Olöst terminologi - Skrivbord!

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-28 22:18:11

Här är mina förslag.  Huvudsakligen ganska direkta.

> Nautilus First Time Setup

Nautilus förstagångsinställning

> GMC to Nautilus Transition

Övergång från GMC till Nautilus

> Custom Editor Properties

Anpassade redigeraregenskaper (Jag är lite osäker här hur det
egentligen binder.  Är det "properties" för en "custom editor" eller
"custom" som avser "editor properties"?)

> This application can open multiple files

Denna tillämpning (Detta program) kan öppna flera filer

> This application needs to be run in a shell

Denna tillämpning (Detta program) behöver köras i ett skal

> Use this editor to open text files in the file manager

Använd denna redigerare för att öppna textfile i filhanteraren

> Additional startup programs

Ytterligare uppstartsprogram

> Standard Desktop Font

Standardskrivborstypsnitt

> Blinks in text boxes and fields

Blinkar i textrutor och -fält

> File to play

Fil att spela

> Installed Themes

Installerade teman

> Click to give focus

Klicka för att ge fokus  (Möjligen skulle man kunna använda verbet
"fokusera".  Man jag kan inte påminna mig om att vi skrivit så någon
annanstans.)

> Point to give focus

Peka för att ge fokus

> Raise window on focus

Höj fönster vid fokus

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.