control-center-2.0.po

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-28 22:36:26

Ribaeus, Johan writes:
> Hej,
> har hittat följande sträng i control-center-2.0.po, vilken ringer illa 
> i mitt öra.
> 
> #:
> capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glad
> e2.h:18
> msgid "_Beep when enabling/disabling keyboard accessibility features"
> msgstr "_Använd tangentbordsåtkomst"

Något fri översättning! :-)

> Mitt förslag är:
> "_Avge en ljudsignal när tangentbordsåtkomst aktiveras/inaktiveras"
> 
> Vad säger ni?

Klart bättre.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.