redhat-config-kickstart (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-03 15:12:46

> #: redhat-config-kickstart.gladestrings:264
> msgid "Probe for monitor"
> msgstr "Undersök bildskärm"

Det engelska låter som man känner sig för om det finns någon
bildskärm, medan det svenska låter som man skruvar isär den och ser
hur den ser ut.

> #: redhat-config-kickstart.gladestrings:137
> msgid "Force use of lba32 mode"
> msgstr "Tvinga användning av lba32-läge"

"Framtvinga" blir väl mer språkligt korrekt än bara "tvinga"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.