Re: util-linux-2.11t.sv.po

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-11 22:14:56

Christian Rose writes:
> ons 2002-07-10 klockan 21.34 skrev Göran Uddeborg:
> > > > >   #: disk-utils/mkfs.cramfs.c:810
> > > > >   #, c-format
> > > > > N msgid "warning: uids truncated to %u bits.  (This may be a security concern.)\n"
> > > > > N msgstr ""
> > > > > N "varning: uid avkortade till %u bitar (detta kan vara ett "
> > > > > N "säkerhetsproblem).\n"
> > > > 
> > > > Varför har du inte låtit parentesen förbli en egen mening?
> > > 
> > > Därför att jag tycker att det är knepigt med parenteser som är egna
> > > meningar. Parentesernas innehåll är till för att förtydliga inuti en
> > > annan mening, men skriver man det som en egen mening kan man lika gärna
> > > ta bort parenteserna. Eller flytta in parentesen. Så tycker i alla fall
> > > jag.
> > 
> > Det är nog en ganska privat regel för din del.
> 
> Misstänkte att språkreglerna inte höll med mig. Därför skrev jag "så
> tycker i alla fall jag". Däremot så tror jag inte jag är ensam om att
> tycka att parenteser som självständiga meningar ser knepigt ut.

Jag har aldrig hört det förut, men visst kan det finnas någon mer som
tycker så.  Det finns säkert någon som omvänt tycker att det alltid
måste vara en självständig mening också.  Lika godtycklig restriktion
i mina ögon.

> Jag tycker inte parentesen ser bra ut som en självständig mening.
> Dessutom ser jag ingen innehållsmässig skillnad. Jag ändrar inte.

Men du har ju fortfarande formulerat det som en egen mening!  Som det
står är det fel.  Alltså rent syntaktiskt, det är en fullständig och
fristående mening men interpunktionen avspeglar inte det.  Om du nu
prompt vill göra om de två meningarna till en så får du också byta ut
"detta" mot "vilket", "något som" eller dylikt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.