow.py:250
msgid "Installing Packages"
msgstr "Installerar paket"

#: src/InstallDruid.py:386 src/SinglePackageWindow.py:113
#: src/SinglePackageWindow.py:250
msgid "Adding individual packages to the system."
msgstr "LÀgger till enskilda paket pÄ systemet."

#: src/InstallDruid.py:388 src/InstallDruid.py:389
#: src/SinglePackageWindow.py:115 src/SinglePackageWindow.py:116
#: src/SinglePackageWindow.py:252 src/SinglePackageWindow.py:253
msgid "Removing Packages"
msgstr "Tar bort paket"

#: src/InstallDruid.py:389 src/SinglePackageWindow.py:116
#: src/SinglePackageWindow.py:253
msgid "Removing individual packages from the system."
msgstr "Tar bort enskilda paket frÄn systemet."

#: src/InstallDruid.py:391 src/SinglePackageWindow.py:118
#: src/SinglePackageWindow.py:255
msgid "System Update"
msgstr "Systemuppdatering"

#. I don't trust that all window managers will honor the Motif hints.
#: src/InstallProgressDialog.glade.h:1
msgid "<i>info_label</i>"
msgstr "<i>info_label</i>"

#: src/InstallProgressDialog.glade.h:3
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Completed system preparation</span>\n"
"\n"
"%d packages are queued for installation\n"
"%d packages are queued for removal\n"
"\n"
"This will take %s of diskspace."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Slutförde systemförberedelse</span>\n"
"\n"
"%d paket Àr kölagda för installation\n"
"%d paket Àr kölagda för borttagning\n"
"\n"
"Detta kommer att ta %s med diskutrymme."

#: src/InstallProgressDialog.glade.h:9
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Preparing system update</span>\n"
"\n"
"Prior to system update, this tool must determine which packages need "
"upgrading. This may take a few minutes."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Förbereder systemuppdatering</span>\n"
"\n"
"Detta verktyg mÄste innan systemet kan uppdateras undersöka vilka paket som "
"mÄste uppgraderas. Detta kan ta ett antal minuter."

#: src/InstallProgressDialog.glade.h:12
msgid "Con_tinue"
msgstr "_FortsÀtt"

#: src/InstallProgressDialog.glade.h:13 src/InstallProgressDialog.py:79
#: src/LoopDialog.glade.h:2 src/LoopDialog.py:60
msgid "Show _Details"
msgstr "Visa _detaljer"

#: src/InstallProgressDialog.glade.h:14
msgid "System Update Progress"
msgstr "Systemuppdateringsförlopp"

#: src/InstallProgressDialog.py:26
#, python-format
msgid ""
"%d packages are queued for installation\n"
"%d packages are queued for removal\n"
"\n"
msgstr ""
"%d paket Àr kölagda för installation\n"
"%d paket Àr kölagda för borttagning\n"
"\n"

#: src/InstallProgressDialog.py:29
msgid "Updating system"
msgstr "Uppdaterar system"

#: src/InstallProgressDialog.py:31
msgid "Installing and removing individual packages.\n"
msgstr "Installerar och tar bort enskilda paket.\n"

#: src/InstallProgressDialog.py:33
msgid "Update Complete"
msgstr "Uppdatering klar"

#: src/InstallProgressDialog.py:35
msgid "The system update was successfully completed.\n"
msgstr "Systemuppdateringen genomfördes utan problem.\n"

#. Details tree
#: src/InstallProgressDialog.py:75 src/LoopDialog.py:56
msgid "Hide _Details"
msgstr "Dölj _detaljer"

#: src/LoopDialog.glade.h:1
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Package Conflict Detected</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Paketkonflikt detekterad</span>"

#: src/LoopDialog.glade.h:3
msgid "_Keep the packages currently listed to be removed"
msgstr "_BehÄll de paket som för tillfÀllet Àr listade för borttagning"

#: src/LoopDialog.glade.h:4
msgid "_Remove the packages currently listed to be installed"
msgstr "_Ta bort de paket som för tillfÀllet Àr listade för installation"

#. get the glade file
#. Set the text
#: src/LoopDialog.py:27
msgid ""
"Some of the packages selected for addition require some packages selected "
"for removal."
msgstr ""
"En del av de paket som valts för tillÀggning krÀver en del av de paket som "
"valts för borttagning."

#: src/LoopDialog.py:29
msgid ""
"Some of the packages selected for addition require a package selected for "
"removal."
msgstr ""
"En del av de paket som valts för tillÀggning krÀver ett paket som valts för "
"borttagning."

#: src/LoopDialog.py:32
msgid ""
"One of the packages selected for addition require some packages selected for "
"removal."
msgstr ""
"Ett av de paket som valts för tillÀggning krÀver en del paket som valts för "
"borttagning."

#: src/LoopDialog.py:34
msgid ""
"One of the packages selected for addition require a package selected for "
"removal."
msgstr ""
"Ett av de paket som valts för tillÀggning krÀver ett paket som valts för "
"borttagning."

#: src/MainWindow.glade.h:2
msgid "Package Management"
msgstr "Pakethantering"

#: src/MainWindow.glade.h:3
msgid "_Update"
msgstr "_Uppdatera"

#. !/usr/bin/python2.2
#. set up the titlebar
#. Immediately destroy the deps check.
#: src/MainWindow.py:123 src/SinglePackageWindow.py:151
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Checking system package status</span>\n"
"\n"
"The package manager program is searching your system to determine which "
"packages are currently installed."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Kontrollerar systemets paketstatus</"
"span>\n"
"\n"
"Pakethanteraren söker igenom ditt system för att avgöra vilka paket som för "
"tillfÀllet Àr installerade."

#. main_window.xml.get_widget ('hbox2').hide()
#: src/ProgressDialog.glade.h:1
msgid "dialog1"
msgstr "dialog1"

#. Raise an exception if it gets set during the mainiteration
#. Raise an exception if it gets set during the mainiteration
#. Only update if it's changed a significant amount
#. Simple usable Progress Dialog
#. Get the necessary widgets
#: src/SummaryModel.py:27
msgid "Packages to be Installed"
msgstr "Paket som kommer att installeras"

#: src/SummaryModel.py:29
msgid "Packages to be Removed"
msgstr "Paket som kommer att tas bort"

#. Warn.
#: src/UnresolvableDependenciesDialog.py:42
msgid "Package Not Found"
msgstr "Paket kunde inte hittas"

#: src/UnresolvableDependenciesDialog.py:43
msgid ""
"The following package could not be found on your system. Installation "
"cannot continue until it is installed."
msgstr ""
"Följande paket kunde inte hittas pÄ ditt system. Installationen kan inte "
"fortsÀtta innan det har installerats."

#: src/UnresolvableDependenciesDialog.py:45
msgid "Packages Not Found"
msgstr "Paket kunde inte hittas"

#: src/UnresolvableDependenciesDialog.py:46
msgid ""
"The following packages could not be found on your system. Installation "
"cannot continue until they are installed."
msgstr ""
"Följande paket kunde inte hittas pÄ ditt system. Installationen kan inte "
"fortsÀtta innan de har installerats."

#. Setup the list
#: src/UnresolvableDependenciesDialog.py:51
msgid "Unlocatable package"
msgstr "Olokaliserbart paket"

#: src/UnresolvableDependenciesDialog.py:53
msgid "Required by"
msgstr "KrÀvs av"

#.
#. comps.py: header list and component set (package groups) management
#.
#. Copyright 2002 Red Hat, Inc.
#.
#. This software may be freely redistributed under the terms
#. of the GNU General Public license.
#.
#. this package may just be needed for a dependency and we want
#. to be able to revert to it if so (deps are selected prior to
#. a ts run and we then give people a chance to back out
#. FIXME: is this sane? it can only be marked for removal
#. if it was previously installed afaics
#. We also lose the maybe upgrade state
#. this package may just be needed for a dependency and we want
#. to be able to revert to it if so (deps are selected prior to
#. a ts run and we then give people a chance to back out
#. if it was previously installed (which touprade also implies),
#. mark it for removal -- else, revert back to not installed
#. this is a misnomer since we actually return the summary instead of
#. the description, but oh well
#. if we didn't find a translation, fall back to english
#. print "%s threw out %s of being installed" %(pkg, self.name)
#. return the total number of packages in the component
#. return the number of installed packages from the component
#. sort packages by name
#. return both the packages and the metapkgs
#. we want both the optional and defaults here, which is a little
#. silly, but c'est la vie
#. should we handle this differently?
#. FIXME: is this sane? it can only be marked for removal
#. if it was previously installed afaics
#. FIXME: this isn't really right for an anaconda-type install
#. case, but we don't want people being able to traverse includes
#. by removing components from redhat-config-packages afaict
#. (it can lead to things like base being removed which is bad ;)
#. should we handle this differently?
#. this is a bad hack, but components which are metapkgs sort of need this
#. figure out the installed state of our packages
#. FIXME: this really shouldn't be done here
#. FIXME: these packages provide things that are needed
#. in some of the other packages. they're kind of weird
#. like that so take them out of our fast path to try
#. to avoid problems
#. FIXME: these packages provide things that are needed
#. in some of the other packages. they're kind of weird
#. like that so take them out of our fast path to try
#. to avoid problems
#. now let's generate the requires dict so that we can try to
#. be intelligent on removals... again, this doesn't really
#. belong here
#. first go through and make Comp object for
#. all of the groups
#. faster dependency checking...
#. adding all the packages to a transaction set and
#. running depscheck is *slow*. let's try to make it so
#. we only have to do that once
#. we'll do a logarithmic approach to 0.67 here
#. ignore rpmlib deps
#. if we have the req already, then don't worry
#. if it's in the header list and not
#. installed / to install, we need to make it to
#. install and check it
#. look in our provides dict to see if we know where
#. it is
#. removals need to be checked too so that we can set anything depending
#. on this to be removed.
#. if it's installed already, unconditionally select to
#. remove it
#. if it's selected for being installed... unselect it for
#. now I guess. we should probably pop up a warning dialog
#. in this case
#. we don't need to worry about these (not installed)
#. update_method is done logarithmically. That is, our first
#. pass through the while loop, we go from 0.0->0.5. The next
#. pass, we go from 0.5->0.75. It's very rough, and looks a
#. little odd when we only have one pass, but it should give a
#. reasonably moving progress bar for people to look at.
#.
#. Additionally, we give the first for loop 75% of the time,
#. and the deps check 25%.
#. We need to check if the one we are going to
#. install is ok.
#. we don't actually have the conflicting package
#. in our available packages, the conflict is
#. on the system. Continue on.
#. this is a temporary way to set order of packages
#: src/comps.py:801
msgid ""
"This group includes all the packages available. Note that this is "
"substantially more packages than just the ones in all the other package "
"groups on this page."
msgstr ""
"Denna grupp innehÄller alla paket som Àr tillgÀngliga. Observera att detta "
"Àr avsevÀrt fler paket Àn de som finns i alla andra paketgrupper pÄ denna "
"sida."

#.
#. hdrlist.py - functions for dealing with header lists
#.
#. Based on code originally from anaconda's comps.py
#.
#. Copyright 2002 Red Hat, Inc.
#.
#. print "have an older version installed of %s" %(name,)
#. print "have a newer version installed of %s" %(name,)
#. they're the same version, don't worry about it
#. probably should explicitly do this instead of just having it happen
#.
#. install.py - methods related to doing installation
#.
#. Copyright 2002 Red Hat, Inc.
#.
#. step 6 is the bulk of the transaction set
#. processing time
#: src/install.py:26
msgid "Preparing to install"
msgstr "Förbereder installation"

#: src/install.py:39
msgid "Removing packages"
msgstr "Tar bort paket"

#. log("return of checksig for %s is %s" %(fn, ret))
#. Make sure this package seems valid
#. if we don't have a valid package, throw an error
#. self.messageWindow(_("Error"),
#: src/install.py:79
#, python-format
msgid ""
"The file %s cannot be opened. This is due to a missing file, a bad package, "
"or bad media. Press <return> to try again."
msgstr ""
"Filen %s kan inte öppnas. Detta beror pÄ en saknad fil, ett felaktigt paket, "
"eller felaktigt media. Tryck pÄ <retur> för att försöka igen."

#. we may want to make this error more fine-grained at some
#. point
#. self.messageWindow(_("Error Installing Package"),
#: src/install.py:104
#, python-format
msgid ""
"There was an error installing %s. This can indicate media failure, lack of "
"disk space, and/or hardware problems. This is a fatal error and your "
"install will be aborted. Please verify your media and try your install "
"again.\n"
"\n"
"Press the OK button to reboot your system."
msgstr ""
"Ett fel uppstod vid installation av %s. Detta kan bero pÄ mediaproblem, "
"brist pÄ hÄrddiskutrymme, och/eller hÄrdvaruproblem. Det hÀr Àr ett "
"ödesdigert fel och din installation kommer att avbrytas. Verifiera ditt "
"media och försök att installera igen.\n"
"\n"
"Tryck pÄ OK-knappen för att starta om ditt system."

#. we should log the output for our install somewhere
#. RPM spews to stdout/stderr. Redirect.
#. stolen from up2date/up2date.py
#. now do the rpm thing
#. restore normal stdout and stderr
#. Clean up
#. install packages in cd order (cd tag is 1000002)
#.
#. method.py - abstraction of install method
#.
#. FIXME: ripped right out of anaconda, belongs in rhpl
#. Now, we check to make sure that we aren't removing a package
#. we're not supposed to be removing.
#. meat of installing packages
#. sort to cd order
#. set up transaction set
#. FIXME: handle the case for eg the docs cd where we really do want
#. to call ts.order(). ARGH :/
#: src/method.py:153
msgid "Error installing packages"
msgstr "Fel vid installation av paket"

#: src/method.py:154
msgid ""
"There was an error installing packages.\n"
"\n"
"Exiting."
msgstr ""
"Ett fel uppstod vid installation av paket.\n"
"\n"
"Avslutar."

#. fixme - another dialog candidate. also needs to do parsing of this
#. see packages.py in anaconda for how
#. returns a list of packages that cannot be removed
#. sanity check that they have a sane system afterwards
#. no comps. We'll have to trust redhat-config-packages is
#. good enough to keep the system sane.
#. FIXME: need to get this from somewhere better
#. FIXME: need a better error message here
#: src/method.py:210
msgid "Unable to find discinfo"
msgstr "Kan inte hitta skivinformation."

#: src/method.py:211
#, python-format
msgid ""
"Unable to find a discinfo file in %s. This is not a valid source from which "
"to install Red Hat Linux packages."
msgstr ""
"Kan inte hitta en discinfo-fil pÄ %s. Detta Àr inte en giltig kÀlla som Red "
"Hat Linux-paket kan installeras ifrÄn."

#. we have to have a disc mounted here
#: src/method.py:328
msgid "Unable to find comps file."
msgstr "Kan inte hitta comps-filen."

#: src/method.py:329
msgid ""
"The comps package does not appear to be installed. This package is required "
"for the main package management interface of the package manager."
msgstr ""
"Paketet comps verkar inte vara installerat. Detta paket krÀvs för "
"pakethanterarens huvudgrÀnssnitt för pakethantering."

#. we have to have a disc mounted here
#: src/method.py:466
msgid "Incorrect disk found."
msgstr "Felaktig skiva hittad."

#: src/method.py:467
msgid ""
"The wrong CD-ROM was inserted into the drive. Please check it and try again."
msgstr "Fel cd-romskiva sattes in i enheten. Kontrollera den och försök igen."

#: src/method.py:475
msgid "Unable to access disk."
msgstr "Kan inte komma Ă„t skiva."

#: src/method.py:476
msgid ""
"The disk was unable to be accessed for reading. Please confirm that it is "
"in the drive and try again."
msgstr ""
"Skivan kunde inte kommas Ät för lÀsning. Kontrollera att den Àr i cd-"
"romenheten och försök igen."

#. timer.start()
#: src/method.py:502
msgid "Installation Tree Not Found."
msgstr "InstallationstrÀd hittades inte."

#: src/method.py:503
#, python-format
msgid "The path %s does not look like a valid installation location."
msgstr "SökvÀgen %s ser inte ut som en giltig installationsplats."

#. FIXME: need to add information to the .discinfo files to read
#. where to look for everything
#. FIXME: pulled straight from anaconda. could probably be made nicer
#. FIXME: need a better place to mount
#. skip timestamp
#. skip release description
#. read architecture
#. get the disc numbers for this disc
#. warn user if images appears to be wrong size
#. get the disc numbers for this disc
#.
#. package_gui.py: package group and individual package selection screens
#.
#. Brent Fox <bfox@redhat.com>
#. Matt Wilson <msw@redhat.com>
#. Jeremy Katz <katzj@redhat.com>
#.
#. Copyright 2000-2002 Red Hat, Inc.
#.
#. This software may be freely redistributed under the terms of the GNU
#. library public license.
#.
#. You should have received a copy of the GNU Library Public License
#. along with this program; if not, write to the Free Software
#. Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
#.
#: src/package_gui.py:36
msgid "Package Group Selection"
msgstr "Val av paketgrupper"

#. default constructor using our new GType
#: src/package_gui.py:50 src/package_gui.py:92
#, python-format
msgid "Total install size: %s"
msgstr "Total installationsstorlek: %s"

#. do all magic for packages and metapackages
#. pull out member sorted by name
#.
#. START OF editDetails
#.
#. backup state
#. PackageSelectionWindow tag="sel-group"
#. self.origSelection = self.comps.getSelectionState()
#. set the background to our selection color
#. could not load pix
#. create check button and edit button
#. make the comps title + edit button
#. we special case three comps so you can't remove them.
#. now make the url looking button for details
#: src/package_gui.py:273
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"

#. icon
#. add description if it exists
#. add some extra space to the end of each group
#: src/size_string.py:8
msgid " Byte"
msgstr " byte"

#: src/size_string.py:10
msgid " Bytes"
msgstr " byte"

#: src/size_string.py:14
msgid " Megabyte"
msgstr " megabyte"

#: src/size_string.py:16
msgid " Megabytes"
msgstr " megabyte"

#: src/size_string.py:20
msgid " Kilobyte"
msgstr " kilobyte"

#: src/size_string.py:22
msgid " Kilobytes"
msgstr " kilobyte"

#. !/usr/bin/python
#.
#. Installs a single package and its deps
#.
#. most of the code here is ripped straight out of InstallDruid.py
#.
#. Copyright 2002 Red Hat, Inc.
#.
#: src/SinglePackageWindow.py:35
msgid "No files specified."
msgstr "Inga filer angivna."

#: src/SinglePackageWindow.py:36
msgid "Please specify files to install as arguments."
msgstr "Ange filer som ska installeras som argument."

#: src/SinglePackageWindow.py:167
msgid "Reading individual package headers"
msgstr "LĂ€ser enskilda pakethuvuden"

#~ msgid "Could not remove packges"
#~ msgstr "Kunde inte ta bort paket"

#~ msgid "Packages"
#~ msgstr "Paket"

#~ msgid ""
#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Completed System Preparation</"
#~ "span>\n"
#~ "\n"
#~ "%d packages are queued for installation\n"
#~ "%d packages are queued for removal\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Slutförde systemförberedelse</"
#~ "span>\n"
#~ "\n"
#~ "%d paket Àr kölagda för installation\n"
#~ "%d paket Àr kölagda för borttagning\n"
#~ "\n"

#~ msgid ""
#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Update Complete</span>\n"
#~ "\n"
#~ "The system update was successfully completed.\n"
#~ msgstr ""
#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Uppdatering klar</span>\n"
#~ "\n"
#~ "Systemuppdateringen slutfördes utan problem.\n"

#~ msgid "no suggestion"
#~ msgstr "inget förslag"

#~ msgid ""
#~ "<span size=\"xx-large\" color=\"white\">Package Update Complete</span>"
#~ msgstr ""
#~ "<span size=\"xx-large\" color=\"white\">Paketuppdatering klar</span>"

#~ msgid ""
#~ "<span size=\"xx-large\" color=\"white\">Package Installation Complete</"
#~ "span>"
#~ msgstr ""
#~ "<span size=\"xx-large\" color=\"white\">Paketinstallation klar</span>"

#~ msgid ""
#~ "<span size=\"xx-large\" color=\"white\">Package Removal Complete</span>"
#~ msgstr ""
#~ "<span size=\"xx-large\" color=\"white\">Paketborttagning klar</span>"

#~ msgid ""
#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Upgrading System</span>\n"
#~ "\n"
#~ "Installing and removing individual packages."
#~ msgstr ""
#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Uppgraderar system</span>\n"
#~ "\n"
#~ "Installerar och tar bort enskilda paket."

#~ msgid ""
#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Installing Packages</span>\n"
#~ "\n"
#~ "Adding individual packages to the system."
#~ msgstr ""
#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Installerar paket</span>\n"
#~ "\n"
#~ "LĂ€gger till enskilda paket till systemet."

#~ msgid ""
#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Removing Packages</span>\n"
#~ "\n"
#~ "Removing individual packages from the system."
#~ msgstr ""
#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Tar bort paket</span>\n"
#~ "\n"
#~ "Tar bort enskilda paket frÄn systemet."

#~ msgid "Packages to be Upgraded"
#~ msgstr "Paket som kommer att uppgraderas"

#~ msgid "Package Conflict Detected"
#~ msgstr "Paketkonflikt detekterad"

#~ msgid ""
#~ "&lt;span size=\"xx-large\" color=\"white\"&gt;Add or Remove Packages&lt;/"
#~ "span&gt;"
#~ msgstr ""
#~ "&lt;span size=\"xx-large\" color=\"white\"&gt;LĂ€gg till eller ta bort "
#~ "paket&lt;/span&gt;"

#~ msgid "Install"
#~ msgstr "Installera"

#~ msgid ""
#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Packages to be installed</span>"
#~ msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Paket att installera</span>"

#~ msgid ""
#~ "&lt;span size=\"xx-large\" color=\"white\"&gt;Installation Overview&lt;/"
#~ "span&gt;"
#~ msgstr ""
#~ "&lt;span size=\"xx-large\" color=\"white\"&gt;Översikt av "
#~ "installation&lt;/span&gt;"

#~ msgid "&lt;i&gt;info_label&lt;/i&gt;"
#~ msgstr "&lt;i&gt;info_label&lt;/i&gt;"

#~ msgid ""
#~ "&lt;span weight=\"bold\" size=\"larger\"&gt;Completed system "
#~ "preparation&lt;/span&gt;\n"
#~ "\n"
#~ "%d packages are queued for installation\n"
#~ "%d packages are queued for removal\n"
#~ "\n"
#~ "This will take %s of diskspace."
#~ msgstr ""
#~ "&lt;span weight=\"bold\" size=\"larger\"&gt;Slutförde "
#~ "systemförberedelse&lt;/span&gt;\n"
#~ "\n"
#~ "%d paket Àr kölagda för installation\n"
#~ "%d paket Àr kölagda för borttagning\n"
#~ "\n"
#~ "Detta kommer att ta %s med diskutrymme."

#~ msgid ""
#~ "&lt;span weight=\"bold\" size=\"larger\"&gt;Preparing system update&lt;/"
#~ "span&gt;\n"
#~ "\n"
#~ "Prior to system update, this tool must determine which packages need "
#~ "upgrading. This may take a few minutes."
#~ msgstr ""
#~ "&lt;span weight=\"bold\" size=\"larger\"&gt;Förbereder "
#~ "systemuppdatering&lt;/span&gt;\n"
#~ "\n"
#~ "Detta verktyg mÄste innan systemet kan uppdateras undersöka vilka paket "
#~ "som mÄste uppgraderas. Detta kan ta ett antal minuter."

#~ msgid ""
#~ "&lt;span weight=\"bold\" size=\"larger\"&gt;Package Conflict Detected&lt;/"
#~ "span&gt;"
#~ msgstr ""
#~ "&lt;span weight=\"bold\" size=\"larger\"&gt;Paketkonflikt detekterad&lt;/"
#~ "span&gt;"

#~ msgid ""
#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Completed system preparation</"
#~ "span>\n"
#~ "\n"
#~ "%d packages are queued for installation\n"
#~ "%d packages are queued for removaln\n"
#~ msgstr ""
#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Slutförde systemförberedelse</"
#~ "span>\n"
#~ "\n"
#~ "%d paket Àr kölagda för installation\n"
#~ "%d paket Àr kölagda för borttagning\n"

#~ msgid "Standard Packages"
#~ msgstr "Standardpaket"

#~ msgid "Please insert disc %d to continue."
#~ msgstr "SÀtt in skiva %d för att fortsÀtta."

#~ msgid "That is not the correct CDROM"
#~ msgstr "Det Àr inte rÀtt cd-romskiva"

#~ msgid "The CDROM could not be mounted."
#~ msgstr "Cd-romskivan kunde inte monteras."

#~ msgid "Package Update Overview"
#~ msgstr "Översikt av paketuppdatering"

#~ msgid "Package Installation Overview"
#~ msgstr "Översikt av paketinstallation"

#~ msgid "Package Removal Overview"
#~ msgstr "Översikt av paketborttagning"

#~ msgid "Checking System Status "
#~ msgstr "Kontrollerar systemstatus "

#~ msgid "Red Hat Linux Package Management Tool"
#~ msgstr "Pakethanteringsverktyg för Red Hat Linux"

#~ msgid "Optional Packages"
#~ msgstr "Valfria paket"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.