Re: anaconda (Red Hat), del 2

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-08-17 19:25:33

 > >   #: ../iw/raid_dialog_gui.py:556
 > >   #, python-format
 > >   msgid ""
 > > N "The target drive /dev/%s has a partition which cannot be removed
 > >    for the following reason:\n"

 > > N "Målhårddisken /dev/%s har en partitionstabell som inte kan tas
 > >    bort på grund av följande orsak:\n"

 > Blir inte "på grund av följande orsak" lite av en tautologi.  Antingen
 > "... tas bort av följande orsak" (eller skäl), eller "... tas bort på
 > grund av (följande)" känns bättre.

Jag håller med, och föredrar helt klart "... tas bort av följande skäl". 
Gärna ett komma efter "bort" också:

"Målhårddisken /dev/%s har en partition som inte kan tas bort, av följande 
skäl:"

Men denna syftning är, om man ska vara precis, något tvetydig. Är det orsaken 
till att hårddisken har partitionen som avses?

Man skulle kunna formulera det så här i stället:

"Målhårddisken /dev/%s har en partition som, av följande skäl, inte kan tas 
bort:"

Klart och koncist! Mycket bättre än originalet.

 > > N "Denna partition måste tas bort innan denna hårddisk kan vara ett mål."

Den här gillar jag inte. Jag skulle skriva så här i stället:

"Denna partition måste tas bort innan hårddisken kan vara ett mål."

Vilken hårddisk som åsyftas är uppenbart.

 > >   #: ../iw/xconfig_gui.py:601
 > > N msgid ""
 > > N "In most cases, the monitor can be automatically detected. If the 
detect
 | ed "
 > > N "settings are not correct for the monitor, select the right settings."
 > > N msgstr ""
 > > N "I de flesta fall kan bildskärmen upptäckas automatiskt. Om de 
upptäckta "
 > > N "inställningarna inte är de rätta för bildkärmen bör du välja rätt "
 > > N "inställningar."
 > 
 > Här tror jag man bör ha en starkare skrivning än "bör".  Kanske som de
 > gjort på engelska: "... för bildskärmen, välj (då) rätt inställningar".

Instämmer. Observera felskrivningen bara, det står "bildkärmen" i 
översättningen :)

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.