gnome-media

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-02 22:34:02

Christian Rose writes:
>  #: gmix/device_labels_alsa.h:14
>  msgid "CD"
> G msgstr "CD"
> N msgstr "Cd"
>  
>  
>  #: gmix/device_labels_linux.h:8
>  msgid "CD  "
> G msgstr "CD"
> N msgstr "Cd"

Skillnaden mellan orginalmeddelandena här är ju ett antal
blanktecken. Det skall inte vara så i översättningen också. Eller
bort blanktecknen i orginalet kanske inte funnits där?

>  # Sun vill ha "Cd:n"
>  # Jag vill ha "Cd-skivan"

Jag tycker båda är ok, och skulle nog själv ha skrivit Cd:n.

>  # SUN NEW TRANSLATION
>  #: gnome-cd/linux-cdrom.c:434
>  msgid "(linux_cdrom_play): Drive not ready"
> G msgstr ""
> N msgstr "(linux_cdrom_play): Enheten är inte färdig"

Det låter som om fabriken har glömt de sista skruvarna. :-) Byt ut
"färdig" mot "beredd", "redo", eller något sådant.

>  # SUN NEW TRANSLATION
>  #
>  # Sun vill ha "färdig"
>  # Jag vill ha "redo"
>  #
>  #: gnome-cd/linux-cdrom.c:454
>  msgid "(linux_cdrom_play): Drive still not ready"
> G msgstr ""
> N msgstr "(linux_cdrom_play): Enheten är fortfarande inte redo"

Jag håller helt med om att "färdig" inte är bra, enligt ovan.

>  # SUN NEW TRANSLATION
>  #: grecord/src/gui.c:431
>  msgid "translator_credits"
> G msgstr ""
> N msgstr "översättning_av"

I de andra hade du lagt in översättarna här?

>  #: grecord/src/gui.c:1005
>  msgid "8 _bit PCM"
> G msgstr "8-bitars PCM"
> N msgstr "8-_bitars PCM"
>  
>  #: grecord/src/gui.c:1011
>  msgid "16 b_it PCM"
> G msgstr "16-bitars PCM"
> N msgstr "16-b_itars PCM"

Hade det inte varit mer logiskt att använda siffrorna som
acceleratorer?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.