Re: anaconda (Red Hat), del 1

Författare: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Datum: 2002-08-17 08:15:45

Göran Uddeborg:

> >   #: ../gui.py:912
> > N msgid "_Release Notes"
> > N msgstr "_Versionsinformation"
> Hmm, har vi inte haft det uppe tidigare?

http://www.softwolves.pp.se/misc/arkiv/sv/5/2706.html

Fast jag föreslår fortfarande "versionsfakta". Det är den jag
genomgående använder, och det är efter att ha sett den i flera olika
program.

-- 
\\//
Peter - I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.