Re: nautilus

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-04 15:13:41

Christian Rose writes:
> Men "standard" är inget adjektiv!

Jag brukar nog använda ordet både som ett substantiv och ett
adjektiv.  Men det kanske är fel, jag får kolla.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.