gnome-utils

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-02 22:45:06

Christian Rose writes:
>   #: gdictsrc/gdict.schemas.in.h:1
> N msgid ""
> N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/gnome-dictionary/"
> N "database</key> <applyto>/apps/gnome-dictionary/database</applyto> "
> N "<owner>gnome-dictionary</owner> <type>string</type> <default>!</default> "
> N "<locale name=\"C\"> <short>Default database. ! indicates all databases</"
> N "short> <long>"
> N msgstr ""
> N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/gnome-dictionary/"
> N "database</key> <applyto>/apps/gnome-dictionary/database</applyto> "
> N "<owner>gnome-dictionary</owner> <type>string</type> <default>!</default> "
> N "<locale name=\"C\"> <short>Standarddatabas. ! betyder alla databaser</short> "
> N "<long>"

Jag är inte säker på vad det här är, skall inte "C" i "locale-taggen
bytas ut mot "sv" när du översätter innehållet?

>   #: gdictsrc/gdict.schemas.in.h:2
> N msgid ""
> N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/gnome-dictionary/"
> N "port</key> <applyto>/apps/gnome-dictionary/port</applyto> <owner>gnome-"
> N "dictionary</owner> <type>int</type> <default>2628</default> <locale name=\"C"
> N "\"> <short>Port used to connect to server</short> <long>"
> N msgstr ""
> N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/gnome-dictionary/"
> N "port</key> <applyto>/apps/gnome-dictionary/port</applyto> <owner>gnome-"
> N "dictionary</owner> <type>int</type> <default>2628</default> <locale name=\"C"
> N "\"> <short>Port som används för att ansluta till servern</short> <long>"

D:o?

>   # Sun vill ha "konsolen"
>   # Jag vill ha "konsollen"

Personligen har jag aldrig förstått varför konsolen skall heta
konsoll.  (Men jag vet inte om jag vågar mig på att dra upp den
debatten, egentligen.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.