anaconda (Red Hat), del 1

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-17 00:39:44

Christian Rose writes:
>  #: ../gui.py:912
> N msgid "_Release Notes"
> N msgstr "_Versionsinformation"

Hmm, har vi inte haft det uppe tidigare? "Versionsinformation" låter
mer som information om vilken version det är. Sådant man brukar få
med flaggan --version.

Annars brukar jag översätta "release" med "utgåva". "Notes" i detta
sammanhang skulle man kanske kunna kalla "noteringar", "kommentarer",
"anteckningar" eller något sådant.

>  #: ../packages.py:342
>  #, python-format
>  msgid ""
>  "There was an error installing %s. This can indicate media failure, lack of "
>  "disk space, and/or hardware problems. This is a fatal error and your "
>  "install will be aborted. Please verify your media and try your install "
>  "again.\n"
>  "\n"
>  "Press the OK button to reboot your system."
>  msgstr ""
>  "Det uppstod ett fel vid installationen av %s. Detta kan bero på ett "
>  "mediafel, brist på hårddiskutrymme, och/eller hårdvaruproblem. Detta är ett "
>  "ödesdigert fel och din installation kommer att avbrytas. Verifiera mediumet "
> G "och försök att installera igen.\n"
> N "och försök igen.\n"
>  "\n"
>  "Tryck på OK-knappen för att starta om ditt system."

Varför ändrade du det? Det skadade väl inte att förtydliga att det
var (hela) installationen man skulle försöka göra igen? Och det var
ju så det stod på engelska också.

>  #: ../partIntfHelpers.py:47
>  msgid ""
> N "Error - the volume group name contains illegal characters or spaces. "
> N "Acceptable characters are letters, digits, '.' or '_'."
>  msgstr ""
> N "Fel - volymgruppsnamnet innehåller otillåtna tecken eller blanktecken. "
> N "Tillåtna tecken är bokstäver, siffror, \".\" eller \"-\"."

Orginalet tillåter understrykningstecken, men inte bindestreck.

>  #: ../partIntfHelpers.py:61
> N msgid "Logical Volume Names must be less than 128 characters"
> N msgstr "Logiska volymnamn får högst vara 128 tecken"

Får de vara EXAKT 128 tecken?

>  #: ../partIntfHelpers.py:71
>  msgid ""
> N "Error - the logical volume name contains illegal characters or spaces. "
> N "Acceptable characters are letters, digits, '.' or '_'."
>  msgstr ""
> N "Fel - det logiska volymnamnet innehåller otillåtna tecken eller "
> N "blanktecken. Tillåtna tecken är bokstäver, siffror, \".\" eller \"-\"."

Bindestreck istället för understrykningstecken igen.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.