comps-po (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-31 00:45:59

Christian Rose writes:
> #: comps-milan.xml.in.h:9
> msgid "Core"
> msgstr "Grundläggande"

Inte ett direktare "Kärna" eller "Grund"?

> #: comps-milan.xml.in.h:22
> msgid "Engineering and Scientific"
> msgstr "Konstruktion och forskning"

Blir inte "Teknik och vetenskap" bättre?

> #: comps-milan.xml.in.h:83
> msgid ""
> "The packages in this group are core libraries needed to develop applications."
> msgstr ""
> "Paketen i denna grupp är kärnbibliotek som behövs för utveckling av program."

Det kan missförstås som att det handlar om Linuxkärnan.  Här tycker
jag "grundläggande" kan passa bra, eller grundbibliotek om du vill
skriva ihop.

> #: comps-milan.xml.in.h:90
> msgid ""
> "These tools include core development tools such as automake, gcc, perl, "
> "python, and debuggers."
> msgstr ""
> "Dessa verktyg inkluderar kärnutvecklingsverktyg som exempelvis automake, "
> "gcc, perl, python och felsökningsverktyg."

Samma sak här.

> #: comps-milan.xml.in.h:104
> msgid "Various ways to relax and spend your free time."
> msgstr "Diverse sätt att slappna av och fördriva ledig tid."

I sammanhanget handlar det nog snarare om att "koppla av" än att
"slappna av".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.