initscripts (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-01 22:46:35

>   # Går detta att översätta?
>   #: /etc/rc.d/init.d/functions:446
> N msgid "Start service $1 (Y)es/(N)o/(C)ontinue? [Y] "
> N msgstr "Starta tjänsten $1 (J)a/(N)ej/(F)ortsätt? [J] "

NEJ!  Det går INTE att översätta Y/N/C!  Det ser ut som det var
meningen att det skulle gå, men att de missat lite.

https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=73251

>   #: /etc/rc.d/init.d/halt:41
> N msgid "$0: call me as 'halt' or 'reboot' please!"
> N msgstr "$0: anropa mig med \"halt\" eller \"reboot\"!"

"Med" låter lite som det vore ett argument.  Men här är det själva
programmets namn det handlar om, så jag tycker "som" passar bättre.

>   #: /etc/rc.d/rc.sysinit:31
> N msgid "\\033[0;31m"
> N msgstr "\\033[0;31m"

Borde ju inte vara markerat för översättning.  Har du rapporterat det?

>   #: /etc/rc.d/init.d/halt:15
> N msgid "$1 "
> N msgstr "$1 "

D:o.

>   #: /etc/rc.d/init.d/functions:421
> N msgid "$STRING"
> N msgstr "$STRING"

Och igen.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.