uppdaterad balsa

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-02 23:02:56

Patrik Wallstrom writes:
>  #. For now, editing requires a file, no piping
>  #: libmutt/attach.c:123
>  #, c-format
>  msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
> G msgstr ""
> N msgstr "Mailcap-redigering för denna post kräver %%s"

Det är nog snarare "Mailcap redigeringspost kräver %%s". En mailcap
kan innehålla en "compose entry" för en MIME-typ.

>  #: libmutt/attach.c:190
>  #, c-format
>  msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
> G msgstr ""
> N msgstr "Ingen mailcap-post för %s, skapar tom fil."

Motsvarande.

>  #: libmutt/attach.c:1032
>  msgid "I don't know how to print that!"
> G msgstr ""
> N msgstr "Jag vet inte hur man skriver ut detta!"

"... skriver ut det!" blir närmare.

>  #: libmutt/handler.c:1632
>  msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
> G msgstr ""
> G "[-- Fel: message/external-body text har ingen parameter för åtkomsttyp --]\n"
> N msgstr "[-- Fel: message/external-body text har ingen parameter för åtkomsttyp --]\n"

Var kom "text" ifrån?

Sedan, "access-type" är väl en ordagrann sträng som inte bör
översättas, analogt med "message" och "external-body".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.