redhat-config-network (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-04 23:50:44

>  #: src/netconfpkg/gui/dialupconfig.glade.h:13
> N msgid "Enable VJ Connection-_ID Compression"
> N msgstr "Slå på VJ-komprimering av anslutnings_id"
>  
>  # Osäker
>  #: src/netconfpkg/gui/dialupconfig.glade.h:14
> N msgid "Enable _Address/Control Compression"
> N msgstr "Slå på komprimering av _adresser/styrkommandon"
>  
>  #: src/netconfpkg/gui/dialupconfig.glade.h:15
> N msgid "Enable _BSD Compression"
> N msgstr "Slå på _BSD-komprimering"
>  
>  #: src/netconfpkg/gui/dialupconfig.glade.h:16
> N msgid "Enable _CCP Compression Control Protocol"
> N msgstr "Slå på protokoll för komprimeringsstyrning (_CCP)"
>  
>  #: src/netconfpkg/gui/dialupconfig.glade.h:17
> N msgid "Enable _Protocol Field Compression"
> N msgstr "Slå på komprimering av _protokollfältet"
>  
>  #: src/netconfpkg/gui/dialupconfig.glade.h:18
> N msgid "Enable _VJ TCP/IP Header Compression"
> N msgstr "Slå på _VJ-komprimering av TCP/IP-huvuden"

Jag är inte säker på om dessa är nya på riktigt eller om bara podiff
spårat ur. Men brukar du inte använda "aktivera" som
standardöversättning av "enable"? Är det någon särskild anledning
till att du inte gjort det här?

>  #: src/netconfpkg/gui/dslconfig.glade.h:3
> N msgid "Allow dial on _demand"
> N msgstr "Tillåt uppringning vid _behov"
>  
>  #: src/netconfpkg/gui/dslconfig.glade.h:4
> N msgid "Allow the link come up on demand."
> N msgstr "Tillåt att länken kommer upp vid behov."
>  
>  #: src/netconfpkg/gui/dslconfig.glade.h:5
> N msgid "Demand setting"
> N msgstr "Kravinställning"

Jag förmodar att det handlar om samma slags "demand" i dessa tre, så
det kanske skall översättas mer konsekvent?

>  #: src/netconfpkg/gui/neat-control-propertiesdialog.glade.h:1
> N msgid "$"
> N msgstr "SEK"

Om någon någonsin skapar en sv_FI-översättning kan den skilja just
här! (Fast egentligen finns denna information redan i den generella
LC_MONETARY.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.