Re: rpm

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-08-16 17:24:03

 > Det är möjligt att jag fattar långsamt, men jag förstår inte hur
 > förleden medför slutsatse. Etymologin är intressant. Men den medför
 > vad jag kan förstå ingen semantisk skillnad. Var kom den skillnad in
 > som gjorde att "enbart en av" blev fel?
 > 
 > Min ordbok anger också de båda orden som synonymer.

Äh, betydelsen är så liten att det egentligen inte spelar någon roll längre. 
Eftersom folk har tappat begreppet för skillnaden så behöver man inte hänga 
upp sig på det.

Jag tycker att endast låter bättre, och det var vi tydligen fler om. Ta det 
som argument i stället :)

 > > > > > >  #: build/files.c:401 build/files.c:707
 > > > > > >  #, c-format
 > > > > > > N msgid "Invalid %s token: %s\n"
 > > > > > > N msgstr "Ogiltig %s token: %s\n"

 > > > > Hmm, hade vi inte något som vi översatte "token" till?
 > > > > "Kontrollelement"? Kanske bara "element"?

 > > > Enligt vad jag noterade i ordlistan kom vi fram till att bara
 > > > "element" borde vara normalöversättning. Det står en kommentar
 > > > om att det får bedömas från fall till fall, men jag håller med
 > > > om att "element" passar bra här.

 > > Öhm, jag skrev "symbol" i make, och det tycker jag är betydligt bättre.

 > > Vi diskuterade ju detta för något år sen, och då var alla (?) rörande
 > > eniga om att symbol var det korrekta.

 > Jag vill minnas att slutsatsen var att man fick göra en bedömning från
 > fall till fall. Som jag också införde i vår ordlista i november i
 > fjol. Så här när det handlar om att tolka (parsa) en text så har ju
 > "symbol" och "token" ofta olika betydelse.

Men om det står i ordlistan att bara "element" är rätt, så är ju det fel. 
Symbol är betydligt bättre i många fall - inklusive detta anser jag.

 > > msgstr "Hård länk saknas"
 > > 
 > > Att det skulle råka vara fler gör ju inte saken värre än den redan är :)
 > 
 > Det ligger något i det. Men i konsekvensens namn behåller jag plural
 > genomgående tills orginalet uppdaterats till att använda ngettext().
 > 
 > Men jag har delat upp det i hård och länk som ni vill.

OK.

 > > > > > >  #: lib/poptI.c:311
 > > > > > > N msgid "reinstall if the package is already present"
 > > > > > > N msgstr "installera om ifall paketet redan är installerat"

 > > > >  ominstallera ifall paketet redan är installerat

 > Det är visserligen grammatiskt korrekt, men inte så välformulerat
 > tycker jag. Även om avståndet mellan de båda "om" blev större nu
 > tycker jag det blir lite mycket upprepning med "ominstallera om ...".

OK, du har en poäng, även om jag inte tycker att det blir så farligt. Vi 
upprepar ju "installera" och "installerat" också.

 > Så jag vill nog fortfarande använda någon synonym istället. För mig
 > känns inte "ifall" vardagligt, men om det är det kanske "såvida" är
 > bättre? Eller, för all del, såframt!

Ja, jag gillar inte alls "ifall". Såframt kan vi nog glömma :) Även såvida 
tycker jag känns lite märkligt; vad sägs i stället om detta:

msgstr "ominstallera även när paketet redan är installerat"

Originalet kan förvisso tolkas annorlunda eftersom det är lite tvetydigt (vad 
sker då paketet _inte_ redan är installerat?), så kanske den här är bättre:

msgstr "ominstallera när paketet redan är installerat"

Detta är lika tvetydigt som originalet :) Men jag gillar nog "även när" 
bättre.

Ett alternativ till "när" är förstås "då".

 > > > > > >  #: ../rpmpopt:53 ../rpmpopt:300 ../rpmpopt:373
 > > > > > > N msgid "list capabilities that this package provides"
 > > > > > > N msgstr "lista egenskaper som detta paket tillhandahåller"
 > > > > > > N 
 > > > > > >  #: ../rpmpopt:57 ../rpmpopt:304 ../rpmpopt:377
 > > > > > > N msgid "list capabilities required by package(s)"
 > > > > > > N msgstr "lista egenskaper som behövs av paket"
 > > > > > 
 > > > > > Kanske "förmågor"... Hmm. Gäller isf på andra ställen också.
 > > > > 
 > > > > Jag är väl inte jätteförtjust i "egenskaper", men jag tycker
 > > > > "förmågor" är ännu sämre. Jag har svårt att tänka mig "libc.so.6" 
som
 > > > > en "förmåga".
 > > > 
 > > > Jaja. Jag ger mig. ;-)
 > > 
 > > Varför inte "färdigheter"? Det är ju det det betyder :)
 > 
 > En färdighet är något som man kan GÖRA. Här handlar det om något som
 > FINNS.

Paketen tillhandahåller ju funktioner, dvs. de bidrar med ytterligare
färdigheter till systemet. Att funktionerna finns är helt irrelevant, det
intressanta är att systemet, tack vare paketet, nu har ytterligare förmågor/
färdigheter tillgängliga.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.