Re: gnome-panel

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-03 14:33:20

mån 2002-06-03 klockan 13.44 skrev Göran Uddeborg:
> För många meddelanden: du kan gärna översätta "mail" med "post" utan
> "e-".

Okej. Egentligen tycker jag att det är bra att man är extra tydlig, men
jag har ändrat "e-post" till "post" på de flesta ställen nu.


> >  #: applets/fish/fish.schemas.in.h:5
> >  msgid "The fish's animation pixmap"
> > G msgstr ""
> > N msgstr "FIskens animeringsbildfil"
> 
> Det blev versalt "i" där.

Hoppsan. Tack.


> >  #: applets/gen_util/clock.c:1140
> >  msgid "The Clock displays the current time and date"
> > G msgstr "Klockpanelprogrammet visar aktuell tid och aktuellt datum"
> > N msgstr "Klockan visar aktuell tid och aktuellt datum"
> 
> Behöver "aktuellt" verkligen upprepas?

Jag tyckte det, eftersom det är olika genus. Men jag har tagit bort det
ena nu.


> >  #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:1
> >  msgid "Display Internet time, which is same all over the world"
> > G msgstr ""
> > N msgstr "Visa Internettid, som är samma i hela världen"
> 
> Tja, det är ju UTC också. Fast det har ju inget med översättningen
> att göra.

Mmm. Du får gärna felrapportera det
(http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-panel).


> >  #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:4
> >  msgid "Display time in Greenwich Mean Time zone"
> > G msgstr ""
> > N msgstr "Visa tid i koordinerad universaltid (UTC)"
> 
> De petiga påpekar att GMT och UTC inte är samma sak. Skall vi
> verkligen byta i en översättning?

Ja. Vad som avses är egentligen UTC. I användargränssnittet har man
redan korrigerat detta, men man glömde det i schemas. Jag har påpekat
detta (http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=78532).


> >  #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:12
> >  msgid "Use GMT"
> > G msgstr "Använd _CET"
> > N msgstr "Använd CET"
> 
> Va? GMT är definitivt INTE samma sak som CET. Inte ens för oss inte
> fullt så petiga.

Nej, här var det kortslutning i hjärnan. Det ska såklart vara "UTC".


> >  #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:1
> > N msgid ""
> > N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/mailcheck_applet/"
> > N "prefs/remote_server</key> <owner>mailcheck-applet</owner> <type>string</"
> > N "type> <default>mail</default> <locale name=\"C\"> <short>The mail server</"
> > N "short> <long>Remove server to connect to for our mail"
> > N msgstr ""
> > N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/mailcheck_applet/"
> > N "prefs/remote_server</key> <owner>mailcheck-applet</owner> <type>string</"
> > N "type> <default>mail</default> <locale name=\"C\"> <short>E-postservern</"
> > N "short> <long>Ta bort servern att ansluta till för vår post"
> >  
> >  #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:2
> > N msgid ""
> > N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/"
> > N "mailcheck_applet/prefs/play_sound</key> <owner>mailcheck-applet</owner> "
> > N "<type>bool</type> <default>false</default> <locale name=\"C\"> <short>You've "
> > N "got mail!"
> > N msgstr ""
> > N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/"
> > N "mailcheck_applet/prefs/play_sound</key> <owner>mailcheck-applet</owner> "
> > N "<type>bool</type> <default>false</default> <locale name=\"C\"> <short>Du har "
> > N "e-post."
> >  
> >  #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:3
> > N msgid ""
> > N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/"
> > N "mailcheck_applet/prefs/reset_on_clicked</key> <owner>mailcheck-applet</"
> > N "owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name=\"C\"> "
> > N "<short>Whether to reset mail status when the applet is clicked"
> > N msgstr ""
> > N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/"
> > N "mailcheck_applet/prefs/reset_on_clicked</key> <owner>mailcheck-applet</"
> > N "owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name=\"C\"> "
> > N "<short>Huruvida e-poststatusen ska återställas vid klick på panelprogrammet"
> 
> Samma kommentar om locale som tidigare.

Samma kommentar här. Det kommer att ordna sig när buggen i intltool
fixas.


> >  #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:2
> >  msgid ""
> >  "If this is true, the tasklist will show windows from all workspaces, "
> >  "otherwise it will display windows from the current workspace only."
> >  msgstr ""
> > N "Om detta är sant kommer fönsterlistan att skugga fönster från alla "
> > N "arbetsytor. Annars kommer den endast att visa fönster från den aktuella "
> > N "arbetsytan."
> 
> "Skugga", var kom det ifrån?

En flugskit på bildskärmen. :-)
Ska såklart vara "visa". Tack.


> >  #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:3
> >  msgid ""
> >  "If true, then when unminimizing a window, bring it to the current workspace. "
> >  "Otherwise, change to the workspace of the window."
> >  msgstr ""
> > N "Om detta är sant kommer återställning av ett fönster att ta det till den "
> > N "aktuella arbetsytan. Byt annars till arbetsytans fönster."
> 
> Tvärt om på slutet: "Byt annars till fönstrets arbetsyta."

Du ska ha många tack. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-panel.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.