Re: authconfig (Red Hat)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-08-28 11:40:21

 > >  > >   #: glade.strings:44
 > >  > > N msgid "Hesiod Settings"
 > >  > > N msgstr "Hesiod-inställningar"
 > >  > 
 > >  > Behövs bindestrecket här?  Det är ju ett namn och ett vanligt svenskt
 > >  > ord som sätts samman.
 > > 
 > > Ja, just det. Därav bindestreck. Annars blir det "hesiodinställningar",
 > > med liten bokstav,
 > 
 > Varför skulle det bli det?  Inte enligt Svenska skrivregler i varje
 > fall.  Punkt 87: Om *förleden* i en sammansättning är ett egennamn som
 > har kvar sin namnkaraktär, skrivs sammansättningen med stor bokstav,
 > oavsett om sammansättningen i sig är ett egennamn eller ej.
 > Exemplifierat med bl.a. Falutrakten, Versaillesfreden och
 > Hitlertiden.

Ja, just det. Falutrakten har namnkaraktär (det finns bara en Falutrakt), 
Versaillesfreden också, och likaså Hitlertiden (som det förhoppningsvis bara 
finns en av).

Men detta gäller inte det aktuella exemplet.

 > Jag tycker fortfarande det borde vara "Hesoidinställningar".

Jämför malmöbo.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.