Re: anaconda (Red Hat), del 2

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-22 11:51:25

lör 2002-08-17 klockan 12.24 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: ../iw/old_bootloader_gui.py:330
> >  msgid ""
> > N "The label is what is displayed in the boot loader to choose to boot this "
> > N "operating system. The device is the device which it boots from."
> >  msgstr ""
> > N "Etiketten är vad som visas i startprogrammet så att detta operativsystem "
> > N "kan väljas att startas upp. Enheten är den enhet som den startar från."
> 
> Vad syftar "den" i "... den startar från"? Jag hade antagit att det
> handlade om startprogrammet, men då skulle det ju vara "det".

Ja, det spelar ingen roll om det är startprogrammet eller
operativsystemet, det ska ju vara "det" i alla fall. Tack!


> >  #: ../iw/old_bootloader_gui.py:763
> > N msgid "Blah, this is the BIOS drive order, more information, etc"
> > N msgstr "Blah, detta är BIOS-enhetsordningen, mer information, och så vidare"
> 
> "Blah" stavas "bla" (eller "bla, bla") på svenska. :-)

:-)
Jag ändrar till "Bla, ..."


> >  #: ../iw/partmethod_gui.py:64
> > N msgid "Manually partition with _fdisk (experts only)"
> > N msgstr "Partitionera manuellt med _fdisk (endast avancerade användare)"
> 
> Varför inte använda ordet "expert" på svenska också?

Hmm... kändes lite dumt, men det är ju faktiskt vad originalet säger.
Jag ändrar. Tack.


> >  #: ../iw/raid_dialog_gui.py:556
> >  #, python-format
> >  msgid ""
> > N "The target drive /dev/%s has a partition which cannot be removed for the "
> > N "following reason:\n"
> >  "\n"
> > N "\"%s\"\n"
> >  "\n"
> > N "This partition must be removed before this drive can be a target."
> >  msgstr ""
> > N "Målhårddisken /dev/%s har en partitionstabell som inte kan tas bort på grund "
> > N "av följande orsak:\n"
> >  "\n"
> > N "\"%s\"\n"
> >  "\n"
> > N "Denna partition måste tas bort innan denna hårddisk kan vara ett mål."
> 
> Målhårddisken har en PARTITION, inte en PARTITIONSTABELL, som inte kan
> tas bort står det.

Oj! Jag fixar omedelbums. Tack!


> Blir inte "på grund av följande orsak" lite av en tautologi. Antingen
> "... tas bort av följande orsak" (eller skäl), eller "... tas bort på
> grund av (följande)" känns bättre.

"... som, av följande skäl, inte kan tas bort" får det bli, enligt Tomas
förslag. Tack.


> >  #: ../iw/raid_dialog_gui.py:637
> >  #, python-format
> >  msgid ""
> > N "The drive /dev/%s will now be cloned to the following drives:\n"
> >  "\n"
> >  msgstr ""
> > N "Hårddisken /dev%s kommer nu att klonas till följande hårddiskar:\n"
> >  "\n"
> 
> Du har missat ett snedstreck mellan "dev" och "%s".

Ajaj! Tack!


> >  #: ../iw/xconfig_gui.py:601
> > N msgid ""
> > N "In most cases, the monitor can be automatically detected. If the detected "
> > N "settings are not correct for the monitor, select the right settings."
> > N msgstr ""
> > N "I de flesta fall kan bildskärmen upptäckas automatiskt. Om de upptäckta "
> > N "inställningarna inte är de rätta för bildkärmen bör du välja rätt "
> > N "inställningar."
> 
> Här tror jag man bör ha en starkare skrivning än "bör". Kanske som de
> gjort på engelska: "... för bildskärmen, välj (då) rätt inställningar".

Okej, får bli "..., välj då rätt inställningar". Fixar även "bildkärmen"
enligt Tomas förslag.
Tackar!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.