gnome-panel

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-01 20:26:20

Här är uppdateringen av gnome-panel. Även här en del saker som jag inte
riktigt gillar. Ta gärna en titt. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-panel.sv.po.


Christian # Swedish messages for gnome-panel.
 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Martin Wahlen <mva@sbbs.se>, 1998.
 # Anders Carlsson <anders.carlsson@tordata.se>, 1999.
 # Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
 # Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2000, 2001.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
 # Johan Dahlin <jdahlin@telia.com>, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.148 2002/06/01 18:21:51 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-panel\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-05-29 03:08+1200\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-04-12 17:08+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-06-01 20:21+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-06-01 20:22+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: applets/fish/fish.c:719
 msgid "_Name of GNOME fish:"
G msgstr "GNOME-fisken Wanda"
N msgstr "_Namnet på GNOME-fisken:"
 
 #: applets/fish/fish.c:736
 msgid "_Animation filename:"
G msgstr "Animations_filnamnet:"
N msgstr "_Animationsfilnamnet:"
 
 
 #: applets/fish/fish.c:771
 msgid "Frame_s in animation:"
G msgstr "Antal _bildrutor i animationen:"
N msgstr "_Bildrutor i animationen:"
 
 
 #: applets/fish/fish.schemas.in.h:1
 msgid ""
 "A fish without a name is a pretty dull fish. Bring your fish to life by "
 "naming him."
 msgstr ""
N "En fisk utan ett namn är en ganska tråkig fisk. Gör din fisk levande genom "
N "att namnge den."
 
 #: applets/fish/fish.schemas.in.h:2
 msgid "Command to execute when the fish is clicked"
G msgstr "Kommando som ska _utföras när man klickar på fisken:"
N msgstr "Kommando som ska utföras när man klickar på fisken"
 
 #: applets/fish/fish.schemas.in.h:3
 msgid "Pause per frame"
G msgstr "Paus _per bildruta (s):"
N msgstr "Paus per bildruta"
 
 #: applets/fish/fish.schemas.in.h:4
 msgid "Rotate on vertical panels"
G msgstr "_Rotera i vertikala paneler"
N msgstr "Rotera i vertikala paneler"
 
 #: applets/fish/fish.schemas.in.h:5
 msgid "The fish's animation pixmap"
G msgstr ""
N msgstr "FIskens animeringsbildfil"
 
 #: applets/fish/fish.schemas.in.h:6
 msgid "The fish's name"
G msgstr ""
N msgstr "Fiskens namn"
 
 #: applets/fish/fish.schemas.in.h:7
 msgid "The number of frames in the fish's animation"
G msgstr ""
N msgstr "Antalet bildrutor i fiskens animering"
 
 
 #: applets/fish/GNOME_FishApplet.xml.h:1
 #: applets/gen_util/GNOME_ClockApplet.xml.h:3
 #: applets/gen_util/GNOME_MailCheckApplet.xml.h:1
 #: applets/gen_util/GNOME_PagerApplet.xml.h:1
 #: applets/gen_util/GNOME_TasklistApplet.xml.h:1
 msgid "_About..."
G msgstr "Om..."
N msgstr "_Om..."
 
 #: applets/fish/GNOME_FishApplet.xml.h:2
 #: applets/gen_util/GNOME_ClockApplet.xml.h:4
 #: applets/gen_util/GNOME_MailCheckApplet.xml.h:3
 #: applets/gen_util/GNOME_PagerApplet.xml.h:2
 #: applets/gen_util/GNOME_TasklistApplet.xml.h:2
 msgid "_Help"
G msgstr "Hjälp"
N msgstr "_Hjälp"
 
 #: applets/fish/GNOME_FishApplet.xml.h:3
 #: applets/gen_util/GNOME_ClockApplet.xml.h:5
 #: applets/gen_util/GNOME_MailCheckApplet.xml.h:4
 #: applets/gen_util/GNOME_PagerApplet.xml.h:3
 #: applets/gen_util/GNOME_TasklistApplet.xml.h:3
 msgid "_Preferences..."
G msgstr "Inställningar..."
N msgstr "_Inställningar..."
 
 
 #: applets/gen_util/clock.c:854 applets/gen_util/clock.c:1086
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1539 applets/gen_util/mailcheck.c:1742
 #: applets/gen_util/pager.c:155 applets/gen_util/pager.c:456
 #: applets/gen_util/tasklist.c:114 applets/gen_util/tasklist.c:671
 #, c-format
N msgid "There was an error displaying help: %s"
N msgstr "Ett fel uppstod vid visning av hjälp: %s"
N 
 #: applets/gen_util/clock.c:898
 
 #: applets/gen_util/clock.c:1007
 msgid "Use _UTC"
G msgstr "Använd _GMT"
N msgstr "Använd _UTC"
 
 
 #: applets/gen_util/clock.c:1140
 msgid "The Clock displays the current time and date"
G msgstr "Klockpanelprogrammet visar aktuell tid och aktuellt datum"
N msgstr "Klockan visar aktuell tid och aktuellt datum"
 
 #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:1
 msgid "Display Internet time, which is same all over the world"
G msgstr ""
N msgstr "Visa Internettid, som är samma i hela världen"
 
 #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:2
 msgid "Display date in applet, in addition to time"
G msgstr ""
N msgstr "Visa datum i panelprogrammet utöver tiden"
 
 #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:3
 msgid "Display seconds in time"
G msgstr "Visa den här dialogen nästa gång"
N msgstr "Visa sekunder i tiden"
 
 #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:4
 msgid "Display time in Greenwich Mean Time zone"
G msgstr ""
N msgstr "Visa tid i koordinerad universaltid (UTC)"
 
 #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:5
 msgid "Display time in seconds since Epoch, i.e. 1970-01-01"
G msgstr ""
N msgstr "Visa tid i sekunder sedan epoken, dvs. 1970-01-01"
 
 #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:6
 msgid "Hour format"
G msgstr "clock/hourformat=24"
N msgstr "Timformat"
 
 #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:7
 msgid "Sets the hour format, may be either 12 or 24"
G msgstr ""
N msgstr "Ställer in formatet på timmar, kan vara antingen 12 eller 24"
 
 #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:8
 msgid "Show date in a tooltip when a mouse is over applet"
G msgstr ""
N msgstr "Visa datum i ett verktygstips när muspekare är över panelprogrammet"
 
 
 #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:11
 msgid "Show time with seconds"
G msgstr "Visa _sekunder"
N msgstr "Visa tid med sekunder"
 
 #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:12
 msgid "Use GMT"
G msgstr "Använd _CET"
N msgstr "Använd CET"
 
 #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:13
 msgid "Use Internet time"
G msgstr "_Internettid"
N msgstr "Använd Internettid"
 
 #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:14
 msgid "Use UNIX time"
G msgstr "_Unixtid"
N msgstr "Använd UNIX-tid"
 
 #: applets/gen_util/GNOME_ClockApplet.xml.h:1
 msgid "Copy _date"
G msgstr "Kopiera datum"
N msgstr "Kopiera _datum"
 
 #: applets/gen_util/GNOME_ClockApplet.xml.h:2
 msgid "Copy _time"
G msgstr "Kopiera tid"
N msgstr "Kopiera _tid"
 
 
 #: applets/gen_util/GNOME_MailCheckApplet.xml.h:2
 msgid "_Check for mail"
G msgstr "Kolla efter post"
N msgstr "_Kontrollera post"
 
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1189
 msgid "Mailbox _resides on:"
G msgstr "Brevlådan finns på:"
N msgstr "Brevlådan _finns på:"
 
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1241
 msgid "Mail _spool file:"
G msgstr "Postlådefil (mail spool):"
N msgstr "_Postlådefil (mail spool):"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1260
 msgid "Mail s_erver:"
G msgstr "E-postserver:"
N msgstr "_E-postserver:"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1278
 msgid "_Username:"
G msgstr "Användarnamn:"
N msgstr "_Användarnamn:"
 
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1313
 msgid "_Folder:"
G msgstr "Mapp:"
N msgstr "_Mapp:"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1332
 msgid "C_ommand to run before checking for mail:"
G msgstr "Kommando som ska köras innan kontroll av e-post:"
N msgstr "K_ommando som ska köras innan kontroll av e-post:"
 
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1374
 msgid "Before each _update:"
G msgstr "Före varje uppdatering:"
N msgstr "Före varje _uppdatering:"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1389 applets/gen_util/mailcheck.c:1412
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1435
 msgid "Command to execute"
G msgstr "Kommando (valfritt)"
N msgstr "Kommando att köra"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1399
 msgid "When new mail _arrives:"
G msgstr "När ny e-post levereras:"
N msgstr "När ny e-post _ankommer:"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1422
 msgid "When clicke_d:"
G msgstr "Vid klick:"
N msgstr "Vid _klick:"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1445
 msgid "Set the number of unread mails to _zero"
G msgstr "Nollställ antalet olästa brev"
N msgstr "Ställ in antalet olästa brev till _noll"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1456
 msgid "Check for mail _every"
G msgstr "Kolla efter e-post var"
N msgstr "Kontrollera _e-post var"
 
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1494
 msgid "Play a _sound when new mail arrives"
G msgstr "Spela ett ljud när ny e-post ankommer"
N msgstr "Spela ett _ljud när ny e-post ankommer"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1505
 msgid "Select a_nimation"
G msgstr "Välj animation"
N msgstr "Välj ani_mation"
 
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1682
 msgid "Inbox Monitor notifies you when new mail arrives in your mailbox"
G msgstr "E-postkontroll meddelar dig när nya brev hamnar i din brevlåda"
N msgstr "Inkorgsövervakaren meddelar dig när nya brev hamnar i din brevlåda"
 
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1868
 msgid "Mail check"
G msgstr "_E-postkontroll"
N msgstr "E-postkontroll"
 
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:1
G msgid "Command to execute when checking mail"
G msgstr "Kommando som ska _utföras när man klickar på fisken:"
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/mailcheck_applet/"
N "prefs/remote_server</key> <owner>mailcheck-applet</owner> <type>string</"
N "type> <default>mail</default> <locale name=\"C\"> <short>The mail server</"
N "short> <long>Remove server to connect to for our mail"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/mailcheck_applet/"
N "prefs/remote_server</key> <owner>mailcheck-applet</owner> <type>string</"
N "type> <default>mail</default> <locale name=\"C\"> <short>E-postservern</"
N "short> <long>Ta bort servern att ansluta till för vår post"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:2
G msgid "Command to execute when new mail arrives"
G msgstr "Kommando som ska _utföras när man klickar på fisken:"
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/"
N "mailcheck_applet/prefs/play_sound</key> <owner>mailcheck-applet</owner> "
N "<type>bool</type> <default>false</default> <locale name=\"C\"> <short>You've "
N "got mail!"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/"
N "mailcheck_applet/prefs/play_sound</key> <owner>mailcheck-applet</owner> "
N "<type>bool</type> <default>false</default> <locale name=\"C\"> <short>Du har "
N "e-post."
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:3
G msgid "Command to execute when the applet is clicked"
G msgstr "Kommando som ska _utföras när man klickar på fisken:"
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/"
N "mailcheck_applet/prefs/reset_on_clicked</key> <owner>mailcheck-applet</"
N "owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name=\"C\"> "
N "<short>Whether to reset mail status when the applet is clicked"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/"
N "mailcheck_applet/prefs/reset_on_clicked</key> <owner>mailcheck-applet</"
N "owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name=\"C\"> "
N "<short>Huruvida e-poststatusen ska återställas vid klick på panelprogrammet"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:4
G msgid "Command to run before checking mail"
G msgstr "Kommando som ska köras innan kontroll av e-post:"
N msgid "Command to execute when checking mail"
N msgstr "Kommando som ska utföras vid kontroll av e-post"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:5
G msgid "Do we run the exec-command"
G msgstr ""
N msgid "Command to execute when new mail arrives"
N msgstr "Kommando som ska utföras när ny e-post ankommer"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:6
G msgid "Do we run the newmail-command"
G msgstr ""
N msgid "Command to execute when the applet is clicked"
N msgstr "Kommando som ska utföras vid klick på panelprogrammet"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:7
G msgid "How often (in milliseconds) we check the mail"
G msgstr ""
N msgid "Command to run before checking mail"
N msgstr "Kommando som ska köras innan kontroll av e-post"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:8
G msgid "If mail should be checked automatically"
G msgstr ""
N msgid "Do we run the exec-command"
N msgstr "Kör vi kommandot för exekvering"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:9
G msgid "If this is set mail will be checked every update-freq milliseconds"
G msgstr ""
N msgid "Do we run the newmail-command"
N msgstr "Kör vi kommandot för ny e-post"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:10
G msgid "If this is set, we should run the exec-command"
G msgstr ""
N msgid "How often (in milliseconds) we check the mail"
N msgstr "Hur ofta (i millisekunder) vi kontrollerar e-posten"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:11
G msgid "If this is set, we should run the newmail-command"
G msgstr ""
N msgid "If mail should be checked automatically"
N msgstr "Om e-post ska kontrolleras automatiskt"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:12
G msgid "Interval for checking mail"
G msgstr "Kommando som ska köras innan kontroll av e-post:"
N msgid "If this is set mail will be checked every update-freq milliseconds"
N msgstr ""
N "Om detta är inställt kommer e-post att kontrolleras varje "
N "uppdateringsfrekvens millisekund"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:13
G msgid "Path to the animation file"
G msgstr ""
N msgid "If this is set, we should run the exec-command"
N msgstr "Om detta är inställt ska vi köra kommandot för exekvering"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:14
G msgid "Play a sound when mail is recieved"
G msgstr "Spela ett ljud när ny e-post ankommer"
N msgid "If this is set, we should run the newmail-command"
N msgstr "Om detta är inställt ska vi köra kommandot för ny e-post"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:15
G msgid "Remote folder for mail retrieval"
G msgstr ""
N msgid "Interval for checking mail"
N msgstr "Intervall för kontroll av e-post"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:16
G msgid "Remove server to connect to for our mail"
G msgstr ""
N msgid "Path to the animation file"
N msgstr "Sökväg till animationsfilen"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:17
G msgid "Run this command before we check the mail"
G msgstr "Kommando som ska köras innan kontroll av e-post:"
N msgid "Play a sound when mail is recieved"
N msgstr "Spela ett ljud när ny e-post ankommer"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:18
G msgid "The mail server"
G msgstr "E-postserver:"
N msgid "Remote folder for mail retrieval"
N msgstr "Fjärrmapp för e-posthämtning"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:19
G msgid "The user's password"
G msgstr ""
N msgid "Run this command before we check the mail"
N msgstr "Kör detta kommando innan kontroll av e-post"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:20
G msgid "The user's password for the remote server"
G msgstr ""
N msgid "The user's password"
N msgstr "Användarens lösenord"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:21
G msgid "This is how we check the mail, check the mail, check the mail..."
G msgstr ""
N msgid "The user's password for the remote server"
N msgstr "Användarens lösenord för fjärrservern"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:22
G msgid "This is how we process the mail, process the mail, process the mail..."
N msgid "This is how we check the mail, check the mail, check the mail..."
 msgstr ""
N "Detta är hur vi kontrollerar post, kontrollerar post, kontrollerar post..."
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:23
N msgid "This is how we process the mail, process the mail, process the mail..."
N msgstr "Detta är hur vi behandlar post, behandlar post, behandlar post..."
N 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:24
 msgid ""
 "This is the animation that will be displayed during normal use of the "
 "mailcheck applet"
 msgstr ""
G 
G msgid "Username on the remote server"
G msgstr ""
N "Detta är den animation som kommer att visas vid normal användning av "
N "panelprogrammet för e-postkontroll"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:25
G msgid "We run this command when the user clicks on the applet"
G msgstr ""
N msgid "Username on the remote server"
N msgstr "Användarnamn på fjärrservern"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:26
G msgid "Whether to reset mail status when the applet is clicked"
G msgstr ""
G 
G msgid "You've got mail!"
G msgstr "Du har e-post."
N msgid "We run this command when the user clicks on the applet"
N msgstr "Vi kör detta kommando när användaren klickar på panelprogrammet"
 
 
 #: applets/gen_util/pager.c:128 applets/gen_util/pager.c:712
 msgid "Columns"
G msgstr "Räkna"
N msgstr "Kolumner"
 
 
 #: applets/gen_util/pager.c:501
 msgid ""
 "The Workspace Switcher shows you a small version of your workspaces that "
 "lets you manage your windows."
 msgstr ""
G "Arbetsyteväljaren visar en liten version av dina arbetsytor som låter dig "
N "Arbetsytebytaren visar en liten version av dina arbetsytor som låter dig "
 "hantera fönstren."
 
 
 #: applets/gen_util/pager.schemas.in.h:1
 msgid ""
 "If this is true, the pager will show all workspaces, otherwise it will only "
 "show the current workspace."
 msgstr ""
N "Om detta är sant kommer arbetsytebytaren endast att visa alla arbetsytor, "
N "annars kommer endast aktuell arbetsyta att visas."
 
 #: applets/gen_util/pager.schemas.in.h:2
 msgid ""
 "If this is true, the workspaces in the pager will display the names of the "
 "workspaces, otherwise they will display the contents of the workspace."
 msgstr ""
N "Om detta är sant kommer arbetsytorna i arbetsytebytaren att endast visa "
N "namnen på arbetsytorna. Annars kommer endast innehållet på arbetsytorna att "
N "visas."
 
 #: applets/gen_util/pager.schemas.in.h:3
 msgid "Number of rows in the pager"
G msgstr "Antal arbets_ytor:"
N msgstr "Antal rader i arbetsytebytaren"
 
 #: applets/gen_util/pager.schemas.in.h:4
 msgid ""
G "When showing all the workspaces this determines how many rows(for horizontal "
G "layout) or columns (for vertical layout) the pager shows the workspaces in."
G msgstr ""
N "When showing all the workspaces this determines how many rows (for "
N "horizontal layout) or columns (for vertical layout) the pager shows the "
N "workspaces in."
N msgstr ""
N "När alla arbetytor visas anger detta hur många rader (för horisontell "
N "layout) eller kolumner (för vertikal layout) som arbetsytebytaren visar "
N "arbetsytorna i."
 
 #: applets/gen_util/pager.schemas.in.h:5
 msgid "Whether to display the all workspaces in the pager."
G msgstr ""
N msgstr "Huruvida alla arbetsytor ska visas i arbetsytebytaren."
 
 #: applets/gen_util/pager.schemas.in.h:6
 msgid "Whether to display the names of the workspaces in the pager."
G msgstr ""
N msgstr "Huruvida namn på arbetsytor ska visas i arbetsytebytaren."
 
 
 #: applets/gen_util/tasklist.glade.h:2
 msgid "M_inimum size:"
G msgstr ""
N msgstr "_Minsta storlek:"
 
 #: applets/gen_util/tasklist.glade.h:3
 msgid "Ma_ximum size:"
G msgstr ""
N msgstr "_Största storlek:"
 
 
 #: applets/gen_util/tasklist.glade.h:8
 msgid "Tasklist size"
G msgstr "Fönsterlista"
N msgstr "Storlek på fönsterlista"
 
 
 #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:1
 msgid ""
 "Decides when to group windows from the same application on the tasklist. "
G "valid values are never, auto, and always."
N "Valid values are never, auto, and always."
 msgstr ""
N "Huruvida fönster från samma program ska grupperas i fönsterlistan. Giltiga "
N "värden är \"never\", \"auto\" och \"always\"."
 
 #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:2
 msgid ""
 "If this is true, the tasklist will show windows from all workspaces, "
 "otherwise it will display windows from the current workspace only."
 msgstr ""
N "Om detta är sant kommer fönsterlistan att skugga fönster från alla "
N "arbetsytor. Annars kommer den endast att visa fönster från den aktuella "
N "arbetsytan."
 
 #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:3
 msgid ""
 "If true, then when unminimizing a window, bring it to the current workspace. "
 "Otherwise, change to the workspace of the window."
 msgstr ""
N "Om detta är sant kommer återställning av ett fönster att ta det till den "
N "aktuella arbetsytan. Byt annars till arbetsytans fönster."
 
 #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:4
 msgid "Maximum size the tasklist applet will request"
G msgstr ""
N msgstr "Största storlek som fönsterlistepanelprogrammet kommer att begära"
 
 #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:5
 msgid "Minimum size the tasklist applet will request"
G msgstr ""
N msgstr "Minsta storlek som fönsterlistepanelprogrammet kommer att begära"
 
 #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:6
 msgid "Move windows to the current workspace when unminimized"
G msgstr ""
G "Flytta ikonifierade program till den aktiva arbetsytan vid återställning"
N msgstr "Flytta fönster till den aktuella arbetsytan vid återställning"
 
 #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:7
 msgid "Show windows from all workspaces"
G msgstr "Visa fönster från a_lla arbetsytor"
N msgstr "Visa fönster från alla arbetsytor"
 
 #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:8
 msgid ""
 "The tasklist applet needs a minimum width to be useful at all. This value is "
 "the minimum width the applet will request. This is useful for sliding and "
 "edge panels, which would otherwise ask for a very small default width."
 msgstr ""
N "Fönsterlistepanelprogrammet behöver en minsta storlek för att överhuvudtaget "
N "vara användbar. Detta värde är den minsta bredd som panelprogrammet kommer "
N "att begära. Detta är användbart för glidande paneler och kantpaneler, som "
N "annars skulle begära en väldigt liten standardstorlek."
 
 #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:9
 msgid ""
 "This value is the maximum width the applet will request. This is useful to "
 "limit the size used in big panels where this applet could otherwise fill the "
 "entire available space, like in edge panels."
 msgstr ""
N "Detta värde är det största värde som panelprogrammet kommer att begära. "
N "Detta är användbart för att begränsa den storlek som används i stora paneler "
N "där detta panelprogram annars kan fylla allt tillgängligt utrymme, som i "
N "kantpaneler."
 
 #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:10
 msgid "When to group windows"
G msgstr "Gruppera al_drig fönster"
N msgstr "När fönster ska grupperas"
 
 
 #: gnome-panel/basep-widget.c:154
 msgid "Mode"
G msgstr "Flytta"
N msgstr "Läge"
 
 #: gnome-panel/basep-widget.c:155
 msgid "Mode of this panel"
G msgstr "Dölj denna panel"
N msgstr "Denna panels läge"
 
 
 #: gnome-panel/basep-widget.c:163
 msgid "Current state of this panel"
G msgstr "Ta bort denna panel"
N msgstr "Denna panels aktuella tillstånd"
 
 #: gnome-panel/basep-widget.c:171
 msgid "Hidebuttons enabled"
G msgstr "hidebuttons_enabled"
N msgstr "Döljandeknappar aktiverade"
 
 #: gnome-panel/basep-widget.c:172
 msgid "Are hidebuttons (buttons that hide or show the panel) enabled?"
 msgstr ""
N "Är döljandeknappar (knappar som döljer eller visar panelen) aktiverade?"
 
 #: gnome-panel/basep-widget.c:179
 msgid "Hidebutton pixmaps enabled"
G msgstr "hidebutton_pixmaps_enabled"
N msgstr "Bilder på döljandeknappar aktiverade"
 
 #: gnome-panel/basep-widget.c:180
 msgid "Hidebuttons have pixmaps"
G msgstr "hidebutton_pixmaps_enabled"
N msgstr "Döljandeknappar har bilder"
 
 
 #: gnome-panel/disclosure-widget.c:242
 msgid "Expander Size"
G msgstr "Fäll ut"
N msgstr "Utfällarstorlek"
 
 #: gnome-panel/disclosure-widget.c:243
 msgid "Size of the expander arrow"
G msgstr ""
N msgstr "Storlek på utfällarpilen"
 
 
 #: gnome-panel/foobar-widget.c:147 gnome-panel/menu-util.c:294
 msgid "Cannot execute gnome-panel-screenshot"
G msgstr "Kan inte köra gnome-search-tool"
N msgstr "Kan inte köra gnome-panel-screenshot"
 
 
 #: gnome-panel/foobar-widget.c:193 gnome-panel/menu.c:3617
 msgid "Take a Screen Shot..."
G msgstr "Tangent för att ta skärmdump"
N msgstr "Ta en skärmdump..."
 
 #: gnome-panel/foobar-widget.c:195 gnome-panel/menu.c:3620
 msgid "Take a screen shot of your desktop"
G msgstr "Spara skärmdumpen till skriv_bordet"
N msgstr "Ta en skärmdump av ditt skrivbord"
 
 
 #: gnome-panel/foobar-widget.c:734
 msgid "GNOME Menu Panel"
G msgstr "GNOME-panelen"
N msgstr "GNOME-menypanelen"
 
 
 #: gnome-panel/gnome-panel-add-launcher.c:34
 msgid "Panel to add the launcher to"
G msgstr "Panel som programknappen ska läggas till på"
N msgstr "Panel som programstartaren ska läggas till på"
 
 
 #: gnome-panel/gnome-panel-add-launcher.c:35
 msgid "Position to add the launcher to"
G msgstr "Position som programknappen ska läggas till på"
N msgstr "Position som programstartaren ska läggas till på"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gnome-panel/gnome-panel-preferences.c:311
 #: gnome-panel/gnome-panel-preferences.glade.h:5
 msgid "Panel Preferences"
G msgstr "Klockinställningar"
N msgstr "Panelinställningar"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gnome-panel/gnome-panel-preferences.desktop.in.h:1
 msgid "Modify the global panel preferences"
G msgstr "Globala panelegenskaper"
N msgstr "Ändra de globala panelinställningarna"
 
 
 #: gnome-panel/gnome-panel-preferences.glade.h:9
 msgid "_Close drawer if a launcher inside it is pressed"
G msgstr "_Stäng låda om en programknapp inuti klickas"
N msgstr "_Stäng låda om en programstartare inuti klickas"
 
 
 #: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.c:1037
 msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
G msgstr ""
N msgstr "Ta skärmdump efter angiven fördröjning [i sekunder]"
 
 #: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.c:1079
 msgid ""
 "Glade file for the screenshot program is missing.\n"
 "Please check your installation of gnome-panel"
 msgstr ""
 "Glade-filen för skärmdumpsprogrammet saknas.\n"
G "Kontrollera din installation av gnome-core"
N "Kontrollera din installation av gnome-panel"
 
 
 #: gnome-panel/gnome-run.c:239 gnome-panel/gnome-run.c:256
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>Failed to run this program</b>\n"
 "\n"
 "Details: %s"
 msgstr ""
G "Misslyckades med att läsa in detta program!\n"
G "%s"
N "<b>Misslyckades med att köra detta program</b>\n"
N "\n"
N "Detaljer: %s"
 
 #: gnome-panel/gnome-run.c:346 gnome-panel/gnome-run.c:420
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>Failed to execute command:</b> '%s'\n"
 "\n"
 "Details: %s"
 msgstr ""
G "Misslyckades med att köra kommandot:\n"
G "%s\n"
G "%s"
N "<b>Misslyckades med att köra kommandot:</b> \"%s\"\n"
N "\n"
N "Detaljer: %s"
 
 #: gnome-panel/gnome-run.c:443
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>Failed to open file:</b> '%s'\n"
 "\n"
 "Details: no application available to open file"
 msgstr ""
N "<b>Misslyckades med att öppna filen:</b> \"%s\"\n"
N "\n"
N "Detaljer: inga program tillgängliga för att öppna filen"
 
 #: gnome-panel/gnome-run.c:457
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>Failed to open file:</b> '%s'\n"
 "\n"
 "Details: %s"
 msgstr ""
G "Misslyckades med att köra kommandot:\n"
G "%s\n"
G "%s"
N "<b>Misslyckades med att öppna filen:</b> \"%s\"\n"
N "\n"
N "Detaljer: %s"
 
 #: gnome-panel/gnome-run.c:533
 msgid "Choose a file"
G msgstr "Välj en ikon"
N msgstr "Välj en fil"
 
 #: gnome-panel/gnome-run.c:728 gnome-panel/gnome-run.c:729
 msgid "Known Applications"
G msgstr "_Program:"
N msgstr "Kända program"
 
 #: gnome-panel/gnome-run.c:857
 msgid "Command to run"
G msgstr "Kommando (valfritt)"
N msgstr "Kommando att köra"
 
 
 #: gnome-panel/gnome-run.c:896
 msgid "_Append File..."
G msgstr ""
N msgstr "_Lägg till fil..."
 
 #: gnome-panel/gnome-run.c:1276
 #, c-format
 msgid "Will run command: '%s'"
G msgstr "Kommer att köra \"%s\""
N msgstr "Kommer att köra kommandot: \"%s\""
 
 
 #: gnome-panel/gnome-run.c:1404
 msgid "List of known applications"
G msgstr "Program"
N msgstr "Lista med kända program"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "applikation" här
 # Jag vill ha "program" (detta är dessutom mer konsekvent med alla
 # andra meddelanden i denna fil och GNOME)
 #
 #: gnome-panel/gnome-run.c:1405
 msgid "Choose an application to run from the list"
G msgstr ""
N msgstr "Välj ett program som ska köras från listan"
 
 
 #: gnome-panel/launcher.c:75
 msgid "This launch icon does not specify a url to show"
G msgstr "Denna programknapp anger ingen url att visa"
N msgstr "Denna programstartare anger ingen url att visa"
 
 
 #. flags
 #. error
 #. watch the enum at the top of the file
 #: gnome-panel/launcher.c:573 gnome-panel/menu-ditem.c:178
 #: gnome-panel/menu-ditem.c:256
 msgid "Launcher Properties"
G msgstr "Egenskaper för programknappen"
N msgstr "Egenskaper för programstartaren"
 
 #: gnome-panel/launcher.c:762 gnome-panel/menu-ditem.c:521
 msgid "Create Launcher"
G msgstr "Skapa programknapp"
N msgstr "Skapa programstartare"
 
 #. class
 #: gnome-panel/launcher.c:983
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot save launcher to disk, the following error occured:\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
G "Kan inte spara programknappen på disk, följande fel inträffade:\n"
N "Kan inte spara programstartaren på disk, följande fel inträffade:\n"
 "\n"
 "%s"
 
 
 #: gnome-panel/menu.c:309
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>Can't execute 'About GNOME'</b>\n"
 "\n"
 "Details: %s probably does not exist"
 msgstr ""
N "<b>Kan inte köra \"Om GNOME\"</b>\n"
N "\n"
N "Detaljer: %s finns troligtvis inte"
 
 
 #: gnome-panel/menu.c:1017
 msgid ""
 "<b>Can't add to run box</b>\n"
 "\n"
 "Details: No 'Exec' or 'URL' field in entry"
G msgstr "Inget \"Exec\"- eller \"URL\"-fält i posten"
N msgstr ""
N "<b>Kan inte lägga till i körrutan</b>\n"
N "\n"
N "Detaljer: Inget \"Exec\"- eller \"URL\"-fält i posten"
 
 #: gnome-panel/menu.c:1307
 msgid "Add this launcher to panel"
G msgstr "Lägg till den här programknappen på panelen"
N msgstr "Lägg till den här programstartaren på panelen"
 
 
 #: gnome-panel/menu.c:2560
 msgid "GNOME Aligned Panel"
G msgstr "Justerad panel"
N msgstr "Justerad GNOME-panel"
 
 
 #: gnome-panel/menu.c:2580
 msgid "GNOME Edge Panel"
G msgstr "GNOME-panelen"
N msgstr "GNOME-kantpanel"
 
 
 #: gnome-panel/menu.c:2601
 msgid "GNOME Sliding Panel"
G msgstr "Glidande panel"
N msgstr "Glidande GNOME-panel"
 
 
 #: gnome-panel/menu.c:2622
 msgid "GNOME Floating Panel"
G msgstr "Flytande panel"
N msgstr "Flytande GNOME-panel"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun skrev "panalen"
 # Jag ändrade till "panelen"
 #
 #: gnome-panel/menu.c:2900
 msgid ""
 "When a panel is removed, the panel and its\n"
 "applet settings are lost. Delete this panel?"
 msgstr ""
G "När en panel blir borttagen förloras panelen och dess\n"
G "panelprogramsinställningar. Vill du ta bort den här panelen?"
N "När en panel tas bort förloras panelen och dess\n"
N "panelprogramsinställningar. Vill du ta bort panelen?"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha "Det går inte att köra panelens globala inställningar"
 # Jag vill ha "Kan inte köra panelens globala inställningar"
 #
 #: gnome-panel/menu.c:3203
 msgid "Cannot execute panel global preferences"
G msgstr "Kan inte köra panelens globala egenskaper"
N msgstr "Kan inte köra panelens globala inställningar"
 
 
 #: gnome-panel/menu.c:3335
 msgid ""
 "<b>Cannot execute xscreensaver</b>\n"
 "\n"
 "Details: xscreensaver-command not found"
 msgstr ""
N "<b>Kan inte köra xscreensaver</b>\n"
N "\n"
N "Detaljer: xscreensaver-kommandot hittades inte"
 
 
 #: gnome-panel/menu-ditem.c:119
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>Cannot save changes to launcher</b>\n"
 "\n"
 "Details: %s"
 msgstr ""
G "<b>Kan inte spara ändringar i menyval</b>\n"
N "<b>Kan inte spara ändringar i programstartare</b>\n"
 "\n"
 "Detaljer: %s"
 
 #: gnome-panel/menu-ditem.c:448
 msgid "You have to specify a name for the launcher."
G msgstr ""
N msgstr "Du måste ange ett namn för programstartaren."
 
 #: gnome-panel/menu-ditem.c:464
 msgid "You have to specify a valid URL or command."
G msgstr ""
N msgstr "Du måste ange en giltig URL eller ett giltigt kommando."
 
 #. class
 #: gnome-panel/menu-ditem.c:493
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>Cannot save menu item to disk</b>\n"
 "\n"
 "Details: %s"
 msgstr ""
G "<b>Kan inte spara ändringar i menyval</b>\n"
N "<b>Kan inte spara menypost till disk</b>\n"
 "\n"
 "Detaljer: %s"
 
 #: gnome-panel/menu-ditem.c:516
 msgid ""
 "You can not create a new launcher at this location since the location is not "
 "writable."
 msgstr ""
N "Du kan inte skapa en ny programstartare på denna plats eftersom platsen inte "
N "är skrivbar."
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "''"
 # Jag vill ha "\"\" (i enlighet med alla andra GNOME- och TP-översättningar)
 #
 # Sun vill ha "popup_meny"
 # Jag vill ha "popup_menu" (det är ett namn, inte "popup menu")
 #
 #: gnome-panel/panel-applet-frame.c:606
 #, c-format
 msgid "Exception from popup_menu '%s'\n"
G msgstr ""
N msgstr "Undantag från popup_menu \"%s\"\n"
 
 #: gnome-panel/panel-applet-frame.c:699
 #, c-format
 msgid ""
 "The %s applet appears to have died unexpectedly\n"
 "\n"
 "Reload this applet?\n"
 "\n"
 "(If you choose not to reload it at this time you can always add it by right "
 "clicking on the panel and clicking on the \"Add to panel\" submenu)"
 msgstr ""
 "Panelprogrammet %s verkar ha dött oväntat.\n"
 "\n"
 "Vill du starta om det?\n"
 "\n"
G "(Om du väljer att inte starta om det nu kan du alltid lägga till det via\n"
G "menyn \"Panelprogram\" i huvudmenyn)"
N "(Om du väljer att inte starta om det nu kan du alltid lägga till det genom "
N "att högerklicka på panelen och klicka på undermenyn \"Lägg till i panelen\")"
 
 
 #: gnome-panel/panel-config.c:708
N msgid "Indicates the panel position and orientation on screen"
N msgstr "Visar panelens position och orientering på skärmen"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:726
 
 #: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:1
G msgid "Display \"Run\" dialog"
G msgstr "Visa den här dialogen nästa gång"
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
N "enable_animations</key> <applyto>/apps/panel/global/enable_animations</"
N "applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
N "enable_animations</key> <applyto>/apps/panel/global/enable_animations</"
N "applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
 
 #: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:2
G msgid "FIXME - is this resolved with the new menu stuff?"
G msgstr ""
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
N "enable_key_bindings</key> <applyto>/apps/panel/global/enable_key_bindings</"
N "applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
N "enable_key_bindings</key> <applyto>/apps/panel/global/enable_key_bindings</"
N "applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
 
 #: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:3
G msgid "FIXME - need to define limits"
G msgstr ""
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
N "highlight_launchers_on_mouseover</key> <applyto>/apps/panel/global/"
N "highlight_launchers_on_mouseover</applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</"
N "type> <default>true</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
N "highlight_launchers_on_mouseover</key> <applyto>/apps/panel/global/"
N "highlight_launchers_on_mouseover</applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</"
N "type> <default>true</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
 
 #: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:4
G msgid "Popup the panel menu"
G msgstr "På huvudmenyn"
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
N "panel_show_delay</key> <applyto>/apps/panel/global/panel_show_delay</"
N "applyto> <owner>panel</owner> <type>int</type> <default>300</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short>FIXME - need to define limits</short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
N "panel_show_delay</key> <applyto>/apps/panel/global/panel_show_delay</"
N "applyto> <owner>panel</owner> <type>int</type> <default>300</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short>FIXME - måste definiera gränser</short> <long>"
 
 #: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:5
G msgid "Take a screen shot"
G msgstr "Tangent för att ta skärmdump"
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
N "run_key</key> <applyto>/apps/panel/global/run_key</applyto> <owner>panel</"
N "owner> <type>string</type> <default>&lt;Alt&gt;F2</default> <locale name=\"C"
N "\"> <short>Display \"Run\" dialog</short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
N "run_key</key> <applyto>/apps/panel/global/run_key</applyto> <owner>panel</"
N "owner> <type>string</type> <default>&lt;Alt&gt;F2</default> <locale name=\"C"
N "\"> <short>Visa \"Kör\"-dialogen</short> <long>"
 
 #: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:6
G msgid "Take a screen shot of a window"
G msgstr "Spara skärmdumpen till skriv_bordet"
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
N "window_screenshot_key</key> <applyto>/apps/panel/global/"
N "window_screenshot_key</applyto> <owner>panel</owner> <type>string</type> "
N "<default>&lt;Alt&gt;Print</default> <locale name=\"C\"> <short>Take a screen "
N "shot of a window</short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
N "window_screenshot_key</key> <applyto>/apps/panel/global/"
N "window_screenshot_key</applyto> <owner>panel</owner> <type>string</type> "
N "<default>&lt;Alt&gt;Print</default> <locale name=\"C\"> <short>Ta en "
N "skärmdump av ett fönster</short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:7
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "global/confirm_panel_remove</key> <applyto>/apps/panel/global/"
N "confirm_panel_remove</applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</type> "
N "<default>true</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "global/confirm_panel_remove</key> <applyto>/apps/panel/global/"
N "confirm_panel_remove</applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</type> "
N "<default>true</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:8
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "global/keep_menus_in_memory</key> <applyto>/apps/panel/global/"
N "keep_menus_in_memory</applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</type> "
N "<default>true</default> <locale name=\"C\"> <short>FIXME - is this resolved "
N "with the new menu stuff?"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "global/keep_menus_in_memory</key> <applyto>/apps/panel/global/"
N "keep_menus_in_memory</applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</type> "
N "<default>true</default> <locale name=\"C\"> <short>FIXME - är detta löst med "
N "de nya menyprylarna?"
N 
 #: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:9
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "global/panel_hide_delay</key> <applyto>/apps/panel/global/panel_hide_delay</"
N "applyto> <owner>panel</owner> <type>int</type> <default>500</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short>FIXME - need to define limits"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "global/panel_hide_delay</key> <applyto>/apps/panel/global/panel_hide_delay</"
N "applyto> <owner>panel</owner> <type>int</type> <default>500</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short>FIXME - måste definiera gränser"
N 
 #: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:10
N msgid "FIXME - need to define limits"
N msgstr "FIXME - måste definiera gränser"
N 
 #: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:11
N msgid "Popup the panel menu"
N msgstr "Visa panelmenyn"
N 
 #: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:12
N msgid "Take a screen shot"
N msgstr "Ta en skärmdump"
 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:1
G msgid "Enable the program listing in the run box"
G msgstr ""
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <!-- **************************** --> <!-- Edge "
N "panel properties :: END --> <!-- **************************** --> <!-- "
N "****************************************************************************************** "
N "** Medium Screen Setup: 1 edge panel of size 36, 1 menu panel of size 24 ** "
N "****************************************************************************************** "
N "--> <!-- ********************************* --> <!-- General panel "
N "properties :: START --> <!-- ********************************* --> <schema> "
N "<key>/schemas/apps/panel/default_profiles/medium/general/"
N "advanced_run_dialog</key> <owner>panel</owner> <type>bool</type> "
N "<default>false</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <!-- **************************** --> <!-- Edge "
N "panel properties :: END --> <!-- **************************** --> <!-- "
N "****************************************************************************************** "
N "** Medium Screen Setup: 1 edge panel of size 36, 1 menu panel of size 24 ** "
N "****************************************************************************************** "
N "--> <!-- ********************************* --> <!-- General panel "
N "properties :: START --> <!-- ********************************* --> <schema> "
N "<key>/schemas/apps/panel/default_profiles/medium/general/"
N "advanced_run_dialog</key> <owner>panel</owner> <type>bool</type> "
N "<default>false</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:2
G msgid "Show the program listing by default when opening the Run box"
G msgstr ""
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <!-- *********************************** --> "
N "<!-- Panel Items for Edge Panel :: END --> <!-- "
N "*********************************** --> <!-- **************************** --"
N "> <!-- Edge panel properties :: END --> <!-- **************************** --"
N "> <!-- ****************************** --> <!-- Menu Panel Properties :: "
N "START --> <!-- ****************************** --> <schema> <key>/schemas/"
N "apps/panel/default_profiles/medium/panels/00000002/panel_type</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>menu-panel</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <!-- *********************************** --> "
N "<!-- Panel Items for Edge Panel :: END --> <!-- "
N "*********************************** --> <!-- **************************** --"
N "> <!-- Edge panel properties :: END --> <!-- **************************** --"
N "> <!-- ****************************** --> <!-- Menu Panel Properties :: "
N "START --> <!-- ****************************** --> <schema> <key>/schemas/"
N "apps/panel/default_profiles/medium/panels/00000002/panel_type</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>menu-panel</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:3
G msgid "Show the program listing in the Run box"
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <!-- *********************************** --> "
N "<!-- Panel Items for Edge Panel :: START --> <!-- "
N "*********************************** --> <!-- Launchers --> <schema> <key>/"
N "schemas/apps/panel/default_profiles/medium/objects/00000001/object_type</"
N "key> <owner>panel</owner> <type>string</type> <default>launcher-object</"
N "default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <!-- *********************************** --> "
N "<!-- Panel Items for Edge Panel :: START --> <!-- "
N "*********************************** --> <!-- Launchers --> <schema> <key>/"
N "schemas/apps/panel/default_profiles/medium/objects/00000001/object_type</"
N "key> <owner>panel</owner> <type>string</type> <default>launcher-object</"
N "default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:4
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/general/applet_id_list</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[]</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/general/applet_id_list</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[]</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:5
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000001/hide_button_pixmaps_enabled</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
N "\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000001/hide_button_pixmaps_enabled</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
N "\"C\"> <short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:6
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_color</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
N "name=\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_color</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
N "name=\"C\"> <short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:7
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_pixmap_fit</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
N "\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_pixmap_fit</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
N "\"C\"> <short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:8
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000001/panel_size</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>string</type> <default>panel-size-medium</default> <locale name=\"C\"> "
N "<short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000001/panel_size</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>string</type> <default>panel-size-medium</default> <locale name=\"C\"> "
N "<short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:9
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000001/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
N "<long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000001/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
N "<long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:10
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_color</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
N "name=\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_color</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
N "name=\"C\"> <short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:11
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_pixmap_fit</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
N "\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_pixmap_fit</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
N "\"C\"> <short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:12
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000002/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
N "<long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000002/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
N "<long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:13
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000001/position</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
N "<long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000001/position</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
N "<long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:14
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000002/bonobo_iid</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>string</type> <default>OAFIID:GNOME_PagerApplet</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000002/bonobo_iid</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>string</type> <default>OAFIID:GNOME_PagerApplet</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:15
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000002/object_type</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>string</type> <default>bonobo-applet</default> <locale name=\"C"
N "\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000002/object_type</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>string</type> <default>bonobo-applet</default> <locale name=\"C"
N "\"> <short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:16
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000003/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>string</type> <default>00000002</default> <locale name=\"C\"> <short></"
N "short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000003/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>string</type> <default>00000002</default> <locale name=\"C\"> <short></"
N "short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:17
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000003/panel_right_stick</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
N "\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000003/panel_right_stick</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
N "\"C\"> <short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:18
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000004/position</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>int</type> <default>-1</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
N "<long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000004/position</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>int</type> <default>-1</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
N "<long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:19
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/general/object_id_list</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[00000001,00000002]"
N "</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/general/object_id_list</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[00000001,00000002]"
N "</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:20
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/objects/00000001/position</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>int</type> <default>20</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
N "<long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/objects/00000001/position</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>int</type> <default>20</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
N "<long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:21
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/objects/00000002/launcher_location</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>applications:gnome-"
N "terminal.desktop</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/objects/00000002/launcher_location</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>applications:gnome-"
N "terminal.desktop</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:22
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/objects/00000002/panel_stick</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name=\"C\"> "
N "<short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/objects/00000002/panel_stick</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name=\"C\"> "
N "<short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:23
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_pixmap_stretch</"
N "key> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale "
N "name=\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_pixmap_stretch</"
N "key> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale "
N "name=\"C\"> <short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:24
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_type</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>no-background</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_type</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>no-background</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:25
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_hide_mode</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></"
N "short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_hide_mode</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></"
N "short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:26
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000001/screen_edge</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>string</type> <default>panel-edge-bottom</default> <locale name="
N "\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000001/screen_edge</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>string</type> <default>panel-edge-bottom</default> <locale name="
N "\"C\"> <short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:28
 #, no-c-format
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000002/clock_format</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>string</type> <default>%I:%M %p</default> <locale name=\"C\"> "
N "<short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000002/clock_format</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>string</type> <default>%H.%M</default> <locale name=\"C\"> "
N "<short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:29
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_pixmap_stretch</"
N "key> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale "
N "name=\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_pixmap_stretch</"
N "key> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale "
N "name=\"C\"> <short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:30
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_type</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>no-background</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_type</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>no-background</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:31
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/general/object_id_list</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[]</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/general/object_id_list</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[]</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:32
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_pixmap_stretch</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
N "\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_pixmap_stretch</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
N "\"C\"> <short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:33
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_type</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>no-background</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_type</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>no-background</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:34
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/panels/00000001/panel_hide_mode</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></"
N "short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/panels/00000001/panel_hide_mode</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></"
N "short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:35
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/panels/00000001/screen_edge</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>string</type> <default>panel-edge-bottom</default> <locale name="
N "\"C\"> <short></short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/panels/00000001/screen_edge</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>string</type> <default>panel-edge-bottom</default> <locale name="
N "\"C\"> <short></short> <long>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:36
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <!-- "
N "******************************* --> <!-- General panel properties :: END --> "
N "<!-- ******************************* --> <!-- ****************************** "
N "--> <!-- Edge panel properties :: START --> <!-- "
N "****************************** --> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000001/panel_type</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>string</type> <default>edge-panel</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <!-- "
N "******************************* --> <!-- General panel properties :: END --> "
N "<!-- ******************************* --> <!-- ****************************** "
N "--> <!-- Edge panel properties :: START --> <!-- "
N "****************************** --> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000001/panel_type</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>string</type> <default>edge-panel</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:37
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/general/panel_id_list</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[00000001,00000002]"
N "</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/general/panel_id_list</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[00000001,00000002]"
N "</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:38
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000001/hide_buttons_enabled</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000001/hide_buttons_enabled</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:39
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_pixmap</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default> </default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_pixmap</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default> </default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:40
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_pixmap_rotate</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_pixmap_rotate</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:41
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000001/panel_hide_state</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000001/panel_hide_state</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:42
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_pixmap</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default> </default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_pixmap</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default> </default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:43
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_pixmap_rotate</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_pixmap_rotate</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:44
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000002/panel_size</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>string</type> <default>panel-size-small</default> <locale name=\"C\"> "
N "<short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/large/panels/00000002/panel_size</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>string</type> <default>panel-size-small</default> <locale name=\"C\"> "
N "<short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:45
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000001/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>string</type> <default>00000001</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000001/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>string</type> <default>00000001</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:46
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000001/panel_right_stick</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000001/panel_right_stick</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:47
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000002/position</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000002/position</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:48
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000003/bonobo_iid</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>string</type> <default>OAFIID:GNOME_MixerApplet</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000003/bonobo_iid</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>string</type> <default>OAFIID:GNOME_MixerApplet</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:49
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000003/object_type</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>string</type> <default>bonobo-applet</default> <locale name=\"C"
N "\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000003/object_type</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>string</type> <default>bonobo-applet</default> <locale name=\"C"
N "\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:50
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000004/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>string</type> <default>00000002</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000004/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>string</type> <default>00000002</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:51
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000004/panel_right_stick</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/applets/00000004/panel_right_stick</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:52
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/general/applet_id_list</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>"
N "[00000001,00000002,00000003,00000004]</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/general/applet_id_list</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>"
N "[00000001,00000002,00000003,00000004]</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:53
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/objects/00000001/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>string</type> <default>00000002</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/objects/00000001/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>string</type> <default>00000002</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:54
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/objects/00000002/object_type</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>string</type> <default>launcher-object</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/objects/00000002/object_type</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>string</type> <default>launcher-object</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:55
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/objects/00000002/position</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>int</type> <default>25</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/objects/00000002/position</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>int</type> <default>25</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:56
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000001/hide_button_pixmaps_enabled</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000001/hide_button_pixmaps_enabled</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:57
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_color</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
N "name=\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_color</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
N "name=\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:58
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_pixmap_fit</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_pixmap_fit</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:59
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_size</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>string</type> <default>panel-size-x-small</default> <locale "
N "name=\"C\"> <short>"
 msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_size</key> <owner>panel</"
N "owner> <type>string</type> <default>panel-size-x-small</default> <locale "
N "name=\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:60
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000001/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000001/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:61
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_color</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
N "name=\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_color</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
N "name=\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:62
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_pixmap_fit</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_pixmap_fit</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:63
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000002/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/medium/panels/00000002/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:64
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/general/applet_id_list</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[]</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/general/applet_id_list</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[]</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:65
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/panels/00000001/hide_button_pixmaps_enabled</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/panels/00000001/hide_button_pixmaps_enabled</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:66
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_color</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
N "name=\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_color</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
N "name=\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:67
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_pixmap_fit</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_pixmap_fit</key> "
N "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
N "\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:68
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/panels/00000001/panel_size</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>string</type> <default>panel-size-x-small</default> <locale name=\"C"
N "\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/panels/00000001/panel_size</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>string</type> <default>panel-size-x-small</default> <locale name=\"C"
N "\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:69
N msgid ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/panels/00000001/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N msgstr ""
N "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
N "default_profiles/small/panels/00000001/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
N "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:70
N msgid "Enable the program listing in the run box"
N msgstr "Aktivera programlistningen i körrutan"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:71
N msgid "Show the program listing by default when opening the Run box"
N msgstr "Visa programlistningen som standard då körrutan öppnas"
N 
 #: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:72
N msgid "Show the program listing in the Run box"
N msgstr "Visa programlistningen i körrutan"
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: libpanel-applet/panel-applet.c:980
 msgid "Ranges that hint what sizes are acceptable for the applet"
 msgstr ""
N "Intervaller som ger ledtrådar om vilka storlekar som accepteras av "
N "panelprogrammet"
 
 #: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:1
 msgid "Applet:"
G msgstr "Panelprogram"
N msgstr "Panelprogram:"
 
 #: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:2
 msgid "Bottom"
G msgstr "Knappar"
N msgstr "Nederkant"
 
 #: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:3
 msgid "Large"
G msgstr "Språk"
N msgstr "Stor"
 
 
 #: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:6
 msgid "Orientation:"
G msgstr "Orientering"
N msgstr "Orientering:"
 
 #: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:7
 msgid "Prefs Dir:"
G msgstr ""
N msgstr "Inställningskatalog:"
 
 
 #: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:10
 msgid "Small"
G msgstr "Skalbar"
N msgstr "Liten"
 
 #: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:11
 msgid "Top"
G msgstr ""
N msgstr "Överkant"
 
 #: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:12
 msgid "X Large"
G msgstr ""
N msgstr "Extrastor"
 
 #: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:13
 msgid "X Small"
G msgstr ""
N msgstr "Extraliten"
 
 #: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:14
 msgid "XX Large"
G msgstr ""
N msgstr "Jättestor"
 
 #: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:15
 msgid "XX Small"
G msgstr ""
N msgstr "Jätteliten"
N 
 #~ msgid "Use CET"
 #~ msgstr "Använd CET"
N 
 #~ msgid "Remove server to connect to for our mail"
 #~ msgstr "Ta bort servern att ansluta till för vår post"
N 
 #~ msgid "Whether to reset mail status when the applet is clicked"
 #~ msgstr ""
 #~ "Huruvida e-poststatusen ska återställas vid klick på panelprogrammet"
N 
 #~ msgid "FIXME - is this resolved with the new menu stuff?"
 #~ msgstr "FIXME - är detta löst med de nya menyprylarna?"
N 
 #~ msgid "The mail server"
 #~ msgstr "E-postservern"
N 
 #~ msgid "You've got mail!"
 #~ msgstr "Du har e-post."
N 
 #~ msgid "Display \"Run\" dialog"
 #~ msgstr "Visa \"Kör\"-dialogen"
N 
 #~ msgid "Take a screen shot of a window"
 #~ msgstr "Ta en skärmdump av ett fönster"

# Swedish messages for gnome-panel.
# Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Martin Wahlen <mva@sbbs.se>, 1998.
# Anders Carlsson <anders.carlsson@tordata.se>, 1999.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
# Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2000, 2001.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
# Johan Dahlin <jdahlin@telia.com>, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.148 2002/06/01 18:21:51 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-panel\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-01 20:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-01 20:22+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: applets/fish/fish.c:69
#, c-format
msgid "%s the GNOME Fish"
msgstr "GNOME-fisken %s"

#: applets/fish/fish.c:70
#, c-format
msgid "%s the GNOME Fish, a contemporary oracle"
msgstr "GNOME-fisken %s, ett samtida orakel"

#: applets/fish/fish.c:109
msgid "GNOME Fish, the fortune teller"
msgstr "GNOME-fisken, siaren"

#: applets/fish/fish.c:484 applets/fish/fish.c:1151
#, no-c-format
msgid "%s the Fish"
msgstr "Fisken %s"

#: applets/fish/fish.c:485
#, c-format
msgid "<big><big>%s the GNOME Fish Says:</big></big>"
msgstr "<big><big>GNOME-fisken %s säger:</big></big>"

#: applets/fish/fish.c:578
msgid ""
"Warning: The command appears to be something actually useful.\n"
"Since this is a useless applet, you may not want to do this.\n"
"We strongly advise you against usage of wanda for anything\n"
"which would make the applet \"practical\" or useful."
msgstr ""
"Varning: Kommandot verkar vara någonting användbart. Eftersom\n"
"detta är ett oanvändbart panelprogram vill du nog inte göra\n"
"detta. Vi rekommenderar inte att man använder Wanda till\n"
"någonting som skulle göra panelprogrammet praktiskt eller\n"
"användbart."

#: applets/fish/fish.c:709
msgid "GNOME Fish Preferences"
msgstr "Inställningar för GNOME-fisken"

#: applets/fish/fish.c:719
msgid "_Name of GNOME fish:"
msgstr "_Namnet på GNOME-fisken:"

#: applets/fish/fish.c:736
msgid "_Animation filename:"
msgstr "_Animationsfilnamnet:"

#: applets/fish/fish.c:738 applets/gen_util/mailcheck.c:1245
#: gnome-panel/menu-properties.c:498 gnome-panel/menu-properties.c:536
#: gnome-panel/panel-config.c:1437 gnome-panel/panel-util.c:241
msgid "Browse"
msgstr "Bläddra"

#: applets/fish/fish.c:754
msgid "Command to _execute when fish is clicked:"
msgstr "Kommando som ska _utföras när man klickar på fisken:"

#: applets/fish/fish.c:771
msgid "Frame_s in animation:"
msgstr "_Bildrutor i animationen:"

#: applets/fish/fish.c:789
msgid "Pause _per frame (s):"
msgstr "Paus _per bildruta (s):"

#: applets/fish/fish.c:804
msgid "_Rotate on vertical panels"
msgstr "_Rotera i vertikala paneler"

#: applets/fish/fish.c:977
msgid ""
"You do not have fortune installed or you have not specified a program to "
"run.\n"
"\n"
"Please refer to fish properties dialog."
msgstr ""
"Du har inte \"fortune\" installerat, eller så har du inte angett vilket "
"program som ska köras.\n"
"\n"
"Ställ in detta i inställningsrutan för GNOME-fiskens egenskaper"

#: applets/fish/fish.c:991
msgid ""
"The water needs changing!\n"
"(Look at today's date)"
msgstr ""
"Vattnet behöver bytas!\n"
"(Titta på dagens datum)"

#: applets/fish/fish.c:1166
msgid "(with minor help from George)"
msgstr "(med lite hjälp från George)"

#: applets/fish/fish.c:1184
#: applets/fish/GNOME_FishApplet_Factory.server.in.h:3
msgid "Fish"
msgstr "Fisk"

#: applets/fish/fish.c:1187
msgid ""
"This applet has no use what-so-ever. It only takes up disk space and "
"compilation time, and if loaded it also takes up precious panel space and "
"memory. If anyone is found using this applet, he should be promptly sent for "
"a psychiatric evaluation."
msgstr ""
"Detta panelprogram har inget som helst användningsområde. Det tar bara upp "
"diskutrymme och kompileringstid, och om det körs tar det upp minne och "
"dyrbart utrymme på panelen. Om någon hittas användande detta panelprogram "
"bör han eller hon genast skickas på psykiatrisk undersökning."

#: applets/fish/fish.schemas.in.h:1
msgid ""
"A fish without a name is a pretty dull fish. Bring your fish to life by "
"naming him."
msgstr ""
"En fisk utan ett namn är en ganska tråkig fisk. Gör din fisk levande genom "
"att namnge den."

#: applets/fish/fish.schemas.in.h:2
msgid "Command to execute when the fish is clicked"
msgstr "Kommando som ska utföras när man klickar på fisken"

#: applets/fish/fish.schemas.in.h:3
msgid "Pause per frame"
msgstr "Paus per bildruta"

#: applets/fish/fish.schemas.in.h:4
msgid "Rotate on vertical panels"
msgstr "Rotera i vertikala paneler"

#: applets/fish/fish.schemas.in.h:5
msgid "The fish's animation pixmap"
msgstr "FIskens animeringsbildfil"

#: applets/fish/fish.schemas.in.h:6
msgid "The fish's name"
msgstr "Fiskens namn"

#: applets/fish/fish.schemas.in.h:7
msgid "The number of frames in the fish's animation"
msgstr "Antalet bildrutor i fiskens animering"

#: applets/fish/GNOME_FishApplet_Factory.server.in.h:1
msgid "Amusements"
msgstr "Underhållning"

#: applets/fish/GNOME_FishApplet_Factory.server.in.h:2
msgid "Display a swimming fish or another animated creature"
msgstr "Visa en simmande fisk eller annat animerat kryp"

#: applets/fish/GNOME_FishApplet_Factory.server.in.h:4
msgid "From Whence That Stupid Fish Came"
msgstr "Där den där dumma fisken kom ifrån"

#: applets/fish/GNOME_FishApplet_Factory.server.in.h:5
msgid "Wanda Factory"
msgstr "Wanda-fabrik"

#: applets/fish/GNOME_FishApplet.xml.h:1
#: applets/gen_util/GNOME_ClockApplet.xml.h:3
#: applets/gen_util/GNOME_MailCheckApplet.xml.h:1
#: applets/gen_util/GNOME_PagerApplet.xml.h:1
#: applets/gen_util/GNOME_TasklistApplet.xml.h:1
msgid "_About..."
msgstr "_Om..."

#: applets/fish/GNOME_FishApplet.xml.h:2
#: applets/gen_util/GNOME_ClockApplet.xml.h:4
#: applets/gen_util/GNOME_MailCheckApplet.xml.h:3
#: applets/gen_util/GNOME_PagerApplet.xml.h:2
#: applets/gen_util/GNOME_TasklistApplet.xml.h:2
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: applets/fish/GNOME_FishApplet.xml.h:3
#: applets/gen_util/GNOME_ClockApplet.xml.h:5
#: applets/gen_util/GNOME_MailCheckApplet.xml.h:4
#: applets/gen_util/GNOME_PagerApplet.xml.h:3
#: applets/gen_util/GNOME_TasklistApplet.xml.h:3
msgid "_Preferences..."
msgstr "_Inställningar..."

#: applets/gen_util/clock.c:149 applets/gen_util/clock.c:450
msgid "%I:%M:%S %p"
msgstr "%H.%M.%S"

#: applets/gen_util/clock.c:151 applets/gen_util/clock.c:452
msgid "%I:%M %p"
msgstr "%I.%M %p"

#: applets/gen_util/clock.c:154 applets/gen_util/clock.c:455
msgid "%H:%M:%S"
msgstr "%H.%M.%S"

#: applets/gen_util/clock.c:156 applets/gen_util/clock.c:457
msgid "%H:%M"
msgstr "%H.%M"

#: applets/gen_util/clock.c:167 applets/gen_util/clock.c:170
msgid "%a %b %d"
msgstr "%a %d %b"

#. Show date in tooltip
#: applets/gen_util/clock.c:270
msgid "%A %B %d"
msgstr "%A %d %B"

#: applets/gen_util/clock.c:366
msgid "Computer Clock"
msgstr "Datorklocka"

#: applets/gen_util/clock.c:491
msgid "%A, %B %d %Y"
msgstr "%A %d %B %Y"

#: applets/gen_util/clock.c:854 applets/gen_util/clock.c:1086
#: applets/gen_util/mailcheck.c:1539 applets/gen_util/mailcheck.c:1742
#: applets/gen_util/pager.c:155 applets/gen_util/pager.c:456
#: applets/gen_util/tasklist.c:114 applets/gen_util/tasklist.c:671
#, c-format
msgid "There was an error displaying help: %s"
msgstr "Ett fel uppstod vid visning av hjälp: %s"

#: applets/gen_util/clock.c:898
msgid "Clock Preferences"
msgstr "Klockinställningar"

#: applets/gen_util/clock.c:925
msgid "Clock type"
msgstr "Typ av klocka"

#: applets/gen_util/clock.c:935
msgid "_12 hour"
msgstr "_12 timmar"

#: applets/gen_util/clock.c:941
msgid "_24 hour"
msgstr "_24 timmar"

#: applets/gen_util/clock.c:946
msgid "_UNIX time"
msgstr "_Unixtid"

#: applets/gen_util/clock.c:950
msgid "_Internet time"
msgstr "_Internettid"

#: applets/gen_util/clock.c:987
msgid "Show _seconds"
msgstr "Visa _sekunder"

#: applets/gen_util/clock.c:997
msgid "Show _date"
msgstr "Visa _datum"

#: applets/gen_util/clock.c:1007
msgid "Use _UTC"
msgstr "Använd _UTC"

#. Translator credits
#: applets/gen_util/clock.c:1120 applets/gen_util/mailcheck.c:1667
#: applets/gen_util/pager.c:487 applets/gen_util/tasklist.c:701
#: gnome-panel/menu.c:240
msgid "translator_credits"
msgstr ""
"Christian Rose\n"
"Martin Norbäck\n"
"Andreas Hydén\n"
"Johan Dahlin\n"
"Anders Carlsson\n"
"Martin Wahlén\n"
"Rapportera fel i översättningen till sv@li.org"

#: applets/gen_util/clock.c:1138
#: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:3
msgid "Clock"
msgstr "Klocka"

#: applets/gen_util/clock.c:1139
msgid "(C) 1998-2002 the Free Software Foundation"
msgstr "© 1998-2002 Free Software Foundation"

#: applets/gen_util/clock.c:1140
msgid "The Clock displays the current time and date"
msgstr "Klockan visar aktuell tid och aktuellt datum"

#: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:1
msgid "Display Internet time, which is same all over the world"
msgstr "Visa Internettid, som är samma i hela världen"

#: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:2
msgid "Display date in applet, in addition to time"
msgstr "Visa datum i panelprogrammet utöver tiden"

#: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:3
msgid "Display seconds in time"
msgstr "Visa sekunder i tiden"

#: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:4
msgid "Display time in Greenwich Mean Time zone"
msgstr "Visa tid i koordinerad universaltid (UTC)"

#: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:5
msgid "Display time in seconds since Epoch, i.e. 1970-01-01"
msgstr "Visa tid i sekunder sedan epoken, dvs. 1970-01-01"

#: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:6
msgid "Hour format"
msgstr "Timformat"

#: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:7
msgid "Sets the hour format, may be either 12 or 24"
msgstr "Ställer in formatet på timmar, kan vara antingen 12 eller 24"

#: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:8
msgid "Show date in a tooltip when a mouse is over applet"
msgstr "Visa datum i ett verktygstips när muspekare är över panelprogrammet"

#: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:9
msgid "Show date in applet"
msgstr "Visa datum i panelprogrammet"

#: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:10
msgid "Show date in tooltip"
msgstr "Visa datum som verktygstips"

#: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:11
msgid "Show time with seconds"
msgstr "Visa tid med sekunder"

#: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:12
msgid "Use GMT"
msgstr "Använd CET"

#: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:13
msgid "Use Internet time"
msgstr "Använd Internettid"

#: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:14
msgid "Use UNIX time"
msgstr "Använd UNIX-tid"

#: applets/gen_util/GNOME_ClockApplet.xml.h:1
msgid "Copy _date"
msgstr "Kopiera _datum"

#: applets/gen_util/GNOME_ClockApplet.xml.h:2
msgid "Copy _time"
msgstr "Kopiera _tid"

#: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:1
msgid "Accessories"
msgstr "Tillbehör"

#: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:2
msgid "Alert you when new mail arrives"
msgstr "Meddela när ny e-post ankommer"

#: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:4
msgid "GenUtil Applet Factory"
msgstr "Fabrik för GenUtil-panelprogrammet"

#: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:5
msgid "Get the current time and date"
msgstr "Visa aktuell tid och aktuellt datum"

#: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:6
#: applets/gen_util/mailcheck.c:218 applets/gen_util/mailcheck.c:1680
msgid "Inbox Monitor"
msgstr "Inkorgsövervakare"

#: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:7
msgid "Internet"
msgstr "Internet"

#: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:8
msgid "Switch between open windows"
msgstr "Växla mellan öppna fönster"

#: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:9
msgid "Switch between workspaces"
msgstr "Växla mellan arbetsytor"

#: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:10
msgid "Utility"
msgstr "Verktyg"

#: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:11
#: applets/gen_util/tasklist.c:713
msgid "Window List"
msgstr "Fönsterlista"

#: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:12
#: applets/gen_util/pager.c:499 applets/gen_util/pager.glade.h:6
msgid "Workspace Switcher"
msgstr "Arbetsytebytare"

#: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:13
msgid "factory for creating some general applets"
msgstr "fabrik för skapande av några allmänna panelprogram"

#: applets/gen_util/GNOME_MailCheckApplet.xml.h:2
msgid "_Check for mail"
msgstr "_Kontrollera post"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:224
msgid ""
"You didn't set a password in the preferences for the Inbox Monitor,\n"
"so you have to enter it each time it starts up."
msgstr ""
"Du angav inte ett lösenord i inställningarna för inkorgsövervakaren,\n"
"så du måste ange det varje gång det startar."

#: applets/gen_util/mailcheck.c:232
msgid "Please enter your mailserver's _password:"
msgstr "Ange lösenordet för din e-postserver:"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:278
msgid ""
"The Inbox Monitor failed to check your mails and thus automatic updating has "
"been deactivated for now.\n"
"Maybe you used a wrong server, username or password?"
msgstr ""
"Inkorgsövervakaren misslyckades med att kontrollera dina brev och därför har "
"automatisk uppdatering inaktiverats tills vidare.\n"
"Du kanske använde fel server, användarnamn eller lösenord?"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:483
msgid "You have new mail."
msgstr "Du har ny e-post."

#: applets/gen_util/mailcheck.c:485
msgid "You have mail."
msgstr "Du har e-post."

#: applets/gen_util/mailcheck.c:489
#, c-format
msgid "%d/%d messages"
msgstr "%d/%d meddelanden"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:491
#, c-format
msgid "%d messages"
msgstr "%d meddelanden"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:495
msgid "No mail."
msgstr "Ingen e-post."

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1015 applets/gen_util/mailcheck.c:1017
#: applets/gen_util/mailcheck.c:1865 applets/gen_util/mailcheck.c:1867
msgid "Status not updated"
msgstr "Status är inte uppdaterad"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1189
msgid "Mailbox _resides on:"
msgstr "Brevlådan _finns på:"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1197
msgid "Local mailspool"
msgstr "Lokal brevlåda"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1205
msgid "Local maildir"
msgstr "Lokal e-postkatalog"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1213
msgid "Remote POP3-server"
msgstr "POP3-server"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1221
msgid "Remote IMAP-server"
msgstr "IMAP-server"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1241
msgid "Mail _spool file:"
msgstr "_Postlådefil (mail spool):"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1260
msgid "Mail s_erver:"
msgstr "_E-postserver:"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1278
msgid "_Username:"
msgstr "_Användarnamn:"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1294
msgid "_Password:"
msgstr "_Lösenord:"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1313
msgid "_Folder:"
msgstr "_Mapp:"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1332
msgid "C_ommand to run before checking for mail:"
msgstr "K_ommando som ska köras innan kontroll av e-post:"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1363
msgid "Execute"
msgstr "Kör program"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1374
msgid "Before each _update:"
msgstr "Före varje _uppdatering:"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1389 applets/gen_util/mailcheck.c:1412
#: applets/gen_util/mailcheck.c:1435
msgid "Command to execute"
msgstr "Kommando att köra"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1399
msgid "When new mail _arrives:"
msgstr "När ny e-post _ankommer:"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1422
msgid "When clicke_d:"
msgstr "Vid _klick:"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1445
msgid "Set the number of unread mails to _zero"
msgstr "Ställ in antalet olästa brev till _noll"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1456
msgid "Check for mail _every"
msgstr "Kontrollera _e-post var"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1468 applets/gen_util/mailcheck.c:1472
msgid "minutes"
msgstr "minut"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1482 applets/gen_util/mailcheck.c:1486
msgid "seconds"
msgstr "sekund"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1494
msgid "Play a _sound when new mail arrives"
msgstr "Spela ett _ljud när ny e-post ankommer"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1505
msgid "Select a_nimation"
msgstr "Välj ani_mation"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1580
msgid "Inbox Monitor Preferences"
msgstr "Inställningar för inkorgsövervakare"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1599
msgid "_Mail check"
msgstr "_E-postkontroll"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1603
msgid "Mail_box"
msgstr "_Brevlåda"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1681
msgid "(c) 1998-2000 the Free Software Foundation"
msgstr "© 1998-2000 Free Software Foundation"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1682
msgid "Inbox Monitor notifies you when new mail arrives in your mailbox"
msgstr "Inkorgsövervakaren meddelar dig när nya brev hamnar i din brevlåda"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1841
msgid "Text only"
msgstr "Endast text"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1868
msgid "Mail check"
msgstr "E-postkontroll"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1869
msgid "Mail check notifies you when new mail arrives in your mailbox"
msgstr "E-postkontroll meddelar dig när nya brev hamnar i din brevlåda"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:1
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/mailcheck_applet/"
"prefs/remote_server</key> <owner>mailcheck-applet</owner> <type>string</"
"type> <default>mail</default> <locale name=\"C\"> <short>The mail server</"
"short> <long>Remove server to connect to for our mail"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/mailcheck_applet/"
"prefs/remote_server</key> <owner>mailcheck-applet</owner> <type>string</"
"type> <default>mail</default> <locale name=\"C\"> <short>E-postservern</"
"short> <long>Ta bort servern att ansluta till för vår post"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:2
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/"
"mailcheck_applet/prefs/play_sound</key> <owner>mailcheck-applet</owner> "
"<type>bool</type> <default>false</default> <locale name=\"C\"> <short>You've "
"got mail!"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/"
"mailcheck_applet/prefs/play_sound</key> <owner>mailcheck-applet</owner> "
"<type>bool</type> <default>false</default> <locale name=\"C\"> <short>Du har "
"e-post."

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:3
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/"
"mailcheck_applet/prefs/reset_on_clicked</key> <owner>mailcheck-applet</"
"owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name=\"C\"> "
"<short>Whether to reset mail status when the applet is clicked"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/"
"mailcheck_applet/prefs/reset_on_clicked</key> <owner>mailcheck-applet</"
"owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name=\"C\"> "
"<short>Huruvida e-poststatusen ska återställas vid klick på panelprogrammet"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:4
msgid "Command to execute when checking mail"
msgstr "Kommando som ska utföras vid kontroll av e-post"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:5
msgid "Command to execute when new mail arrives"
msgstr "Kommando som ska utföras när ny e-post ankommer"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:6
msgid "Command to execute when the applet is clicked"
msgstr "Kommando som ska utföras vid klick på panelprogrammet"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:7
msgid "Command to run before checking mail"
msgstr "Kommando som ska köras innan kontroll av e-post"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:8
msgid "Do we run the exec-command"
msgstr "Kör vi kommandot för exekvering"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:9
msgid "Do we run the newmail-command"
msgstr "Kör vi kommandot för ny e-post"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:10
msgid "How often (in milliseconds) we check the mail"
msgstr "Hur ofta (i millisekunder) vi kontrollerar e-posten"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:11
msgid "If mail should be checked automatically"
msgstr "Om e-post ska kontrolleras automatiskt"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:12
msgid "If this is set mail will be checked every update-freq milliseconds"
msgstr ""
"Om detta är inställt kommer e-post att kontrolleras varje "
"uppdateringsfrekvens millisekund"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:13
msgid "If this is set, we should run the exec-command"
msgstr "Om detta är inställt ska vi köra kommandot för exekvering"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:14
msgid "If this is set, we should run the newmail-command"
msgstr "Om detta är inställt ska vi köra kommandot för ny e-post"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:15
msgid "Interval for checking mail"
msgstr "Intervall för kontroll av e-post"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:16
msgid "Path to the animation file"
msgstr "Sökväg till animationsfilen"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:17
msgid "Play a sound when mail is recieved"
msgstr "Spela ett ljud när ny e-post ankommer"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:18
msgid "Remote folder for mail retrieval"
msgstr "Fjärrmapp för e-posthämtning"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:19
msgid "Run this command before we check the mail"
msgstr "Kör detta kommando innan kontroll av e-post"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:20
msgid "The user's password"
msgstr "Användarens lösenord"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:21
msgid "The user's password for the remote server"
msgstr "Användarens lösenord för fjärrservern"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:22
msgid "This is how we check the mail, check the mail, check the mail..."
msgstr ""
"Detta är hur vi kontrollerar post, kontrollerar post, kontrollerar post..."

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:23
msgid "This is how we process the mail, process the mail, process the mail..."
msgstr "Detta är hur vi behandlar post, behandlar post, behandlar post..."

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:24
msgid ""
"This is the animation that will be displayed during normal use of the "
"mailcheck applet"
msgstr ""
"Detta är den animation som kommer att visas vid normal användning av "
"panelprogrammet för e-postkontroll"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:25
msgid "Username on the remote server"
msgstr "Användarnamn på fjärrservern"

#: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:26
msgid "We run this command when the user clicks on the applet"
msgstr "Vi kör detta kommando när användaren klickar på panelprogrammet"

#: applets/gen_util/mailcheck.soundlist.in.h:1
msgid "Mailcheck"
msgstr "Kontrollera post"

#: applets/gen_util/mailcheck.soundlist.in.h:2
msgid "New Mail"
msgstr "Ny post"

#: applets/gen_util/pager.c:128 applets/gen_util/pager.c:712
#: applets/gen_util/pager.glade.h:2
msgid "Rows"
msgstr "Rader"

#: applets/gen_util/pager.c:128 applets/gen_util/pager.c:712
msgid "Columns"
msgstr "Kolumner"

#: applets/gen_util/pager.c:342
#, c-format
msgid "Error loading num_rows value for workspace switcher applet: %s\n"
msgstr "Fel vid inläsning av num_rows-värde för arbetsytebytaren: %s\n"

#: applets/gen_util/pager.c:353
#, c-format
msgid ""
"Error loading display_workspace_names value for workspace switcher applet: %"
"s\n"
msgstr ""
"Fel vid inläsning av display_workspace_names-värde för arbetsytebytaren: %s\n"

#: applets/gen_util/pager.c:368
#, c-format
msgid ""
"Error loading display_all_workspaces value for workspace switcher applet: %"
"s\n"
msgstr ""
"Fel vid inläsning av display_all_workspaces-värde för arbetsytebytaren: %s\n"

#: applets/gen_util/pager.c:500
msgid "(c) 2001 Red Hat, Inc."
msgstr "© 2001 Red Hat, Inc."

#: applets/gen_util/pager.c:501
msgid ""
"The Workspace Switcher shows you a small version of your workspaces that "
"lets you manage your windows."
msgstr ""
"Arbetsytebytaren visar en liten version av dina arbetsytor som låter dig "
"hantera fönstren."

#: applets/gen_util/pager.glade.h:1
msgid "Number of _workspaces:"
msgstr "Antal arbets_ytor:"

#: applets/gen_util/pager.glade.h:3
msgid "Show _all workspaces"
msgstr "Visa _alla arbetsytor"

#: applets/gen_util/pager.glade.h:4
msgid "Show only the _current workspace"
msgstr "Visa endast a_ktuell arbetsyta"

#: applets/gen_util/pager.glade.h:5
msgid "Show workspace _names in the switcher"
msgstr "Visa _namn på arbetsytor i bytaren"

#: applets/gen_util/pager.glade.h:7
msgid "Workspace Switcher Preferences"
msgstr "Inställningar för arbetsytebytare"

#: applets/gen_util/pager.glade.h:8
msgid "Workspaces"
msgstr "Arbetsytor"

#: applets/gen_util/pager.schemas.in.h:1
msgid ""
"If this is true, the pager will show all workspaces, otherwise it will only "
"show the current workspace."
msgstr ""
"Om detta är sant kommer arbetsytebytaren endast att visa alla arbetsytor, "
"annars kommer endast aktuell arbetsyta att visas."

#: applets/gen_util/pager.schemas.in.h:2
msgid ""
"If this is true, the workspaces in the pager will display the names of the "
"workspaces, otherwise they will display the contents of the workspace."
msgstr ""
"Om detta är sant kommer arbetsytorna i arbetsytebytaren att endast visa "
"namnen på arbetsytorna. Annars kommer endast innehållet på arbetsytorna att "
"visas."

#: applets/gen_util/pager.schemas.in.h:3
msgid "Number of rows in the pager"
msgstr "Antal rader i arbetsytebytaren"

#: applets/gen_util/pager.schemas.in.h:4
msgid ""
"When showing all the workspaces this determines how many rows (for "
"horizontal layout) or columns (for vertical layout) the pager shows the "
"workspaces in."
msgstr ""
"När alla arbetytor visas anger detta hur många rader (för horisontell "
"layout) eller kolumner (för vertikal layout) som arbetsytebytaren visar "
"arbetsytorna i."

#: applets/gen_util/pager.schemas.in.h:5
msgid "Whether to display the all workspaces in the pager."
msgstr "Huruvida alla arbetsytor ska visas i arbetsytebytaren."

#: applets/gen_util/pager.schemas.in.h:6
msgid "Whether to display the names of the workspaces in the pager."
msgstr "Huruvida namn på arbetsytor ska visas i arbetsytebytaren."

#: applets/gen_util/printer.c:120
msgid "Can't execute printer command"
msgstr "Kan inte köra skrivarkommando"

#: applets/gen_util/printer.c:306
msgid "Printer properties"
msgstr "Skrivaregenskaper"

#: applets/gen_util/printer.c:315
msgid "Printer name:"
msgstr "Skrivarnamn:"

#: applets/gen_util/printer.c:319
msgid "Print command:"
msgstr "Utskriftskommando:"

#: applets/gen_util/printer.c:325
msgid "Printer"
msgstr "Skrivare"

#: applets/gen_util/printer.c:353
msgid "Printer Applet"
msgstr "Skrivarpanelprogram"

#: applets/gen_util/printer.c:354
msgid "(c) 1998 the Free Software Foundation"
msgstr "© 1998 Free Software Foundation"

#: applets/gen_util/printer.c:356
msgid ""
"The printer applet lets you easily drag files to be printed via a print "
"command"
msgstr ""
"Skrivarpanelprogrammet låter dig på ett enkelt sätt dra filer som ska "
"skrivas ut via ett utskriftskommando"

#: applets/gen_util/printer.c:423
msgid "Can't create applet!\n"
msgstr "Kan inte skapa panelprogram!\n"

#: applets/gen_util/printer.c:466 gnome-panel/drawer.c:625
#: gnome-panel/launcher.c:716 gnome-panel/menu.c:1375 gnome-panel/menu.c:1446
#: gnome-panel/menu.c:3298 gnome-panel/menu.c:4021
msgid "Properties..."
msgstr "Egenskaper..."

#: applets/gen_util/printer.c:473 gnome-panel/drawer.c:628
#: gnome-panel/launcher.c:718 gnome-panel/logout.c:132
#: gnome-panel/logout.c:219 gnome-panel/menu.c:4023
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"

#: applets/gen_util/printer.c:479
msgid "About..."
msgstr "Om..."

#: applets/gen_util/tasklist.c:714
msgid "(c) 2001 Red Hat, Inc"
msgstr "© 2001 Red Hat, Inc"

#: applets/gen_util/tasklist.c:715
msgid ""
"The Window List shows a list of all visible windows and lets you browse them."
msgstr ""
"Fönsterlistan visar en lista med alla synliga fönster och låter dig bläddra "
"bland dem."

#: applets/gen_util/tasklist.glade.h:1
msgid "Group windows when _space is limited"
msgstr "Gruppera fönster då _utrymmet är begränsat"

#: applets/gen_util/tasklist.glade.h:2
msgid "M_inimum size:"
msgstr "_Minsta storlek:"

#: applets/gen_util/tasklist.glade.h:3
msgid "Ma_ximum size:"
msgstr "_Största storlek:"

#: applets/gen_util/tasklist.glade.h:4
msgid "Restore to current _workspace"
msgstr "Återställ på aktuell arbets_yta"

#: applets/gen_util/tasklist.glade.h:5
msgid "Restore to na_tive workspace"
msgstr "Återställ på u_rsprunglig arbetsyta"

#: applets/gen_util/tasklist.glade.h:6
msgid "Show windows from _current workspace"
msgstr "Visa fönster från a_ktuell arbetsyta"

#: applets/gen_util/tasklist.glade.h:7
msgid "Show windows from a_ll workspaces"
msgstr "Visa fönster från a_lla arbetsytor"

#: applets/gen_util/tasklist.glade.h:8
msgid "Tasklist size"
msgstr "Storlek på fönsterlista"

#: applets/gen_util/tasklist.glade.h:9
msgid "When restoring minimized windows"
msgstr "Vid återställning av minimerade fönster"

#: applets/gen_util/tasklist.glade.h:10
msgid "Window List Preferences"
msgstr "Inställningar för fönsterlista"

#: applets/gen_util/tasklist.glade.h:11
msgid "Window List content"
msgstr "Innehåll i fönsterlista"

#: applets/gen_util/tasklist.glade.h:12
msgid "Window grouping"
msgstr "Fönstergruppering"

#: applets/gen_util/tasklist.glade.h:13
msgid "_Always group windows"
msgstr "_Gruppera alltid fönster"

#: applets/gen_util/tasklist.glade.h:14
msgid "_Never group windows"
msgstr "Gruppera al_drig fönster"

#: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:1
msgid ""
"Decides when to group windows from the same application on the tasklist. "
"Valid values are never, auto, and always."
msgstr ""
"Huruvida fönster från samma program ska grupperas i fönsterlistan. Giltiga "
"värden är \"never\", \"auto\" och \"always\"."

#: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:2
msgid ""
"If this is true, the tasklist will show windows from all workspaces, "
"otherwise it will display windows from the current workspace only."
msgstr ""
"Om detta är sant kommer fönsterlistan att skugga fönster från alla "
"arbetsytor. Annars kommer den endast att visa fönster från den aktuella "
"arbetsytan."

#: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:3
msgid ""
"If true, then when unminimizing a window, bring it to the current workspace. "
"Otherwise, change to the workspace of the window."
msgstr ""
"Om detta är sant kommer återställning av ett fönster att ta det till den "
"aktuella arbetsytan. Byt annars till arbetsytans fönster."

#: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:4
msgid "Maximum size the tasklist applet will request"
msgstr "Största storlek som fönsterlistepanelprogrammet kommer att begära"

#: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:5
msgid "Minimum size the tasklist applet will request"
msgstr "Minsta storlek som fönsterlistepanelprogrammet kommer att begära"

#: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:6
msgid "Move windows to the current workspace when unminimized"
msgstr "Flytta fönster till den aktuella arbetsytan vid återställning"

#: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:7
msgid "Show windows from all workspaces"
msgstr "Visa fönster från alla arbetsytor"

#: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:8
msgid ""
"The tasklist applet needs a minimum width to be useful at all. This value is "
"the minimum width the applet will request. This is useful for sliding and "
"edge panels, which would otherwise ask for a very small default width."
msgstr ""
"Fönsterlistepanelprogrammet behöver en minsta storlek för att överhuvudtaget "
"vara användbar. Detta värde är den minsta bredd som panelprogrammet kommer "
"att begära. Detta är användbart för glidande paneler och kantpaneler, som "
"annars skulle begära en väldigt liten standardstorlek."

#: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:9
msgid ""
"This value is the maximum width the applet will request. This is useful to "
"limit the size used in big panels where this applet could otherwise fill the "
"entire available space, like in edge panels."
msgstr ""
"Detta värde är det största värde som panelprogrammet kommer att begära. "
"Detta är användbart för att begränsa den storlek som används i stora paneler "
"där detta panelprogram annars kan fylla allt tillgängligt utrymme, som i "
"kantpaneler."

#: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:10
msgid "When to group windows"
msgstr "När fönster ska grupperas"

#: gnome-panel/applet.c:204 gnome-panel/menu.c:1043
#: gnome-panel/panel-util.c:49
#, c-format
msgid ""
"<b>Cannot display help document</b>\n"
"\n"
"Details: %s"
msgstr ""
"<b>Kan inte visa hjälpdokument</b>\n"
"\n"
"Detaljer: %s"

#. Translators: Task with no name, should not really happen, so
#. * this should signal that the panel is confused by this task
#. * (thus question marks)
#: gnome-panel/applet.c:471 gnome-panel/foobar-widget.c:364
msgid "???"
msgstr "???"

#: gnome-panel/applet.c:535 gnome-panel/GNOME_Panel_Popup.xml.h:2
msgid "Remove From Panel"
msgstr "Ta bort från panelen"

#. FIXME: should have a "Move" pixmap.
#.
#: gnome-panel/applet.c:546 gnome-panel/GNOME_Panel_Popup.xml.h:1
msgid "Move"
msgstr "Flytta"

#: gnome-panel/applet.c:1147
msgid "Can't find an empty spot"
msgstr "Kan inte hitta ett ledigt ställe"

#: gnome-panel/basep-widget.c:154
msgid "Mode"
msgstr "Läge"

#: gnome-panel/basep-widget.c:155
msgid "Mode of this panel"
msgstr "Denna panels läge"

#: gnome-panel/basep-widget.c:162
msgid "State"
msgstr "Tillstånd"

#: gnome-panel/basep-widget.c:163
msgid "Current state of this panel"
msgstr "Denna panels aktuella tillstånd"

#: gnome-panel/basep-widget.c:171
msgid "Hidebuttons enabled"
msgstr "Döljandeknappar aktiverade"

#: gnome-panel/basep-widget.c:172
msgid "Are hidebuttons (buttons that hide or show the panel) enabled?"
msgstr ""
"Är döljandeknappar (knappar som döljer eller visar panelen) aktiverade?"

#: gnome-panel/basep-widget.c:179
msgid "Hidebutton pixmaps enabled"
msgstr "Bilder på döljandeknappar aktiverade"

#: gnome-panel/basep-widget.c:180
msgid "Hidebuttons have pixmaps"
msgstr "Döljandeknappar har bilder"

#: gnome-panel/basep-widget.c:549
msgid "Hide this panel"
msgstr "Dölj denna panel"

#: gnome-panel/basep-widget.c:552
msgid "Show this panel"
msgstr "Visa denna panel"

#: gnome-panel/disclosure-widget.c:242
msgid "Expander Size"
msgstr "Utfällarstorlek"

#: gnome-panel/disclosure-widget.c:243
msgid "Size of the expander arrow"
msgstr "Storlek på utfällarpilen"

#: gnome-panel/distribution.c:26
msgid "Debian GNU/Linux"
msgstr "Debian GNU/Linux"

#: gnome-panel/distribution.c:26
msgid "Debian menus"
msgstr "Debianmenyer"

#: gnome-panel/distribution.c:31
msgid "SuSE Linux"
msgstr "SuSE Linux"

#: gnome-panel/distribution.c:31
msgid "SuSE menus"
msgstr "SuSE-menyer"

#: gnome-panel/distribution.c:36
msgid "Solaris"
msgstr "Solaris"

#: gnome-panel/distribution.c:36
msgid "CDE Menus"
msgstr "CDE-menyer"

#: gnome-panel/drawer.c:136 gnome-panel/panel-config.c:863
#: gnome-panel/panel-config.c:898 gnome-panel/panel-config.c:969
#: gnome-panel/panel-config.c:1077
msgid "Size and Position"
msgstr "Storlek och position"

#: gnome-panel/drawer.c:144
msgid "Tooltip/Name"
msgstr "Verktygstips/Namn"

#: gnome-panel/drawer.c:150 gnome-panel/menu-properties.c:519
#: gnome-panel/menu-properties.c:553
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"

#: gnome-panel/drawer.c:156
msgid "Applet appearance"
msgstr "Utseende på panelprogram"

#: gnome-panel/drawer.c:161
msgid "Drawer handle"
msgstr "Lådhandtag"

#. we store this in w for later use!, so don't use w as temp from now
#. on
#: gnome-panel/drawer.c:166
msgid "Enable hidebutton"
msgstr "Visa döljknapp"

#: gnome-panel/drawer.c:175
msgid "Enable hidebutton arrow"
msgstr "Visa pil på döljknappen"

#: gnome-panel/drawer.c:193 gnome-panel/drawer.c:442 gnome-panel/menu.c:3168
msgid "Drawer"
msgstr "Låda"

#: gnome-panel/foobar-widget.c:147 gnome-panel/menu-util.c:294
msgid "Cannot execute gnome-panel-screenshot"
msgstr "Kan inte köra gnome-panel-screenshot"

#: gnome-panel/foobar-widget.c:158 gnome-panel/menu-util.c:304
msgid "Cannot execute gnome-search-tool"
msgstr "Kan inte köra gnome-search-tool"

#: gnome-panel/foobar-widget.c:168 gnome-panel/menu.c:3591
msgid "Run Program..."
msgstr "Kör program..."

#: gnome-panel/foobar-widget.c:171
msgid "Run applications, if you know the correct command to type in"
msgstr "Kör program om du känner till rätt kommando att mata in"

#: gnome-panel/foobar-widget.c:180 gnome-panel/menu.c:3603
msgid "Search for Files..."
msgstr "Sök filer..."

#: gnome-panel/foobar-widget.c:183 gnome-panel/menu.c:3606
msgid "Find files, folders, and documents on your computer"
msgstr "Sök efter filer, mappar och dokument i din dator"

#: gnome-panel/foobar-widget.c:193 gnome-panel/menu.c:3617
msgid "Take a Screen Shot..."
msgstr "Ta en skärmdump..."

#: gnome-panel/foobar-widget.c:195 gnome-panel/menu.c:3620
msgid "Take a screen shot of your desktop"
msgstr "Ta en skärmdump av ditt skrivbord"

#: gnome-panel/foobar-widget.c:206
msgid "Lock Display"
msgstr "Lås skärmen"

#: gnome-panel/foobar-widget.c:210
msgid "Protect your computer from unauthorized use"
msgstr "Skydda din dator mot obehörig användning"

#: gnome-panel/foobar-widget.c:219
msgid "Log Out"
msgstr "Logga ut"

#: gnome-panel/foobar-widget.c:222
msgid "Quit from the GNOME desktop"
msgstr "Avsluta GNOME-skrivbordet"

#. FIXME: shutdown or reboot
#: gnome-panel/foobar-widget.c:231
msgid "Actions"
msgstr "Åtgärder"

#: gnome-panel/foobar-widget.c:446
msgid "No windows open"
msgstr "Inga fönster öppna"

#: gnome-panel/foobar-widget.c:701 gnome-panel/menu.c:2748
#: gnome-panel/menu.c:2754 gnome-panel/menu.c:3557
msgid "Applications"
msgstr "Program"

#: gnome-panel/foobar-widget.c:734 gnome-panel/menu.c:2633
#: gnome-panel/menu.c:2677
msgid "Menu Panel"
msgstr "Menypanel"

#: gnome-panel/foobar-widget.c:734
msgid "GNOME Menu Panel"
msgstr "GNOME-menypanelen"

#: gnome-panel/global-keys.c:288 gnome-panel/global-keys.c:316
msgid "Can't find the screenshot program"
msgstr "Kan inte hitta skärmdumpsprogrammet"

#: gnome-panel/global-keys.c:297 gnome-panel/global-keys.c:326
msgid "Can't execute the screenshot program"
msgstr "Kan inte köra skärmdumpsprogrammet"

#: gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:27
msgid "Create new file in the given directory"
msgstr "Kan inte skapa ny fil i den angivna katalogen"

#: gnome-panel/gnome-panel-add-launcher.c:34
msgid "Panel to add the launcher to"
msgstr "Panel som programstartaren ska läggas till på"

#: gnome-panel/gnome-panel-add-launcher.c:34
#: gnome-panel/gnome-panel-add-launcher.c:35
msgid "NUMBER"
msgstr "NUMMER"

#: gnome-panel/gnome-panel-add-launcher.c:35
msgid "Position to add the launcher to"
msgstr "Position som programstartaren ska läggas till på"

#: gnome-panel/gnome-panel-add-launcher.c:36
msgid "The argument is a url to add, not a .desktop file"
msgstr "Argumentet är en url som skall läggas till, inte en .desktop-fil"

#: gnome-panel/gnome-panel-add-launcher.c:67
msgid ""
"You must supply a single argument with the .desktop file or url to use\n"
msgstr ""
"Du måste ange ett argument som är .desktop-filen eller url:en som ska "
"användas\n"

#: gnome-panel/gnome-panel-add-launcher.c:81
msgid "No panel found\n"
msgstr "Hittade ingen panel\n"

#: gnome-panel/gnome-panel-preferences.c:300
msgid ""
"The system administrator has disallowed\n"
" modification of the panel configuration"
msgstr ""
"Systemadministratören har förbjudit\n"
" ändringar i panelkonfigurationen"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: gnome-panel/gnome-panel-preferences.c:311
#: gnome-panel/gnome-panel-preferences.glade.h:5
msgid "Panel Preferences"
msgstr "Panelinställningar"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: gnome-panel/gnome-panel-preferences.desktop.in.h:1
msgid "Modify the global panel preferences"
msgstr "Ändra de globala panelinställningarna"

#: gnome-panel/gnome-panel-preferences.desktop.in.h:2 gnome-panel/menu.c:3633
msgid "Panel"
msgstr "Panel"

#: gnome-panel/gnome-panel-preferences.glade.h:1
msgid "Animation"
msgstr "Animation"

#: gnome-panel/gnome-panel-preferences.glade.h:2
msgid "Fast"
msgstr "Snabb"

#: gnome-panel/gnome-panel-preferences.glade.h:3
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: gnome-panel/gnome-panel-preferences.glade.h:4
#: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:5
msgid "Medium"
msgstr "Mellan"

#: gnome-panel/gnome-panel-preferences.glade.h:6 gnome-panel/logout.c:217
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"

#: gnome-panel/gnome-panel-preferences.glade.h:7
msgid "Slow"
msgstr "Långsam"

#: gnome-panel/gnome-panel-preferences.glade.h:8
msgid "_Animation Speed:"
msgstr "_Animationshastighet:"

#: gnome-panel/gnome-panel-preferences.glade.h:9
msgid "_Close drawer if a launcher inside it is pressed"
msgstr "_Stäng låda om en programstartare inuti klickas"

#: gnome-panel/gnome-panel-preferences.glade.h:10
msgid "_Enable panel animation"
msgstr "_Aktivera panelanimation"

#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.c:126
msgid ""
"Unable to initialize png structure.\n"
"You probably have a bad version of libpng on your system"
msgstr ""
"Kan inte initiera png-strukturen.\n"
"Du har troligtvis en felaktig version av libpng på ditt system"

#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.c:134
msgid ""
"Unable to create png info.\n"
"You probably have a bad version of libpng on your system"
msgstr ""
"Kan inte skapa png-information.\n"
"Du har troligtvis en felaktig version av libpng på ditt system"

#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.c:141
msgid ""
"Unable to set png info.\n"
"You probably have a bad version of libpng on your system"
msgstr ""
"Kan inte ställa in png-information.\n"
"Du har troligtvis en felaktig version av libpng på ditt system"

#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.c:155
msgid ""
"Insufficient memory to save the screenshot.\n"
"Please free up some resources and try again."
msgstr ""
"Inte tillräckligt med minne för att spara skärmdumpen.\n"
"Frigör resurser och försök igen."

#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.c:202
#, c-format
msgid "File %s already exists. Overwrite?"
msgstr "Filen %s finns redan. Skriv över?"

#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.c:216
#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.c:715
#, c-format
msgid ""
"Unable to create the file:\n"
"\"%s\"\n"
"Please check your permissions of the parent directory"
msgstr ""
"Kan inte skapa filen:\n"
"\"%s\"\n"
"Kontrollera dina rättigheter till förälderkatalogen"

#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.c:481
msgid "Print Screenshot"
msgstr "Skriv ut skärmdump"

#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.c:529
msgid "Screenshot Print Preview"
msgstr "FÖrhandsgranska skärmdump"

#. translators: this is the file that gets made up with the screenshot if a specific window is taken
#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.c:556
#, c-format
msgid "%s%cScreenshot-%s.png"
msgstr "%s%cSkärmdump-%s.png"

#. translators: this is the file that gets made up with the screenshot if the entire screen is taken
#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.c:563
#, c-format
msgid "%s%cScreenshot.png"
msgstr "%s%cSkärmdump.png"

#. translators: this is the file that gets made up with the screenshot if a specific window is taken
#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.c:580
#, c-format
msgid "%s%cScreenshot-%s-%d.png"
msgstr "%s%cSkärmdump-%s-%d.png"

#. translators: this is the file that gets made up with the screenshot if the entire screen is taken
#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.c:587
#, c-format
msgid "%s%cScreenshot-%d.png"
msgstr "%s%cSkärmdump-%d.png"

#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.c:736
#, c-format
msgid "Not enough room to write file %s"
msgstr "Inte tillräckligt med utrymme för att skriva filen %s"

#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.c:1036
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Fånga ett fönster istället för hela skärmen"

#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.c:1037
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Ta skärmdump efter angiven fördröjning [i sekunder]"

#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.c:1079
msgid ""
"Glade file for the screenshot program is missing.\n"
"Please check your installation of gnome-panel"
msgstr ""
"Glade-filen för skärmdumpsprogrammet saknas.\n"
"Kontrollera din installation av gnome-panel"

#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.c:1102
msgid "Unable to take a screenshot of the current desktop."
msgstr "Kan inte ta en skärmdump av det aktuella skrivbordet."

#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.glade2.h:1
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"

#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.glade2.h:2
msgid "Preview"
msgstr "Förhandsgranskning"

#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.glade2.h:3
msgid "Save screenshot to _desktop"
msgstr "Spara skärmdumpen till skriv_bordet"

#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.glade2.h:4
msgid "Save screenshot to _web page (save in ~/public__html)"
msgstr "Spara skärmdumpen till _webbsida (spara i ~/public__html)"

#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.glade2.h:5
msgid "Screenshot"
msgstr "Skärmdump"

#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.glade2.h:6
msgid "_Print screenshot..."
msgstr "Skriv _ut skärmdumpen..."

#: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.glade2.h:7
msgid "_Save screenshot to file:"
msgstr "_Spara skärmdumpen till fil:"

#: gnome-panel/GNOME_Panel.server.in.h:1
msgid "GNOME Panel Shell"
msgstr "GNOME-panelskalet"

#: gnome-panel/gnome-run.c:239 gnome-panel/gnome-run.c:256
#, c-format
msgid ""
"<b>Failed to run this program</b>\n"
"\n"
"Details: %s"
msgstr ""
"<b>Misslyckades med att köra detta program</b>\n"
"\n"
"Detaljer: %s"

#: gnome-panel/gnome-run.c:346 gnome-panel/gnome-run.c:420
#, c-format
msgid ""
"<b>Failed to execute command:</b> '%s'\n"
"\n"
"Details: %s"
msgstr ""
"<b>Misslyckades med att köra kommandot:</b> \"%s\"\n"
"\n"
"Detaljer: %s"

#: gnome-panel/gnome-run.c:443
#, c-format
msgid ""
"<b>Failed to open file:</b> '%s'\n"
"\n"
"Details: no application available to open file"
msgstr ""
"<b>Misslyckades med att öppna filen:</b> \"%s\"\n"
"\n"
"Detaljer: inga program tillgängliga för att öppna filen"

#: gnome-panel/gnome-run.c:457
#, c-format
msgid ""
"<b>Failed to open file:</b> '%s'\n"
"\n"
"Details: %s"
msgstr ""
"<b>Misslyckades med att öppna filen:</b> \"%s\"\n"
"\n"
"Detaljer: %s"

#: gnome-panel/gnome-run.c:533
msgid "Choose a file"
msgstr "Välj en fil"

#: gnome-panel/gnome-run.c:728 gnome-panel/gnome-run.c:729
msgid "Known Applications"
msgstr "Kända program"

#: gnome-panel/gnome-run.c:857
msgid "Command to run"
msgstr "Kommando att köra"

#: gnome-panel/gnome-run.c:891
msgid "Run in _terminal"
msgstr "Kör i _terminal"

#: gnome-panel/gnome-run.c:896
msgid "_Append File..."
msgstr "_Lägg till fil..."

#: gnome-panel/gnome-run.c:1276
#, c-format
msgid "Will run command: '%s'"
msgstr "Kommer att köra kommandot: \"%s\""

#: gnome-panel/gnome-run.c:1285
msgid "No application selected"
msgstr "Inget program är valt"

#: gnome-panel/gnome-run.c:1404
msgid "List of known applications"
msgstr "Lista med kända program"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill ha "applikation" här
# Jag vill ha "program" (detta är dessutom mer konsekvent med alla
# andra meddelanden i denna fil och GNOME)
#
#: gnome-panel/gnome-run.c:1405
msgid "Choose an application to run from the list"
msgstr "Välj ett program som ska köras från listan"

#: gnome-panel/gnome-run.c:1499
msgid "_Run"
msgstr "_Kör"

#: gnome-panel/gnome-run.c:1559
msgid "Run Program"
msgstr "Kör program"

#: gnome-panel/launcher.c:75
msgid "This launch icon does not specify a url to show"
msgstr "Denna programstartare anger ingen url att visa"

#: gnome-panel/launcher.c:83
#, c-format
msgid ""
"Cannot show %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Kan inte visa %s\n"
"%s"

#: gnome-panel/launcher.c:110
#, c-format
msgid ""
"<b>Cannot launch icon</b>\n"
"\n"
"Details: %s"
msgstr ""
"<b>Kan inte starta ikon</b>\n"
"\n"
"Detaljer: %s"

#: gnome-panel/launcher.c:152
#, c-format
msgid ""
"Cannot launch icon\n"
"%s"
msgstr ""
"Kan inte starta ikon\n"
"%s"

#: gnome-panel/launcher.c:454
#, c-format
msgid "Help on %s Application"
msgstr "Hjälp med programmet %s"

#. flags
#. error
#. watch the enum at the top of the file
#: gnome-panel/launcher.c:573 gnome-panel/menu-ditem.c:178
#: gnome-panel/menu-ditem.c:256
msgid "Launcher Properties"
msgstr "Egenskaper för programstartaren"

#: gnome-panel/launcher.c:762 gnome-panel/menu-ditem.c:521
msgid "Create Launcher"
msgstr "Skapa programstartare"

#. class
#: gnome-panel/launcher.c:983
#, c-format
msgid ""
"Cannot save launcher to disk, the following error occured:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Kan inte spara programstartaren på disk, följande fel inträffade:\n"
"\n"
"%s"

#: gnome-panel/logout.c:84 gnome-panel/menu.c:3413
msgid "Log out"
msgstr "Logga ut"

#: gnome-panel/logout.c:103
msgid "Log out of GNOME"
msgstr "Logga ut ur GNOME"

#: gnome-panel/logout.c:151 gnome-panel/logout.c:170 gnome-panel/menu.c:3400
msgid "Lock screen"
msgstr "Lås skärmen"

#.
#. <jwz> Activate Screensaver
#. <jwz> Lock Screen
#. <jwz> Kill Screensaver Daemon
#. <jwz> Restart Screensaver Daemon
#. <jwz> Properties
#. <jwz> (or "configuration" instead? whatever word you use)
#. <jwz> those should do xscreensaver-command -activate, -lock, -exit...
#. <jwz> and "xscreensaver-command -exit ; xscreensaver &"
#. <jwz> and "xscreensaver-demo"
#.
#: gnome-panel/logout.c:211
msgid "Activate Screensaver"
msgstr "Aktivera skärmsläckare"

#: gnome-panel/logout.c:212
msgid "Lock Screen"
msgstr "Lås skärmen"

#: gnome-panel/logout.c:213
msgid "Kill Screensaver Daemon"
msgstr "Döda skärmsläckardemon"

#: gnome-panel/logout.c:214
msgid "Restart Screensaver Daemon"
msgstr "Starta om skärmsläckardemon"

#: gnome-panel/main.c:166
msgid "Specify a profile name to load"
msgstr "Ange ett profilnamn att läsa in"

#: gnome-panel/menu.c:228
msgid "Many many others ..."
msgstr "Många många andra..."

#. ... from the Monty Pythons show...
#: gnome-panel/menu.c:230
msgid "and finally, The Knights Who Say ... NI!"
msgstr "och slutligen, riddarna som säger ... NI!"

#: gnome-panel/menu.c:263
msgid ""
"This program is responsible for launching other applications, embedding "
"small applets within itself, world peace, and random X crashes."
msgstr ""
"Det här programmet kan köra andra program, bädda in små panelprogram i sig "
"själv, skapa världsfred, och orsaka diverse X-krascher."

#: gnome-panel/menu.c:269
msgid ""
"\n"
"\n"
"Running in \"Lockdown\" mode. This means your system administrator has "
"prohibited any changes to the panel's configuration to take place."
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Kör i \"låst\" läge. Detta betyder att din systemadministratör har förbjudit "
"alla ändringar i panelkonfigurationen."

#: gnome-panel/menu.c:275
msgid "The GNOME Panel"
msgstr "GNOME-panelen"

#: gnome-panel/menu.c:276
msgid "(C) 1997-2002 the Free Software Foundation"
msgstr "© 1997-2002 Free Software Foundation"

#: gnome-panel/menu.c:295
msgid "End world hunger"
msgstr "Stoppa svälten i världen"

#: gnome-panel/menu.c:309
#, c-format
msgid ""
"<b>Can't execute 'About GNOME'</b>\n"
"\n"
"Details: %s probably does not exist"
msgstr ""
"<b>Kan inte köra \"Om GNOME\"</b>\n"
"\n"
"Detaljer: %s finns troligtvis inte"

#: gnome-panel/menu.c:329
#, c-format
msgid ""
"<b>Can't launch entry</b>\n"
"\n"
"Details: %s"
msgstr ""
"<b>Kan inte starta post</b>\n"
"\n"
"Detaljer: %s"

#: gnome-panel/menu.c:337 gnome-panel/menu.c:1024 gnome-panel/menu.c:1052
#, c-format
msgid ""
"<b>Can't load entry</b>\n"
"\n"
"Details: %s"
msgstr ""
"<b>Kan inte läsa in post</b>\n"
"\n"
"Detaljer: %s"

#: gnome-panel/menu.c:934
#, c-format
msgid ""
"<b>Could not remove the menu item %s</b>\n"
"\n"
"Details: %s\n"
msgstr ""
"<b>Kunde inte ta bort menyvalet %s</b>\n"
"\n"
"Detaljer: %s\n"

#: gnome-panel/menu.c:944
#, c-format
msgid "Could not get file name from path: %s"
msgstr "Kunde inte urskilja filnamn från sökväg: %s"

#: gnome-panel/menu.c:951
#, c-format
msgid "Could not get directory name from path: %s"
msgstr "Kunde inte urskilja katalognamn från sökväg: %s"

#: gnome-panel/menu.c:1017
msgid ""
"<b>Can't add to run box</b>\n"
"\n"
"Details: No 'Exec' or 'URL' field in entry"
msgstr ""
"<b>Kan inte lägga till i körrutan</b>\n"
"\n"
"Detaljer: Inget \"Exec\"- eller \"URL\"-fält i posten"

#: gnome-panel/menu.c:1307
msgid "Add this launcher to panel"
msgstr "Lägg till den här programstartaren på panelen"

#: gnome-panel/menu.c:1315
msgid "Remove this item"
msgstr "Ta bort detta menyval"

#: gnome-panel/menu.c:1331
msgid "Put into run dialog"
msgstr "Lägg i kördialogen"

#: gnome-panel/menu.c:1349
#, c-format
msgid "Help on %s"
msgstr "Hjälp om %s"

#: gnome-panel/menu.c:1350
msgid "Application"
msgstr "Program"

#: gnome-panel/menu.c:1396
msgid "Entire menu"
msgstr "Hela menyn"

#: gnome-panel/menu.c:1405
msgid "Add this as drawer to panel"
msgstr "Lägg till detta som en låda på panelen"

#: gnome-panel/menu.c:1413
msgid "Add this as menu to panel"
msgstr "Lägg till detta som en meny på panelen"

#: gnome-panel/menu.c:1421
msgid "Add new item to this menu"
msgstr "Lägg till ett nytt menyval"

#: gnome-panel/menu.c:2337 libpanel-applet/panel-test-applets.c:102
#, c-format
msgid "query returned exception %s\n"
msgstr "fråg returnerade undantag %s\n"

#: gnome-panel/menu.c:2555 gnome-panel/menu.c:2559
msgid "Aligned Panel"
msgstr "Justerad panel"

#: gnome-panel/menu.c:2560
msgid "GNOME Aligned Panel"
msgstr "Justerad GNOME-panel"

#: gnome-panel/menu.c:2576 gnome-panel/menu.c:2579 gnome-panel/menu.c:2696
msgid "Edge Panel"
msgstr "Kantpanel"

#: gnome-panel/menu.c:2580
msgid "GNOME Edge Panel"
msgstr "GNOME-kantpanel"

#: gnome-panel/menu.c:2596 gnome-panel/menu.c:2600 gnome-panel/menu.c:2712
msgid "Sliding Panel"
msgstr "Glidande panel"

#: gnome-panel/menu.c:2601
msgid "GNOME Sliding Panel"
msgstr "Glidande GNOME-panel"

#: gnome-panel/menu.c:2617 gnome-panel/menu.c:2621 gnome-panel/menu.c:2720
msgid "Floating Panel"
msgstr "Flytande panel"

#: gnome-panel/menu.c:2622
msgid "GNOME Floating Panel"
msgstr "Flytande GNOME-panel"

#: gnome-panel/menu.c:2638
msgid "You can only have one menu panel at a time."
msgstr "Du kan bara ha en menypanel."

#: gnome-panel/menu.c:2704
msgid "Corner Panel"
msgstr "Hörnpanel"

#. force_image
#: gnome-panel/menu.c:2818 gnome-panel/menu.c:2825 gnome-panel/menu.c:3473
msgid "KDE menus"
msgstr "KDE-menyer"

#: gnome-panel/menu.c:2888
msgid "You cannot remove your last panel."
msgstr "Du kan inte ta bort din sista panel."

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun skrev "panalen"
# Jag ändrade till "panelen"
#
#: gnome-panel/menu.c:2900
msgid ""
"When a panel is removed, the panel and its\n"
"applet settings are lost. Delete this panel?"
msgstr ""
"När en panel tas bort förloras panelen och dess\n"
"panelprogramsinställningar. Vill du ta bort panelen?"

#: gnome-panel/menu.c:3140
msgid "Launcher..."
msgstr "Programstartare..."

#: gnome-panel/menu.c:3148
msgid "Launcher from menu"
msgstr "Programstartare från meny"

#: gnome-panel/menu.c:3158
msgid "GNOME Menu"
msgstr "GNOME-meny"

#: gnome-panel/menu.c:3178
msgid "Log out button"
msgstr "Utloggningsknapp"

#: gnome-panel/menu.c:3188
msgid "Lock button"
msgstr "Låsknapp"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha "Det går inte att köra panelens globala inställningar"
# Jag vill ha "Kan inte köra panelens globala inställningar"
#
#: gnome-panel/menu.c:3203
msgid "Cannot execute panel global preferences"
msgstr "Kan inte köra panelens globala inställningar"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha "Ta bort den här panelen..."
# Jag vill ha "Ta bort denna panel..."
#
#: gnome-panel/menu.c:3241
msgid "Delete this panel..."
msgstr "Ta bort denna panel..."

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha "Ta bort den här panelen..."
# Jag vill ha "Ta bort denna panel..."
#
#: gnome-panel/menu.c:3243 gnome-panel/menu.c:3282
msgid "Delete this panel"
msgstr "Ta bort denna panel"

#: gnome-panel/menu.c:3261
msgid "Add to panel"
msgstr "Lägg till i panelen"

#: gnome-panel/menu.c:3273
msgid "Create panel"
msgstr "Skapa ny panel"

#: gnome-panel/menu.c:3310
msgid "Global Preferences..."
msgstr "Globala egenskaper..."

#: gnome-panel/menu.c:3323
msgid "Panel Manual..."
msgstr "Panelmanual..."

#: gnome-panel/menu.c:3335
msgid ""
"<b>Cannot execute xscreensaver</b>\n"
"\n"
"Details: xscreensaver-command not found"
msgstr ""
"<b>Kan inte köra xscreensaver</b>\n"
"\n"
"Detaljer: xscreensaver-kommandot hittades inte"

#: gnome-panel/menu.c:3355
msgid "About the panel..."
msgstr "Om panelen..."

#: gnome-panel/menu.c:3369
msgid "About GNOME..."
msgstr "Om GNOME..."

#: gnome-panel/menu.c:3406
msgid "Lock the screen so that you can temporairly leave your computer"
msgstr "Läs skärmen så att du kan lämna din dator tillfälligt"

#: gnome-panel/menu.c:3419
msgid ""
"Log out of this session to log in as a different user or to shut down your "
"computer"
msgstr ""
"Logga ut från denna session för att logga in som en annan användare eller "
"stänga av din dator"

#: gnome-panel/menu.c:3574
msgid "Applets"
msgstr "Panelprogram"

#: gnome-panel/menu.c:3596
msgid "Run a command"
msgstr "Kör ett kommando"

#: gnome-panel/menu.c:3641
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"

#: gnome-panel/menu.c:3672 gnome-panel/menu.c:3897
#: gnome-panel/menu-ditem.c:289 gnome-panel/menu-properties.c:514
msgid "Menu"
msgstr "Meny"

#: gnome-panel/menu.c:3674
msgid "Menu:"
msgstr "Meny:"

#: gnome-panel/menu.c:3724 gnome-panel/menu.c:3752 gnome-panel/menu.c:3937
msgid "Main Menu"
msgstr "Huvudmeny"

#: gnome-panel/menu.c:3746
msgid "Can't create menu, using main menu!"
msgstr "Kan inte skapa meny, använder huvudmenyn!"

#: gnome-panel/menu-ditem.c:119
#, c-format
msgid ""
"<b>Cannot save changes to launcher</b>\n"
"\n"
"Details: %s"
msgstr ""
"<b>Kan inte spara ändringar i programstartare</b>\n"
"\n"
"Detaljer: %s"

#: gnome-panel/menu-ditem.c:448
msgid "You have to specify a name for the launcher."
msgstr "Du måste ange ett namn för programstartaren."

#: gnome-panel/menu-ditem.c:464
msgid "You have to specify a valid URL or command."
msgstr "Du måste ange en giltig URL eller ett giltigt kommando."

#. class
#: gnome-panel/menu-ditem.c:493
#, c-format
msgid ""
"<b>Cannot save menu item to disk</b>\n"
"\n"
"Details: %s"
msgstr ""
"<b>Kan inte spara menypost till disk</b>\n"
"\n"
"Detaljer: %s"

#: gnome-panel/menu-ditem.c:516
msgid ""
"You can not create a new launcher at this location since the location is not "
"writable."
msgstr ""
"Du kan inte skapa en ny programstartare på denna plats eftersom platsen inte "
"är skrivbar."

#: gnome-panel/menu-properties.c:107
msgid "Can't open directory, using main menu!"
msgstr "Kan inte öppna katalog, använder huvudmenyn!"

#: gnome-panel/menu-properties.c:127
msgid "Edit menus..."
msgstr "Redigera menyer..."

#: gnome-panel/menu-properties.c:308
msgid "Off"
msgstr "Av"

#: gnome-panel/menu-properties.c:318
msgid "In a submenu"
msgstr "I en undermeny"

#: gnome-panel/menu-properties.c:330
msgid "On the main menu"
msgstr "På huvudmenyn"

#: gnome-panel/menu-properties.c:364
msgid "Menu properties"
msgstr "Menyegenskaper"

#: gnome-panel/menu-properties.c:387
msgid "Menu type"
msgstr "Typ av meny"

#: gnome-panel/menu-properties.c:394
msgid "Global main menu"
msgstr "Global huvudmeny"

#: gnome-panel/menu-properties.c:408 gnome-panel/menu-properties.c:431
msgid "Main menu"
msgstr "Huvudmeny"

#: gnome-panel/menu-properties.c:422 gnome-panel/menu-properties.c:485
msgid "Normal menu"
msgstr "Normal meny"

#: gnome-panel/menu-properties.c:444
msgid "Programs: "
msgstr "Program: "

#: gnome-panel/menu-properties.c:451
msgid "Applets: "
msgstr "Panelprogram: "

#: gnome-panel/menu-properties.c:458
msgid "Distribution menu (if found): "
msgstr "Distributionsmeny (om den hittas): "

#: gnome-panel/menu-properties.c:465
msgid "KDE menu (if found): "
msgstr "KDE-meny (om den hittas): "

#: gnome-panel/menu-properties.c:472
msgid "Panel menu: "
msgstr "Panelmeny: "

#: gnome-panel/menu-properties.c:479
msgid "Desktop menu: "
msgstr "Skrivbordsmeny: "

#: gnome-panel/menu-properties.c:495
msgid "Menu path"
msgstr "Sökväg till meny"

#: gnome-panel/menu-properties.c:526
msgid "Use custom icon for panel button"
msgstr "Använd anpassad ikon för panelknapp"

#: gnome-panel/panel-applet-frame.c:179
msgid "Cannot register control widget\n"
msgstr "Kan inte registrera styrwidget\n"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill ha "''"
# Jag vill ha "\"\" (i enlighet med alla andra GNOME- och TP-översättningar)
#
# Sun vill ha "popup_meny"
# Jag vill ha "popup_menu" (det är ett namn, inte "popup menu")
#
#: gnome-panel/panel-applet-frame.c:606
#, c-format
msgid "Exception from popup_menu '%s'\n"
msgstr "Undantag från popup_menu \"%s\"\n"

#: gnome-panel/panel-applet-frame.c:699
#, c-format
msgid ""
"The %s applet appears to have died unexpectedly\n"
"\n"
"Reload this applet?\n"
"\n"
"(If you choose not to reload it at this time you can always add it by right "
"clicking on the panel and clicking on the \"Add to panel\" submenu)"
msgstr ""
"Panelprogrammet %s verkar ha dött oväntat.\n"
"\n"
"Vill du starta om det?\n"
"\n"
"(Om du väljer att inte starta om det nu kan du alltid lägga till det genom "
"att högerklicka på panelen och klicka på undermenyn \"Lägg till i panelen\")"

#: gnome-panel/panel-applet-frame.c:795
msgid "Unable to obtain AppletShell interface from control\n"
msgstr "Kan inte få AppletShell-gränssnitt från kontroll\n"

#: gnome-panel/panel-applet-frame.c:921
#, c-format
msgid ""
"<b>There was a problem loading applet '%s'</b>\n"
"\n"
"Details: %s"
msgstr ""
"<b>Det uppstod ett problem vid inläsning av panelprogrammet \"%s\"</b>\n"
"\n"
"Detaljer: %s"

#: gnome-panel/panel.c:930
#, c-format
msgid "Open URL: %s"
msgstr "Öppna URL: %s"

#: gnome-panel/panel.c:2254
msgid ""
"No panels were found in your configuration. I will create a menu panel for "
"you"
msgstr ""
"Inga paneler hittades i din konfiguration. Jag kommer att skapa en ny "
"menypanel åt dig"

#: gnome-panel/panel-config.c:537
msgid "Hiding"
msgstr "Döljning"

#. Auto-hide
#: gnome-panel/panel-config.c:545
msgid "Enable Auto-hide"
msgstr "Aktivera automatisk döljning"

#. Hidebuttons enable
#: gnome-panel/panel-config.c:556
msgid "Show hide buttons"
msgstr "Visa döljknappar"

#. Arrow enable
#: gnome-panel/panel-config.c:567
msgid "Show arrows on hide button"
msgstr "Visa pilar på döljknappar"

#: gnome-panel/panel-config.c:605
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Diverse"

#: gnome-panel/panel-config.c:615
msgid "Current screen:"
msgstr "Aktuell skärm:"

#: gnome-panel/panel-config.c:708
msgid "Indicates the panel position and orientation on screen"
msgstr "Visar panelens position och orientering på skärmen"

#: gnome-panel/panel-config.c:726
msgid "Panel Position"
msgstr "Panelposition"

#: gnome-panel/panel-config.c:988
msgid "Orient panel horizontally"
msgstr "Orientera panelen horisontellt"

#: gnome-panel/panel-config.c:1000
msgid "Orient panel vertically"
msgstr "Orientera panelen vertikalt"

#: gnome-panel/panel-config.c:1012
msgid "Top left corner's position: X"
msgstr "Översta vänstra hörnets position: X"

#: gnome-panel/panel-config.c:1027
msgid "Y"
msgstr "Y"

#: gnome-panel/panel-config.c:1102
msgid "Offset from screen edge:"
msgstr "Avstånd från skärmkant:"

#: gnome-panel/panel-config.c:1164
msgid "Panel size:"
msgstr "Panelstorlek:"

#: gnome-panel/panel-config.c:1172
msgid "XX Small (12 pixels)"
msgstr "Pytteliten (12 bildpunkter)"

#: gnome-panel/panel-config.c:1180
msgid "X Small (24 pixels)"
msgstr "Extraliten (24 bildpunkter)"

#: gnome-panel/panel-config.c:1188
msgid "Small (36 pixels)"
msgstr "Liten (36 bildpunkter)"

#: gnome-panel/panel-config.c:1196
msgid "Medium (48 pixels)"
msgstr "Mellan (48 bildpunkter)"

#: gnome-panel/panel-config.c:1204
msgid "Large (64 pixels)"
msgstr "Stor (64 bildpunkter)"

#: gnome-panel/panel-config.c:1212
msgid "X Large (80 pixels)"
msgstr "Extrastor (80 bildpunkter)"

#: gnome-panel/panel-config.c:1220
msgid "XX Large (128 pixels)"
msgstr "Ultrastor (128 bildpunkter)"

#: gnome-panel/panel-config.c:1236
msgid ""
"Note: The panel will size itself to the\n"
"largest applet in the panel, and that\n"
"not all applets obey these sizes."
msgstr ""
"Observera att panelen kommer att rätta sig\n"
"efter det panelprogram som är störst, och att\n"
"inte alla panelprogram följer dessa storlekar."

#: gnome-panel/panel-config.c:1370
msgid "Background Type: "
msgstr "Bakgrundstyp: "

#: gnome-panel/panel-config.c:1375
msgid "Standard"
msgstr "Standard"

#. color frame
#: gnome-panel/panel-config.c:1379 gnome-panel/panel-config.c:1395
msgid "Color"
msgstr "Färg"

#: gnome-panel/panel-config.c:1383
msgid "Pixmap"
msgstr "Bild"

#: gnome-panel/panel-config.c:1407
msgid "Color to use:"
msgstr "Färg att använda:"

#. image frame
#: gnome-panel/panel-config.c:1425
msgid "Image"
msgstr "Bild"

#: gnome-panel/panel-config.c:1451
msgid "Don't scale image to fit"
msgstr "Skala inte bilden så den passar"

#: gnome-panel/panel-config.c:1457
msgid "Scale image (keep proportions)"
msgstr "Skala bilden (behåll propertionerna)"

#: gnome-panel/panel-config.c:1462
msgid "Stretch image (change proportions)"
msgstr "Töj bild (ändra propertionerna)"

#: gnome-panel/panel-config.c:1477
msgid "Rotate image for vertical panels"
msgstr "Rotera bild i vertikala paneler"

#: gnome-panel/panel-config.c:1556 gnome-panel/panel-config.c:1678
msgid "Edge panel"
msgstr "Kantpanel"

#: gnome-panel/panel-config.c:1563 gnome-panel/panel-config.c:1689
msgid "Corner panel"
msgstr "Hörnpanel"

#: gnome-panel/panel-config.c:1569 gnome-panel/panel-config.c:1700
msgid "Sliding panel"
msgstr "Glidande panel"

#: gnome-panel/panel-config.c:1575 gnome-panel/panel-config.c:1711
msgid "Floating panel"
msgstr "Flytande panel"

#. main window
#: gnome-panel/panel-config.c:1647
msgid "Panel properties"
msgstr "Panelegenskaper"

#: gnome-panel/panel-config.c:1730
msgid "Background"
msgstr "Bakgrund"

#: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:1
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
"enable_animations</key> <applyto>/apps/panel/global/enable_animations</"
"applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> "
"<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
"enable_animations</key> <applyto>/apps/panel/global/enable_animations</"
"applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> "
"<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:2
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
"enable_key_bindings</key> <applyto>/apps/panel/global/enable_key_bindings</"
"applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> "
"<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
"enable_key_bindings</key> <applyto>/apps/panel/global/enable_key_bindings</"
"applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> "
"<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:3
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
"highlight_launchers_on_mouseover</key> <applyto>/apps/panel/global/"
"highlight_launchers_on_mouseover</applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</"
"type> <default>true</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
"highlight_launchers_on_mouseover</key> <applyto>/apps/panel/global/"
"highlight_launchers_on_mouseover</applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</"
"type> <default>true</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:4
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
"panel_show_delay</key> <applyto>/apps/panel/global/panel_show_delay</"
"applyto> <owner>panel</owner> <type>int</type> <default>300</default> "
"<locale name=\"C\"> <short>FIXME - need to define limits</short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
"panel_show_delay</key> <applyto>/apps/panel/global/panel_show_delay</"
"applyto> <owner>panel</owner> <type>int</type> <default>300</default> "
"<locale name=\"C\"> <short>FIXME - måste definiera gränser</short> <long>"

#: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:5
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
"run_key</key> <applyto>/apps/panel/global/run_key</applyto> <owner>panel</"
"owner> <type>string</type> <default>&lt;Alt&gt;F2</default> <locale name=\"C"
"\"> <short>Display \"Run\" dialog</short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
"run_key</key> <applyto>/apps/panel/global/run_key</applyto> <owner>panel</"
"owner> <type>string</type> <default>&lt;Alt&gt;F2</default> <locale name=\"C"
"\"> <short>Visa \"Kör\"-dialogen</short> <long>"

#: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:6
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
"window_screenshot_key</key> <applyto>/apps/panel/global/"
"window_screenshot_key</applyto> <owner>panel</owner> <type>string</type> "
"<default>&lt;Alt&gt;Print</default> <locale name=\"C\"> <short>Take a screen "
"shot of a window</short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
"window_screenshot_key</key> <applyto>/apps/panel/global/"
"window_screenshot_key</applyto> <owner>panel</owner> <type>string</type> "
"<default>&lt;Alt&gt;Print</default> <locale name=\"C\"> <short>Ta en "
"skärmdump av ett fönster</short> <long>"

#: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:7
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"global/confirm_panel_remove</key> <applyto>/apps/panel/global/"
"confirm_panel_remove</applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</type> "
"<default>true</default> <locale name=\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"global/confirm_panel_remove</key> <applyto>/apps/panel/global/"
"confirm_panel_remove</applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</type> "
"<default>true</default> <locale name=\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:8
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"global/keep_menus_in_memory</key> <applyto>/apps/panel/global/"
"keep_menus_in_memory</applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</type> "
"<default>true</default> <locale name=\"C\"> <short>FIXME - is this resolved "
"with the new menu stuff?"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"global/keep_menus_in_memory</key> <applyto>/apps/panel/global/"
"keep_menus_in_memory</applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</type> "
"<default>true</default> <locale name=\"C\"> <short>FIXME - är detta löst med "
"de nya menyprylarna?"

#: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:9
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"global/panel_hide_delay</key> <applyto>/apps/panel/global/panel_hide_delay</"
"applyto> <owner>panel</owner> <type>int</type> <default>500</default> "
"<locale name=\"C\"> <short>FIXME - need to define limits"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"global/panel_hide_delay</key> <applyto>/apps/panel/global/panel_hide_delay</"
"applyto> <owner>panel</owner> <type>int</type> <default>500</default> "
"<locale name=\"C\"> <short>FIXME - måste definiera gränser"

#: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:10
msgid "FIXME - need to define limits"
msgstr "FIXME - måste definiera gränser"

#: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:11
msgid "Popup the panel menu"
msgstr "Visa panelmenyn"

#: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:12
msgid "Take a screen shot"
msgstr "Ta en skärmdump"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:1
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <!-- **************************** --> <!-- Edge "
"panel properties :: END --> <!-- **************************** --> <!-- "
"****************************************************************************************** "
"** Medium Screen Setup: 1 edge panel of size 36, 1 menu panel of size 24 ** "
"****************************************************************************************** "
"--> <!-- ********************************* --> <!-- General panel "
"properties :: START --> <!-- ********************************* --> <schema> "
"<key>/schemas/apps/panel/default_profiles/medium/general/"
"advanced_run_dialog</key> <owner>panel</owner> <type>bool</type> "
"<default>false</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <!-- **************************** --> <!-- Edge "
"panel properties :: END --> <!-- **************************** --> <!-- "
"****************************************************************************************** "
"** Medium Screen Setup: 1 edge panel of size 36, 1 menu panel of size 24 ** "
"****************************************************************************************** "
"--> <!-- ********************************* --> <!-- General panel "
"properties :: START --> <!-- ********************************* --> <schema> "
"<key>/schemas/apps/panel/default_profiles/medium/general/"
"advanced_run_dialog</key> <owner>panel</owner> <type>bool</type> "
"<default>false</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:2
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <!-- *********************************** --> "
"<!-- Panel Items for Edge Panel :: END --> <!-- "
"*********************************** --> <!-- **************************** --"
"> <!-- Edge panel properties :: END --> <!-- **************************** --"
"> <!-- ****************************** --> <!-- Menu Panel Properties :: "
"START --> <!-- ****************************** --> <schema> <key>/schemas/"
"apps/panel/default_profiles/medium/panels/00000002/panel_type</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>menu-panel</default> "
"<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <!-- *********************************** --> "
"<!-- Panel Items for Edge Panel :: END --> <!-- "
"*********************************** --> <!-- **************************** --"
"> <!-- Edge panel properties :: END --> <!-- **************************** --"
"> <!-- ****************************** --> <!-- Menu Panel Properties :: "
"START --> <!-- ****************************** --> <schema> <key>/schemas/"
"apps/panel/default_profiles/medium/panels/00000002/panel_type</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>menu-panel</default> "
"<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:3
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <!-- *********************************** --> "
"<!-- Panel Items for Edge Panel :: START --> <!-- "
"*********************************** --> <!-- Launchers --> <schema> <key>/"
"schemas/apps/panel/default_profiles/medium/objects/00000001/object_type</"
"key> <owner>panel</owner> <type>string</type> <default>launcher-object</"
"default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <!-- *********************************** --> "
"<!-- Panel Items for Edge Panel :: START --> <!-- "
"*********************************** --> <!-- Launchers --> <schema> <key>/"
"schemas/apps/panel/default_profiles/medium/objects/00000001/object_type</"
"key> <owner>panel</owner> <type>string</type> <default>launcher-object</"
"default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:4
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/general/applet_id_list</key> <owner>panel</owner> "
"<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[]</default> "
"<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/general/applet_id_list</key> <owner>panel</owner> "
"<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[]</default> "
"<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:5
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000001/hide_button_pixmaps_enabled</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
"\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000001/hide_button_pixmaps_enabled</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
"\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:6
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_color</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
"name=\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_color</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
"name=\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:7
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_pixmap_fit</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
"\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_pixmap_fit</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
"\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:8
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000001/panel_size</key> <owner>panel</owner> "
"<type>string</type> <default>panel-size-medium</default> <locale name=\"C\"> "
"<short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000001/panel_size</key> <owner>panel</owner> "
"<type>string</type> <default>panel-size-medium</default> <locale name=\"C\"> "
"<short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:9
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000001/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
"<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
"<long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000001/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
"<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
"<long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:10
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_color</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
"name=\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_color</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
"name=\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:11
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_pixmap_fit</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
"\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_pixmap_fit</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
"\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:12
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000002/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
"<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
"<long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000002/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
"<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
"<long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:13
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000001/position</key> <owner>panel</owner> "
"<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
"<long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000001/position</key> <owner>panel</owner> "
"<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
"<long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:14
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000002/bonobo_iid</key> <owner>panel</"
"owner> <type>string</type> <default>OAFIID:GNOME_PagerApplet</default> "
"<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000002/bonobo_iid</key> <owner>panel</"
"owner> <type>string</type> <default>OAFIID:GNOME_PagerApplet</default> "
"<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:15
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000002/object_type</key> <owner>panel</"
"owner> <type>string</type> <default>bonobo-applet</default> <locale name=\"C"
"\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000002/object_type</key> <owner>panel</"
"owner> <type>string</type> <default>bonobo-applet</default> <locale name=\"C"
"\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:16
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000003/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
"<type>string</type> <default>00000002</default> <locale name=\"C\"> <short></"
"short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000003/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
"<type>string</type> <default>00000002</default> <locale name=\"C\"> <short></"
"short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:17
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000003/panel_right_stick</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
"\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000003/panel_right_stick</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
"\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:18
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000004/position</key> <owner>panel</owner> "
"<type>int</type> <default>-1</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
"<long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000004/position</key> <owner>panel</owner> "
"<type>int</type> <default>-1</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
"<long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:19
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/general/object_id_list</key> <owner>panel</owner> "
"<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[00000001,00000002]"
"</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/general/object_id_list</key> <owner>panel</owner> "
"<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[00000001,00000002]"
"</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:20
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/objects/00000001/position</key> <owner>panel</owner> "
"<type>int</type> <default>20</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
"<long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/objects/00000001/position</key> <owner>panel</owner> "
"<type>int</type> <default>20</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
"<long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:21
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/objects/00000002/launcher_location</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>applications:gnome-"
"terminal.desktop</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/objects/00000002/launcher_location</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>applications:gnome-"
"terminal.desktop</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:22
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/objects/00000002/panel_stick</key> <owner>panel</"
"owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name=\"C\"> "
"<short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/objects/00000002/panel_stick</key> <owner>panel</"
"owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name=\"C\"> "
"<short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:23
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_pixmap_stretch</"
"key> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale "
"name=\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_pixmap_stretch</"
"key> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale "
"name=\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:24
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_type</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>no-background</default> "
"<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_type</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>no-background</default> "
"<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:25
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000001/panel_hide_mode</key> <owner>panel</"
"owner> <type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></"
"short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000001/panel_hide_mode</key> <owner>panel</"
"owner> <type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></"
"short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:26
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000001/screen_edge</key> <owner>panel</"
"owner> <type>string</type> <default>panel-edge-bottom</default> <locale name="
"\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000001/screen_edge</key> <owner>panel</"
"owner> <type>string</type> <default>panel-edge-bottom</default> <locale name="
"\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:28
#, no-c-format
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000002/clock_format</key> <owner>panel</"
"owner> <type>string</type> <default>%I:%M %p</default> <locale name=\"C\"> "
"<short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000002/clock_format</key> <owner>panel</"
"owner> <type>string</type> <default>%H.%M</default> <locale name=\"C\"> "
"<short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:29
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_pixmap_stretch</"
"key> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale "
"name=\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_pixmap_stretch</"
"key> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale "
"name=\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:30
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_type</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>no-background</default> "
"<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_type</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>no-background</default> "
"<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:31
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/general/object_id_list</key> <owner>panel</owner> "
"<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[]</default> "
"<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/general/object_id_list</key> <owner>panel</owner> "
"<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[]</default> "
"<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:32
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_pixmap_stretch</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
"\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_pixmap_stretch</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
"\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:33
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_type</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>no-background</default> "
"<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_type</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>no-background</default> "
"<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:34
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/panels/00000001/panel_hide_mode</key> <owner>panel</"
"owner> <type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></"
"short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/panels/00000001/panel_hide_mode</key> <owner>panel</"
"owner> <type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></"
"short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:35
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/panels/00000001/screen_edge</key> <owner>panel</"
"owner> <type>string</type> <default>panel-edge-bottom</default> <locale name="
"\"C\"> <short></short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/panels/00000001/screen_edge</key> <owner>panel</"
"owner> <type>string</type> <default>panel-edge-bottom</default> <locale name="
"\"C\"> <short></short> <long>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:36
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <!-- "
"******************************* --> <!-- General panel properties :: END --> "
"<!-- ******************************* --> <!-- ****************************** "
"--> <!-- Edge panel properties :: START --> <!-- "
"****************************** --> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000001/panel_type</key> <owner>panel</owner> "
"<type>string</type> <default>edge-panel</default> <locale name=\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <!-- "
"******************************* --> <!-- General panel properties :: END --> "
"<!-- ******************************* --> <!-- ****************************** "
"--> <!-- Edge panel properties :: START --> <!-- "
"****************************** --> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000001/panel_type</key> <owner>panel</owner> "
"<type>string</type> <default>edge-panel</default> <locale name=\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:37
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/general/panel_id_list</key> <owner>panel</owner> "
"<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[00000001,00000002]"
"</default> <locale name=\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/general/panel_id_list</key> <owner>panel</owner> "
"<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[00000001,00000002]"
"</default> <locale name=\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:38
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000001/hide_buttons_enabled</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000001/hide_buttons_enabled</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:39
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_pixmap</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default> </default> <locale name="
"\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_pixmap</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default> </default> <locale name="
"\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:40
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_pixmap_rotate</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_pixmap_rotate</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:41
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000001/panel_hide_state</key> <owner>panel</"
"owner> <type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000001/panel_hide_state</key> <owner>panel</"
"owner> <type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:42
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_pixmap</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default> </default> <locale name="
"\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_pixmap</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default> </default> <locale name="
"\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:43
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_pixmap_rotate</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_pixmap_rotate</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:44
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000002/panel_size</key> <owner>panel</owner> "
"<type>string</type> <default>panel-size-small</default> <locale name=\"C\"> "
"<short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/large/panels/00000002/panel_size</key> <owner>panel</owner> "
"<type>string</type> <default>panel-size-small</default> <locale name=\"C\"> "
"<short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:45
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000001/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
"<type>string</type> <default>00000001</default> <locale name=\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000001/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
"<type>string</type> <default>00000001</default> <locale name=\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:46
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000001/panel_right_stick</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000001/panel_right_stick</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:47
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000002/position</key> <owner>panel</owner> "
"<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000002/position</key> <owner>panel</owner> "
"<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:48
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000003/bonobo_iid</key> <owner>panel</"
"owner> <type>string</type> <default>OAFIID:GNOME_MixerApplet</default> "
"<locale name=\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000003/bonobo_iid</key> <owner>panel</"
"owner> <type>string</type> <default>OAFIID:GNOME_MixerApplet</default> "
"<locale name=\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:49
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000003/object_type</key> <owner>panel</"
"owner> <type>string</type> <default>bonobo-applet</default> <locale name=\"C"
"\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000003/object_type</key> <owner>panel</"
"owner> <type>string</type> <default>bonobo-applet</default> <locale name=\"C"
"\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:50
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000004/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
"<type>string</type> <default>00000002</default> <locale name=\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000004/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
"<type>string</type> <default>00000002</default> <locale name=\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:51
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000004/panel_right_stick</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/applets/00000004/panel_right_stick</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:52
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/general/applet_id_list</key> <owner>panel</owner> "
"<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>"
"[00000001,00000002,00000003,00000004]</default> <locale name=\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/general/applet_id_list</key> <owner>panel</owner> "
"<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>"
"[00000001,00000002,00000003,00000004]</default> <locale name=\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:53
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/objects/00000001/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
"<type>string</type> <default>00000002</default> <locale name=\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/objects/00000001/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
"<type>string</type> <default>00000002</default> <locale name=\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:54
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/objects/00000002/object_type</key> <owner>panel</"
"owner> <type>string</type> <default>launcher-object</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/objects/00000002/object_type</key> <owner>panel</"
"owner> <type>string</type> <default>launcher-object</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:55
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/objects/00000002/position</key> <owner>panel</owner> "
"<type>int</type> <default>25</default> <locale name=\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/objects/00000002/position</key> <owner>panel</owner> "
"<type>int</type> <default>25</default> <locale name=\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:56
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000001/hide_button_pixmaps_enabled</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000001/hide_button_pixmaps_enabled</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:57
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_color</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
"name=\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_color</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
"name=\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:58
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_pixmap_fit</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_pixmap_fit</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:59
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000001/panel_size</key> <owner>panel</"
"owner> <type>string</type> <default>panel-size-x-small</default> <locale "
"name=\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000001/panel_size</key> <owner>panel</"
"owner> <type>string</type> <default>panel-size-x-small</default> <locale "
"name=\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:60
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000001/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
"<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000001/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
"<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:61
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_color</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
"name=\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_color</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
"name=\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:62
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_pixmap_fit</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_pixmap_fit</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:63
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000002/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
"<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/medium/panels/00000002/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
"<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:64
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/general/applet_id_list</key> <owner>panel</owner> "
"<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[]</default> "
"<locale name=\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/general/applet_id_list</key> <owner>panel</owner> "
"<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[]</default> "
"<locale name=\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:65
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/panels/00000001/hide_button_pixmaps_enabled</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/panels/00000001/hide_button_pixmaps_enabled</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:66
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_color</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
"name=\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_color</key> "
"<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
"name=\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:67
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_pixmap_fit</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_pixmap_fit</key> "
"<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
"\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:68
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/panels/00000001/panel_size</key> <owner>panel</owner> "
"<type>string</type> <default>panel-size-x-small</default> <locale name=\"C"
"\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/panels/00000001/panel_size</key> <owner>panel</owner> "
"<type>string</type> <default>panel-size-x-small</default> <locale name=\"C"
"\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:69
msgid ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/panels/00000001/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
"<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
msgstr ""
"</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
"default_profiles/small/panels/00000001/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
"<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:70
msgid "Enable the program listing in the run box"
msgstr "Aktivera programlistningen i körrutan"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:71
msgid "Show the program listing by default when opening the Run box"
msgstr "Visa programlistningen som standard då körrutan öppnas"

#: gnome-panel/panel-per-panel-config.schemas.in.h:72
msgid "Show the program listing in the Run box"
msgstr "Visa programlistningen i körrutan"

#: gnome-panel/panel-shell.c:43
msgid ""
"I've detected a panel already running,\n"
"and will now exit."
msgstr ""
"Jag har upptäckt att en panel redan är igång,\n"
"och kommer nu att avsluta mig."

#: gnome-panel/panel-shell.c:47
#, c-format
msgid ""
"There was a problem registering the panel with the bonobo-activation "
"server.\n"
"The error code is: %d\n"
"The panel will now exit."
msgstr ""
"Det uppstod ett problem när panelen skulle registreras hos bonobo-activation-"
"servern.\n"
"Felkoden är: %d\n"
"Panelen kommer nu att avslutas."

#. XXX: Not really a correct error,
#. * but just somewhat correct
#: gnome-panel/panel-util.c:72 gnome-panel/panel-util.c:107
#: gnome-panel/panel-util.c:132
msgid "Help document not found"
msgstr "Hjälpdokument hittades inte"

#: gnome-panel/panel-util.c:145
msgid "No document to show"
msgstr "Inget dokument att visa"

#: gnome-panel/panel-util.c:582 gnome-panel/panel-util.c:598
msgid "Disabled"
msgstr "Inaktiverad"

#: libpanel-applet/GNOME_Panel_TestApplet.server.in.h:1
msgid "A simple applet for testing the GNOME-2.0 panel"
msgstr "Ett enkelt panelprogram för test av GNOME-2.0-panelen"

#: libpanel-applet/GNOME_Panel_TestApplet.server.in.h:2
msgid "Test Bonobo Applet"
msgstr "Bonobo-testpanelprogram"

#: libpanel-applet/GNOME_Panel_TestApplet.server.in.h:3
msgid "Test Bonobo Applet Factory"
msgstr "Fabrik för Bonobo-testpanelprogram"

#: libpanel-applet/panel-applet.c:749
#, c-format
msgid "Incomplete '%s' background type received"
msgstr "Ofullständig \"%s\"-bakgrundstyp mottogs"

#: libpanel-applet/panel-applet.c:763
#, c-format
msgid "Incomplete '%s' background type received: %s"
msgstr "Ofullständig \"%s\"-bakgrundstyp mottogs: %s"

#: libpanel-applet/panel-applet.c:772
#, c-format
msgid "Failed to get pixmap %s"
msgstr "Misslyckades med att hämta bilden %s"

#: libpanel-applet/panel-applet.c:779
msgid "Unknown background type received"
msgstr "Okänd bakgrundstyp mottogs"

#: libpanel-applet/panel-applet.c:948
msgid "The Applet's containing Panel's orientation"
msgstr "Panelprogrammet innehåller panelens orientering"

#: libpanel-applet/panel-applet.c:956
msgid "The Applet's containing Panel's size in pixels"
msgstr "Panelprogrammet innehåller panelens storlek i bildpunkter"

#: libpanel-applet/panel-applet.c:964
msgid "The Applet's containing Panel's background color or pixmap"
msgstr "Panelprogrammet innehåller panelens bakgrundsfärg eller bild"

#: libpanel-applet/panel-applet.c:972
msgid "The Applet's flags"
msgstr "Panelprogrammets flaggor"

# SUN NEW TRANSLATION
#: libpanel-applet/panel-applet.c:980
msgid "Ranges that hint what sizes are acceptable for the applet"
msgstr ""
"Intervaller som ger ledtrådar om vilka storlekar som accepteras av "
"panelprogrammet"

#: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:1
msgid "Applet:"
msgstr "Panelprogram:"

#: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:2
msgid "Bottom"
msgstr "Nederkant"

#: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:3
msgid "Large"
msgstr "Stor"

#: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:4
msgid "Left"
msgstr "Vänster"

#: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:6
msgid "Orientation:"
msgstr "Orientering:"

#: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:7
msgid "Prefs Dir:"
msgstr "Inställningskatalog:"

#: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:8
msgid "Right"
msgstr "Höger"

#: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:9
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"

#: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:10
msgid "Small"
msgstr "Liten"

#: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:11
msgid "Top"
msgstr "Överkant"

#: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:12
msgid "X Large"
msgstr "Extrastor"

#: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:13
msgid "X Small"
msgstr "Extraliten"

#: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:14
msgid "XX Large"
msgstr "Jättestor"

#: libpanel-applet/panel-test-applets.glade2.h:15
msgid "XX Small"
msgstr "Jätteliten"

#~ msgid "Use CET"
#~ msgstr "Använd CET"

#~ msgid "Remove server to connect to for our mail"
#~ msgstr "Ta bort servern att ansluta till för vår post"

#~ msgid "Whether to reset mail status when the applet is clicked"
#~ msgstr ""
#~ "Huruvida e-poststatusen ska återställas vid klick på panelprogrammet"

#~ msgid "FIXME - is this resolved with the new menu stuff?"
#~ msgstr "FIXME - är detta löst med de nya menyprylarna?"

#~ msgid "The mail server"
#~ msgstr "E-postservern"

#~ msgid "You've got mail!"
#~ msgstr "Du har e-post."

#~ msgid "Display \"Run\" dialog"
#~ msgstr "Visa \"Kör\"-dialogen"

#~ msgid "Take a screen shot of a window"
#~ msgstr "Ta en skärmdump av ett fönster"

#~ msgid "mode"
#~ msgstr "läge"

#~ msgid "state"
#~ msgstr "tillstånd"

#~ msgid "You already have a status dock on the panel. You can only have one"
#~ msgstr "Du har redan en statusdocka på panelen. Du kan bara ha en"

#~ msgid "Status dock"
#~ msgstr "Statusdocka"

#~ msgid "The GNOME Fish Applet"
#~ msgstr "GNOME:s fiskpanelprogram"

#~ msgid "Clock Applet"
#~ msgstr "Klockapanelprogram"

#~ msgid "Mail check Applet"
#~ msgstr "Panelprogram för e-postkontroll"

#~ msgid "Failed to execute command: '%s'"
#~ msgstr "Misslyckades med att köra kommandot: \"%s\""

#~ msgid "Choose a program to run"
#~ msgstr "Välj ett program att köra"

#~ msgid "_Browse..."
#~ msgstr "_Bläddra..."

#~ msgid "_Known Applications <<"
#~ msgstr "_Kända program <<"

#~ msgid "Hide the list of known applications"
#~ msgstr "Dölj listan över kända program"

#~ msgid "_Known Applications >>"
#~ msgstr "_Kända program >>"

#~ msgid "Can't execute 'About GNOME'"
#~ msgstr "Kan inte köra \"Om GNOME\""

#~ msgid "Cannot execute xscreensaver"
#~ msgstr "Kan inte köra xscreensaver"

#~ msgid "Password:"
#~ msgstr "Lösenord:"

#~ msgid "CDE Applications"
#~ msgstr "CDE-program"

#~ msgid "Screenshot Capture"
#~ msgstr "Tagning av skärmbilder"

#~ msgid "Take a picture of the current screen contents"
#~ msgstr "Ta en bild av det aktuella innehållet på skärmen"

#~ msgid "_Advanced <<"
#~ msgstr "_Avancerat <<"

#~ msgid "Hide the advanced controls below this button."
#~ msgstr "Dölj avancerade kontroller under denna knapp."

#~ msgid "_Advanced >>"
#~ msgstr "_Avancerat >>"

#~ msgid ""
#~ "Allow typing in a command line instead of choosing an application from "
#~ "the list"
#~ msgstr ""
#~ "Tillåt att en kommandorad skrivs in istället för att ett program väljs "
#~ "från listan"

#~ msgid ""
#~ "Cannot create the launcher.\n"
#~ "\n"
#~ "No command or url specified."
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte skapa programstartaren.\n"
#~ "\n"
#~ "Inget kommando eller url angavs."

#~ msgid ""
#~ "Cannot save menu item to disk, the following error occured:\n"
#~ "\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte spara menyobjekt på disk, följande fel inträffade:\n"
#~ "\n"
#~ "%s"

#~ msgid "Base Panel"
#~ msgstr "Baspanel"

#~ msgid "Desktop entry properties"
#~ msgstr "Egenskaper förs skrivbordspost"

#~ msgid "Create menu item"
#~ msgstr "Skapa menyval"

#~ msgid "Gnome Aligned Panel"
#~ msgstr "Justerad Gnomepanel"

#~ msgid "Gnome Egde Panel"
#~ msgstr "Gnomekantpanel"

#~ msgid "Gnome Sliding Panel"
#~ msgstr "Glidande Gnomepanel"

#~ msgid "Gnome Floating Panel"
#~ msgstr "Flytande Gnomepanel"

#~ msgid "Handle shadow"
#~ msgstr "Handtagsskugga"

#~ msgid "Appearance of the handle border."
#~ msgstr "Utseende på handtagskanten."

#~ msgid "Global Panel Properties"
#~ msgstr "Globala panelegenskaper"

#~ msgid "Panel Settings"
#~ msgstr "Panelinställningar"

#~ msgid "_Raise panels when the mouse moves over them"
#~ msgstr "_Höj paneler då muspekaren flyttas ovanför dem"

#~ msgid "Cannot launch nautilus!"
#~ msgstr "Kan inte starta nautilus!"

#~ msgid "Reread all menus"
#~ msgstr "Läs in alla menyer på nytt"

#~ msgid "Wanda"
#~ msgstr "Wanda"

#~ msgid "Your GNOME Fish's _Name:"
#~ msgstr "_Namnet på din GNOME-fisk:"

#~ msgid "Remove from panel"
#~ msgstr "Ta bort från panelen"

#~ msgid "Keep panels above other windows"
#~ msgstr "Håll paneler över andra fönster"

#~ msgid "Keep panels below other windows"
#~ msgstr "Håll paneler under andra fönster"

#~ msgid "Keep panels on the same level as other windows"
#~ msgstr "Håll paneler på samma nivå som andra fönster"

#~ msgid "&lt;Alt&gt;F1"
#~ msgstr "&lt;Alt&gt;F1"

#~ msgid "&lt;Alt&gt;F1F1"
#~ msgstr "&lt;Alt&gt;F1F1"

#~ msgid "&lt;Alt&gt;F2"
#~ msgstr "&lt;Alt&gt;F2"

#~ msgid "&lt;Control&gt;&lt;Alt&gt;m"
#~ msgstr "&lt;Control&gt;&lt;Alt&gt;m"

#~ msgid "&lt;Control&gt;&lt;Alt&gt;r"
#~ msgstr "&lt;Control&gt;&lt;Alt&gt;r"

#~ msgid "Automatically re-check menus for newly installed software"
#~ msgstr "Återuppdatera menyer automatiskt med nyinstallerad programvara"

#~ msgid "GNOME Menu:"
#~ msgstr "GNOME-meny:"

#~ msgid "Grab key..."
#~ msgstr "Fånga tangent..."

#~ msgid "Run Program dialog:"
#~ msgstr "Kör program-dialog:"

#~ msgid "Shortcut keys"
#~ msgstr "Snabbtangenter"

#~ msgid "_Enable shortcut keys"
#~ msgstr "_Aktivera snabbtangenter"

#~ msgid "Gnome Screenshot"
#~ msgstr "Gnome-skärmdump"

#~ msgid "XX Small Tiny (12 pixels)"
#~ msgstr "Ultraliten (12 bildpunkter)"

#~ msgid ""
#~ "%I:%M\n"
#~ "%p"
#~ msgstr "%H.%M"

#~ msgid ""
#~ "%a\n"
#~ "%b %d"
#~ msgstr ""
#~ "%a\n"
#~ "%d %b"

#~ msgid "Time Format"
#~ msgstr "Tidsformat"

#~ msgid "%s the GNOME Fish Says:"
#~ msgstr "GNOME-fisken %s säger:"

#~ msgid "Clock Properties"
#~ msgstr "Klockegenskaper"

#~ msgid ""
#~ "Cannot execute the gnome calendar,\n"
#~ "perhaps it's not installed.\n"
#~ "It is in the gnome-pim package."
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte köra gnome-kalendern.\n"
#~ "Den är kanske inte installerad.\n"
#~ "Den finns i gnome-pim-paketet."

#~ msgid "menu wasn't created"
#~ msgstr "menyn skapades inte"

#~ msgid "Today"
#~ msgstr "Idag"

#~ msgid "View the calendar for today."
#~ msgstr "Visa kalendern för idag."

#~ msgid "This Week"
#~ msgstr "Den här veckan"

#~ msgid "View the calendar for this week."
#~ msgstr "Visa kalendern för denna vecka."

#~ msgid "This Month"
#~ msgstr "Den här månaden"

#~ msgid "View the calendar for this month."
#~ msgstr "Visa kalendern för denna månad."

#~ msgid "%l:%M %p"
#~ msgstr "%k.%M"

#~ msgid "%l:%M:%S %p"
#~ msgstr "%k.%M.%S"

#~ msgid ""
#~ "Could not call time-admin\n"
#~ "Perhaps time-admin is not installed"
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte anropa time-admin\n"
#~ "time-admin är kanske inte installerat"

#~ msgid "Add Appointment..."
#~ msgstr "Lägg till möte..."

#~ msgid "Set Time..."
#~ msgstr "Ställ tid..."

#~ msgid "Adjust the date and time."
#~ msgstr "Ställ datumet och tiden."

#~ msgid "Format"
#~ msgstr "Format"

#~ msgid "Press a key..."
#~ msgstr "Tryck på en tangent..."

#~ msgid "Blank Screen Now"
#~ msgstr "Släck skärmen nu"

#~ msgid "Lock Screen Now"
#~ msgstr "Lås skärmen nu"

#~ msgid "%I: %M: %S: %p"
#~ msgstr "%H. %M. %S"

#~ msgid "Swallowed app..."
#~ msgstr "Svalt program..."

#~ msgid ""
#~ "A swallowed application appears to have died unexpectedly.\n"
#~ "Attempt to reload it?"
#~ msgstr ""
#~ "Ett svalt program verkar ha dött oväntat.\n"
#~ "Vill du försöka läsa in det igen?"

#~ msgid "Reload"
#~ msgstr "Läs om"

#~ msgid "Create swallow applet"
#~ msgstr "Skapa sväljande panelprogram"

#~ msgid "Title of application to swallow"
#~ msgstr "Namn på programmet som skall sväljas"

#~ msgid "Width"
#~ msgstr "Bredd"

#~ msgid "Height"
#~ msgstr "Höjd"

#~ msgid "%A, %B %d"
#~ msgstr "%A %d %B"

#~ msgid "(c) 1998-2001 the Free Software Foundation"
#~ msgstr "© 1998-2001 Free Software Foundation"

#~ msgid ""
#~ "The clock applet gives your panel a lightweight and simple display of the "
#~ "date and time"
#~ msgstr "Klockpanelprogrammet visar dag och klockslag"

#~ msgid "Cannot find pixmap file %s"
#~ msgstr "Kan inte hitta bildfilen %s"

#~ msgid "Run..."
#~ msgstr "Kör..."

#~ msgid "Programs"
#~ msgstr "Program"

#~ msgid "GNOME menu"
#~ msgstr "GNOME-meny"

#~ msgid "Panel Global Properties"
#~ msgstr "Globala panelegenskaper"

#~ msgid "Key bindings"
#~ msgstr "Snabbtangenter"

#~ msgid "Popup menu key:"
#~ msgstr "Tangent för att visa meny:"

#~ msgid "Run dialog key:"
#~ msgstr "Tangent för kördialogen:"

#~ msgid "_Enable key bindings"
#~ msgstr "_Aktivera snabbtangenter"

#~ msgid "Add this applet as a launcher to panel"
#~ msgstr "Lägg till det här panelprogrammet som en programstartare på panelen"

#~ msgid "Programs menu"
#~ msgstr "Program"

#~ msgid "Network"
#~ msgstr "Nätverk"

#~ msgid "_Done"
#~ msgstr "_Klar"

#~ msgid "<Alt>F1"
#~ msgstr "<Alt>F1"

#~ msgid "<Alt>F1F1"
#~ msgstr "<Alt>F1F1"

#~ msgid "<Alt>F2"
#~ msgstr "<Alt>F2"

#~ msgid "<Control><Alt>m"
#~ msgstr "<Control><Alt>m"

#~ msgid "<Control><Alt>r"
#~ msgstr "<Control><Alt>r"

#~ msgid "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
#~ msgstr "%a %d %b %Y %H.%M.%S %z"

#~ msgid "Mail check properties"
#~ msgstr "Egenskaper för e-postkontroll"

#~ msgid "That Stupid Fish"
#~ msgstr "Den dumma fisken"

#~ msgid "Mailcheck Applet"
#~ msgstr "Panelprogram för e-postkontroll"

#~ msgid "Pager Applet"
#~ msgstr "Skrivbordsväljare"

#~ msgid "Tasklist Applet"
#~ msgstr "Fönsterlistepanelprogram"

#~ msgid "Hide advanced options"
#~ msgstr "Dölj avancerade alternativ"

#~ msgid "Advanced..."
#~ msgstr "Avancerat..."

#~ msgid "_Run ..."
#~ msgstr "_Kör..."

#~ msgid "Credits"
#~ msgstr "Tack"

#~ msgid "Written by"
#~ msgstr "Skrivet av"

#~ msgid "Documented by"
#~ msgstr "Dokumenterat av"

#~ msgid "Translated by"
#~ msgstr "Översatt av"

#~ msgid "No name"
#~ msgstr "Inget namn"

#~ msgid "UTF-8"
#~ msgstr "UTF-8"

#~ msgid "1.0"
#~ msgstr "1.0"

#~ msgid "Error reading file '%s': %s"
#~ msgstr "Fel vid läsning av filen \"%s\": %s"

#~ msgid "No filename to save to"
#~ msgstr "Inget filnamn att spara till"

#~ msgid "No URL to launch"
#~ msgstr "Ingen URL att starta"

#~ msgid "Not a launchable item"
#~ msgstr "Inget startbart objekt"

#~ msgid "No command (Exec) to launch"
#~ msgstr "Inget kommando (Exec) att starta"

#~ msgid "Bad command (Exec) to launch"
#~ msgstr "Felaktigt kommando (Exec) att starta"

#~ msgid "Unknown encoding of: %s"
#~ msgstr "Okänd kodning av: %s"

#~ msgid "Error rewinding file '%s': %s"
#~ msgstr "Fel vid återspolning av filen \"%s\": %s"

#~ msgid "Error writing file '%s': %s"
#~ msgstr "Fel vid skrivning av filen \"%s\": %s"

#~ msgid "URL:"
#~ msgstr "URL:"

#~ msgid "Command:"
#~ msgstr "Kommando:"

#~ msgid "Name:"
#~ msgstr "Namn:"

#~ msgid "Comment:"
#~ msgstr "Kommentar:"

#~ msgid "Type:"
#~ msgstr "Typ:"

#~ msgid "Icon:"
#~ msgstr "Ikon:"

#~ msgid "Browse icons"
#~ msgstr "Bläddra ikoner"

#~ msgid "Run in Terminal"
#~ msgstr "Kör i terminal"

#~ msgid "Try this before using:"
#~ msgstr "Försök med detta innan användande:"

#~ msgid "Documentation:"
#~ msgstr "Dokumentation:"

#~ msgid "Name/Comment translations:"
#~ msgstr "Namn/Kommentar för översättningar:"

#~ msgid "Name"
#~ msgstr "Namn"

#~ msgid "Comment"
#~ msgstr "Kommentar"

#~ msgid "Add/Set"
#~ msgstr "Lägg till/Ställ in"

#~ msgid "Remove"
#~ msgstr "Ta bort"

#~ msgid "Basic"
#~ msgstr "Grundläggande"

#~ msgid "_Show Hints at Startup"
#~ msgstr "_Visa tips vid uppstart"

#~ msgid "GNOME Terminal"
#~ msgstr "GNOME-terminal"

#~ msgid "The GNOME terminal emulation program."
#~ msgstr "GNOME-terminalemulationsprogrammet."

#~ msgid "Default"
#~ msgstr "Standard"

#~ msgid ""
#~ "You have switched the class of this window. Do you\n"
#~ " want to reconfigure this window to match the default\n"
#~ "configuration of the new class?"
#~ msgstr ""
#~ "Du har ändrat terminalklassen för det aktuella fönstret.\n"
#~ "Vill du konfigurera om fönstret så att det matchar\n"
#~ "standardkonfigurationen för den nya klassen?"

#~ msgid "Linux console"
#~ msgstr "Linuxkonsoll"

#~ msgid "Color Xterm"
#~ msgstr "XTerm med färg"

#~ msgid "rxvt"
#~ msgstr "rxvt"

#~ msgid "Custom"
#~ msgstr "Egen"

#~ msgid "White on black"
#~ msgstr "Vit på svart"

#~ msgid "Black on white"
#~ msgstr "Svart på vitt"

#~ msgid "Green on black"
#~ msgstr "Grönt på svart"

#~ msgid "Black on light yellow"
#~ msgstr "Svart på ljusgult"

#~ msgid "Custom colors"
#~ msgstr "Egna färger"

#~ msgid "Hidden"
#~ msgstr "Dold"

#~ msgid "Color selector"
#~ msgstr "Färgväljare"

#~ msgid "Terminal"
#~ msgstr "Terminal"

#~ msgid "Terminal class name"
#~ msgstr "Terminalklassnamn"

#~ msgid "TCLASS"
#~ msgstr "TCLASS"

#~ msgid "Specifies font name"
#~ msgstr "Anger typsnittsnamn"

#~ msgid "FONT"
#~ msgstr "TYPSNITT"

#~ msgid "Do not start up shells as login shells"
#~ msgstr "Starta inte upp skal som inloggningsskal"

#~ msgid "Start up shells as login shells"
#~ msgstr "Starta upp skal som inloggningsskal"

#~ msgid "Specifies the geometry for the main window"
#~ msgstr "Anger fönsterstorlek för huvudfönstret"

#~ msgid "GEOMETRY"
#~ msgstr "GEOMETRI"

#~ msgid "Execute this program instead of a shell"
#~ msgstr "Kör detta program i stället för ett skal"

#~ msgid "COMMAND"
#~ msgstr "KOMMANDO"

#~ msgid "Execute this program the same way as xterm does"
#~ msgstr "Kör detta program på samma sätt som xterm gör"

#~ msgid "Foreground color"
#~ msgstr "Förgrundsfärg"

#~ msgid "COLOR"
#~ msgstr "FÄRG"

#~ msgid "Background color"
#~ msgstr "Bakgrundsfärg"

#~ msgid "Solid background"
#~ msgstr "Enfärgad bakgrund"

#~ msgid "SOLID"
#~ msgstr "ENFÄRGAD"

#~ msgid "Background pixmap"
#~ msgstr "Bakgrundsbild"

#~ msgid "PIXMAP"
#~ msgstr "BILD"

#~ msgid "Background pixmap scrolls"
#~ msgstr "Bakgrundsbilden rullar"

#~ msgid "BGSCROLL"
#~ msgstr "BGRULL"

#~ msgid "Background pixmap does not scroll"
#~ msgstr "Bakgrundsbilden rullar inte"

#~ msgid "BGNOSCROLL"
#~ msgstr "BGRULLAINTE"

#~ msgid "Shade background"
#~ msgstr "Skugga bakgrund"

#~ msgid "SHADED"
#~ msgstr "SKUGGAD"

#~ msgid "Do not shade background"
#~ msgstr "Skugga inte bakgrunden"

#~ msgid "NOSHADED"
#~ msgstr "INTESKUGGAD"

#~ msgid "Transparent background"
#~ msgstr "Genomskinlig bakgrund"

#~ msgid "TRANSPARENT"
#~ msgstr "GENOMSKINLIG"

#~ msgid "Update utmp entry"
#~ msgstr "Uppdatera utmp-post"

#~ msgid "UTMP"
#~ msgstr "UTMP"

#~ msgid "Do not update utmp entry"
#~ msgstr "Uppdatera inte utmp-post"

#~ msgid "NOUTMP"
#~ msgstr "INGENUTMP"

#~ msgid "Update wtmp entry"
#~ msgstr "Updatera wtmp-post"

#~ msgid "WTMP"
#~ msgstr "WTMP"

#~ msgid "Do not update wtmp entry"
#~ msgstr "Uppdatera inte wtmp-post"

#~ msgid "NOWTMP"
#~ msgstr "INGENWTMP"

#~ msgid "Update lastlog entry"
#~ msgstr "Uppdatera \"senastelogg\"-posten"

#~ msgid "LASTLOG"
#~ msgstr "SENASTELOGG"

#~ msgid "Do not update lastlog entry"
#~ msgstr "Uppdatera inte \"senastelogg\"-posten"

#~ msgid "NOLASTLOG"
#~ msgstr "INGENSENASTELOGG"

#~ msgid "Set the window title"
#~ msgstr "Ange fönstertitel"

#~ msgid "TITLE"
#~ msgstr "TITEL"

#~ msgid "Set the window icon"
#~ msgstr "Ange fönsterikon"

#~ msgid "ICON"
#~ msgstr "IKON"

#~ msgid "Set the TERM variable"
#~ msgstr "Sätt TERM-variabel"

#~ msgid "TERMNAME"
#~ msgstr "TERMNAMN"

#~ msgid "Try to start a TerminalFactory"
#~ msgstr "Försök att starta en terminalfabrik"

#~ msgid "Try to create the terminal with the TerminalFactory"
#~ msgstr "Försök att skapa terminalen med terminalfabriken"

#~ msgid "Cannot gnome_program_init ()"
#~ msgstr "Kan inte utföra gnome_program_init ()"

#~ msgid "Enter UNIX commands"
#~ msgstr "Terminalemuleringsprogram"

#~ msgid "Background color:"
#~ msgstr "Bakgrundsfärg:"

#~ msgid "Background should be shaded"
#~ msgstr "Skuggad bakgrund"

#~ msgid "Background type"
#~ msgstr "Bakgrundstyp"

#~ msgid "Blinking cursor"
#~ msgstr "Blinkande markör"

#~ msgid "Color palette:"
#~ msgstr "Färgpalett:"

#~ msgid "Color scheme:"
#~ msgstr "Färgschema:"

#~ msgid "Colors"
#~ msgstr "Färger"

#~ msgid "Delete generates DEL/^H"
#~ msgstr "Delete genererar DEL/^H"

#~ msgid "Enable bold text"
#~ msgstr "Aktivera fetstil"

#~ msgid "Font:"
#~ msgstr "Typsnitt:"

#~ msgid "Fore/Background Color:"
#~ msgstr "För-/bakgrundsfärg:"

#~ msgid "Foreground color:"
#~ msgstr "Förgrundsfärg:"

#~ msgid "Hide menu bar"
#~ msgstr "Dölj menyrad"

#~ msgid "Pick a color"
#~ msgstr "Välj en färg"

#~ msgid "Pixmap file:"
#~ msgstr "Bildfil:"

#~ msgid "Scroll on keystroke"
#~ msgstr "Rulla vid tangentnedtryckning"

#~ msgid "Scroll on output"
#~ msgstr "Rulla vid utdata"

#~ msgid "Scrollback lines:"
#~ msgstr "Antal historikrader:"

#~ msgid "Scrollbar position:"
#~ msgstr "Position för rullningslist:"

#~ msgid "Scrolling"
#~ msgstr "Rullning"

#~ msgid "Select-by-word characters:"
#~ msgstr "Tecken för välj-per-ord:"

#~ msgid "Silence terminal bell"
#~ msgstr "Tysta terminalljud"

#~ msgid "Swap Delete/Backspace"
#~ msgstr "Växla Delete/Backsteg"

#~ msgid "Terminal Class:"
#~ msgstr "Terminalklass:"

#~ msgid "Transparent"
#~ msgstr "Genomskinlig"

#~ msgid "Use --login by default"
#~ msgstr "Använd --login som standard"

#~ msgid "C_olor selector"
#~ msgstr "F_ärgväljare"

#~ msgid "Copy _link location"
#~ msgstr "Kopiera _länkplats"

#~ msgid "Edit"
#~ msgstr "Redigera"

#~ msgid "File"
#~ msgstr "Arkiv"

#~ msgid "GNOME terminal users guide"
#~ msgstr "Användarguide för GNOME-terminal"

#~ msgid "Reset and _clear"
#~ msgstr "Återställ och _töm"

#~ msgid "Settings"
#~ msgstr "Inställningar"

#~ msgid "_Close terminal"
#~ msgstr "_Stäng terminalfönster"

#~ msgid "_Copy"
#~ msgstr "_Kopiera"

#~ msgid "_Hide menubar"
#~ msgstr "_Dölj menyrad"

#~ msgid "_New terminal"
#~ msgstr "_Nytt terminalfönster"

#~ msgid "_Open in browser"
#~ msgstr "_Öppna i webbläsare"

#~ msgid "_Paste"
#~ msgstr "Klistra _in"

#~ msgid "_Preferences"
#~ msgstr "_Inställningar"

#~ msgid "_Reset terminal"
#~ msgstr "_Återställ terminal"

#~ msgid "_Secure keyboard"
#~ msgstr "Säkra _tangentbord"

#~ msgid "Foundry:"
#~ msgstr "Gjuteri:"

#~ msgid "Family:"
#~ msgstr "Familj:"

#~ msgid "Weight:"
#~ msgstr "Vikt:"

#~ msgid "Slant:"
#~ msgstr "Lutning:"

#~ msgid "Set Width:"
#~ msgstr "Ställ in bredd:"

#~ msgid "Add Style:"
#~ msgstr "Lägg till stil:"

#~ msgid "Pixel Size:"
#~ msgstr "BIldpunktsstorlek:"

#~ msgid "Point Size:"
#~ msgstr "Punktstorlek:"

#~ msgid "Resolution X:"
#~ msgstr "Upplösning i X-led:"

#~ msgid "Resolution Y:"
#~ msgstr "Upplösning i Y-led:"

#~ msgid "Spacing:"
#~ msgstr "Mellanrum:"

#~ msgid "Average Width:"
#~ msgstr "Medelbredd:"

#~ msgid "Charset:"
#~ msgstr "Teckenuppsättning:"

#~ msgid "Font Property"
#~ msgstr "Typsnittsegenskap"

#~ msgid "Requested Value"
#~ msgstr "Begärt värde"

#~ msgid "Actual Value"
#~ msgstr "Verkligt värde"

#~ msgid "Font"
#~ msgstr "Typsnitt"

#~ msgid "Font Style:"
#~ msgstr "Typsnittsstil:"

#~ msgid "Reset Filter"
#~ msgstr "Återställ filter"

#~ msgid "Metric:"
#~ msgstr "Mått:"

#~ msgid "Points"
#~ msgstr "Punkter"

#~ msgid "Pixels"
#~ msgstr "Bildpunkter"

#~ msgid "Preview:"
#~ msgstr "Förhandsgranskning:"

#~ msgid "Font Information"
#~ msgstr "Typsnittsinformation"

#~ msgid "Requested Font Name:"
#~ msgstr "Begärt typsnittsnamn:"

#~ msgid "Actual Font Name:"
#~ msgstr "Verkligt typsnittsnamn:"

#~ msgid "%i fonts available with a total of %i styles."
#~ msgstr "%i typsnitt tillgängliga med totalt %i stilar."

#~ msgid "Filter"
#~ msgstr "Filter"

#~ msgid "Font Types:"
#~ msgstr "Typsnittstyper:"

#~ msgid "Bitmap"
#~ msgstr "Bitmapp"

#~ msgid "Scaled Bitmap"
#~ msgstr "Skalad bitmapp"

#~ msgid "*"
#~ msgstr "*"

#~ msgid "(nil)"
#~ msgstr "(inget)"

#~ msgid "regular"
#~ msgstr "normal"

#~ msgid "italic"
#~ msgstr "kursiv"

#~ msgid "oblique"
#~ msgstr "lutande"

#~ msgid "reverse italic"
#~ msgstr "omvänt kursiv"

#~ msgid "reverse oblique"
#~ msgstr "omvänt lutande"

#~ msgid "other"
#~ msgstr "annan"

#~ msgid "[M]"
#~ msgstr "[M]"

#~ msgid "[C]"
#~ msgstr "[K]"

#~ msgid "The selected font is not available."
#~ msgstr "Det valda typsnittet är inte tillgängligt."

#~ msgid "The selected font is not a valid font."
#~ msgstr "Det valda typsnittet är inte ett giltigt typsnitt."

#~ msgid "This is a 2-byte font and may not be displayed correctly."
#~ msgstr "Detta är ett tvåbytetypsnitt och kanske inte visas korrekt."

#~ msgid "(unknown)"
#~ msgstr "(okänt)"

#~ msgid "roman"
#~ msgstr "roman"

#~ msgid "proportional"
#~ msgstr "proportionell"

#~ msgid "monospaced"
#~ msgstr "fast breddsteg"

#~ msgid "char cell"
#~ msgstr "teckencell"

#~ msgid "Font: (Filter Applied)"
#~ msgstr "Typsnitt: (filter tillämpat)"

#~ msgid "MAX_FONTS exceeded. Some fonts may be missing."
#~ msgstr "MAX_FONTS överskridet. En del tyspnitt kanske saknas."

#~ msgid "Font Selection"
#~ msgstr "Typsnittsval"

#~ msgid "Select a font"
#~ msgstr "Välj ett typsnitt"

#~ msgid "About GNOME"
#~ msgstr "Om GNOME"

#~ msgid "GNOME News Site"
#~ msgstr "GNOME:s nyhetswebbplats"

#~ msgid "http://www.gnome.org/"
#~ msgstr "http://www.gnome.org/"

#~ msgid "GNOME Main Site"
#~ msgstr "GNOME:s huvudwebbplats"

#~ msgid "GNOME Developers' Site"
#~ msgstr "GNOME:s utvecklarwebbplats"

#~ msgid "GNOME was brought to you by"
#~ msgstr "GNOME sattes ihop till dig av"

#~ msgid "Timur I. Bakeyev"
#~ msgstr "Timur I. Bakeyev"

#~ msgid "Szabolcs 'Shooby' Ban"
#~ msgstr "Szabolcs \"Shooby\" Bán"

#~ msgid "Jerome Bolliet"
#~ msgstr "Jerome Bolliet"

#~ msgid "Frederic Devernay"
#~ msgstr "Frédéric Devernay"

#~ msgid "Gergo Erdi"
#~ msgstr "Gergö Érdi"

#~ msgid "Raul Perusquia Flores"
#~ msgstr "Raul Perusquia Flores"

#~ msgid "The Mysterious GEGL"
#~ msgstr "Den mystiske GEGL"

#~ msgid "Bjoern Giesler"
#~ msgstr "Björn Giesler"

#~ msgid "Dov Grobgeld"
#~ msgstr "Dov Grobgeld"

#~ msgid "Helmut Koeberle"
#~ msgstr "Helmut Köberle"

#~ msgid "Matthew Marjanovic"
#~ msgstr "Matthew Marjanovic"

#~ msgid "Alexandre Muniz"
#~ msgstr "Alexandre Muñiz"

#~ msgid "Sung-Hyun Nam"
#~ msgstr "Sung-Hyun Nam"

#~ msgid "Martin Norbaeck"
#~ msgstr "Martin Norbäck"

#~ msgid "Tomas Oegren"
#~ msgstr "Tomas Ögren"

#~ msgid "Carlos Perello Marin"
#~ msgstr "Carlos Perelló Marín"

#~ msgid "Kazuhiro Sasayama"
#~ msgstr "Kazuhiro Sasayama"

#~ msgid "Inigo Serna"
#~ msgstr "Iñigo Serna"

#~ msgid "Miroslav Silovic"
#~ msgstr "Miroslav Silovic"

#~ msgid "The Squeaky Rubber Gnome"
#~ msgstr "Den pipande gummi-gnomen"

#~ msgid "Istvan Szekeres"
#~ msgstr "Istvan Szekeres"

#~ msgid "Manish Vachharajani"
#~ msgstr "Manish Vachharajani"

#~ msgid "Neil Vachharajani"
#~ msgstr "Neil Vachharajani"

#~ msgid "... and many more"
#~ msgstr "...och många fler"

#~ msgid "GNOME Login"
#~ msgstr "GNOME-inloggning"

#~ msgid "Login"
#~ msgstr "Logga in"

#~ msgid "Start with default programs"
#~ msgstr "Starta med standardprogram"

#~ msgid "Reset all user settings"
#~ msgstr "Återställ alla användarinställningar"

#~ msgid "Really reset all GNOME user settings for %s?"
#~ msgstr "Vill du verkligen återställa alla GNOME-inställningar för %s?"

#~ msgid ""
#~ "The directory /tmp/orbit-%s is not owned\n"
#~ "by the current user, %s.\n"
#~ "Please correct the ownership of this directory."
#~ msgstr ""
#~ "Katalogen /tmp/orbit-%s ägs inte av den\n"
#~ "aktuella användaren %s.\n"
#~ "Ändra ägare på katalogen."

#~ msgid "Try again"
#~ msgstr "Försök igen"

#~ msgid "Continue"
#~ msgstr "Fortsätt"

#~ msgid ""
#~ "Could not look up internet address for %s.\n"
#~ "This will prevent GNOME from operating correctly.\n"
#~ "It may be possible to correct the problem by adding\n"
#~ "%s to the file /etc/hosts."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte slå upp internetadressen för %s.\n"
#~ "Detta kommer att hindra GNOME från att fungera korrekt.\n"
#~ "Det är möjligt att det går att lösa genom att lägga\n"
#~ "till %s till filen /etc/hosts."

#~ msgid ""
#~ "Your version of libICE has a bug which causes gnome-session\n"
#~ "to not function correctly.\n"
#~ "\n"
#~ "If you are on Solaris, you should either upgrade to Solaris patch\n"
#~ "#108376-16 or use the libICE.so.6 from the original Solaris 7.\n"
#~ "Copy the file into /usr/openwin/lib. (Thanks go to Andy Reitz\n"
#~ "for information on this bug).\n"
#~ "\n"
#~ "Your GNOME session will terminate after closing this dialog."
#~ msgstr ""
#~ "Din version av libICE har en bugg som gör att gnome-session inte\n"
#~ "fungerar korrekt.\n"
#~ "\n"
#~ "Om du kör Solaris bör du antingen uppgradera till Solaris patch\n"
#~ "#108376-16 eller använda libICE.so.6 från originalversionen av Solaris "
#~ "7.\n"
#~ "Kopiera denna fil till /usr/openwin/lib.\n"
#~ "(Tack till Andy Reitz för information om denna bugg).\n"
#~ "\n"
#~ "Din GNOME-session kommer att avslutas då du stänger denna dialogruta."

#~ msgid "Order: "
#~ msgstr "Ordningsföljd: "

#~ msgid "Style: "
#~ msgstr "Stil: "

#~ msgid "Order"
#~ msgstr "Ordningsföljd"

#~ msgid "Style"
#~ msgstr "Stil"

#~ msgid "Program"
#~ msgstr "Program"

#~ msgid "Inactive"
#~ msgstr "Inaktiv"

#~ msgid "Waiting to start or already finished."
#~ msgstr "Väntar på att starta, eller redan klar."

#~ msgid "Starting"
#~ msgstr "Startar"

#~ msgid "Started but has not yet reported state."
#~ msgstr "Startad men har ännu inte rapporterat sitt tillstånd."

#~ msgid "Running"
#~ msgstr "Körs"

#~ msgid "A normal member of the session."
#~ msgstr "En normal sessionsmedlem."

#~ msgid "Saving"
#~ msgstr "Sparar"

#~ msgid "Saving session details."
#~ msgstr "Sparar sessionsinställningar"

#~ msgid "Unknown"
#~ msgstr "Okänd"

#~ msgid "State not reported within timeout."
#~ msgstr "Tillstånd inte rapporterat innan tiden gått ut."

#~ msgid "Normal"
#~ msgstr "Normal"

#~ msgid "Unaffected by logouts but can die."
#~ msgstr "Opåverkad av utloggningar men kan dö."

#~ msgid "Respawn"
#~ msgstr "Starta om"

#~ msgid "Never allowed to die."
#~ msgstr "Tillåts aldrig dö."

#~ msgid "Trash"
#~ msgstr "Skräp"

#~ msgid "Discarded on logout and can die."
#~ msgstr "Slängs bort vid utloggning och kan dö."

#~ msgid "Always started on every login."
#~ msgstr "Startas alltid vid varje inloggning."

#~ msgid "Remove Program"
#~ msgstr "Ta bort program"

#~ msgid "Really log out?"
#~ msgstr "Vill du verkligen logga ut?"

#~ msgid "Save current setup"
#~ msgstr "Spara nuvarande inställningar"

#~ msgid "Action"
#~ msgstr "Händelse"

#~ msgid "Logout"
#~ msgstr "Logga ut"

#~ msgid "Shut Down"
#~ msgstr "Stäng ner"

#~ msgid "Reboot"
#~ msgstr "Starta om"

#~ msgid "Specify a session name to load"
#~ msgstr "Ange namn för session som ska läsas"

#~ msgid "Only read saved sessions from the default.session file"
#~ msgstr "Läs bara sparade sessioner från filen default.session"

#~ msgid "Millisecond period spent waiting for clients to register (0=forever)"
#~ msgstr ""
#~ "Tid i millisekunder som klienterna får att registrera sig (0=oändlig)"

#~ msgid "Millisecond period spent waiting for clients to respond (0=forever)"
#~ msgstr "Tid i millisekunder som klienterna får att svara (0=oändlig)"

#~ msgid "Millisecond period spent waiting for clients to die (0=forever)"
#~ msgstr "Tid i millisekunder som klienterna får att dö (0=oändlig)"

#~ msgid "Wait abandoned due to conflict."
#~ msgstr "Väntan avbruten på grund av konflikt."

#~ msgid "No response to the %s command."
#~ msgstr "Inget svar på kommandot %s."

#~ msgid "The program may be slow, stopped or broken."
#~ msgstr "Programmet kan vara långsamt, stoppat eller felaktigt."

#~ msgid "You may wait for it to respond or remove it."
#~ msgstr "Du kan vänta på att det svarar eller ta bort det."

#~ msgid "Respawn abandoned due to failures."
#~ msgstr "Återupplivande övergett på grund av fel."

#~ msgid "A session shutdown is in progress."
#~ msgstr "En session håller på att stängas."

#~ msgid "Kill session"
#~ msgstr "Döda session"

#~ msgid "Use dialog boxes"
#~ msgstr "Använd dialogrutor"

#~ msgid "Could not connect to the session manager"
#~ msgstr "Kunde inte ansluta till sessionshanteraren"

#~ msgid "Could not connect to gnome-session"
#~ msgstr "Kunde inte ansluta till gnome-session"

#~ msgid "Your session has been saved"
#~ msgstr "Din session är sparad"

#~ msgid "Save Current Session"
#~ msgstr "Spara nuvarande session"

#~ msgid "Try"
#~ msgstr "Prova"

#~ msgid "Revert"
#~ msgstr "Återgå"

#~ msgid "OK"
#~ msgstr "OK"

#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Avbryt"

#~ msgid "Session Properties"
#~ msgstr "Sessionsegenskaper"

#~ msgid "Session"
#~ msgstr "Session"

#~ msgid "Session Chooser"
#~ msgstr "Sessionsväljare"

#~ msgid "Start Session"
#~ msgstr "Starta session"

#~ msgid "Cancel Login"
#~ msgstr "Avbryt inloggning"

#~ msgid "Initialize session settings"
#~ msgstr "Initiera sessionsinställningar"

#~ msgid "Session Properties & Startup Programs"
#~ msgstr "Sessionsegenskaper och program vid uppstart"

#~ msgid "Current session managed programs"
#~ msgstr "Sessionshanterade program för tillfället"

#~ msgid "Audio Settings"
#~ msgstr "Ljudinställningar"

#~ msgid "Sawfish Window Manager"
#~ msgstr "Fönsterhanteraren Sawfish"

#~ msgid "Enlightenment Window Manager"
#~ msgstr "Fönsterhanteraren Enlightenment"

#~ msgid "Background Settings"
#~ msgstr "Bakgrundsinställningar"

#~ msgid "Keyboard Bell"
#~ msgstr "Tangentbordsljud"

#~ msgid "Mouse Settings"
#~ msgstr "Musinställningar"

#~ msgid "Keyboard Settings"
#~ msgstr "Tangentbordsinställningar"

#~ msgid "Session Manager Proxy"
#~ msgstr "Sessionshanterarproxy"

#~ msgid "Nautilus"
#~ msgstr "Nautilus"

#~ msgid "Starting GNOME: %s"
#~ msgstr "Startar GNOME: %s"

#~ msgid "Starting GNOME: done"
#~ msgstr "Startar GNOME: klart"

#~ msgid "GNOME"
#~ msgstr "GNOME"

#~ msgid "Starting GNOME"
#~ msgstr "Startar GNOME"

#~ msgid "Applications menu"
#~ msgstr "Programmeny"

#~ msgid "Programming"
#~ msgstr "Programutveckling"

#~ msgid "Tools for software development"
#~ msgstr "Verktyg för programutveckling"

#~ msgid "Emacs Text Editor"
#~ msgstr "Emacs"

#~ msgid "Create and edit images or photographs"
#~ msgstr "GNU Image Manipulation Program"

#~ msgid "GIMP Image Editor"
#~ msgstr "GIMP"

#~ msgid "Games"
#~ msgstr "Spel"

#~ msgid "Games menu"
#~ msgstr "Spelmeny"

#~ msgid "Graphics"
#~ msgstr "Grafik"

#~ msgid "Graphics menu"
#~ msgstr "Grafikmeny"

#~ msgid "Programs for Internet and networks"
#~ msgstr "Program för Internet och nätverk"

#~ msgid "Multimedia menu"
#~ msgstr "Multimediameny"

#~ msgid "Sound & Video"
#~ msgstr "Multimedia"

#~ msgid "Browse the world wide web"
#~ msgstr "Webbläsaren Netscape"

#~ msgid "Netscape Web Browser"
#~ msgstr "Netscape"

#~ msgid "Desktop Settings"
#~ msgstr "Skrivbordsinställningar"

#~ msgid "System Tools"
#~ msgstr "Systemverktyg"

#~ msgid "System menu"
#~ msgstr "Systemmeny"

#~ msgid "XEmacs Text Editor"
#~ msgstr "XEmacs"

#~ msgid "xemacs text editor"
#~ msgstr "Textredigeraren XEmacs"

#~ msgid "rxvt terminal"
#~ msgstr "rxvt-terminal"

#~ msgid "Enter UNIX commands with the standard X Terminal"
#~ msgstr "Vanlig X-terminal"

#~ msgid "X Terminal"
#~ msgstr "Xterm, normal"

#~ msgid "Looking up internet address for %s"
#~ msgstr "Slår upp internetadressen för %s"

#~ msgid "Hide"
#~ msgstr "Dölj"

#~ msgid "Can't get goad_id for applet, ignoring it"
#~ msgstr "Kan inte få goad_id för panelprogram, ignorerar det"

#~ msgid "Execute a command line"
#~ msgstr "Kör en kommandorad"

#~ msgid ""
#~ "This is the GNOME2 panel, it is likely that it will crash,\n"
#~ "destroy configuration, cause another world war, and most\n"
#~ "likely just plain not work. Use at your own risk.\n"
#~ "\n"
#~ "Do you really want to run it?"
#~ msgstr ""
#~ "Detta är GNOME2-panelen, det är troligt att den kommer att\n"
#~ "krascha, förstöra konfiguration, orsaka ett nytt världskrig,\n"
#~ "och troligtvis helt enkelt inte fungera. Används på egen risk.\n"
#~ "\n"
#~ "Vill du verkligen köra det?"

#~ msgid ""
#~ "Cannot load help on %s.\n"
#~ "\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte läsa in hjälp om %s.\n"
#~ "\n"
#~ "%s"

#~ msgid "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz"
#~ msgstr "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvXxYyZzÅåÄäÖö"

#~ msgid "Pick a Font"
#~ msgstr "Välj ett typsnitt"

#~ msgid "Mod1-F1"
#~ msgstr "Mod1-F1"

#~ msgid "Control-Mod1-m"
#~ msgstr "Control-Mod1-m"

#~ msgid "Mod1-F2"
#~ msgstr "Mod1-F2"

#~ msgid "Control-Mod1-r"
#~ msgstr "Control-Mod1-r"

#~ msgid "Available Programs"
#~ msgstr "Tillgängliga program"

#~ msgid "Description"
#~ msgstr "Beskrivning"

#~ msgid "Hide delay (ms):"
#~ msgstr "Döljningsfördröjning (ms):"

#~ msgid "Show delay (ms):"
#~ msgstr "Visningsfördröjning (ms):"

#~ msgid ""
#~ "An applet is not responding to a save request.\n"
#~ "Remove the applet or continue waiting?"
#~ msgstr ""
#~ "Ett panelprogram svarar inte på förfrågan att spara.\n"
#~ "Vill du ta bort panelprogrammet eller fortsätta vänta?"

#~ msgid "Remove applet"
#~ msgstr "Ta bort panelprogram"

#~ msgid "Continue waiting"
#~ msgstr "Fortsätt vänta"

#~ msgid "Timed out on sending session save to an applet"
#~ msgstr ""
#~ "Time-out när meddelande om sessionssparande skickades till ett "
#~ "panelprogram"

#~ msgid "Attempting to launch a non-application"
#~ msgstr "Försöker att starta ett icke-program"

#~ msgid "Trying to execute an item with no 'Exec'"
#~ msgstr "Försöker att köra ett objekt utan \"Exec\""

#~ msgid "No exec field for this drop"
#~ msgstr "Inget \"Exec\"-fält för detta släpp"

#~ msgid "Nothing to replace with a file in the exec string"
#~ msgstr "Inget att ersätta med en fil i \"Exec\"-strängen"

#~ msgid "There was no argument to replace with dropped files"
#~ msgstr "Inget argument att ersätta med släppta filer"

#~ msgid ""
#~ "Cannot execute the gmc-client program,\n"
#~ "perhaps gmc is not installed"
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte köra gmc-klientprogrammet.\n"
#~ "gmc är kanske inte installerat"

#~ msgid "News (www)"
#~ msgstr "Nyheter (www)"

#~ msgid "http://gnotices.gnome.org/gnome-news/"
#~ msgstr "http://gnotices.gnome.org/gnome-news/"

#~ msgid "FAQ (www)"
#~ msgstr "FAQ (www)"

#~ msgid "http://www.gnome.org/gnomefaq/html/"
#~ msgstr "http://www.gnome.org/gnomefaq/html/"

#~ msgid "Mailing Lists (www)"
#~ msgstr "Sändlistor (www)"

#~ msgid "http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/"
#~ msgstr "http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/"

#~ msgid "Software (www)"
#~ msgstr "Programvara (www)"

#~ msgid "http://www.gnome.org/applist/list-martin.phtml"
#~ msgstr "http://www.gnome.org/applist/list-martin.phtml"

#~ msgid "Development (www)"
#~ msgstr "Utveckling (www)"

#~ msgid "http://developer.gnome.org/"
#~ msgstr "http://developer.gnome.org/"

#~ msgid "Bug Tracking System (www)"
#~ msgstr "Felsökningssystem (www)"

#~ msgid "http://bugzilla.gnome.org/"
#~ msgstr "http://bugzilla.gnome.org/"

#~ msgid "By Name"
#~ msgstr "Efter namn"

#~ msgid "By Type"
#~ msgstr "Efter typ"

#~ msgid "By Size"
#~ msgstr "Efter storlek"

#~ msgid "By Time Last Accessed"
#~ msgstr "Efter tid för senaste åtkomst"

#~ msgid "By Time Last Modified"
#~ msgstr "Efter tid för senaste modifiering"

#~ msgid "By Time Last Changed"
#~ msgstr "Efter tid för senaste ändring"

#~ msgid "Arrange Icons"
#~ msgstr "Ordna ikoner"

#~ msgid "Rescan Desktop Directory"
#~ msgstr "Läs om skrivbordskatalogen"

#~ msgid "Rescan Desktop Devices"
#~ msgstr "Läs om skrivbordsenheter"

#~ msgid " Desktop "
#~ msgstr " Skrivbord "

#~ msgid "Favorites"
#~ msgstr "Favoriter"

#~ msgid "Add this program to Favorites"
#~ msgstr "Lägg till detta program i Favoriter"

#~ msgid "Cannot create an item with an empty command"
#~ msgstr "Kan inte skapa ett objekt med ett tomt kommando"

#~ msgid "Could not get file from path: %s"
#~ msgstr "Kunde inte hämta fil från sökväg: %s"

#~ msgid "Could not open .order file: %s"
#~ msgstr "Kunde inte öppna .order-fil: %s"

#~ msgid "Could not open file '%s' for writing"
#~ msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för skrivning"

#~ msgid ""
#~ "Could not open .order file: %s\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte öppna .order-fil: %s\n"
#~ "%s"

#~ msgid "Could not remove old order file %s: %s\n"
#~ msgstr "Kunde inte ta bort gammal orderfil %s: %s\n"

#~ msgid ""
#~ "Could not rename tmp file: %s to %s\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte byta namn på temporärfilen %s till %s\n"
#~ "%s"

#~ msgid "Add this to Favorites menu"
#~ msgstr "Lägg till detta i Favoriter"

#~ msgid "Add from menu"
#~ msgstr "Lägg till från meny"

#~ msgid "Favorites menu"
#~ msgstr "Favoriter"

#~ msgid "Favorites: "
#~ msgstr "Favoriter: "

#~ msgid "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-240-*-*-p-*-*-*"
#~ msgstr "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-240-*-*-p-*-*-*"

#~ msgid "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-8-*-*-*-p-*-*-*"
#~ msgstr "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-8-*-*-*-p-*-*-*"

#~ msgid "(c) 2001 the Free Software Foundation"
#~ msgstr "© 2001 Free Software Foundation"

#~ msgid "Run button"
#~ msgstr "Körknapp"

#~ msgid "Avoid this panel when maximizing windows"
#~ msgstr "Undvik denna panel vid maximering av fönster"

#~ msgid "Layout"
#~ msgstr "Layout"

#~ msgid "Show tasklist arrow"
#~ msgstr "Visa fönsterlistpil"

#~ msgid "Switch horizontal/vertical position of tasklist arrow"
#~ msgstr "Växla horisontell/vertikal position hos fönsterpilen"

#~ msgid "Only show current desktop in pager"
#~ msgstr "Visa endast aktuellt skrivbord i väljaren"

#~ msgid "Raise area grid over tasks"
#~ msgstr "Höj ytrutnätet över programmen"

#~ msgid "Thumb Nails"
#~ msgstr "Miniatyrbilder"

#~ msgid "Fill window thumbnails with screen contents"
#~ msgstr "Fyll fönsterminiatyrbilderna med skärmens innehåll"

#~ msgid "Incremental update delay [ms]"
#~ msgstr "Inkrementell uppdateringsfördröjning [ms]"

#~ msgid "Tooltips"
#~ msgstr "Verktygstips"

#~ msgid "Show Desk-Guide tooltips"
#~ msgstr "Visa skrivbordsguidens verktygstips"

#~ msgid "Desk-Guide tooltip delay [ms]"
#~ msgstr "Fördröjning för verktygstips [ms]"

#~ msgid "Show desktop name tooltips"
#~ msgstr "Visa skrivbordsnamn i verktygstips"

#~ msgid "Desktop name tooltip delay [ms]"
#~ msgstr "Fördröjning för skrivsbordsnamn [ms]"

#~ msgid "Tasks"
#~ msgstr "Fönster"

#~ msgid "Visibility"
#~ msgstr "Synlighet"

#~ msgid "Show hidden tasks (HIDDEN)"
#~ msgstr "Visa dolda fönster (HIDDEN)"

#~ msgid "Show shaded tasks (SHADED)"
#~ msgstr "Visa upprullade fönster (SHADED)"

#~ msgid "Show tasks which hide from window list (SKIP-WINLIST)"
#~ msgstr "Visa fönster som är dolda från fönsterlistan (SKIP-WINLIST)"

#~ msgid "Show tasks which hide from taskbar (SKIP-TASKBAR)"
#~ msgstr "Visa fönster som är dolda från fönsterlistan (SKIP-TASKBAR)"

#~ msgid "Geometry"
#~ msgstr "Geometri"

#~ msgid "Horizontal Layout"
#~ msgstr "Vågrät layout"

#~ msgid "Desktop Height [pixels]"
#~ msgstr "Skrivbordshöjd [bildpunkter]"

#~ msgid "Override desktop height with panel size"
#~ msgstr "Använd samma storlek som panelen"

#~ msgid "Divide height by number of vertical areas"
#~ msgstr "Dela höjden med antalet lodräta ytor"

#~ msgid "Rows of Desktops"
#~ msgstr "Antal rader med skrivbord"

#~ msgid "Divide height by number of rows"
#~ msgstr "Dela höjden med antalet rader"

#~ msgid "Vertical Layout"
#~ msgstr "Lodrät layout"

#~ msgid "Desktop Width [pixels]"
#~ msgstr "Skrivbordsbredd [bildpunkter]"

#~ msgid "Override desktop width with panel size"
#~ msgstr "Använd samma storlek som panelen"

#~ msgid "Divide width by number of horizontal areas"
#~ msgstr "Dela bredden med antalet vågräta ytor"

#~ msgid "Columns of Desktops"
#~ msgstr "Antal kolumner med skrivbord"

#~ msgid "Divide width by number of columns"
#~ msgstr "Dela bredden med antalet kolumner"

#~ msgid "Window Manager Workarounds"
#~ msgstr "Lösningar på fönsterhanterarproblem"

#~ msgid ""
#~ "Window manager moves decoration window instead\n"
#~ "(AfterStep, Enlightenment, FVWM, IceWM)"
#~ msgstr ""
#~ "Fönsterhanteraren flyttar dekorationsfönstret istället\n"
#~ "(AfterStep, Enlightenment, FVWM, IceWM)"

#~ msgid ""
#~ "Window manager changes active area on all desktops\n"
#~ "(FVWM, Sawfish)"
#~ msgstr ""
#~ "Fönsterhanteraren byter aktiv yta på alla skrivbord\n"
#~ "(FVWM, Sawfish)"

#~ msgid ""
#~ "Window manager expects pager to modify area+desktop properties directly\n"
#~ "(Enlightenment, FVWM)"
#~ msgstr ""
#~ "Fönsterhanteraren förväntar sig att skrivbordsväljaren ändrar\n"
#~ "yt- och skrivbordsegenskaper. (Enlightenment, FVWM)"

#~ msgid "Behaviour"
#~ msgstr "Beteende"

#~ msgid "Popdown task view automatically"
#~ msgstr "Göm fönstervyn automatiskt"

#~ msgid ""
#~ "You are not running a GNOME Compliant\n"
#~ "Window Manager. GNOME support by the \n"
#~ "window manager is strongly recommended\n"
#~ "for proper Desk Guide operation."
#~ msgstr ""
#~ "Du använder inte en fönsterhanterare med\n"
#~ "stöd för GNOME. Det rekommenderas starkt\n"
#~ "att använda en fönsterhanterare som stöder\n"
#~ "GNOME för att guiden ska fungera korrekt."

#~ msgid "Desk Guide Alert"
#~ msgstr "Skrivbordsguidevarning"

#~ msgid "Desk Guide Task View"
#~ msgstr "Skrivbordsguidens fönstervy"

#~ msgid "Global"
#~ msgstr "Global"

#~ msgid "Desk Guide Settings"
#~ msgstr "Inställningar för skrivbordsguiden"

#~ msgid "Don't know how to activate `%s'\n"
#~ msgstr "Vet inte hur man aktiverar \"%s\"\n"

#~ msgid "Copyright (C) 1999 Anders Carlsson"
#~ msgstr "Copyright © 1999 Anders Carlsson"

#~ msgid ""
#~ "A tasklist for the GNOME desktop environment.\n"
#~ "Icons by Tuomas Kuosmanen (tigert@gimp.org)."
#~ msgstr ""
#~ "En fönsterlista för GNOME skrivbordsmiljö.\n"
#~ "Ikoner av Tuomas Kuosmanen (tigert@gimp.org)."

#~ msgid "Tasklist: Unable to create applet widget"
#~ msgstr "Fönsterlista: Kan inte skapa panelprogramwidget"

#~ msgid ""
#~ "Warning! Unsaved changes will be lost!\n"
#~ "Proceed?"
#~ msgstr ""
#~ "Varning! Osparade ändringar kommer att förloras!\n"
#~ "Vill du fortsätta?"

#~ msgid "Restore"
#~ msgstr "Återställ"

#~ msgid "Iconify"
#~ msgstr "Ikonifiera"

#~ msgid "Unshade"
#~ msgstr "Rulla ut"

#~ msgid "Shade"
#~ msgstr "Rulla ihop"

#~ msgid "Unstick"
#~ msgstr "Ta loss"

#~ msgid "Stick"
#~ msgstr "Fäst"

#~ msgid "To desktop"
#~ msgstr "Till skrivbord"

#~ msgid "Close window"
#~ msgstr "Stäng fönster"

#~ msgid "Kill app"
#~ msgstr "Döda program"

#~ msgid "Restore All"
#~ msgstr "Återställ alla"

#~ msgid "Iconify All"
#~ msgstr "Ikonifiera alla"

#~ msgid "Unshade All"
#~ msgstr "Rulla ut alla"

#~ msgid "Shade All"
#~ msgstr "Rulla ihop alla"

#~ msgid "Unstick All"
#~ msgstr "Ta loss alla"

#~ msgid "Stick All"
#~ msgstr "Fäst alla"

#~ msgid "Close All"
#~ msgstr "Stäng alla"

#~ msgid "Kill All"
#~ msgstr "Döda alla"

#~ msgid "Follow panel size"
#~ msgstr "Följ panelens storlek"

#~ msgid "Tasklist width:"
#~ msgstr "Bredd på fönsterlista:"

#~ msgid "Rows of tasks:"
#~ msgstr "Antal fönsterrader:"

#~ msgid "Default task size:"
#~ msgstr "Standardbredd på fönster:"

#~ msgid "Tasklist width is fixed"
#~ msgstr "Fönsterlistans bredd är fast"

#~ msgid "Tasklist width is dynamic"
#~ msgstr "Fönsterlistans bredd är variabel"

#~ msgid "Only use empty space"
#~ msgstr "Använd bara tomt utrymme"

#~ msgid "Vertical"
#~ msgstr "Lodrätt"

#~ msgid "Tasklist height:"
#~ msgstr "Höjd på fönsterlista:"

#~ msgid "Tasklist height is fixed"
#~ msgstr "Fönsterlistans höjd är fast"

#~ msgid "Tasklist height is dynamic"
#~ msgstr "Fönsterlistans höjd är variabel"

#~ msgid "Tasklist width is that of longest title"
#~ msgstr "Fönsterlistans bredd avgörs av längsta titeln"

#~ msgid "Which tasks to show"
#~ msgstr "Vilka fönster som ska visas"

#~ msgid "Show normal applications"
#~ msgstr "Visa normala progam"

#~ msgid "Show iconified (minimized) applications"
#~ msgstr "Visa ikonifierade (minimerade) program"

#~ msgid "Show normal applications on all desktops"
#~ msgstr "Normala program visas på alla skrivbord"

#~ msgid "Show iconified (minimized) applications on all desktops"
#~ msgstr "Ikonifierade (minimerade) program visas på alla skrivbord"

#~ msgid "Show mini icons"
#~ msgstr "Visa små ikoner"

#~ msgid "Confirm before killing windows"
#~ msgstr "Bekräfta innan fönster dödas"

#~ msgid "Display tooltips with full task names"
#~ msgstr "Visa vertygstips med fullständiga namn på fönstren"

#~ msgid "Enable task grouping"
#~ msgstr "Aktivera fönstergruppering"

#~ msgid "Number of tasks before grouping occurs"
#~ msgstr "Antal fönster innan gruppering används"

#~ msgid "Sink tasklist into panel"
#~ msgstr "Sänk ner fönsterlistan i panelen"

#~ msgid "Save"
#~ msgstr "Spara"

#~ msgid "Favorites (user menus)"
#~ msgstr "Favoriter (användarmenyer)"

#~ msgid "Programs (system menus)"
#~ msgstr "Program (systemmenyer)"

#~ msgid "Applets (system menus)"
#~ msgstr "Panelprogram (systemmenyer)"

#~ msgid "Programs to be merged in (system menus)"
#~ msgstr "Program som ska slås ihop (systemmenyer)"

#~ msgid "_New Submenu..."
#~ msgstr "_Ny undermeny..."

#~ msgid "Create a new submenu"
#~ msgstr "Skapa en ny undermeny"

#~ msgid "New _Item..."
#~ msgstr "Nytt _menyval..."

#~ msgid "Create a new menu item"
#~ msgstr "Skapa ett nytt menyval"

#~ msgid "_Delete..."
#~ msgstr "_Ta bort..."

#~ msgid "_Sort Submenu"
#~ msgstr "_Sortera undermeny"

#~ msgid "Sort Submenu _Recursive"
#~ msgstr "Sortera undermeny _rekursivt"

#~ msgid "_Sort"
#~ msgstr "_Sortera"

#~ msgid "New Submenu"
#~ msgstr "Ny undermeny"

#~ msgid "New Item"
#~ msgstr "Nytt menyval"

#~ msgid "Create a new item"
#~ msgstr "Skapa ett nytt menyval"

#~ msgid "Delete"
#~ msgstr "Ta bort"

#~ msgid "Delete selected menu item"
#~ msgstr "Ta bort markerat menyval"

#~ msgid "Move up"
#~ msgstr "Flytta up"

#~ msgid "Move selected menu up"
#~ msgstr "Flytta upp markerad meny"

#~ msgid "Move down"
#~ msgstr "Flytta ner"

#~ msgid "Move selected menu down"
#~ msgstr "Flytta ner markerad meny"

#~ msgid "Sort Submenu"
#~ msgstr "Sortera undermeny"

#~ msgid "Sort selected submenu"
#~ msgstr "Sortera markerad undermeny"

#~ msgid "Sort _Recursive"
#~ msgstr "Sortera _rekursivt"

#~ msgid ""
#~ "Released under the terms of the GNU Public License.\n"
#~ "GNOME menu editor."
#~ msgstr ""
#~ "Släppt under villkoren i GNU Public License.\n"
#~ "GNOME-menyredigerare."

#~ msgid "Unable to retrieve GNOME installation directory\n"
#~ msgstr "Kan inte hitta GNOME:s installationskatalog\n"

#~ msgid "Unable to create file: %s\n"
#~ msgstr "Kan inte skapa filen: %s\n"

#~ msgid "unable to remove .order file: %s\n"
#~ msgstr "kan inte ta bort .order-fil: %s\n"

#~ msgid "The menu item must have a name"
#~ msgstr "Menyvalet måste ha ett namn"

#~ msgid "The menu entry must have a filename"
#~ msgstr "Menyvalet måste ha ett filnamn"

#~ msgid "Save changes?"
#~ msgstr "Spara ändringar?"

#~ msgid "This change conflicts with an existing menu item"
#~ msgstr "Ändringen påverkar ett existerande menyval"

#~ msgid "Overwrite existing menu entry?"
#~ msgstr "Vill du skriva över existerande menyval?"

#~ msgid ""
#~ "This change conflicts with an existing menu item.\n"
#~ "No two menu items in a submenu can have the same name."
#~ msgstr ""
#~ "Ändringen påverkar ett existerande menyval.\n"
#~ "Två menyval i en undermeny kan inte ha samma namn."

#~ msgid "One moment, reading menus..."
#~ msgstr "Ett ögonblick, läser menyer..."

#~ msgid "Top of user menus"
#~ msgstr "Överst på användarmenyerna"

#~ msgid "Top of system menus"
#~ msgstr "Överst på systemmenyerna"

#~ msgid "Top of system merge menus"
#~ msgstr "Överst på de förenade systemmenyerna"

#~ msgid "Top of applet menus"
#~ msgstr "Överst på panelprogramsmenyerna"

#~ msgid "You can not delete a top level submenu."
#~ msgstr "Du kan inte ta bort en huvudmeny."

#~ msgid "Delete this menu item?"
#~ msgstr "Vill du ta bort det här menyvalet?"

#~ msgid "Delete empty submenu?"
#~ msgstr "Ta bort tom undermeny?"

#~ msgid "Are you sure you want to delete this submenu and all its contents?"
#~ msgstr ""
#~ "Vill du verkligen ta bort den här undermenyn och hela dess innehåll?"

#~ msgid ""
#~ "You can't add an entry to that submenu.\n"
#~ "You do not have the proper permissions."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan inte lägga till ett menyval till undermenyn.\n"
#~ "Du har inte korrekta rättigheter."

#~ msgid "New Folder"
#~ msgstr "Ny mapp"

#~ msgid "Failed to create directory"
#~ msgstr "Kunde inte skapa katalog"

#~ msgid "untitled.desktop"
#~ msgstr "namnlös.desktop"

#~ msgid "untitled"
#~ msgstr "namnlös"

#~ msgid "creating user directory: %s\n"
#~ msgstr "skapar användarkatalog: %s\n"

#~ msgid "unable to create user directory: %s\n"
#~ msgstr "kan inte skapa användarkatalog: %s\n"

#~ msgid ""
#~ "Error during execution of chosen editor.\n"
#~ "\n"
#~ "The editor you have chosen is probably either not available,\n"
#~ "or is not on your current path."
#~ msgstr ""
#~ "Fel vid körning av vald redigerare.\n"
#~ "\n"
#~ "Redigeraren du ha valt är troligen inte tillgänglig\n"
#~ "eller så finns den inte i din sökväg."

#~ msgid ""
#~ "Alternate editor types are not supported by gnome-edit yet.\n"
#~ "Please choose a standard executable editor in the gnome-edit capplet\n"
#~ "in the gnome control center."
#~ msgstr ""
#~ "Alternativa redigerartyper stöds än så länge inte av gnome-edit.\n"
#~ "Välj en vanlig körbar redigerare i gnome-edit-delen av GNOME:s\n"
#~ "kontrollcenter."

#~ msgid "Start in hint browsing mode"
#~ msgstr "Starta i tipsbläddringsläge"

#~ msgid "Start in fortune mode"
#~ msgstr "Starta i lyckokakeläge"

#~ msgid "Start in session login mode (used from gsm)"
#~ msgstr "Starta i sessionsinloggningsläge (använt från gsm)"

#~ msgid ""
#~ "Click on the GNOME foot icon to open the\n"
#~ "Main Menu. This menu contains all\n"
#~ "GNOME applications, tools, and commands."
#~ msgstr ""
#~ "Klicka på GNOME-fotikonen för att öppna\n"
#~ "huvudmenyn. Denna meny innehåller alla\n"
#~ "GNOME-program, verktyg och kommandon."

#~ msgid "You do not have fortune installed."
#~ msgstr "Du har inte installerat fortune."

#~ msgid "fixed"
#~ msgstr "fixed"

#~ msgid "Fortune"
#~ msgstr "Lyckokaka"

#~ msgid "Message of The Day"
#~ msgstr "Dagens meddelande"

#~ msgid "GNOME Hints"
#~ msgstr "GNOME-tips"

#~ msgid "-*-helvetica-bold-r-normal-*-*-180-*-*-p-*-*-*"
#~ msgstr "-*-helvetica-bold-r-normal-*-*-180-*-*-p-*-*-*"

#~ msgid ""
#~ "You've chosen to disable the startup hint.\n"
#~ "To re-enable it, choose \"Startup Hint\"\n"
#~ "in the GNOME Control Center"
#~ msgstr ""
#~ "Du har valt att stänga av uppstartstipsen.\n"
#~ "För att aktivera dem igen väljer du \"Uppstartstips\"\n"
#~ "i GNOME Kontrollcenter"

#~ msgid "No message of the day found!"
#~ msgstr "Hittade inget dagens meddelande!"

#~ msgid "Gnome hint"
#~ msgstr "Gnometips"

#~ msgid "Enable login hints"
#~ msgstr "Aktivera tips vid inloggning"

#~ msgid "Display normal hints"
#~ msgstr "Visa normala tips"

#~ msgid "Display fortunes instead of hints"
#~ msgstr "Visa lyckokakor istället för tips"

#~ msgid "Display message of the day instead of hints"
#~ msgstr "Visa dagens meddelande istället för tips"

#~ msgid "Message of the day file to use: "
#~ msgstr "Fil som ska användas för dagens meddelande:"

#~ msgid "Zvt terminal widget:   Michael Zucchi (zucchi@zedzone.mmc.com.au)"
#~ msgstr "Zvt-terminalwidget:   Michael Zucchi (zucchi@zedzone.mmc.com.au)"

#~ msgid "GNOME terminal:   Miguel de Icaza (miguel@kernel.org)"
#~ msgstr "GNOME-terminal:   Miguel de Icaza (miguel@kernel.org)"

#~ msgid "  Erik Troan (ewt@redhat.com)"
#~ msgstr "  Erik Troan (ewt@redhat.com)"

#~ msgid "-*-fixed-medium-r-normal--14-*-*-*-*-*-*-*,*-r-*"
#~ msgstr "-*-fixed-medium-r-normal--14-*-*-*-*-*-*-*,*-r-*"

#~ msgid "Creates a new terminal window"
#~ msgstr "Öppnar ett nytt terminalfönster"

#~ msgid "_Show menubar"
#~ msgstr "_Visa menyrad"

#~ msgid "Toggles whether or not the menubar is displayed."
#~ msgstr "Växlar visning av menyraden."

#~ msgid "Toggles whether or not the keyboard is grabbed by the terminal."
#~ msgstr "Välj om tangentbordet ska säkras"

#~ msgid "C_olor selector..."
#~ msgstr "_Färgväljare..."

#~ msgid "The error was: %s"
#~ msgstr "Felet var: %s"

#~ msgid ""
#~ "If you are using Linux 2.2.x with glibc 2.1.x, this\n"
#~ "is probably due to incorrectly setup Unix98 ptys.\n"
#~ "\n"
#~ "Please read linux/Documentation/Changes for how to\n"
#~ "set them up correctly."
#~ msgstr ""
#~ "Om du använder Linux 2.2.x med glibc 2.1.x orsakas problemet\n"
#~ "troligtvis av felaktigt konfigurerade Unix98-pty:er.\n"
#~ "\n"
#~ "Läs linux/Documentation/Changes för information om hur man\n"
#~ "konfigurerar dem korrekt."

#~ msgid "The session name cannot be empty"
#~ msgstr "Sessionsnamnet får inte vara tomt"

#~ msgid "The session name already exists"
#~ msgstr "Sessionen finns redan"

#~ msgid "Add a new session"
#~ msgstr "Lägg till en ny session"

#~ msgid "Edit session name"
#~ msgstr "Redigera sessionsnamn"

#~ msgid "Show splash screen on login"
#~ msgstr "Visa startbild vid inloggning"

#~ msgid "Prompt on logout"
#~ msgstr "Fråga vid utloggning"

#~ msgid "Automatically save changes to session"
#~ msgstr "Spara ändringarna i sessionen automatiskt"

#~ msgid "Choose Current Session"
#~ msgstr "Välj nuvarande session"

#~ msgid "Session Name"
#~ msgstr "Sessionsnamn"

#~ msgid "Add..."
#~ msgstr "Lägg till..."

#~ msgid "Edit..."
#~ msgstr "Redigera..."

#~ msgid "Session Options"
#~ msgstr "Sessionsalternativ"

#~ msgid "Non-session-managed Startup Programs"
#~ msgstr "Startprogram som inte är sessionskontrollerade"

#~ msgid "Priority"
#~ msgstr "Prioritet"

#~ msgid "Browse Currently Running Programs..."
#~ msgstr "Välj bland program som kör nu..."

#~ msgid "Startup Programs"
#~ msgstr "Startprogram"

#~ msgid "Startup Command"
#~ msgstr "Startkommando"

#~ msgid ""
#~ "Programs with smaller values are started before programs with higher "
#~ "values. The default value should be OK"
#~ msgstr ""
#~ "Program med låga värden startas före program med höga värden. "
#~ "Standardvärdet borde vara okej."

#~ msgid "The startup command cannot be empty"
#~ msgstr "Startkommandot får inte vara tomt"

#~ msgid "Add Startup Program"
#~ msgstr "Lägg till startprogram"

#~ msgid "Edit Startup Program"
#~ msgstr "Redigera startprogram"

#~ msgid "Bookmark"
#~ msgstr "Bokmärke"

#~ msgid "Page Title"
#~ msgstr "Sidtitel"

#~ msgid "Gnome Help Bookmarks"
#~ msgstr "Bokmärken till Gnome Hjälp"

#~ msgid "X position of window"
#~ msgstr "Fönstrets X-position"

#~ msgid "X"
#~ msgstr "X"

#~ msgid "Y position of window"
#~ msgstr "Fönstrets Y-position"

#~ msgid "Width of window"
#~ msgstr "Fönstrets bredd"

#~ msgid "WIDTH"
#~ msgstr "BREDD"

#~ msgid "Height of window"
#~ msgstr "Fönstrets höjd"

#~ msgid "HEIGHT"
#~ msgstr "HÖJD"

#~ msgid "Debug level"
#~ msgstr "Nivå för felsökning (debugging)"

#~ msgid "Gnome Help Browser"
#~ msgstr "GNOME Hjälpläsare"

#~ msgid ""
#~ "GNOME Help Browser allows easy access to various forms of documentation "
#~ "on your system"
#~ msgstr ""
#~ "GNOME Hjälpläsare ger enkel tillgång till olika former av dokumentation "
#~ "på ditt system"

#~ msgid "History size"
#~ msgstr "Storlek på historik"

#~ msgid "History file"
#~ msgstr "Historikfil"

#~ msgid "Cache size"
#~ msgstr "Storlek på cache"

#~ msgid "Cache file"
#~ msgstr "Fil för cache"

#~ msgid "Bookmark file"
#~ msgstr "Fil för bokmärken"

#~ msgid "Man Path"
#~ msgstr "Sökväg till manualsidor"

#~ msgid "Info Path"
#~ msgstr "Sökväg till infosidor"

#~ msgid "GNOME Help Path"
#~ msgstr "Sökväg till GNOME Hjälpläsare"

#~ msgid "Gnome Help Configure"
#~ msgstr "Konfiguration av GNOME Hjälpläsare"

#~ msgid "History and cache"
#~ msgstr "Historik och cache"

#~ msgid "Paths"
#~ msgstr "Sökvägar"

#~ msgid "<body><h2>Error: file not found</h2></body>"
#~ msgstr "<body><h2>Fel: filen hittades inte</h2></body>"

#~ msgid "%b %d, %Y %H:%M"
#~ msgstr "%d %b %Y %H.%M"

#~ msgid "Gnome Help History"
#~ msgstr "Historik för Gnome Hjälp"

#~ msgid "<BODY BGCOLOR=\"#FFFFFF\"><h1>Table of Contents</h1>\n"
#~ msgstr "<BODY BGCOLOR=\"#FFFFFF\"><h1>Innehåll</h1>\n"

#~ msgid "<h2>Man Pages</h2>\n"
#~ msgstr "<h2>Manualsidor</h2>\n"

#~ msgid "<body bgcolor=\"#FFFFFF\"><h1>Table of Contents</h1>\n"
#~ msgstr "<body bgcolor=\"#FFFFFF\"><h1>Innehåll</h1>\n"

#~ msgid "<h2>Info Pages</h2>\n"
#~ msgstr "<h2>Infosidor</h2>\n"

#~ msgid "<h2>GNOME Help</h2>\n"
#~ msgstr "<h2>GNOME Hjälp</h2>\n"

#~ msgid ""
#~ "<HTML>\n"
#~ "<BODY BGCOLOR=\"#ffffff\">\n"
#~ "<H2>Results of the substring search for the string "
#~ msgstr ""
#~ "<HTML>\n"
#~ "<BODY BGCOLOR=\"#ffffff\">\n"
#~ "<H2>Resultat av delsträngssökning efter "

#~ msgid ""
#~ "<p>\n"
#~ "<br>\n"
#~ "<H3>Manual Pages</H3>\n"
#~ "<p>\n"
#~ "<UL>\n"
#~ msgstr ""
#~ "<p>\n"
#~ "<br>\n"
#~ "<H3>Manualsidor</H3>\n"
#~ "<p>\n"
#~ "<UL>\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "<p>\n"
#~ "<br>\n"
#~ "<H3>GNU Info Pages</H3>\n"
#~ "<p>\n"
#~ "<UL>\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "<p>\n"
#~ "<br>\n"
#~ "<H3>GNU Infosidor</H3>\n"
#~ "<p>\n"
#~ "<UL>\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "<p>\n"
#~ "<br>\n"
#~ "<H3>GNOME Help Pages</H3>\n"
#~ "<p>\n"
#~ "<UL>\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "<p>\n"
#~ "<br>\n"
#~ "<H3>GNOME Hjälpsidor</H3>\n"
#~ "<p>\n"
#~ "<UL>\n"

#~ msgid "<br><B>No matches found</B>\n"
#~ msgstr "<br><B>Inga matchande dokument hittades</B>\n"

#~ msgid "User Commands"
#~ msgstr "Användarkommandon"

#~ msgid "System Calls"
#~ msgstr "Systemanrop"

#~ msgid "Library Functions"
#~ msgstr "Biblioteksfunktioner"

#~ msgid "Special Files"
#~ msgstr "Speciella filer"

#~ msgid "File Formats"
#~ msgstr "Filformat"

#~ msgid "Administration"
#~ msgstr "Administration"

#~ msgid "man9"
#~ msgstr "man9"

#~ msgid "mann"
#~ msgstr "mann"

#~ msgid "Man Pages"
#~ msgstr "Manualsidor"

#~ msgid "Info Pages"
#~ msgstr "Infosidor"

#~ msgid "<BODY>Could not load default TOC page</BODY>"
#~ msgstr "<BODY>Kan inte läsa in förvald innehållsförteckning</BODY>"

#~ msgid "<BODY>Unknown TOC argument</BODY>"
#~ msgstr "<BODY>Okänt argument till innehållsförteckningen</BODY>"

#~ msgid "_New Window"
#~ msgstr "_Nytt fönster"

#~ msgid "Open new browser window"
#~ msgstr "Öppna nytt fönster"

#~ msgid "_Add Bookmark"
#~ msgstr "_Lägg till bokmärke"

#~ msgid "Add bookmark"
#~ msgstr "Lägg till bokmärke"

#~ msgid "_Back"
#~ msgstr "_Bakåt"

#~ msgid "_Forward"
#~ msgstr "_Framåt"

#~ msgid "_Reload"
#~ msgstr "_Läs om"

#~ msgid "_Index"
#~ msgstr "_Index"

#~ msgid "_History"
#~ msgstr "_Historik"

#~ msgid "Show History Window"
#~ msgstr "Visa historikfönstret"

#~ msgid "_Bookmarks"
#~ msgstr "_Bokmärken"

#~ msgid "Show Bookmarks Window"
#~ msgstr "Visa bokmärkesfönstret"

#~ msgid "_View"
#~ msgstr "_Visa"

#~ msgid "Go to the previous location in the history list"
#~ msgstr "Gå till föregående plats i historiklistan"

#~ msgid "Forward"
#~ msgstr "Framåt"

#~ msgid "Go to the next location in the history list"
#~ msgstr "Gå till nästa plats i historiklistan"

#~ msgid "Index"
#~ msgstr "Index"

#~ msgid "History"
#~ msgstr "Historik"

#~ msgid "BMarks"
#~ msgstr "Bokmärken"

#~ msgid "Help on Help"
#~ msgstr "Hjälp om Hjälp"

#~ msgid "Location: "
#~ msgstr "Adress: "

#~ msgid ""
#~ "Error loading document:\n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "You probably don't\n"
#~ "have this documentation\n"
#~ "installed on your system."
#~ msgstr ""
#~ "Fel vid läsning av dokument:\n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Du har antagligen inte\n"
#~ "installerat denna dokumentation\n"
#~ "på ditt system."

#~ msgid "Cannot activate a panel object"
#~ msgstr "Kan inte aktivera panelobjekt"

#~ msgid "Cannot start CORBA"
#~ msgstr "Kan inte starta CORBA"

#~ msgid "CORBA Exception"
#~ msgstr "CORBA-undantag"

#~ msgid "Cannot create object"
#~ msgstr "Kan inte skapa objekt"

#~ msgid "Object created is not AppletWidget"
#~ msgstr "Det skapade objektet är inte en AppletWidget"

#~ msgid "-*-helvetica-medium-r-normal-*-8-*-*-*-*-*-*-*"
#~ msgstr "-*-helvetica-medium-r-normal-*-8-*-*-*-*-*-*-*"

#~ msgid "Red Hat Linux"
#~ msgstr "Red Hat Linux"

#~ msgid "Red Hat menus"
#~ msgstr "Red Hat-menyer"

#~ msgid "Deskguide (the desktop pager)"
#~ msgstr "Skrivbordsguide (skrivbordsväljaren)"

#~ msgid "The Battery"
#~ msgstr "Batteriet"

#~ msgid "Couldn't add applet"
#~ msgstr "Kunde inte lägga till panelprogram"

#~ msgid "Whoops! for some reason we can't add to the panel"
#~ msgstr "Hoppsan! kan inte lägga till i panelen av någon anledning"

#~ msgid "No socket was created"
#~ msgstr "Inget uttag (socket) skapades"

#~ msgid "can't fine real path"
#~ msgstr "kan inte hitta verklig sökväg"

#~ msgid "Distribution: "
#~ msgstr "Distribution: "

#~ msgid "KDE: "
#~ msgstr "KDE: "

#~ msgid "Panel: "
#~ msgstr "Panel: "

#~ msgid "Desktop: "
#~ msgstr "Skrivbord: "

#~ msgid "Constant speed animations"
#~ msgstr "Animationer har konstant fart"

#~ msgid "Auto hide"
#~ msgstr "Göm automatiskt"

#~ msgid "Explicit hide"
#~ msgstr "Manuell gömning"

#~ msgid "Drawer sliding"
#~ msgstr "Lådglidning"

#~ msgid "Size (pixels)"
#~ msgstr "Storlek (bildpunkter)"

#~ msgid "Launcher icon"
#~ msgstr "Programstartareikon"

#~ msgid "Menu icon"
#~ msgstr "Menyikon"

#~ msgid "Special icon"
#~ msgstr "Specialikon"

#~ msgid "Tiles enabled"
#~ msgstr "Använd bakgrunder för knappar"

#~ msgid "Normal tile"
#~ msgstr "Normal knappbakgrund"

#~ msgid "Clicked tile"
#~ msgstr "Nertryckt knappbakgrund"

#~ msgid "Border width (tile only)"
#~ msgstr "Kantbredd (endast bakgrund)"

#~ msgid "Depth (displacement when pressed)"
#~ msgstr "Djup (förflyttning vid klick)"

#~ msgid "Launcher"
#~ msgstr "Programstartare"

#~ msgid "Special"
#~ msgstr "Special"

#~ msgid "Button type: "
#~ msgstr "Knapptyp: "

#~ msgid "Make buttons flush with panel edge"
#~ msgstr "Justera knappar vid panelkanten"

#~ msgid "Show button tiles only when cursor is over the button"
#~ msgstr "Visa knappbilder endast när muspekaren är över knappen"

#~ msgid "Prelight buttons on mouseover"
#~ msgstr "Lys upp knappar vid musövergång"

#~ msgid "Fast but low quality scaling of button icons"
#~ msgstr "Snabb skalning av knappikoner men med låg kvalitet"

#~ msgid "Default movement mode"
#~ msgstr "Standardrörelseläge"

#~ msgid "Switched movement (or use Ctrl)"
#~ msgstr "Växlad rörelse (eller använd Ctrl)"

#~ msgid "Free movement (doesn't disturb other applets) (or use Alt)"
#~ msgstr "Fri rörelse (stör inte andra panelprogram) (Alt)"

#~ msgid "Push movement (or use Shift)"
#~ msgstr "Knuffrörelse (eller använd Shift)"

#~ msgid "Padding between applets"
#~ msgstr "Mellanrum mellan panelprogram"

#~ msgid "Padding between applets and panel border"
#~ msgstr "Mellanrum mellan panelprogram och panelkanten"

#~ msgid "In the menu"
#~ msgstr "I menyn"

#~ msgid "Menus"
#~ msgstr "Menyer"

#~ msgid "Use large icons"
#~ msgstr "Använd stora ikoner"

#~ msgid "Show [...] buttons"
#~ msgstr "Visa [...]-knappar"

#~ msgid "Show popup menus outside of panels"
#~ msgstr "Visa popup-menyer utanför paneler"

#~ msgid "Keep menus in memory"
#~ msgstr "Behåll menyer i minnet"

#~ msgid "Merge in system menus"
#~ msgstr "Slå ihop i systemmenyerna"

#~ msgid "Show menu titles"
#~ msgstr "Visa menytitlar"

#~ msgid "Global menu"
#~ msgstr "Global meny"

#~ msgid "Tooltips enabled"
#~ msgstr "Verktygstips på"

#~ msgid "Confirm the removal of panels with a dialog"
#~ msgstr "Bekräfta borttagandet av paneler med en dialog"

#~ msgid "Try to avoid overlapping panels"
#~ msgstr "Försök undvika överlappande paneler"

#~ msgid "Panel treatment (GNOME compliant window managers only)"
#~ msgstr "Panelbehandling (endast GNOME-kompatibla fönsterhanterare)"

#~ msgid "Take window screenshot key"
#~ msgstr "Tangent för att ta fönsterskärmdump"

#~ msgid "Panel Objects"
#~ msgstr "Panelobjekt"

#~ msgid "Can't get goad_id from desktop entry!"
#~ msgstr "Kan inte få goad_id från desktop-post!"

#~ msgid "App"
#~ msgstr "Applikation"

#~ msgid "..."
#~ msgstr "..."

#~ msgid "Adding tearoff when tearoffs are disabled"
#~ msgstr "Lägger till flytande menyer när de är avstängda"

#~ msgid " (empty)"
#~ msgstr " (tom)"

#~ msgid "No system menus found!"
#~ msgstr "Kunde inte hitta systemmenyer!"

#~ msgid "With pixmap arrow"
#~ msgstr "Med pilbild"

#~ msgid "Without pixmap"
#~ msgstr "Utan pilbild"

#~ msgid "Standard (48 pixels)"
#~ msgstr "Standard (48 bildpunkter)"

#~ msgid "Huge (80 pixels)"
#~ msgstr "Enorm (80 bildpunkter)"

#~ msgid "Ridiculous (128 pixels)"
#~ msgstr "Löjligt stor (128 bildpunkter)"

#~ msgid "Translucent"
#~ msgstr "Halvgenomskinlig"

#~ msgid "Above"
#~ msgstr "Över"

#~ msgid "Avoid on maximize"
#~ msgstr "Undvik vid maximering"

#~ msgid "Don't avoid on maximize"
#~ msgstr "Undvik inte vid maximering"

#~ msgid "Hiding policy"
#~ msgstr "Policy för gömning"

#~ msgid "Level"
#~ msgstr "Nivå"

#~ msgid "Maximize mode"
#~ msgstr "Maximeringsläge"

#~ msgid "All properties..."
#~ msgstr "Alla egenskaper..."

#~ msgid "Panel window level:"
#~ msgstr "Panelfönsternivå:"

#~ msgid "Default (from global preferences)"
#~ msgstr "Standard (från globala inställningar)"

#~ msgid "Open IM (input method)"
#~ msgstr "Öppna IM (inmatningsmetod)"

#~ msgid "Enable multibyte support"
#~ msgstr "Aktivera stöd för multibytetecken"

#~ msgid "Collapse"
#~ msgstr "Fäll in"

#~ msgid "Development"
#~ msgstr "Programutveckling"

#~ msgid "Emacs"
#~ msgstr "Emacs"

#~ msgid "Emacs text editor"
#~ msgstr "Textredigeraren Emacs"

#~ msgid "FileRunner"
#~ msgstr "FileRunner"

#~ msgid "directory utility"
#~ msgstr "Verktyg för hantering av mappar"

#~ msgid "GNU Image Manipulation Program"
#~ msgstr "GNU Image Manipulation Program"

#~ msgid "The GIMP"
#~ msgstr "GIMP"

#~ msgid "GXAnim"
#~ msgstr "GXAnim"

#~ msgid "Video player"
#~ msgstr "Videoprogram"

#~ msgid "File Manager"
#~ msgstr "Filhanterare"

#~ msgid "Graphical File Manager"
#~ msgstr "Grafisk filhanterare"

#~ msgid "Utilities"
#~ msgstr "Verktyg"

#~ msgid "Utilities menu"
#~ msgstr "Verktygsmeny"

#~ msgid "Gtk+ port of Vim"
#~ msgstr "Gtk+-port av Vim"

#~ msgid "Vim"
#~ msgstr "Vim"

#~ msgid "Vietnamese terminal"
#~ msgstr "Vietnamesisk terminal"

#~ msgid "Vietnamese terminal emulation program"
#~ msgstr "Vietnamesisk terminalemulator"

#~ msgid "WordPerfect"
#~ msgstr "WordPerfect"

#~ msgid "WordPerfect for Linux"
#~ msgstr "WordPerfect för Linux"

#~ msgid "Ephemeris for X (Astronomy)"
#~ msgstr "Ephemeris för X (Astronomi)"

#~ msgid "XEphem"
#~ msgstr "XEphem"

#~ msgid "Motif CD player w/ CDDB support"
#~ msgstr "Motif-cdspelare med CDDB-stöd"

#~ msgid "XMcd"
#~ msgstr "XMcd"

#~ msgid "XEmacs"
#~ msgstr "XEmacs"

#~ msgid "GNOME front-end to aspell "
#~ msgstr "GNOME-gränssnitt till aspell"

#~ msgid "gaspell Spell Checker"
#~ msgstr "Stavningskontroll"

#~ msgid "Lynx"
#~ msgstr "Lynx"

#~ msgid "Text based web browser"
#~ msgstr "Textbaserad webbläsare"

#~ msgid "RealPlayer 7"
#~ msgstr "RealPlayer 7"

#~ msgid "RealPlayer multimedia player"
#~ msgstr "Multimediaspelaren RealPlayer"

#~ msgid "XbmBrowser"
#~ msgstr "XbmBrowser"

#~ msgid "xbm/xpm image browser"
#~ msgstr "xbm/xpm-bildvisare"

#~ msgid "X Color Selector"
#~ msgstr "Färgväljare för X"

#~ msgid "Xcolsel  "
#~ msgstr "Xcolsel"

#~ msgid "Audio mixer"
#~ msgstr "Ljudmixer"

#~ msgid "SMix"
#~ msgstr "SMix"

#~ msgid "xv"
#~ msgstr "xv"

#~ msgid "xv image viewer"
#~ msgstr "xv-bildvisare"

#~ msgid "Clock applets"
#~ msgstr "Klockpanelprogram"

#~ msgid "Clocks"
#~ msgstr "Klockor"

#~ msgid "System Monitors (Processor, Diskspace, Memory, etc.)"
#~ msgstr "Övervakningspanelprogram"

#~ msgid "Multimedia applets"
#~ msgstr "Multimediapanelprogram"

#~ msgid "Network applets"
#~ msgstr "Nätverkspanelprogram"

#~ msgid "Utility applets"
#~ msgstr "Verktygspanelprogram"

#~ msgid "Halt"
#~ msgstr "Stäng av"

#~ msgid ""
#~ "No help is available/installed for these settings. Please make sure you\n"
#~ "have the GNOME User's Guide installed on your system."
#~ msgstr ""
#~ "Det finns ingen hjälp tillgänglig/installerad för inställningarna.\n"
#~ "Kontrollera att GNOME Användarguide är installerad på ditt system."

#~ msgid "Close"
#~ msgstr "Stäng"

#~ msgid "Only display warnings."
#~ msgstr "Visa bara varningar."

#~ msgid "Copy date to selection"
#~ msgstr "Kopiera datum till markeringen"

#~ msgid "Copy timestamp to selection"
#~ msgstr "Kopiera tidsstämpel till markeringen"

#~ msgid "/panel/Config/clock_format=%I:%M:%S %p"
#~ msgstr "/panel/Config/clock_format=%H.%M.%S"

#~ msgid "/panel/Config/clock_format=%l:%M:%S %p"
#~ msgstr "/panel/Config/clock_format=%H.%M.%S"

#~ msgid "Start chooser and pick the session"
#~ msgstr "Starta väljare och välj session"

#~ msgid "Help system"
#~ msgstr "Hjälpsystem"

#~ msgid "Integrated help system (Info, man, HTML)"
#~ msgstr "Integrerat hjälpsystem (Info, man HTML)"

#~ msgid "GNOME Tasklist"
#~ msgstr "Fönsterlista för GNOME"

#~ msgid "Desk Guide"
#~ msgstr "Skrivbordsguide"

#~ msgid "GNOME Desktop Guide (Pager)"
#~ msgstr "Skrivbordsguide för GNOME"

#~ msgid "Startup Hint"
#~ msgstr "Uppstartstips"

#~ msgid "Browse the startup hints"
#~ msgstr "Bläddra i uppstartstipsen"

#~ msgid "Options for the startup hint dialog"
#~ msgstr "Inställningar för uppstartstips"

#~ msgid "Menu editor"
#~ msgstr "Menyredigerare"

#~ msgid "the GNOME menu editor"
#~ msgstr "GNOME-menyredigerare"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.