Re: bison

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-24 21:56:52

Tomas Gradin writes:
> 
> > tis 2002-08-20 klockan 23.34 skrev Göran Uddeborg:
> > > N msgid "  Conflict between rule %d and token %s resolved as shift"
> > > N msgstr "  Konflikt mellan regel %d och element %s löstes med skift"
> > >  
> > >  #: src/conflicts.c:80
> > >  #, c-format
> > > N msgid "  Conflict between rule %d and token %s resolved as reduce"
> > > N msgstr "  Konflikt mellan regel %d och element %s löstes med 
> reducera"
> > 
> > "... löstes med reducering" kanske?
> 
> Fel preposition här, det borde nog vara "som" i stället.

Ok.

> > > N msgid "shift, and go to state %d\n"
> > > N msgstr "skifta, och gå till tillstånd %d\n"
> > 
> > Behövs kommat?
> 
> Jag föreslår "skifta och inta sedan tillståndet %d\n".

Det blir väldigt pratigt. Detta kommer i en beskrivning av vad
maskinen skall göra för varje tillstånd. Det är alltså normalt
massvis med rader växlande mellan

  skifta, och gå till tilstånd 108
  gå till tillstånd 49
  reducera med regel 17

och liknande. Om det skall vara användbart måste texterna vara snabbt
överblickbara så att man ser mönster snarare än man läser dem.

> > > N msgid "%%dprec affects only GLR parsers"
> > > N msgstr "%%dprec påverkar endast GLR-parsrar"
> > 
> > Tolkar? Kan gälla fler ställen.
> 
> Hehe, "parsrsra", förlåt, "parsrar" är lite svåruttalat :) Jag föredrar också 
> "tolkar".

Jag förstår dig i och för sig. Men se min kommentar till det hela som
svar på Christians brev.

> > Kanske "återställandeN" om det är plural. Kan gälla fler ställen.
> 
> Helt klart. Vi måste värna den fjärde deklinationen, den är hotad, bl.a. här
> nere i Skåne.

Jag har glömt vad "deklinationer" var, men jag har ändrat till
återställanden. :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.