Re: nautilus

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-04 12:36:48

Christian Rose writes:
> ... faktum är att i den officiella
> GNOME-ordlistan definierar man precis "remove" och "delete" så här --
> "remove" tar bort men objektet kan återställas, medan "delete" tar bort
> permanent
> (http://developer.gnome.org/documents/style-guide/gnome-glossary-user-actions.html).

Är det så officiellt, har de två engelska orden har två så precisa
definitioner i GNOME, tycker jag det vore lämpligt att skilja på dem
på svenska också.

Kanske:

remove -> ta bort
delete -> radera

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.