Re: uppdaterad balsa

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-02 23:02:58

Patrik Wallstrom writes:
> > >   #: libmutt/attach.c:411
> > >   msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
> > > G msgstr ""
> > > N msgstr "MIME-typ inte definierad. Kan inte visa bilaga."
> > 
> > MIME-typ inte angiven?
> 
> MIME-typen är ju angiven i det här fallet, den är bara inte definierad
> hos klienten. Alltså definierad.

Är du helt säker på det?  Jag tolkade det som att den inte var
definierad för den bilagan i brevet.  (Och då var din översättning
helt ok.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.