Re: authconfig (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-28 22:22:03

Tomas Gradin writes:
> > Varför skulle det bli det? Inte enligt Svenska skrivregler i varje
> > fall. Punkt 87: Om *förleden* i en sammansättning är ett egennamn som
> > har kvar sin namnkaraktär, skrivs sammansättningen med stor bokstav,
> > oavsett om sammansättningen i sig är ett egennamn eller ej.
> > Exemplifierat med bl.a. Falutrakten, Versaillesfreden och
> > Hitlertiden.
> 
> Ja, just det. Falutrakten har namnkaraktär (det finns bara en Falutrakt), 
> Versaillesfreden också, och likaså Hitlertiden (som det förhoppningsvis bara 
> finns en av).
> 
> Men detta gäller inte det aktuella exemplet.

För mig har då Hesoid i sammansättningen "Hesoidinställningar"
definitivt kvar sin namnkaraktär.

> Jämför malmöbo.

Jag vet inte om du har tittat i boken, eller om det bara är ett
lustigt sammanträffande. Men i slutet av punkt 87 som jag citerade
början av ovan finns följande:

 Märk
 När efterleden inte längre förekommer som självständigt ord varierar
 skrivsättet: "Malmöbo" eller "malmöbo". Språknämnden rekommenderar
 här stor bokstav.

Så de, som jag, tycker alltså att det skall heta Malmöbo.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.