gnome-panel

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-03 13:44:16

För många meddelanden: du kan gärna översätta "mail" med "post" utan
"e-".

>  #: applets/fish/fish.schemas.in.h:5
>  msgid "The fish's animation pixmap"
> G msgstr ""
> N msgstr "FIskens animeringsbildfil"

Det blev versalt "i" där.

>  #: applets/gen_util/clock.c:1140
>  msgid "The Clock displays the current time and date"
> G msgstr "Klockpanelprogrammet visar aktuell tid och aktuellt datum"
> N msgstr "Klockan visar aktuell tid och aktuellt datum"

Behöver "aktuellt" verkligen upprepas?

>  #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:1
>  msgid "Display Internet time, which is same all over the world"
> G msgstr ""
> N msgstr "Visa Internettid, som är samma i hela världen"

Tja, det är ju UTC också. Fast det har ju inget med översättningen
att göra.

>  #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:4
>  msgid "Display time in Greenwich Mean Time zone"
> G msgstr ""
> N msgstr "Visa tid i koordinerad universaltid (UTC)"

De petiga påpekar att GMT och UTC inte är samma sak. Skall vi
verkligen byta i en översättning?

>  #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:12
>  msgid "Use GMT"
> G msgstr "Använd _CET"
> N msgstr "Använd CET"

Va? GMT är definitivt INTE samma sak som CET. Inte ens för oss inte
fullt så petiga.

>  #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:1
> N msgid ""
> N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/mailcheck_applet/"
> N "prefs/remote_server</key> <owner>mailcheck-applet</owner> <type>string</"
> N "type> <default>mail</default> <locale name=\"C\"> <short>The mail server</"
> N "short> <long>Remove server to connect to for our mail"
> N msgstr ""
> N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/mailcheck_applet/"
> N "prefs/remote_server</key> <owner>mailcheck-applet</owner> <type>string</"
> N "type> <default>mail</default> <locale name=\"C\"> <short>E-postservern</"
> N "short> <long>Ta bort servern att ansluta till för vår post"
>  
>  #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:2
> N msgid ""
> N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/"
> N "mailcheck_applet/prefs/play_sound</key> <owner>mailcheck-applet</owner> "
> N "<type>bool</type> <default>false</default> <locale name=\"C\"> <short>You've "
> N "got mail!"
> N msgstr ""
> N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/"
> N "mailcheck_applet/prefs/play_sound</key> <owner>mailcheck-applet</owner> "
> N "<type>bool</type> <default>false</default> <locale name=\"C\"> <short>Du har "
> N "e-post."
>  
>  #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:3
> N msgid ""
> N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/"
> N "mailcheck_applet/prefs/reset_on_clicked</key> <owner>mailcheck-applet</"
> N "owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name=\"C\"> "
> N "<short>Whether to reset mail status when the applet is clicked"
> N msgstr ""
> N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/"
> N "mailcheck_applet/prefs/reset_on_clicked</key> <owner>mailcheck-applet</"
> N "owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name=\"C\"> "
> N "<short>Huruvida e-poststatusen ska återställas vid klick på panelprogrammet"

Samma kommentar om locale som tidigare.

>  #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:2
>  msgid ""
>  "If this is true, the tasklist will show windows from all workspaces, "
>  "otherwise it will display windows from the current workspace only."
>  msgstr ""
> N "Om detta är sant kommer fönsterlistan att skugga fönster från alla "
> N "arbetsytor. Annars kommer den endast att visa fönster från den aktuella "
> N "arbetsytan."

"Skugga", var kom det ifrån?

>  #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:3
>  msgid ""
>  "If true, then when unminimizing a window, bring it to the current workspace. "
>  "Otherwise, change to the workspace of the window."
>  msgstr ""
> N "Om detta är sant kommer återställning av ett fönster att ta det till den "
> N "aktuella arbetsytan. Byt annars till arbetsytans fönster."

Tvärt om på slutet: "Byt annars till fönstrets arbetsyta."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.