Re: Progress bar

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-30 19:27:06

On Fri, 30 Aug 2002, Tomas Gradin wrote:
>  > Jag funderade lite översättningen av "progress bar" och fann följande när
>  > jag sökte på Google.
>
>  > I Suns översättning av gnome-control-center:
>  > http://www.softwolves.pp.se/misc/arkiv/sv/12/6334.html
>  > här står "förloppsindikator"
>  >
>  > Jag tycker nog att det sista ser bäst ut. Vad säger ni?
>
> Jag håller med, förloppsindikator är bäst av de tre du hade med. Eventuellt
> förloppsmätare, förloppsvisare e.dyl. i stället.

För mig känns "förloppsindikator" närmare "progress indicator" än
"progress bar".
"Bar" motsvarar väl förvisso närmast "stapel" men i dessa sammanhang, när
det används som ett instrument för dynamisk visning av ett visst värde,
upplever jag att "mätare" är det ord på svenska som oftast brukar
användas.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.