Re: rpm

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-17 00:43:28

Tomas Gradin writes:
> Men om det står i ordlistan att bara "element" är rätt, så är ju det fel. 

Det gör det inte. Så här står det:

   token
    element i många fall, men får bedömas från gång till gång

Det är alltså en medvetet svag skrivning, inte lika normerande som de
flesta andra orden där.

> > > > > > >  #: lib/poptI.c:311
> > > > > > > N msgid "reinstall if the package is already present"
> > > > > > > N msgstr "installera om ifall paketet redan är installerat"
> 
> > > > >  ominstallera ifall paketet redan är installerat
> 
> > Det är visserligen grammatiskt korrekt, men inte så välformulerat
> > tycker jag. Även om avståndet mellan de båda "om" blev större nu
> > tycker jag det blir lite mycket upprepning med "ominstallera om ...".
> 
> OK, du har en poäng, även om jag inte tycker att det blir så farligt. Vi 
> upprepar ju "installera" och "installerat" också.
> 
> > Så jag vill nog fortfarande använda någon synonym istället. För mig
> > känns inte "ifall" vardagligt, men om det är det kanske "såvida" är
> > bättre? Eller, för all del, såframt!
> 
> Ja, jag gillar inte alls "ifall". Såframt kan vi nog glömma :) Även såvida 
> tycker jag känns lite märkligt; vad sägs i stället om detta:
> 
> msgstr "ominstallera även när paketet redan är installerat"
> 
> Originalet kan förvisso tolkas annorlunda eftersom det är lite tvetydigt (vad 
> sker då paketet _inte_ redan är installerat?),

Den där antyder ju att man ominstallerar när paketet inte är
installerat. Och det gör man definitivt inte. (Vad man gör beror på
huvudflaggan (--install/--upgrade/--freshen). Den här flaggan
(--replacepkg) gör är att den modifierar beteendet när precis denna
version av detta paket redan är installerad.)

Så den tar jag inte.

> så kanske den här är bättre:
> 
> msgstr "ominstallera när paketet redan är installerat"

Hmm, den är bättre. Egentligen tycker jag mitt eget förslag är
bättre. Men jag kan väl kompromissa. Om jag får behålla mitt enbart
kan du få ditt när. :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.