Re: util-linux-2.11t.sv.po

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-10 23:42:57

ons 2002-07-10 klockan 21.34 skrev Göran Uddeborg:
> > > >   #: disk-utils/mkfs.cramfs.c:810
> > > >   #, c-format
> > > > N msgid "warning: uids truncated to %u bits.  (This may be a security concern.)\n"
> > > > N msgstr ""
> > > > N "varning: uid avkortade till %u bitar (detta kan vara ett "
> > > > N "säkerhetsproblem).\n"
> > > 
> > > Varför har du inte låtit parentesen förbli en egen mening?
> > 
> > Därför att jag tycker att det är knepigt med parenteser som är egna
> > meningar. Parentesernas innehåll är till för att förtydliga inuti en
> > annan mening, men skriver man det som en egen mening kan man lika gärna
> > ta bort parenteserna. Eller flytta in parentesen. Så tycker i alla fall
> > jag.
> 
> Det är nog en ganska privat regel för din del.

Misstänkte att språkreglerna inte höll med mig. Därför skrev jag "så
tycker i alla fall jag". Däremot så tror jag inte jag är ensam om att
tycka att parenteser som självständiga meningar ser knepigt ut.


> Parenteser används
> allt mer generellt än så.  Svenska skrivregler förklarar hur de skall
> hanteras när de är en hel mening, likaväl som när de utgör en del av
> en mening.
> 
> I det aktuella fallet tycker jag du har fel.  Här passar det att ha
> hela meningen inom parenteser på svenska likaväl som på engelska.  Som
> argument hänvisar jag till vår princip att följa författarens stil.
> Den regel du nämner här är ju inte språkbunden, så det skulle varit
> lika fel på engelska som du säger att det är på svenska.

Jag tycker inte parentesen ser bra ut som en självständig mening.
Dessutom ser jag ingen innehållsmässig skillnad. Jag ändrar inte.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.