Re: firstboot (Red Hat)

Författare: Richard Hult (richard.hult_at_telia.com)
Datum: 2002-08-13 20:09:34

 
> #: ../src/exceptionWindow.py:37
> msgid ""
> "Since there is a problem with the %s module, \n"
> "Red Hat Setup Agent will not load this module and \n"
> "will attempt to run the remaining modules."
> msgstr ""
> "Eftersom det finns ett problem med modulen %s\n"
> "kommer Red Hats konfigurationsagent inte att\n"
> "läsa in denna modul, och försöka köra resterande\n"
> "moduler."

Kan kanske vara lite tvetydligt, det låter nästan som om "inte" gäller
resterande moduler med.

> #: ../src/modules/welcome.py:45
> msgid ""
> "Hi!  Welcome to the Red Hat Setup Agent.  There are a few more steps to take "
> "before your system is ready to use.  The Red Hat Setup Agent will now guide "
> "you through some basic configuration.  Please click the \"Forward\" button "
> "in the lower right corner to continue."
> msgstr ""
> "Hej! Välkommen till Red Hats konfigurationsagent. Det finns ett fåtal fler "
> "steg som måste tas innan ditt system är redo för användning. Red Hats "
> "konfigurationsagent kommer nu att leda dig genom en del grundläggande "
> "konfiguration. Klicka på knappen \"Framåt\" i nedre högra hörnet för att "
> "fortsätta."

"Det finns ett..." låter lite konstlat. Vad sägs om "Det är ytterligare
några steg kvar innan..."

/r

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.