Re: "stat"

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-06-03 14:12:59

Richard Hult wrote:

>lör 2002-06-01 klockan 15.09 skrev Patrik Wallstrom:
>  
>
>>Christian Rose och jag har debatterat (en aning för) länge om hur
>>"stat" ska översättas. Jag tyckte det kändes fel, och Christian anser
>>att det är både rätt och att det är för jobbigt att ändra i all
>>översättning som gjorts.
>>
>>Som det är nu så översätts "stat" med "ta status".
>>
>>Jag tycker det känns mer korrekt med "avläsa" eller "erhålla" status,
>>men är helt nöjd även med "läsa status".
>>    
>>
>
>Det känns lite ovant, men är å andra sidan helt parallellt med "ta
>tempen", "ta pulsen", så det är nog inte helt galet.
>
Jag tänkte lite i samma banor som Richard. Att filen precis som en kropp 
har ett tillstånd (status). Man gör en undersökning av filen helt enkelt.
Men vad det skall översättas med... Hmm.

Om det doktorn gör mot/på/med en patient under "ronden" kan liknas vid 
vad stat gör på/mot/med en fil så är det väl inget fel med att "ta 
status på en fil".

Att avläsa kroppens temperatur går givetvis väldigt bra. Det handlar 
bara om ordval, och det ser ut som om ett principbeslut bör fattas. En 
omröstning helt enkelt.

Jag har dock inga synpunkter på att ordet status används i detta 
sammanhang, även om det kan föra tankarna mot att "den filen har högre 
status, eftersom vi tagit den andra filens status".

Kanske egenskaper skall användas istället, som i windows? "Visa egenskaper"

Kanske: "Det gick inte att avläsa filegenskaper [såsom enhet, inod, 
ägande]."

/
    Fredrik, flummandes i solen

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.