redhat-config-kickstart (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 19:55:49

HÀr Àr en ny översÀttning, redhat-config-kickstart. Ta hemskt gÀrna en
titt. Hela filen finns Àven pÄ
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-kickstart.sv.po.


Christian

# Swedish messages for redhat-config-kickstart.
# Copyright (C) 2001, 2002 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
#
# $Id: sv.po,v 1.32 2002/08/11 20:04:43 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: redhat-config-kickstart\n"
"POT-Creation-Date: 2001-07-19 11:24-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-11 22:04+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: UTF-8\n"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:162
msgid "IP Address:"
msgstr "IP-adress:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:12
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:37
msgid "File System Type:"
msgstr "Filsystemstyp:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:27
msgid "Partition :"
msgstr "Partition:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:70
msgid "_About"
msgstr "_Om"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:243
msgid "High"
msgstr "Hög"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:83
msgid "Language Support:"
msgstr "SprÄkstöd:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:255
msgid "Default Desktop:"
msgstr "Standardskrivbord:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:31
msgid "Make RAID Device"
msgstr "Skapa RAID-enhet"

#: ../src/partWindow.py:489
msgid ""
"The partition you specified does not end in a number. Partitions must have "
"a partition number such as \"hda1\" or \"sda3\"."
msgstr ""
"Partitionen du angav slutar inte med ett tal. Partitioner mÄste ha ett "
"partitionsnummer som exempelvis \"hda1\" eller \"sda3\"."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:280
msgid "Servers"
msgstr "Servrar"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:78
msgid "Emulate 3 Buttons"
msgstr "Emulera 3 knappar"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:157
msgid "label30"
msgstr "label30"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:195
msgid "label31"
msgstr "label31"

#: ../src/kickstartGui.py:124
msgid "Authentication"
msgstr "Autentisering"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:249
msgid "label33"
msgstr "label33"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:285
msgid "label34"
msgstr "label34"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:144
msgid "label35"
msgstr "label35"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:287
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:294
msgid "Use an interpreter:"
msgstr "AnvÀnd en tolk:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:18
msgid "Additional Size Options"
msgstr "Ytterligare storleksalternativ"

#: ../src/partWindow.py:495
msgid ""
"The partition you specified does not begin with \"hd\" or \"sd\". "
"Partitions must have a valid device name and partition number such as \"hda1"
"\" or \"sda3\"."
msgstr ""
"Partitionen som du angav börjar inte med \"hd\" eller \"sd\". Partitioner "
"mÄste ha ett giltigt enhetsnamn och partitionsnummer som exempelvis \"hda1\" "
"eller \"sda3\"."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:125
msgid "Install new boot loader"
msgstr "Installera nytt startprogram"

#: ../src/kickstartGui.py:125 redhat-config-kickstart.gladestrings:248
msgid "Firewall Configuration"
msgstr "BrandvÀggskonfiguration"

#: ../src/partWindow.py:83 redhat-config-kickstart.gladestrings:59
msgid "ext3"
msgstr "ext3"

#: ../src/partWindow.py:83 redhat-config-kickstart.gladestrings:58
msgid "ext2"
msgstr "ext2"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:133
msgid "Encrypt GRUB password"
msgstr "Kryptera GRUB-lösenord"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:14
msgid "Fill all unused space on disk"
msgstr "Fyll allt oanvÀnt utrymme pÄ disken"

#: ../src/kickstartGui.py:157
msgid "About Kickstart Configurator"
msgstr "Om Kickstart-konfigurationsprogrammet"

#: ../src/firewall.py:59
msgid "Trusted devices:"
msgstr "PĂ„litliga enheter:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:16
msgid "Fixed size"
msgstr "Fast storlek"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:55
msgid "0"
msgstr "0"

#: ../src/partWindow.py:86 redhat-config-kickstart.gladestrings:61
msgid "swap"
msgstr "vÀxling"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:293
msgid "Run outside of the chroot environment"
msgstr "Kör utanför chroot-miljön"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:203
msgid "NIS Server:"
msgstr "NIS-server:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:264
msgid "Probe for monitor"
msgstr "Undersök bildskÀrm"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:63
msgid "Kickstart Configurator"
msgstr "Kickstart-konfigurationsprogram"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:136
msgid "Use linear mode"
msgstr "AnvÀnd linjÀrt lÀge:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:147
msgid "Remove all existing partitions"
msgstr "Ta bort alla befintliga partitioner"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:256
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:24
msgid "(for example: hda or sdc)"
msgstr "(till exempel: hda eller sdc)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:299
msgid "Preview Options"
msgstr "Förhandsgranska alternativ"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:210
msgid "LDAP Server: "
msgstr "LDAP-server: "

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:301
msgid ""
"You have choosen the following configuration. Click Save File to save the "
"kickstart file. "
msgstr ""
"Du har valt följande konfiguration. Klicka pÄ Spara fil för att spara "
"kickstartfilen. "

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:141
msgid "Kernel parameters:"
msgstr "KĂ€rnparametrar:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:66
msgid "_Save File"
msgstr "_Spara fil"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:306
msgid "Create a software RAID partition"
msgstr "Skapa en programvaru-RAID-partition"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:22
msgid "Drive :"
msgstr "Enhet:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:161
msgid "None"
msgstr "Inget"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:164
msgid "Gateway:"
msgstr "Gateway:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:198
msgid "Use MD5"
msgstr "AnvÀnd MD5"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:229
msgid "Hesiod"
msgstr "Hesiod"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:278
msgid "Desktops"
msgstr "Skrivbord"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:217
msgid "Kerberos Domain Controller (KDC):"
msgstr "Kerberos-domÀnstyrenhet (KDC):"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:265
msgid "Specify hsync and vsync instead of monitor"
msgstr ""
"Ange horisontell och vertikal synkroniseringsfrekvens istÀllet för bildskÀrm"

#: ../src/partWindow.py:85 ../src/partWindow.py:145
msgid "software RAID"
msgstr "programvaru-RAID"

#: ../src/partWindow.py:477
msgid "Specify a device on which to create the partition."
msgstr "Ange en enhet pÄ vilken partitionen ska skapas."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:85
msgid "Perform installation in text mode (graphical is default)"
msgstr "Utför installationen i textlÀge (grafiskt Àr standard)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:120
msgid "Hard Drive Partition:"
msgstr "HĂ„rddiskpartition:"

#: ../src/install.py:196
msgid "Please enter a hard drive directory."
msgstr "Ange en hÄrddiskkatalog."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:107
msgid "Specify an FTP username and password"
msgstr "Ange ett FTP-anvÀndarnamn och -lösenord"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:245
msgid "Disabled"
msgstr "AvstÀngd"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:138
msgid "label174"
msgstr "label174"

#: ../src/install.py:182
msgid "Please enter an HTTP server directory."
msgstr "Ange en HTTP-serverkatalog."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:134
msgid "label173"
msgstr "label173"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:302
msgid "RAID Options"
msgstr "RAID-alternativ"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:135
msgid "LILO Options:"
msgstr "LILO-alternativ:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:206
msgid "NIS"
msgstr "NIS"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:215
msgid "Kerberos Realm:"
msgstr "Kerberos-realm:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:219
msgid "Kerberos Master Server:"
msgstr "Kerberos-huvudserver:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:95
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:117
msgid "HTTP"
msgstr "HTTP"

#: ../src/raidWindow.py:138 ../src/raidWindow.py:163
msgid "Raid Devices"
msgstr "Raid-enheter"

#: ../src/kickstartGui.py:123
msgid "Boot Loader Options"
msgstr "Startprogramalternativ"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:149
msgid "Preserve existing partitions"
msgstr "Bevara befintliga partitioner"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:127
msgid "Upgrade existing boot loader"
msgstr "Uppgradera befintligt startprogram"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:129
msgid "Use LILO for the boot loader"
msgstr "AnvÀnd LILO som startprogram"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:115
msgid "HTTP Server:"
msgstr "HTTP-server:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:261
msgid "Video Card RAM: "
msgstr "Grafikkortsminne: "

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:81
msgid "Root Password:"
msgstr "Rootlösenord:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:155
msgid "RAID"
msgstr "RAID"

msgid "RAID 5"
msgstr "RAID 5"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:307
msgid "Create a RAID device [default = /dev/md0]"
msgstr "Skapa en RAID-enhet [standard = /dev/md0]"

#: ../src/partition.py:73
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: ../src/xconfig.py:109
msgid "Could not read monitor database"
msgstr "Kunde inte lÀsa bildskÀrmsdatabasen"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:200
msgid "NIS Domain:"
msgstr "NIS-domÀn:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:267
msgid "Hz"
msgstr "Hz"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:298
msgid "label93"
msgstr "label93"

#: ../src/kickstartGui.py:122
msgid "Basic Configuration"
msgstr "GrundlÀggande konfiguration"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:251
msgid "Color Depth"
msgstr "FĂ€rgdjup"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:154
msgid "_Delete"
msgstr "_Ta bort"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:109
msgid "FTP Password"
msgstr "FTP-lösenord"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:7
msgid "Save File"
msgstr "Spara fil"

#: ../src/install.py:140
msgid "Please enter an NFS server."
msgstr "Ange en NFS-server."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:283
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Diverse"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:232
msgid "SMB Workgroup:"
msgstr "SMB-arbetsgrupp:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:236
msgid "SMB"
msgstr "SMB"

#: ../src/kickstartGui.py:122
msgid "Installation Method"
msgstr "Installationsmetod"

#: ../src/kickstartGui.py:126 redhat-config-kickstart.gladestrings:290
msgid "Pre-Installation Script"
msgstr "Förinstallationsskript"

#: ../src/partWindow.py:413
msgid "Specify a mount point for the partition."
msgstr "Ange en monteringspunkt för partitionen."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:53
msgid "md14"
msgstr "md14"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:54
msgid "md15"
msgstr "md15"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:130
msgid "GRUB Options:"
msgstr "GRUB-alternativ:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:49
msgid "md10"
msgstr "md10"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:50
msgid "md11"
msgstr "md11"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:51
msgid "md12"
msgstr "md12"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:52
msgid "md13"
msgstr "md13"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:282
msgid "System"
msgstr "System"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:94
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:112
msgid "FTP"
msgstr "FTP"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:19
msgid "Force to be a primary partition (asprimary)"
msgstr "Tvinga att bli en primÀr partition (asprimary)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:153
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigera"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:163
msgid "Netmask: "
msgstr "NĂ€tmask: "

#: ../src/install.py:143
msgid "Please enter an NFS directory."
msgstr "Ange en NFS-katalog."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:47
msgid "md8"
msgstr "md8"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:48
msgid "md9"
msgstr "md9"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:93
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:102
msgid "NFS"
msgstr "NFS"

#: ../src/kickstartGui.py:124 redhat-config-kickstart.gladestrings:194
msgid "Network Configuration"
msgstr "NĂ€tverkskonfiguration"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:286
msgid ""
"Warning: An error in this script might cause your kickstart installation to "
"fail. Do not include the %pre command at the beginning."
msgstr ""
"Varning: Ett fel i detta skript kan göra att din kickstartinstallation "
"misslyckas. AnvÀnd inte %pre-kommandot i början."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:41
msgid "md2"
msgstr "md2"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:42
msgid "md3"
msgstr "md3"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:148
msgid "Remove existing Linux partitions"
msgstr "Ta bort befintliga Linux-partitioner"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:146
msgid "Do not clear Master Boot Record"
msgstr "Töm inte huvudstartposten (MBR)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:45
msgid "md6"
msgstr "md6"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:46
msgid "md7"
msgstr "md7"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:43
msgid "md4"
msgstr "md4"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:44
msgid "md5"
msgstr "md5"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:151
msgid "Do not initialize the disk label"
msgstr "Initiera inte disketiketten"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:121
msgid "Hard Drive Directory:"
msgstr "HĂ„rddiskkatalog:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:222
msgid "Kerberos 5"
msgstr "Kerberos 5"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:98
msgid "NFS Server:"
msgstr "NFS-server:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:257
msgid "KDE"
msgstr "KDE"

#: ../src/kickstartGui.py:123
msgid "Partition Information"
msgstr "Partitionsinformation"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:270
msgid "Vertical Sync:"
msgstr "Vertikal frekvens:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:214
msgid "Enable Kerberos 5 Authentication"
msgstr "AnvÀnd Kerberos 5-autentisering"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:128
msgid "Use GRUB for the boot loader"
msgstr "AnvÀnd GRUB som startprogram"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:60
msgid "physical volume (LVM)"
msgstr "fysisk volym (LVM)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:158
msgid "Network Type:"
msgstr "NĂ€tverkstyp:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:241
msgid "label32"
msgstr "label32"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:292
msgid ""
"Warning: An error in this script might cause your kickstart installation to "
"fail. Do not include the %post command at the beginning."
msgstr ""
"Varning: Ett fel i detta skript kan göra att din kickstartinstallation "
"misslyckas. AnvÀnd inte %post-kommandot i början."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:226
msgid "Hesiod RHS:"
msgstr "Hesiod-RHS:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:211
msgid "LDAP Base Name: "
msgstr "LDAP-basnamn: "

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:145
msgid "Clear Master Boot Record"
msgstr "Töm huvudstartposten (MBR)"

#: ../src/raidWindow.py:127
msgid "You must select at least 3 partitions in order to use RAID %s"
msgstr "Du mÄste vÀlja minst 3 partitioner för att kunna anvÀnda RAID %s"

#: ../src/partWindow.py:249 ../src/partWindow.py:277 ../src/raidWindow.py:154
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:34
msgid "Number of spares:"
msgstr "Antal reserver:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:105
msgid "FTP Directory:"
msgstr "FTP-katalog:"

#: ../src/partWindow.py:443
msgid ""
"To create a new RAID partition, you must specify either a hard drive device "
"name or an existing partition."
msgstr ""
"För att skapa en ny RAID-partition mÄste du antingen ange enhetsnamnet pÄ en "
"hÄrddisk eller en befintlig partition."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:291
msgid "label89"
msgstr "label89"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:276
msgid "_Automatically Resolve Dependencies"
msgstr "_Lös beroenden automatiskt"

#: ../src/partWindow.py:422
msgid ""
"The mount point \"%s\" is already in use. Please select another mount point."
msgstr "Monteringspunkten \"%s\" anvÀnds redan. VÀlj en annan monteringspunkt."

#: ../src/partWindow.py:251 ../src/partWindow.py:279 ../src/raidWindow.py:156
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:165
msgid "Name Server:"
msgstr "Namnserver:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:92
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:97
msgid "CD-ROM"
msgstr "Cd-rom"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:228
msgid "Hesiod Authentication"
msgstr "Hesiod-autentisering"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:74
msgid "Keyboard:"
msgstr "Tangentbord:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:246
msgid "Use default firewall rules"
msgstr "AnvÀnd standardbrandvÀggsregler"

#: ../src/install.py:153
msgid "Please enter an FTP directory."
msgstr "Ange en FTP-katalog."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:68
msgid "_Help"
msgstr "_HjÀlp"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:242
msgid "Select the default firewall level:"
msgstr "VÀlj standardbrandvÀggsnivÄn:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:205
msgid "NIS Authentication"
msgstr "NIS-autentisering"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:235
msgid "SMB Authentication"
msgstr "SMB-autentisering"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:156
msgid "Partition Information (required)"
msgstr "Partitionsinformation (krÀvs)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:39
msgid "md0"
msgstr "md0"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:274
msgid "label88"
msgstr "label88"

#: ../src/install.py:199
msgid "Please enter a hard drive partition."
msgstr "Ange en hÄrddiskpartition."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:40
msgid "md1"
msgstr "md1"

#: ../src/partWindow.py:292
msgid "Hard Drives"
msgstr "HĂ„rddiskar"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:212
msgid "LDAP Authentication"
msgstr "LDAP-autentisering"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:279
msgid "Applications"
msgstr "Program"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:289
msgid "Type your %pre script below:"
msgstr "Skriv in ditt %pre-skript nedan:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:21
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:26
msgid "     "
msgstr "     "

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:9
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:10
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:23
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:28
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:33
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:71
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:76
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:77
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:80
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:82
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:100
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:101
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:104
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:106
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:110
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:111
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:113
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:114
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:118
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:119
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:132
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:142
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:166
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:168
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:170
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:172
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:173
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:175
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:177
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:179
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:180
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:182
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:184
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:186
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:187
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:189
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:191
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:193
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:201
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:204
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:208
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:209
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:216
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:218
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:220
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:225
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:227
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:233
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:234
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:252
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:254
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:262
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:266
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:268
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:288
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:295
msgid "*"
msgstr "*"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:38
msgid "RAID Device:"
msgstr "RAID-enhet:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:139
msgid "Install boot loader on Master Boot Record (MBR)"
msgstr "Installera startprogram pÄ huvudstartposten (MBR)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:167
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:169
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:171
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:174
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:176
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:178
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:181
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:183
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:185
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:188
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:190
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:192
msgid "."
msgstr "."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:13
msgid "Size (MB):"
msgstr "Storlek (MB):"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:197
msgid "Use Shadow Passwords"
msgstr "AnvÀnd skugglösenord"

#: ../src/firewall.py:109
msgid "Allow incoming:"
msgstr "TillÄt inkommande:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:11
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:32
msgid "Mount Point:"
msgstr "Monteringspunkt:"

#: ../src/firewall.py:147
msgid "Other ports: (1029:tcp)"
msgstr "Andra portar: (1029:tcp)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:303
msgid ""
"Software RAID allows you to combine several disks into a larger RAID "
"device. A RAID device can be configured to provide additional speed and "
"reliability compared to using an individual drive. For more information on "
"using RAID devices please consult the kickstart documentation."
msgstr ""
"Programvaru-RAID lÄter dig kombinera flera hÄrddiskar i en större RAID-"
"enhet. En RAID-enhet kan konfigureras att tillhandahÄlla ytterligare "
"hastighet och tillförlitlighet jÀmfört med anvÀndning av en ensam hÄrddisk. "
"Se kickstartdokumentationen för mer information om anvÀndning av RAID-"
"enheter."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:73
msgid "Encrypt root password"
msgstr "Kryptera rootlösenord"

#: ../src/install.py:150
msgid "Please enter an FTP server."
msgstr "Ange en FTP-server."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:207
msgid "Enable LDAP"
msgstr "AnvÀnd LDAP"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:90
msgid "Upgrade an existing installation"
msgstr "Uppgradera en befintlig installation"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:202
msgid "Use broadcast to find NIS server"
msgstr "AnvÀnd broadcast för att hitta NIS-server"

#: ../src/partition.py:147 ../src/partition.py:175
msgid "Please select a partition from the list."
msgstr "VÀlj en partition frÄn listan."

#: ../src/basic.py:275 ../src/install.py:210 ../src/partition.py:294
#: ../src/partWindow.py:502 ../src/raidWindow.py:190
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:72
msgid "Language:"
msgstr "SprÄk:"

#: ../src/kickstartGui.py:156
msgid ""
"Kickstart Configurator @VERSION@\n"
" Copyright (c) 2000-2002 Red Hat, Inc.\n"
" Copyright (c) 2000-2002 Brent Fox <bfox@redhat.com>\n"
" Copyright (c) 2000-2002 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
" A graphical interface for creating a kickstart file"
msgstr ""
"Kickstart-konfigurationsprogram @VERSION@\n"
" Copyright © 2000-2002 Red Hat, Inc.\n"
" Copyright © 2000-2002 Brent Fox <bfox@redhat.com>\n"
" Copyright © 2000-2002 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
" Ett grafiskt grÀnssnitt för skapande av en kickstart-fil"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:143
msgid "Boot Loader Options (required)"
msgstr "Startprogramsalternativ (krÀvs)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:25
msgid "Use existing partition (onpart)"
msgstr "AnvÀnd befintlig partition (onpart)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:237
msgid "Enable nscd"
msgstr "AnvÀnd nscd"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:223
msgid "Enable Hesiod Support"
msgstr "AnvÀnd stöd för Hesiod"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:196
msgid "Authentication:"
msgstr "Autentisering:"

#: ../src/partition.py:77
msgid "Size (MB)"
msgstr "Storlek (MB)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:103
msgid "FTP Server:"
msgstr "FTP-server:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:86
msgid "Perform installation in interactive mode"
msgstr "Utför installationen i interaktivt lÀge"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:213
msgid "LDAP "
msgstr "LDAP "

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:30
msgid "Format partition"
msgstr "Formatera partition"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:64
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:29
msgid "(for example: hda1 or sdc3)"
msgstr "(till exempel: hda1 eller sdc3)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:259
msgid "General"
msgstr "AllmÀnt"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:277
msgid "_Ignore Dependencies"
msgstr "_Ignorera beroenden"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:17
msgid "Use recommended swap size"
msgstr "AnvÀnd rekommenderad storlek pÄ vÀxlingspartition"

#: ../src/raidWindow.py:121
msgid "You must select at least 2 partitions in order to use RAID %s"
msgstr "Du mÄste vÀlja Ätminstone 2 partitioner för att kunna anvÀnda RAID %s"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:263
msgid "Video Card"
msgstr "Grafikkort"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:87
msgid "Basic Configuration (required)"
msgstr "GrundlÀggande konfiguration (krÀvs)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:62
msgid "vfat"
msgstr "vfat"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:159
msgid "DHCP"
msgstr "DHCP"

#: ../src/partition.py:68
msgid ""
"Device/\n"
"Partition Number"
msgstr ""
"Enhet/\n"
"Partitionsnummer"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:35
msgid "Raid Members"
msgstr "RAID-medlemmar"

#: ../src/kickstartGui.py:118
msgid "Subsection"
msgstr "Undersektion"

#: ../src/kickstartGui.py:125 redhat-config-kickstart.gladestrings:273
msgid "X Configuration"
msgstr "X-konfiguration"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:238
msgid "Name Switch Cache Daemon (nscd) Authentication"
msgstr "Autentisering med demon för namnvÀxlingscache (nscd)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:250
msgid "Configure the X Window System"
msgstr "Konfigurera X Window System"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:253
msgid "Resolution"
msgstr "Upplösning"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:126
msgid "Do not install a boot loader"
msgstr "Installera inte nÄgot startprogram"

#: ../src/install.py:179
msgid "Please enter an HTTP server."
msgstr "Ange en HTTP-server."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:36
msgid "RAID Level:"
msgstr "RAID-nivÄ:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:108
msgid "FTP Username"
msgstr "FTP-anvÀndarnamn"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:160
msgid "Static IP"
msgstr "Statiskt IP"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:123
msgid "Installation Method (required)"
msgstr "Installationsmetod (krÀvs)"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:84
msgid "Reboot system after installation"
msgstr "Starta om systemet efter installation"

#: ../src/raidOptionsWindow.py:72
msgid "You currently have %d software RAID partition(s) free to use."
msgstr ""
"Du har för tillfÀllet %d programvaru-RAID-partition(er) ledig(a) att anvÀnda."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:75
msgid "Mouse:"
msgstr "Mus:"

#: ../src/kickstartGui.py:127 redhat-config-kickstart.gladestrings:297
msgid "Post-Installation Script"
msgstr "Postinstallationsskript"

#: ../src/kickstartGui.py:126 redhat-config-kickstart.gladestrings:284
msgid "Package Selection"
msgstr "Val av paket"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:275
msgid "Select packages to install."
msgstr "VĂ€lj paket att installera."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:221
msgid "Kerberos 5 Authentication"
msgstr "Kerberos 5-autentisering"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:150
msgid "Initialize the disk label"
msgstr "Initiera disketiketten"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:281
msgid "Development"
msgstr "Utveckling"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:69
msgid "_Contents"
msgstr "_InnehÄll"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:8
msgid "Partition Options"
msgstr "Partitionsalternativ"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:20
msgid "Make partition on specific drive (ondisk)"
msgstr "Skapa partition pÄ specifik enhet (ondisk)"

#: ../src/partition.py:71
msgid ""
"Mount Point/\n"
"RAID"
msgstr ""
"Monteringspunkt/\n"
"RAID"

#: ../src/partition.py:75
msgid "Format"
msgstr "Format"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:247
msgid "Customize"
msgstr "Anpassa"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:124
msgid "label128"
msgstr "label128"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:296
msgid "Type your %post script below:"
msgstr "Skriv in ditt %post-skript nedan:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:56
msgid "1"
msgstr "1"

#: ../src/install.py:164
msgid "Please enter an FTP password."
msgstr "Ange ett FTP-lösenord."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:258
msgid "Start the X Window System on boot"
msgstr "Starta X Window System vid uppstart"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:57
msgid "5"
msgstr "5"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:240
msgid "Authentication Configuration"
msgstr "Autentiseringskonfiguration"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:305
msgid "Choose one of the following options:"
msgstr "VÀlj ett av följande alternativ:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:230
msgid "Enable SMB Authentication"
msgstr "AnvÀnd SMB-autentisering"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:260
msgid "Probe for video card"
msgstr "Undersök grafikkort"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:272
msgid "Monitor"
msgstr "BildskÀrm"

#: ../src/kickstartGui.py:186
msgid "Help is not available."
msgstr "HjÀlp Àr inte tillgÀnglig."

#: ../src/partWindow.py:479
msgid ""
"The device you specified is not a valid device name. Please use a valid "
"device name such as \"hda1\" or \"sda3\"."
msgstr ""
"Enheten som du angav Àr inte ett giltigt enetsnamn. Ange ett giltigt "
"enhetsnamn som exempelvis \"hda1\" eller \"sda3\"."

#: ../src/install.py:161
msgid "Please enter an FTP user name."
msgstr "Ange ett FTP-anvÀndarnamn."

#: ../src/basic.py:274
msgid "Please select a root password."
msgstr "VÀlj ett rootlösenord."

#: ../src/xconfig.py:91
msgid "Could not read video card database"
msgstr "Kunde inte lÀsa grafikkortsdatabas"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:65
msgid "_Preview"
msgstr "_Förhandsgranska"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:91
msgid "Choose the Installation Method:"
msgstr "VĂ€lj en installationsmetod:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:239
msgid "Name Switch Cache"
msgstr "NamnvÀxlingscache"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:99
msgid "NFS Directory:"
msgstr "NFS-katalog:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:244
msgid "Medium"
msgstr "Mellan"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:140
msgid "Install boot loader on first sector of the boot partition"
msgstr "Installera startprogrammet pÄ första sektorn av startpartitionen"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:96
#: redhat-config-kickstart.gladestrings:122
msgid "Hard Drive"
msgstr "HĂ„rddisk"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:199
msgid "Enable NIS"
msgstr "AnvÀnd NIS"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:88
msgid "label28"
msgstr "label28"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:304
msgid ""
"To use RAID you must first create at least two partitions of type 'software "
"RAID'. Then you can create a RAID device which can be formatted and mounted."
msgstr ""
"För att anvÀnda mÄste du först skapa minst tvÄ partitioner av typen "
"\"programvaru-RAID\". Du kan sedan skapa en RAID-enhet som kan formateras "
"och monteras."

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:271
msgid "Horizontal Sync:"
msgstr "Horisontell frekvens:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:269
msgid "kHz"
msgstr "kHz"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:116
msgid "HTTP Directory:"
msgstr "HTTP-katalog:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:79
msgid "Time Zone:"
msgstr "Tidszon:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:231
msgid "SMB Servers:"
msgstr "SMB-servrar:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:89
msgid "Perform new installation"
msgstr "Utför en nyinstallation"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:131
msgid "Use GRUB password: "
msgstr "AnvÀnd GRUB-lösenord: "

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:152
msgid "_Add"
msgstr "_LĂ€gg till"

#: ../src/partWindow.py:298 ../src/partWindow.py:317 ../src/partWindow.py:331
msgid "Auto"
msgstr "Automatiskt"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:224
msgid "Hesiod LHS:"
msgstr "Hesiod-LHS:"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:15
msgid "Grow to maximum of (MB):"
msgstr "VĂ€x till maximalt (MB):"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:137
msgid "Force use of lba32 mode"
msgstr "Tvinga anvÀndning av lba32-lÀge"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:300
msgid "Save to File"
msgstr "Spara till fil"

#: redhat-config-kickstart.gladestrings:67
msgid "_Quit"
msgstr "_Avsluta"

#~ msgid "Make LVM Partition"
#~ msgstr "Skapa LVM-partition"

#~ msgid "Security Level"
#~ msgstr "SÀkerhetsnivÄ"

#~ msgid "_Yes"
#~ msgstr "_Ja"

#~ msgid "A_ll"
#~ msgstr "_Alla"

#~ msgid "Clear Master Boot Record (MBR):"
#~ msgstr "Töm huvudstartposten (MBR):"

#~ msgid "N_one"
#~ msgstr "_Ingen"

#~ msgid "L_inux"
#~ msgstr "_Linux"

#~ msgid "Upgrade"
#~ msgstr "Uppgradering"

#~ msgid "Install"
#~ msgstr "Installation"

#~ msgid "Message"
#~ msgstr "Meddelande"

#~ msgid "_No"
#~ msgstr "_Nej"

#~ msgid ""
#~ "The device you specified is not a valid device name. Please use a valid "
#~ "device name such as \"hda1\" or \"sda3\"."
#~ msgstr ""
#~ "Enheten som du angav Àr inte ett giltigt enetsnamn. Ange ett giltigt "
#~ "enhetsnamn som exempelvis \"hda1\" eller \"sda3\"."

#~ msgid "RAID 0"
#~ msgstr "RAID 0"

#~ msgid "RAID 1"
#~ msgstr "RAID 1"

#~ msgid "Specify an existing partition on which to create the RAID partition."
#~ msgstr "Ange en befintlig partition pÄ vilken RAID-partitionen ska skapas."

#~ msgid "_LILO"
#~ msgstr "_LILO"

#~ msgid "Size"
#~ msgstr "Storlek"

#~ msgid "Existing Partition"
#~ msgstr "Befintlig partition"

#~ msgid "File System Type"
#~ msgstr "Filsystemstyp"

#~ msgid "Device"
#~ msgstr "Enhet"

#~ msgid "Upgrade Only Options:"
#~ msgstr "Alternativ endast för uppgradering:"

#~ msgid "_MBR"
#~ msgstr "_MBR"

#~ msgid "_GRUB"
#~ msgstr "_GRUB"

#~ msgid "Specify a device on which to create the RAID partition."
#~ msgstr "Ange en enhet pÄ vilken RAID-partitionen ska skapas."

#~ msgid "Specify an existing partition to use."
#~ msgstr "Ange en befintlig partition att anvÀnda."

#~ msgid "Choose boot loader: "
#~ msgstr "VĂ€lj startprogram: "

#~ msgid "Format Partition"
#~ msgstr "Formatera partition"

#~ msgid "You must specify a size for the partition."
#~ msgstr "Du mÄste ange en storlek pÄ partitionen."

#~ msgid "onPart and onDisk can not be used at the same time."
#~ msgstr "onPart och onDisk kan inte anvÀndas samtidigt."

#~ msgid "Fill to maximum allowable size"
#~ msgstr "Fyll till största möjliga storlek"

#~ msgid "_Save File..."
#~ msgstr "_Spara fil..."

#~ msgid "A graphical interface for creating a kickstart file."
#~ msgstr "Ett grafiskt grÀnssnitt för skapande av en kickstart-fil."

#~ msgid "3"
#~ msgstr "3"

#~ msgid "Kickstart Configuration"
#~ msgstr "Kickstart-konfiguration"

#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Avbryt"

#~ msgid "Package Group Selection"
#~ msgstr "Val av paketgrupper"

#~ msgid "2"
#~ msgstr "2"

#~ msgid "Save File..."
#~ msgstr "Spara fil..."

#~ msgid "Select a Monitor"
#~ msgstr "VÀlj en bildskÀrm"

#~ msgid "OK"
#~ msgstr "OK"

#~ msgid "Force as primary number (1-4):"
#~ msgstr "Tvinga till primÀrt tal (1-4):"

#~ msgid "_Manual"
#~ msgstr "_Manuell"

#~ msgid "4"
#~ msgstr "4"

#~ msgid "Select a Video Card"
#~ msgstr "VĂ€lj ett grafikkort"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.