Re: "stat"

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-03 13:19:08

Daniel Jensen writes:
> Jag tycker "status" är en dålig översättning över huvud taget.

> Detta eftersom "filstatus" är ett ord som inte direkt beskriver vad
> som menas med stat.

Det är det väl?  Det är det just filens status man tar reda på.

> Dessutom har jag stöd av SAOB, som ju berättar att status på svenska
> mest har andra betydelser.

De föreslår bl.a. "tillstånd" som synonym, som också skulle kunna
användas här.  För den som inte kan systemanropen är de orden
likvärdiga.  Att "ta status" har fördelen för den som kan systemaropen
att föra tankarna åt rätt håll.

Information är sämre eftersom det är diffusare.  Information om filen
skulle t.ex. ÄVEN kunna vara språket innehållet är skrivet på, vilket
inte innefattas i dess status/tillstånd.

SAOB har inte kommit fram till "ta" ännu (även om de är rätt nära),
men om jag slår upp ordet i Nationalencyklopedins ordbok, så har de
som betydelse 14 att "bestämma genom uppmätning".  De ger som exempel
att ta temperaturen som vi nämnt, men även bland annat "gå till
skräddaren och ta mått".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.