Re: uppdaterad balsa

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-04 14:22:37

Patrik Wallstrom writes:
> Fast bilagor måste väl ha en MIME-typ, eftersom de skickas som MIME?
> Så har jag uppfattat det. Det är upp till klienten att ha MIME-typer
> definierade för att kunna åstadkomma något med bilagan.

Det är ingen konst att åstadkomma en bilaga som saknar en
Content-Type-rad.  Jag antar att man då bryter mot RFC:n, men det är
fullt möjligt att göra det.  Och det var när det hände som jag antog
att Balsa gav detta felmeddelande.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.