Re: libgnomeui (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-03 17:36:58

lör 2002-08-03 klockan 17.19 skrev Tomas Gradin:
> > > Sen har ni båda av någon underlig anledning valt prepositionen "med",
> > > som i mina öron låter mycket konstig. Jag vill ha "över" i stället.
> > > Detta prepositionsval har jag belägg för i SAOB:
> > > 
> > > LISTA
> > > 
> > > BETYDELSE: skriven l. tryckt förteckning över personer l. föremål o. d., 
> > > uppgjord i ngt visst syfte; jfr LÄNGD; ofta med bestämning inledd av 
> prep. på
> | 
> > > l. över, förr äv. av;
> > > 
> > > Den korrekta översättningen blir således:
> > > 
> > > "Lista över programmens författare"
> > 
> > Nädu. Både "med" och "över" kan användas, det hävdar iaf Norstedts ("en
> > ~ över alla deltagarna", "en ~ med frågor").
> 
> Ja, du kan använda båda prepositionerna ihop med lista - något annat har jag 
> inte påstått - men du kan inte använda valfri preposition i valfritt 
> sammanhang!
> 
> En lista med frågor
> En lista över alla frågor
> 
> Ser du inte skillnaden? En lista med något är en mängd av obestämda saker, 
> men om sakerna är i definierade eller i bestämd form - dvs. det handlar om 
> vissa saker - så blir det en lista över saker.
> 
> Titta själv i Norstedts! Du har ju till och med citerat det :-)

Jag hittar inget som stöder ditt påstående. Jag ändrar således inte.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.