Re: firstboot (Red Hat)

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_linux.se)
Datum: 2002-08-31 20:41:53

Göran Uddeborg wrote, On 2002-08-31 17:43:

>>"If you did not purchase this product, visit http://rhn.redhat.com for more "
>>"information or to subscribe to Red Hat Network Basic Service. \n"
>>    
>>
>>"Om du inte köpte denna produkt bör du besöka http://rhn.redhat.com för mer "
>>"information eller för att prenumerera på Red Hat Networks \"Basic\"-tjänst.\n"
>>    
>>
>Jag tolkar inte orginalet som "bör" utan snarare som "kan".  Det är en
>möjlighet, inte en uppmaning.  "for more information" i meningen "om
>du vill ha mer information".
>  
>
Jag tolkar det precis tvärt om, det är en uppmaning om att du skall gå 
in där eftersom man "missat något".

>Om du är tveksam kan du göra en närmare översättning som blir lite
>tvetydig på samma sätt på svenska:
>
>  Om du inte köpte denna produkt, besök då ....
>  
>
Men jag tycker nog att detta är bättre, och så behöver vi inte diskutera 
tolkningen (fast jag skulle skippa "då").

//  Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.