firstboot (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-31 17:43:40

> "If you did not purchase this product, visit http://rhn.redhat.com for more "
> "information or to subscribe to Red Hat Network Basic Service. \n"

> "Om du inte köpte denna produkt bör du besöka http://rhn.redhat.com för mer "
> "information eller för att prenumerera på Red Hat Networks \"Basic\"-tjänst.\n"

Jag tolkar inte orginalet som "bör" utan snarare som "kan".  Det är en
möjlighet, inte en uppmaning.  "for more information" i meningen "om
du vill ha mer information".

Om du är tveksam kan du göra en närmare översättning som blir lite
tvetydig på samma sätt på svenska:

  Om du inte köpte denna produkt, besök då ....

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.