Re: redhat-config-soundcard (Red Hat)

Författare: Richard Hult (richard.hult_at_telia.com)
Datum: 2002-08-13 20:17:22

> #: ../src/redhat-config-soundcard.py:42
> msgid "redhat-config-soundcard requires a currently running X server."
> msgstr "redhat-config-soundcard kräver att en X-server körs för tillfället."

"För tillfället" kanske kan skippas?

/r

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.