Re: New PO file matrix

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-09-07 19:22:50

lör 2002-09-07 klockan 11.12 skrev François Pinard:
> fr gl he hr hu id it ja ko lg lv ms nb
> 57 27  9 17 22 17 17 29 15  1  1  2 14
> nl nn no pl pt ru sk sl sv tr TW uk
> 35  5 12 24  9 32 16 17 55 44 14  4  775

Nedrans! Vi måste ta in på fransmännen igen!
Någon som känner för att översätta något nytt?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.