Re: binutils-2.12-pre020121

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2002-08-03 21:10:58

Ååååååhej, nu sätter jag mig med det här tills det blir klart,

> # Indenteringen är ökad för att översättningen ska få plats framför
> # kolonet på alla 4 strängar.
> #: dllwrap.c:1016
> #, c-format
> msgid "DRIVER name   : %s\n"
> msgstr "ENHET namn    : %s\n"
> 
> Motsvarande. Är inte "DRIVER" egentligen "DRIVRUTIN"?
> 
> 
> # Indenteringen är ökad för att översättningen ska få plats framför
> # kolonet på alla 4 strängar.
> #: dllwrap.c:1017
> #, c-format
> msgid "DRIVER options : %s\n"
> msgstr "ENHET flaggor   : %s\n"
> 
> D:o.

Det är vilket program som egentligen körs av dllwrappern, dvs
i386-pe-as, pcc-pe-ld osv, så drivrutin blir mycket bättre.
Tack!

> # FIXME: behållare??
> #: ieee.c:2726
> msgid "C++ base class not found in container"
> msgstr "Hittade inte C++-basklassen i behållaren"
> 
> Jag tycker "behållare" är bra.

Då behåller jag det.

> #: ieee.c:2908
> msgid "bad C++ field bit pos or size"
> msgstr "C++-fältets bit-position eller bit-storlek är felaktig"
> 
> "bitposition" och "bitstorlek" ska inte ha något bindestreck.

Tar bort.

> #: nlmconv.c:1113
> #, c-format
> msgid ""
> "Usage: %s [-dhV] [-I bfdname] [-O bfdname] [-T header-file] [-l linker]\n"
> "    [--input-target=bfdname] [--output-target=bfdname]\n"
> "    [--header-file=file] [--linker=linker] [--debug]\n"
> "    [--help] [--version]\n"
> "    [in-file [out-file]]\n"
> msgstr ""
> "Användning: %s [-dhV] [-I bfd-namn] [-O bfd-namn] [-T huvudfil] [-l länkare]\n"
> "    [--input-target=bfd-namn] [--output-target=bfd-namn]\n"
> "    [--header-file=fil] [--linker=länkare] [--debug]\n"
> "    [--help] [--version]\n"
> "    [indatafil [utdatafil]]\n"
> 
> Jag har känslan av att man i engelska meddelandet flyttat
> flaggorna så att de är indragna i höjd med %s. Du kanske vill
> göra motsvarande sak i msgstr.

Jag är inte lika säker. Jag har för mig att jag hittade ett
motbevis när jag ställde mig själv samma fråga vid första
översättningstillfället, men jag minns inte helt säkert.
Indenteringen fyller alla sina funktioner utom den estetiska
som det är, så jag låter det vara.

> #: nlmconv.c:1228
> msgid "set .nlmsections size"
> msgstr "sätt .nlmsektions storlek"
> 
> kanske "sätt storlek på ..."
> 
> 
> #: nlmconv.c:1316 nlmconv.c:1324 nlmconv.c:1333 nlmconv.c:1338
> msgid "set .nlmsection contents"
> msgstr "sätt .nlmsektions innehåll"
> 
> Motsvarande.

Ändrar.

> #: nm.c:334 objdump.c:216
> #, c-format
> msgid "Report bugs to %s.\n"
> msgstr ""
> "Rapportera fel till %s.\n"
> "Rapportera fel i översättningen till sv@li.org.\n"
> 
> Kanske "Skicka synpunkter på översättningen till..."

Ändrar.

> #: objcopy.c:365
> msgid ""
> " -I --input-target <bfdname>   Assume input file is in format <bfdname>\n"
> " -O --output-target <bfdname>   Create an output file in format <bfdname>\n"
> " -B --binary-architecture <arch> Set arch of output file, when input is binary\n"
[...]
> " -v --verbose          Lista alla förändrade objektfiler\n"
> " -V --version          Visa programmets versionsinformation\n"
> " -h --help            Visa denna hjälp\n"
> 
> Finns det en anledning till att beskrivningarna i msgstr är
> indraget ett tecken i förhållande till msgid?

Jag tror att någon beskrivning blev ett tecken för lång för
att få plats på 80 kolumner, men att det fanns plats att
flytta dem allihop ett tecken åt vänster.


> #: objcopy.c:2092
> msgid "byte number must be non-negative"
> msgstr "byte-nr får inte vara negativt"
> 
> "bytenummer"? Gäller fler ställen.

Ändrar.

> #: objcopy.c:2543
> msgid "Warning: input target 'binary' required for binary architecture parameter."
> msgstr "Varning: indata måste ha formatet 'binary' för binärarkitektursparametrar."
> 
> Använd \"\"
> "parameter" är singular i originalet.

Fixat.

> #: objdump.c:164
> #, c-format
> msgid "Usage: %s OPTION... FILE...\n"
> msgstr "Användning: %s FLAGGOR... FIL...\n"
> 
> FLAGGA

Ändrar.

> #: objdump.c:2094
> #, c-format
> msgid "%s: printing debugging information failed"
> msgstr "%s: visa felsökningsinformationen misslyckades"
> 
> "visning av ..."?

Jag tänker att det ska uttolkas '<OPERATION>visa
felsökningsinformationen</OPERATION> misslyckades'.

> #: readelf.c:370
> #, c-format
> msgid "Unable to read in %d bytes of %s\n"
> msgstr "Kan inte läsa in %d byte %s\n"
> 
> "%d byte från %s"?

Det är bättre. Jag ändrar.

> #: readelf.c:1315
> #, c-format
> msgid "Processor Specific: %lx"
> msgstr "processorspecifik: %lx"
> 
> Stort P?
>
>
> #: readelf.c:1334
> #, c-format
> msgid "Operating System specific: %lx"
> msgstr "operativsystemsspecifik: %lx"
> 
> Stort O?
> 
> 
> #: readelf.c:1359
> #, c-format
> msgid "Processor Specific: (%x)"
> msgstr "processorspecifik: (%x)"
> 
> Stort P?

Det är poster i en formaterad utmatning, och originalet hade
kapitaliserat vissa nyckelord på amerikanskt vis. Jag tyckte
det såg mer svenskt ut med bara gemener.

> #: readelf.c:2165
> msgid " -d or --dynamic      Display the dynamic segment (if present)\n"
> msgstr " -d eller --dynamic      Visa det dynamiska segmentet (om det finns)\n"
> 
> Varför det extra indraget?

Det kan man fråga sig. :-) Jag tar bort det.

> #: readelf.c:2429
> msgid "2's complement, little endian"
> msgstr "2-komplement, little endian"
> 
> #: readelf.c:2430
> msgid "2's complement, big endian"
> msgstr "2-komplement, big endian"
> 
> Kanske "Tvåkomplement"?

Snyggare. Jag ändrar.

> #: readelf.c:2457
> msgid "Standalone App"
> msgstr "Självständig app."
> 
> "Självständigt program" snarare.

Ändrar.

> #: readelf.c:2680
> msgid " Type      Offset  VirtAddr  PhysAddr  FileSiz MemSiz Flg Align\n"
> msgstr " Typ      Offset  VirtAdr  FysAdr   FilSt  MinneSt Flg Just\n"
> 
> #: readelf.c:2683
> msgid " Type      Offset  VirtAddr      PhysAddr      FileSiz MemSiz  Flg Align\n"
> msgstr " Typ      Offset  VirtAdr      FysAdr       FilStrl MinneSt Flg Just\n"
> 
> #: readelf.c:2687
> msgid " Type      Offset       VirtAddr      PhysAddr\n"
> msgstr " Typ      Offset       VirtAdr      FysAdr\n"
> 
> #: readelf.c:2689
> msgid "         FileSiz      MemSiz       Flags Align\n"
> msgstr "         FilStrl      MinneStrl      Flagg Just\n"
> 
> "MinnesStrl" kanske?
> Eller kanske skriva ut det och det andra när det får plats som i de sista meddelandena.

Har nu expanderat så många förkortningar som möjligt.

> #: readelf.c:4366
> msgid "Auxiliary library"
> msgstr "yttre bibliotek"
> 
> Stort Y?
> 
> 
> #: readelf.c:4370
> msgid "Filter library"
> msgstr "filterbibliotek"
> 
> Stort F?
> 
> 
> #: readelf.c:4374
> msgid "Configuration file"
> msgstr "konfigurationsfil"
> 
> Versal?
> 
> 
> #: readelf.c:4378
> msgid "Dependency audit library"
> msgstr "beroendövervakningsbibliotek"
> 
> D:o
> 
> 
> #: readelf.c:4382
> msgid "Audit library"
> msgstr "övervakningsbibliotek"
> 
> D:o
> 
> 
> #: readelf.c:4402 readelf.c:4428 readelf.c:4454
> msgid " None\n"
> msgstr " inga\n"
> 
> D:o
> 
> 
> #: readelf.c:4573
> #, c-format
> msgid "Shared library: [%s]"
> msgstr "delat bibliotek: [%s]"
> 
> D:o
> 
> 
> #: readelf.c:4580
> #, c-format
> msgid "Library soname: [%s]"
> msgstr "biblioteks so-namn: [%s]"
> 
> D:o
> 
> 
> #: readelf.c:4584
> #, c-format
> msgid "Library rpath: [%s]"
> msgstr "bibliotekets rpath: [%s]"
> 
> D:o
> 
> 
> #: readelf.c:4588
> #, c-format
> msgid "Library runpath: [%s]"
> msgstr "bibliotekets runpath: [%s]"
> 
> D:o
> 
> 
> #: readelf.c:4649
> #, c-format
> msgid "Not needed object: [%s]\n"
> msgstr "onödigt objekt: [%s]\n"
> 
> D:o

Jag kanske tycker för mycket om gemener. Dessa är poster
i en lista och det finns egentligen ingen anledning att ha
stor bokstav i början på dem. Jag tycker det ser fult ut.

> #: readelf.c:5139 readelf.c:5174
> #, c-format
> msgid "<processor specific>: %d"
> msgstr "<processor-specifik>: %d"
> 
> Inget bindestreck.

Ok.

> #: readelf.c:5252
> msgid "Unable to read in dynamic data\n"
> msgstr "Kan inte läsa in den dynamiska datan\n"
> 
> "data" är knepigt att ha bestämd form på. Därför föreslår jag "Kan inte läsa in dynamisk data".

Ok, tack!

> #: readelf.c:5644
> msgid " Num: Name              BoundTo   Flags\n"
> msgstr " Nr: Namn              Bind till  Flagg\n"
> 
> Är det inte snarare "Bunden till"?
> "Flaggor" på slutet

Det stämmer nog. Jag ändrar.

> #: readelf.c:5724
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "Hex dump of section '%s':\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Hex.utskrift av sektion \"%s\":\n"
> 
> "Hexadecimal" tycker jag man kan skriva ut när det får plats.

Ändrar.

> #: readelf.c:5896
> #, c-format
> msgid "set Address to 0x%lx\n"
> msgstr "sätt Adress till 0x%lx\n"
> 
> Varför stort A?

Vet ej, det är så i originalet. Antagligen är 'Address'
någon slags parameter, men det hade varit snyggare att skriva
'<address>' eller något liknande.

> #: readelf.c:5985
> #, c-format
> msgid " DWARF Version:        %d\n"
> msgstr " DWARF version:        %d\n"
> 
> DWARF-version?

Jag tycker inte det behövs. Det är ju 'DWARF av version'
och inte någots 'DWARF-version' -- tror jag.

> #: readelf.c:5987
> #, c-format
> msgid " Minimum Instruction Length: %d\n"
> msgstr " min.-instruktionslängd:   %d\n"
> 
> "Minsta intruktionslängd"?

Tack, den tar jag!

> #: readelf.c:5990
> #, c-format
> msgid " Line Range:         %d\n"
> msgstr " radomfång:          %d\n"
> 
> Eller "radintervall"?

Mycket bättre. Tack!

> #. Now display the statements.
> #: readelf.c:6057
> msgid ""
> "\n"
> " Line Number Statements:\n"
> msgstr ""
> "\n"
> " Radnumersatser:\n"
> 
> numMer

Ops, tack!

> #: readelf.c:6073
> #, c-format
> msgid " Special opcode %d: advance Address by %d to 0x%lx"
> msgstr " Särskilld op-kod %d: öka adressen med %d till 0x%lx"
> 
> Ett "l" för mycket i "särskild".

Ops och tack igen!

> #: readelf.c:6095
> #, c-format
> msgid " Advance PC by %d to %lx\n"
> msgstr " Öka PC med %d till %lx\n"
> 
> s/PC/programräknare/ kanske?
> 
> 
> #: readelf.c:6138
> #, c-format
> msgid " Advance PC by constant %d to 0x%lx\n"
> msgstr " Öka PC med konstant %d till 0x%lx\n"
> 
> #: readelf.c:6146
> #, c-format
> msgid " Advance PC by fixed size amount %d to 0x%lx\n"
> msgstr " Öka PC med fastlängdsantal %d till 0x%lx\n"
> 
> D:o

Jag tycker bättre om PC.

> #: readelf.c:6151
> msgid " Set prologue_end to true\n"
> msgstr " Sätt prologue_end till sann\n"
> 
> #: readelf.c:6155
> msgid " Set epilogue_begin to true\n"
> msgstr " Sätt epilogue_begin till sann\n"
> 
> "sant" kanske. Kan gälla fler ställen.

Gilla och ändrar.

> #: readelf.c:6216
> msgid "64-bit DWARF pubnames are not supported yet.\n"
> msgstr "64-bitars DWARF-publika namn stöds inte än.\n"
> 
> Eller "publika DWARF-namn"
> 
> 
> #: readelf.c:6226
> msgid "Only DWARF 2 pubnames are currently supported\n"
> msgstr "Endast DWARF 2 pub.-namn stöds för närvarande\n"
> 
> "publika DWARF 2-namn"?

Det låter bättre så jag ändrar.

> #: readelf.c:6679
> #, c-format
> msgid " DW_MACINFO_start_file - lineno: %d filenum: %d\n"
> msgstr " DW_MACINFO_start_file - rad: %d filnr: %d\n"
> 
> Kanske kan skriva ut "filnummer"?

Ok.

> #: readelf.c:6692
> #, c-format
> msgid " DW_MACINFO_define - lineno : %d macro : %s\n"
> msgstr " DW_MACINFO_define - rad : %d makro : %s\n"
> 
> Inga blanksteg innan kolon tycker jag.
> 
> 
> #: readelf.c:6700
> #, c-format
> msgid " DW_MACINFO_undef - lineno : %d macro : %s\n"
> msgstr " DW_MACINFO_undef - rad : %d makro : %s\n"
> 
> D:o
> 
> 
> #: readelf.c:6711
> #, c-format
> msgid " DW_MACINFO_vendor_ext - constant : %d string : %s\n"
> msgstr " DW_MACINFO_vendor_ext - konstant : %d sträng : %s\n"
> 
> D:o

Ändrar.

> #: readelf.c:6739
> msgid " Number TAG\n"
> msgstr " Nummer TAGG\n"
> 
> Det ska inte vara Nummertagg?

Nej! Det är ett tabellhuvud med två kolumner.

> #: readelf.c:7645
> msgid "Only version 2 DWARF debug information is currently supported.\n"
> msgstr "Endast version 2 av DWARF felsökningsinformation stöds för närvarande.\n"
> 
> "DWARF-felsökningsinformation"?

Jag håller med.

> #: readelf.c:7672
> msgid "debug_abbrev section data"
> msgstr "debug_abbrev sektionsdata"
> 
> Kanske bindestreck?

Ändrar.

> #: readelf.c:7714
> #, c-format
> msgid " <%d><%lx>: Abbrev Number: %lu (%s)\n"
> msgstr " <%d><%lx>: Förk.-nummer: %lu (%s)\n"
> 
> Kanske ska skriva ut "förkortningsnummer"?

Ok.

> # BUGG: Fel i originalet?
> #: readelf.c:9010
> msgid "conflict list with without table"
> msgstr "konfliktlista utan tabell"
> 
> Har du felrapporterat?

Ja.

> #: readelf.c:9086
> msgid "NT_TASKSTRUCT (task structure)"
> msgstr "NT_TASKSTRUCT (task-struktur)"
> 
> uppgiftsstruktur?

Det får det bli.

> # BUGG: Stavfel i originalet (str>uc<ture)
> #: readelf.c:9093
> msgid "NT_WIN32PSTATUS (win32_pstatus strcuture)"
> msgstr "NT_WIN32PSTATUS (win32_pstatus-struktur)"
> 
> Har du felrapporterat?

Ja.

> # FIXME
> #: readelf.c:9136 readelf.c:9150
> msgid "PT_GETREGS (reg structure)"
> msgstr "PT_GETREGS (reg-struktur)"
> 
> registerstruktur?

Tja, varför inte.

> #: readelf.c:9465
> #, c-format
> msgid "%s: Failed to read file header\n"
> msgstr "%s: Misslyckades läsa filhuvud\n"
> 
> Jag brukar vilja ha det till att "misslyckades med att läsa..."

Jag tycker ofta det blir för babbligt.

> #: resbin.c:130
> #, c-format
> msgid "%s: not enough binary data"
> msgstr "%s: inte tillräckligt med rådata"
> 
> binärdata?

Ja, det är väl mer eller mindre vedertaget. Jag ändrar.

> #: resbin.c:291
> #, c-format
> msgid "unsupported menu version %d"
> msgstr "ostödd menyversion %d"
> 
> "menyversion %d stöds inte"?

Ändrar.

> #: resbin.c:701
> msgid "fontdir header"
> msgstr "typsnittskatalogshuvud"
> 
> Jag skulle vilja ha det till "typsnittskataloghuvud". Eller?
>
>
> #: resbin.c:730
> msgid "fontdir device name"
> msgstr "typsnittskatalogsenhetsnamn"
> 
> Motsvarande
> 
> 
> #: resbin.c:736
> msgid "fontdir face name"
> msgstr "typsnittskatalogstypsnittsnamn"
> 
> Motsvarande

Det där s:et (som har ett jättekrångligt namn inom språkvetenskapen) är svårt att
reglera.

 bollplan
 fotbollsplan
 bilratt
 polisbilsratt
 radiopolisbilsratt
 snittkatalog
 typsnittskatalog
 kataloghuvud
 telefonkatalog
 telefonkatalogshuvud
 rikstelefon(s?)katalog(s?)huvud
 typsnitt(s?)katalog(s?)huvud

Jag vet inte hur man ska avgöra vad som är bäst.

> #: resbin.c:1048
> #, c-format
> msgid "unexpected fixed version signature %lu"
> msgstr "oväntad fast versions-signatur %lu"
> 
> Inget bindestreck i "versionssignatur".

Ok.

> #: resbin.c:1052
> #, c-format
> msgid "unexpected fixed version info version %lu"
> msgstr "oväntad version %lu av fast versionsinformation"
> 
> #: resbin.c:1081
> msgid "version var info"
> msgstr "variabel versionsinfo"
> 
> Jag brukar föredra att "info" skrivs ut till "information" på svenska. Smaksak. Gäller fler ställen.

Jag tycker om korta meddelanden.

> #: resrc.c:246
> #, c-format
> msgid "can't redirect stdout: `%s': %s"
> msgstr "kan inte omdirigera standard-ut: \"%s\": %s"
> 
> Inget bindestreck i "standard ut"

Ok.

> #: resrc.c:607
> #, c-format
> msgid "%s: read of %lu returned %lu"
> msgstr "%s: läsnin av %lu byte gav %lu"
> 
> läsninG

Ops. Tack!

> #: resrc.c:1016
> #, c-format
> msgid "icon file `%s' does not contain icon data"
> msgstr "ikon-fil \"%s\" innehåller inte ikondata"
> 
> ikonfilen?

Jag tar bort bindestrecket.

> #: size.c:85
> msgid "default is --format=berkeley\n"
> msgstr "standardvärdet är --format=berkley\n"
> 
> berkEley

Ops. Tack!

> #: srconv.c:1931
> #, c-format
> msgid "Usage: %s [-dhVq] in-file [out-file]\n"
> msgstr "Användning: %s [-dhVq] in-fil [ut-fil]\n"
> 
> "infil" resp. "utfil" behöver inga bindestreck. Kan gälla på fler ställen.

Ändrar samtliga.

> # FIXME
> #: stabs.c:2197
> msgid "unknown visibility character for baseclass"
> msgstr "okänd synlighetskaraktär för basklass"
>
> 
> Det handlar inte om synlighetstecken snarare än en synlighetskaraktär?
> # FIXME
> #: stabs.c:2475
> msgid "unknown visibility character for field"
> msgstr "okänd synlighetskaraktär för fält"
> 
> D:o

Det låter mer troligt. Jag ändrar.

> #: stabs.c:3372
> #, c-format
> msgid "Type file number %d out of range\n"
> msgstr "Typs filnummer %d utanför sitt intervall\n"
>
> 
> Kanske "Typens filnummer..."
> #: stabs.c:3377
> #, c-format
> msgid "Type index number %d out of range\n"
> msgstr "Typs indexnummer %d utanför sitt intervall\n"
> 
> D:o

Ok.

> #: strings.c:648
> #, c-format
> msgid ""
> "Usage: %s [-afov] [-n min-len] [-min-len] [-t {o,x,d}] [-e {s,b,l,B,L}]\n"
> "    [-] [--all] [--print-file-name] [--bytes=min-len] [--radix={o,x,d}]\n"
> "    [--target=bfdname] [--encoding {s,b,l,B,L}] [--help] [--version] file...\n"
> msgstr ""
> "Användning: %s [-afov] [-n min-len] [-min-len] [-t {o,x,d}] [-e {s,b,l,B,L}]\n"
> "      [-] [--all] [--print-file-name] [--bytes=min-län] [--radix={o,x,d}]\n"
> "      [--target=bfdnamn] [--encoding {s,b,l,B,L}] [--help] [--version] fil...\n"
> 
> "min-längd" tycker jag du kan skriva. Det ser ut som om det
> får plats, och det gör det ganska mycket tydligare vad det
> handlar om tycker jag.
> Det första "[-n min-len]" ska nog vara "[-n min-längd]" på samma sätt.

Ändrar.

> #: version.c:36
> msgid ""
> "This program is free software; you may redistribute it under the terms of\n"
> "the GNU General Public License. This program has absolutely no warranty.\n"
> msgstr ""
> "Detta program är fri programvara; du kan sprida det vidare under villkoren\n"
> "i GNU General Public License. Detta program har inga som helst garantier.\n"
> 
> Jag brukar ta bort dubbla blnksteg och ersätta dem med enkelt.
> Smaksak. Gäller fler ställen.

Jag skriver dubbla blanksteg mellan meningar av totalohejdbar
vana. Men det är för att textredigeraren ska hitta början
och slut på meningar, inte för att jag tycker det är snyggt.
Jag tror aldrig jag skulle lyckas får bort alla om jag inte
använder ett filter som gör det automatiskt.

> #. Otherwise, we give up.
> #: windres.c:690
> #, c-format
> msgid "can not determine type of file `%s'; use the -I option"
> msgstr "kan inte fastställa \"%s\":s filtyp; använd flagga -I"
> 
> Blir knepigt med genitiv här tycker jag.
> "kan inte fastställa filtyp för filen \"%s\"" kanske?

Ändrar.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.