gnome-utils

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-01 04:09:58

Här är uppdateringen av gnome-utils. Även där en del ändringar av Sun,
och en del jag inte är nöjd med. Ta gärna en titt. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-utils.sv.po.


Christian # Swedish messages for gnome-utils.
 # Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2000.
 # Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.94 2002/06/01 02:06:02 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-utils\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-05-28 00:21+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-04-02 00:07+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-06-01 04:05+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-06-01 04:05+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: gcalc/gcalc.c:139
 msgid "_Calculator"
G msgstr "Miniräknare"
N msgstr "_Miniräknare"
 
 
 #: gcalc/gnome-calc.c:1260
 msgid "Inverse trigonometry/log function"
G msgstr ""
N msgstr "Inverterad trigonometri-/logfunktion"
 
 
 #: gcalc/gnome-calc.c:1281
 msgid ""
 "Store the value in the\n"
 "display field in memory"
 msgstr ""
N "Lagra värdet i\n"
N "visningsfältet i minne"
 
 
 #: gcalc/gnome-calc.c:1287
 msgid ""
 "Display the value in memory\n"
 "in the display field"
 msgstr ""
N "Visa värdet i minnet\n"
N "i visningsfältet"
 
 
 #: gcalc/gnome-calc.c:1293
 msgid ""
 "Add the value in the display\n"
 "field to the value in memory"
 msgstr ""
N "Lägg till värdet i\n"
N "visningsfältet till värdet i minnet"
 
 
 #: gcalc/gnome-calc.c:1299
 msgid ""
 "Exchange the values in the\n"
 "display field and memory"
 msgstr ""
N "Byt värdena i\n"
N "visningsfältet och minnet"
 
 
 #: gcharmap/src/callbacks.c:67
 msgid ""
 "Select, copy and paste characters from your font into other applications"
 msgstr ""
N "Markera, kopiera och klistra in tecken från ditt typsnitt till andra program"
 
 
 #: gcharmap/src/menus.c:34
 msgid "_Browse..."
G msgstr "Bläddra"
N msgstr "_Bläddra..."
 
 
 #: gcharmap/src/menus.c:63
 msgid "_Characters"
G msgstr "Tecken"
N msgstr "_Tecken"
 
 
 #: gdialog/guage.c:78
 msgid "Gdialog progressbar"
G msgstr ""
N msgstr "Gdialog-förloppsmätare"
 
 #: gdialog/guage.c:78
 msgid "Indicates the percentage specified at the standard input"
G msgstr ""
N msgstr "Visar det procenttal som anges på standard in"
 
 #: gdialog/inputbox.c:90
 msgid "GDialog Entry"
G msgstr "Dagbokspost:"
N msgstr "GDialog-fält"
 
 #: gdialog/inputbox.c:90
 msgid "Enter the text"
G msgstr "Ange portnumret"
N msgstr "Ange texten"
 
 
 #: gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:1
 msgid "Look Up Selected Text..."
G msgstr "Kopiera markerat projekt"
N msgstr "Slå upp markerad text..."
 
 #: gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:2
 msgid "_About..."
G msgstr "Om..."
N msgstr "_Om..."
 
 #: gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:3
 msgid "_Help"
G msgstr "Hjälp"
N msgstr "_Hjälp"
 
 #: gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:4
 msgid "_Preferences"
G msgstr "Inställningar"
N msgstr "_Inställningar"
 
 #: gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:5
 msgid "_Show/Hide Definition Window..."
G msgstr "Visa/Dölj definitionsfönstret..."
N msgstr "_Visa/Dölj definitionsfönstret..."
 
 
 #: gdictsrc/gdict-app.c:455
 msgid "Find"
G msgstr "S_ök"
N msgstr "Sök"
 
 #: gdictsrc/gdict-app.c:476 gsearchtool/gsearchtool.c:1506
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1839
 msgid "_Find"
G msgstr "Sök:"
N msgstr "S_ök"
 
 
 #: gdictsrc/gdict-app.c:687 gdictsrc/gdict-app.c:798
 #: gdictsrc/gdict-speller.c:221
 msgid "_Look Up Word"
G msgstr "_Slå upp ord"
N msgstr "S_lå upp ord"
 
 
 #: gdictsrc/gdict-app.c:690 gdictsrc/gdict-speller.c:165
 msgid "Check _Spelling"
G msgstr "Kontrollera stavning"
N msgstr "Kontrollera _stavning"
 
 
 #: gdictsrc/gdict-app.c:735
 msgid "_Dictionary"
G msgstr "Ordbok"
N msgstr "_Ordbok"
 
 
 #: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:185
 msgid "Dictionary Preferences"
G msgstr "Redigera inställningar..."
N msgstr "Inställningar för ordbok"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:210
 msgid "_Server:"
G msgstr "Server:"
N msgstr "_Server:"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:217
 msgid "De_fault"
G msgstr "Standard"
N msgstr "St_andard"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:223
 msgid "Reset server to default"
G msgstr "Återställ till standardvärden"
N msgstr "Återställ servern till standard"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:225
 msgid "_Port:"
G msgstr "Port:"
N msgstr "_Port:"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:239
 msgid "Def_ault"
G msgstr "Standard"
N msgstr "Sta_ndard"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:246
 msgid "Reset port to default"
G msgstr "Återställ till standardvärden"
N msgstr "Återställ porten till standard"
 
 
 #: gdictsrc/gdict-speller.c:174
 msgid "Search _Results"
G msgstr "Sökresultat"
N msgstr "Sök_resultat"
 
 
 #: gdictsrc/gdict.schemas.in.h:1
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/gnome-dictionary/"
N "database</key> <applyto>/apps/gnome-dictionary/database</applyto> "
N "<owner>gnome-dictionary</owner> <type>string</type> <default>!</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short>Default database. ! indicates all databases</"
N "short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/gnome-dictionary/"
N "database</key> <applyto>/apps/gnome-dictionary/database</applyto> "
N "<owner>gnome-dictionary</owner> <type>string</type> <default>!</default> "
N "<locale name=\"C\"> <short>Standarddatabas. ! betyder alla databaser</short> "
N "<long>"
N 
 #: gdictsrc/gdict.schemas.in.h:2
N msgid ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/gnome-dictionary/"
N "port</key> <applyto>/apps/gnome-dictionary/port</applyto> <owner>gnome-"
N "dictionary</owner> <type>int</type> <default>2628</default> <locale name=\"C"
N "\"> <short>Port used to connect to server</short> <long>"
N msgstr ""
N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/gnome-dictionary/"
N "port</key> <applyto>/apps/gnome-dictionary/port</applyto> <owner>gnome-"
N "dictionary</owner> <type>int</type> <default>2628</default> <locale name=\"C"
N "\"> <short>Port som används för att ansluta till servern</short> <long>"
N 
 #: gdictsrc/gdict.schemas.in.h:3
N msgid "Default strategy"
N msgstr "Standardstategi"
N 
 #: gdictsrc/gdict.schemas.in.h:4
N msgid "Dictionary server"
N msgstr "Ordboksserver"
N 
 #: gdictsrc/gdict.schemas.in.h:5
N msgid "Use smart lookup"
N msgstr "Använd smart uppslagning"
N 
 #: gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:1
 
G msgid "Floppy _Density:"
 #: gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:6
N msgid "Floppy _density:"
 msgstr "_Diskettdensitet:"
 
G msgid "Format a floppy"
 #: gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:7
N msgid "Floppy de_vice:"
N msgstr "Diskett_enhet:"
N 
 #: gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:8
N msgid "Format a Floppy"
 msgstr "Formatera en diskett"
 
 
G msgid "_Floppy Device:"
G msgstr "Diskett_enhet:"
 #: gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:12
N msgid "_Format"
N msgstr "_Formatera"
 
 
 #: gfloppy/src/main.c:360
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not display help for the floppy formatter.\n"
 "%s"
 msgstr ""
N "Kunde inte visa hjälp för diskettformateraren.\n"
N "%s"
 
 
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:70
 msgid "Process folder contents depth first"
G msgstr "Behandla kataloginnehållets djup först"
N msgstr "Behandla mappinnehållets djup först"
 
 
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:274 gsearchtool/gsearchtool.c:942
 msgid "Start folder does not exist."
G msgstr "Startkatalogen finns inte."
N msgstr "Startmappen finns inte."
 
 
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:663
 msgid "No Files Found."
G msgstr "Inga sökträffar"
N msgstr "Inga filer hittades."
 
 
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:876
 msgid "No files found"
G msgstr "Inga sökträffar"
N msgstr "Inga filer hittades"
 
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:879
 msgid "One file found"
G msgstr "Hittade inte logotypfilen"
N msgstr "En fil hittades"
 
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:881
 #, c-format
 msgid "%d files found"
G msgstr "Inga sökträffar"
N msgstr "%d filer hittades"
 
 
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1004
 msgid "Start folder does not exist"
G msgstr "Startkatalogen finns inte"
N msgstr "Startmappen finns inte"
 
 
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1041
 msgid ""
 "This is the command line that can be used to execute this search\n"
 "from the console.\n"
 "\n"
 "C_ommand:"
 msgstr ""
 "Detta är kommandoraden som kan användas till att köra denna sökning från "
 "konsollen.\n"
 "\n"
G "Kommando:"
N "_Kommando:"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1063
 msgid "Command Line Entry"
G msgstr "Kommandorad"
N msgstr "Kommandoradspost"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha "den här kommandoraden"
 # Jag vill ha "denna kommandorad"
 #
 # Sun vill ha "konsolen"
 # Jag vill ha "konsollen"
 #
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1063
 msgid "Use this command line to execute the search from console"
G msgstr ""
G "Detta är kommandoraden som kan användas till att köra denna sökning från "
G "konsollen.\n"
G "\n"
G "Kommando:"
N msgstr "Använd denna kommandorad om du vill köra sökningen från konsollen"
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1338
 msgid "Search Rule Value Entry"
G msgstr ""
N msgstr "Värdepost för sökningsregel"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1338
 msgid "Enter a value for search rule"
G msgstr ""
N msgstr "Ange ett värde för sökningsregeln"
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "Av/på"
 # Jag vill ha "av/på"
 #
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1361
 msgid "Toggle On/Off to enable/disable the rule"
G msgstr ""
N msgstr "Växla av/på om du vill aktivera eller inaktivera regeln"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1369
 msgid "Click to Remove the Rule"
G msgstr "Klicka för att utföra stavningskontrollen"
N msgstr "Klicka om du vill ta bort regeln"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1427 gsearchtool/gsearchtool.c:1428
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1808 gsearchtool/gsearchtool.c:1809
 msgid "Starting folder entry"
G msgstr "S_tartar i mappen:"
N msgstr "Startmappspost"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1427 gsearchtool/gsearchtool.c:1428
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1808 gsearchtool/gsearchtool.c:1809
 msgid "Enter the folder name where you want to start the search"
G msgstr ""
N msgstr "Ange namnet på den mapp där du vill påbörja sökningen"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha "Sökningsregelmeny"
 # Jag vill ha "Sökregelmeny"
 #
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1478
 msgid "Search Rules Menu"
G msgstr "Sökresultat"
N msgstr "Sökregelmeny"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha "Markera"
 # Jag vill ha "Välj"
 #
 # Sun vill ha "sökningsregel"
 # Jag vill ha "sökregel"
 #
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1478
 msgid "Select a search rule from the menu"
G msgstr "Skapa ett nytt arkiv utifrån objekten"
N msgstr "Välj en sökregel från menyn"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1521
 msgid "Click to Add a Rule"
G msgstr "Klicka för att utföra stavningskontrollen"
N msgstr "Klicka om du vill lägga till en regel"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1522
 msgid "Click to Start the Search"
G msgstr "Klicka för att utföra stavningskontrollen"
N msgstr "Klicka om du vill starta sökningen"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1523
 msgid "Click to Stop the Search"
G msgstr "Klicka för att utföra stavningskontrollen"
N msgstr "Klicka om du vill stoppa sökningen"
 
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1528 gsearchtool/gsearchtool.c:1860
 msgid "S_earch Results"
G msgstr "Sökresultat"
N msgstr "S_ökresultat"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1784 gsearchtool/gsearchtool.c:1785
 msgid "File Name Entry"
G msgstr "Filnamnet är inte"
N msgstr "Filnamnspost"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1784 gsearchtool/gsearchtool.c:1785
 msgid "Enter the file name you want to search"
G msgstr ""
N msgstr "Ange namnet på den fil som du vill söka"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1854
 msgid "Click to Start the search"
G msgstr "Klicka för att utföra stavningskontrollen"
N msgstr "Klicka om du vill starta sökningen"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1855
 msgid "Click to Stop the search"
G msgstr "Klicka för att utföra stavningskontrollen"
N msgstr "Klicka om du vill stoppa sökningen"
 
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1977
 msgid "Simple"
G msgstr "En_kel"
N msgstr "Enkel"
 
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:1979
 msgid "Advanced"
G msgstr "A_vancerad"
N msgstr "Avancerad"
 
 
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:2018
 msgid "(C) 1998,2002 the Free Software Foundation"
G msgstr "© 1998,2000 Free Software Foundation"
N msgstr "© 1998,2002 Free Software Foundation"
 
 
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:2157
 msgid "S_how Command..."
G msgstr "_Visa kommando"
N msgstr "_Visa kommando..."
 
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:2158
 msgid "Show the command used to perform the search"
G msgstr ""
N msgstr "Visa det kommando som används för att utföra sökningen"
 
 
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:2162
 msgid "Save the search results"
G msgstr "Sökresultat"
N msgstr "Spara sökresultaten"
 
 #: gsearchtool/gsearchtool.c:2177
 msgid "Sear_ch"
G msgstr "Sök"
N msgstr "Sö_k"
 
 
 #. go get logview.xpm in $(prefix)/share/pixmaps/logview
 #: logview/about.c:72
 msgid "GNOME System Log Viewer"
G msgstr "Systemloggvisare"
N msgstr "GNOME-systemloggvisare"
 
 
 #: logview/actions.c:81
 msgid "Action options"
G msgstr "Övervakningsinställningar"
N msgstr "Åtgärdsalternativ"
 
 
 #.
 #. * 	-------------------
 #. * 	   Defines
 #. * 	-------------------
 #.
 #: logview/config.c:34
 msgid "fixed 12"
G msgstr ""
N msgstr "fixed 12"
 
 #. Translators: It seems for asian languages the Bold seems not to work
 #: logview/config.c:36
 msgid "fixed Bold 12"
G msgstr ""
N msgstr "fixed Bold 12"
 
 #: logview/config.c:37
 msgid "fixed 10"
G msgstr ""
N msgstr "fixed 10"
 
 #. Translators: It seems for asian languages the Bold seems not to work
 #: logview/config.c:39
 msgid "fixed Bold 8"
G msgstr ""
N msgstr "fixed Bold 8"
 
 #. Translators: translate to fonts that appear well in the log viewer,
 #. * for example for asian languages, helvetica seems not to work
 #. * well for those
 #: logview/config.c:44
 msgid "Helvetica 14"
G msgstr ""
N msgstr "Helvetica 14"
 
 #: logview/config.c:45
 msgid "Helvetica Bold 14"
G msgstr ""
N msgstr "Helvetica Bold 14"
 
 #: logview/config.c:46
 msgid "Helvetica 12"
G msgstr ""
N msgstr "Helvetica 12"
 
 #: logview/config.c:47
 msgid "Helvetica Bold 12"
G msgstr ""
N msgstr "Helvetica Bold 12"
 
 #: logview/config.c:48
 msgid "Helvetica 10"
G msgstr ""
N msgstr "Helvetica 10"
 
 #: logview/config.c:49
 msgid "Helvetica Bold 10"
G msgstr ""
N msgstr "Helvetica Bold 10"
 
 
 #: logview/logview.c:95
 msgid "S_witch Log"
G msgstr "Byt logg"
N msgstr "_Byt logg"
 
 
 #: logview/logview.c:98
 msgid "_Monitor..."
G msgstr "Övervaka..."
N msgstr "_Övervaka..."
 
 
 #: logview/logview.c:102
 msgid "_Properties"
G msgstr "Uppgiftsegenskaper"
N msgstr "_Egenskaper"
 
 #: logview/logview.c:103
 msgid "Show Log Properties"
G msgstr "Visa \"Egenskaper\""
N msgstr "Visa loggegenskaper"
 
 #: logview/logview.c:112
 msgid "_Calendar"
G msgstr "Kalender"
N msgstr "_Kalender"
 
 
 #: logview/logview.c:114
 msgid "_Entry Detail"
G msgstr "Poststart:"
N msgstr "_Postdetalj"
 
 #: logview/logview.c:114
 msgid "Show Entry Detail"
G msgstr ""
N msgstr "Visa postdetalj"
 
 
 #: logview/logview.c:130
 msgid "_Log"
G msgstr "Logg:"
N msgstr "_Logg"
 
 
 #: logview/logview.c:473
 msgid "Last Modified: "
G msgstr "Ändringsdatum"
N msgstr "Senast ändrad: "
 
 
 #: logview/logview.c:734
 msgid "File already opened"
G msgstr ""
N msgstr "Filen är redan öppnad"
 
 
 #: logview/misc.c:56
 msgid "Cannot load required fonts, cannot continue"
G msgstr ""
N msgstr "Kan inte läsa in begärda typsnitt, kan inte fortsätta"
 
 
 #: meat-grinder/meat-grinder.c:166
 #, c-format
 msgid "%s removed"
G msgstr "<- Ta bort"
N msgstr "%s togs bort"
 
 #: meat-grinder/meat-grinder.c:327 meat-grinder/meat-grinder.c:332
 #, c-format
 msgid "Failed to create %s"
G msgstr ""
G "Kunde inte skriva till filen:\n"
G "%s\n"
G "%s"
N msgstr "Misslyckades med att skapa %s"
 
 
 #: meat-grinder/meat-grinder.c:526
 msgid "All files selected"
G msgstr "Inget filnamn valt"
N msgstr "Alla filer är valda"
 
 #: meat-grinder/meat-grinder.c:545
 msgid "All files removed"
G msgstr ""
N msgstr "Alla filer är borttagna"
 
 
 #: meat-grinder/meat-grinder.c:634
 #, c-format
 msgid "%s created"
G msgstr ""
N msgstr "%s skapades"
 
 
 #: meat-grinder/meat-grinder.c:775
 #, c-format
 msgid "%s added"
G msgstr ""
N msgstr "%s lades till"
 
 
 #: meat-grinder/meat-grinder.c:925
 msgid "_Add file or folder..."
G msgstr "Lägg till fil eller mapp..."
N msgstr "_Lägg till fil eller mapp..."
 
 
 #: meat-grinder/meat-grinder.c:929
 msgid "_Create archive..."
G msgstr "Skapa arkiv..."
N msgstr "_Skapa arkiv..."
 
 
 #: meat-grinder/meat-grinder.c:939
 msgid "_Remove"
G msgstr "Ta bort"
N msgstr "_Ta bort"
 
 #: meat-grinder/meat-grinder.c:940
 msgid "Remove the selected item"
G msgstr "Ta bort de markerade objekten"
N msgstr "Ta bort det markerade objektet"
 
 #: meat-grinder/meat-grinder.c:942
 msgid "R_emove All"
G msgstr "<- Ta bort alla"
N msgstr "Ta _bort alla"
 
 #: meat-grinder/meat-grinder.c:943
 msgid "Remove all items"
G msgstr "<- Ta bort alla"
N msgstr "Ta bort alla objekt"
 
 
 #. tarball icon
 #: meat-grinder/meat-grinder.c:1026
 msgid "_Create Archive"
G msgstr "Skapa arkiv..."
N msgstr "_Skapa arkiv"

# Swedish messages for gnome-utils.
# Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2000.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.94 2002/06/01 02:06:02 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-01 04:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-01 04:05+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: exe-handler/gnome-exe-handler.c:76
#, c-format
msgid ""
"Executing arbitrary programs that you downloaded from the network might be "
"dangerous.\n"
"\n"
"Are you sure you want to run `%s'?"
msgstr ""
"Att köra godtyckliga program som du har hämtat från nätet kan vara farligt.\n"
"\n"
"Är du säker på att du vill köra \"%s\"?"

#: exe-handler/gnome-exe-handler.c:83
msgid "Could not access file permissions"
msgstr "Kunde inte få tag i filrättigheter"

#: exe-handler/gnome-exe-handler.c:88
#, c-format
msgid "Could not execute the file `%s' due to a permission problem"
msgstr "Kunde inte köra filen \"%s\" på grund av ett problem med rättigheter"

#: exe-handler/gnome-exe-handler.c:104
#, c-format
msgid "Failure at executing `%s'"
msgstr "Misslyckades med att köra \"%s\""

#: exe-handler/gnome-exe-handler.c:123
#, c-format
msgid "It was not possible to open the file `%s'"
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\""

#: exe-handler/gnome-exe-handler.c:132
#, c-format
msgid "The file `%s' is empty"
msgstr "Filen \"%s\" är tom"

#: exe-handler/gnome-exe-handler.c:137
#, c-format
msgid "There was an error. `%s' is empty"
msgstr "Det uppstod ett fel. \"%s\" är tom"

#: exe-handler/gnome-exe-handler.c:152
msgid "This is a library and can not be executed"
msgstr "Detta är ett bibliotek och kan inte köras"

#: exe-handler/gnome-exe-handler.c:158
msgid "The file is a core file and can not be executed"
msgstr "Filen är en core-fil och kan inte köras"

#: exe-handler/gnome-exe-handler.c:162 exe-handler/gnome-exe-handler.c:196
msgid "This is an unknown kind of executable"
msgstr "Det här är en okänd typ av körbar fil"

#: exe-handler/gnome-exe-handler.c:192
msgid ""
"The executable is for a different platform and can not be executed on this "
"system"
msgstr ""
"Den körbara filen är för en annan plattform och kan inte köras på detta "
"system"

#. Translator credits
#: gcalc/gcalc.c:42 gcharmap/src/callbacks.c:47 gdictsrc/gdict-about.c:43
#: gsearchtool/gsearchtool.c:2001 logview/about.c:52
#: meat-grinder/meat-grinder.c:474
msgid "translator_credits"
msgstr ""
"Christian Rose\n"
"Martin Norbäck\n"
"Andreas Hydén\n"
"Rapportera fel i översättningen till sv@li.org"

#: gcalc/gcalc.c:60 gcalc/gcalc.c:190
msgid "GNOME Calculator"
msgstr "Gnome-miniräknare"

#: gcalc/gcalc.c:62
msgid "Simple double precision calculator similiar to xcalc"
msgstr "Enkel dubbelprecisionsminiräknare liknande xcalc"

#: gcalc/gcalc.c:139
msgid "_Calculator"
msgstr "_Miniräknare"

#: gcalc/gnome-calc.c:252
msgid "inf"
msgstr "oändl"

#: gcalc/gnome-calc.c:475
msgid "DEG"
msgstr "GRD"

#: gcalc/gnome-calc.c:477
msgid "RAD"
msgstr "RAD"

#: gcalc/gnome-calc.c:479
msgid "GRAD"
msgstr "GON"

#: gcalc/gnome-calc.c:1252
msgid "1/x"
msgstr "1/x"

#: gcalc/gnome-calc.c:1252
msgid "Inverse"
msgstr "Invers"

#. FIXME: XXXX when we can break strings again change
#. * this to x<sup>2</sup> and turn on markup (search for XXXX)
#: gcalc/gnome-calc.c:1255
msgid "x^2"
msgstr "x²"

#: gcalc/gnome-calc.c:1255
msgid "Square"
msgstr "Kvadrat"

#: gcalc/gnome-calc.c:1256
msgid "SQRT"
msgstr "ROT"

#: gcalc/gnome-calc.c:1256
msgid "Square root"
msgstr "Kvadratrot"

#: gcalc/gnome-calc.c:1257
msgid "CE/C"
msgstr "CE/C"

#: gcalc/gnome-calc.c:1257
msgid "Clear"
msgstr "Töm"

#: gcalc/gnome-calc.c:1258
msgid "AC"
msgstr "AC"

#: gcalc/gnome-calc.c:1258
msgid "Reset"
msgstr "Nollställ"

#: gcalc/gnome-calc.c:1260
msgid "INV"
msgstr "INV"

#: gcalc/gnome-calc.c:1260
msgid "Inverse trigonometry/log function"
msgstr "Inverterad trigonometri-/logfunktion"

#. inverse button
#: gcalc/gnome-calc.c:1261
msgid "sin"
msgstr "sin"

#: gcalc/gnome-calc.c:1261
msgid "Sine"
msgstr "Sinus"

#: gcalc/gnome-calc.c:1262
msgid "cos"
msgstr "cos"

#: gcalc/gnome-calc.c:1262
msgid "Cosine"
msgstr "Cosinus"

#: gcalc/gnome-calc.c:1263
msgid "tan"
msgstr "tan"

#: gcalc/gnome-calc.c:1263
msgid "Tangent"
msgstr "Tangent"

#. Ugly hack so that window won't resize when selecting GRAD - there should be a better fix that this
#: gcalc/gnome-calc.c:1265
msgid " DEG "
msgstr " GRD "

#: gcalc/gnome-calc.c:1265
msgid "Switch degrees / radians / grad"
msgstr "Växla grader / radianer / grad"

#: gcalc/gnome-calc.c:1267
msgid "e"
msgstr "e"

#: gcalc/gnome-calc.c:1267
msgid "Base of Natural Logarithm"
msgstr "Basen för den naturliga logaritmen"

#: gcalc/gnome-calc.c:1268
msgid "EE"
msgstr "EE"

#: gcalc/gnome-calc.c:1268
msgid "Add digit"
msgstr "Lägg till siffra"

#: gcalc/gnome-calc.c:1269
msgid "log"
msgstr "log"

#: gcalc/gnome-calc.c:1269
msgid "Base 10 Logarithm"
msgstr "Bas 10-logaritm"

#: gcalc/gnome-calc.c:1270
msgid "ln"
msgstr "ln"

#: gcalc/gnome-calc.c:1270
msgid "Natural Logarithm"
msgstr "Naturliga logaritmen"

#. FIXME: XXXX when we can break strings again change
#. * this to x<sup>y</sup> and turn on markup (search for XXXX)
#: gcalc/gnome-calc.c:1273
msgid "x^y"
msgstr "x^y"

#: gcalc/gnome-calc.c:1273
msgid "Power"
msgstr "Upphöj till"

#: gcalc/gnome-calc.c:1275
msgid "PI"
msgstr "PI"

#: gcalc/gnome-calc.c:1276
msgid "x!"
msgstr "x!"

#: gcalc/gnome-calc.c:1276
msgid "Factorial"
msgstr "Fakultet"

#: gcalc/gnome-calc.c:1277
msgid "("
msgstr "("

#: gcalc/gnome-calc.c:1277
msgid "Opening Parenthesis"
msgstr "Påbörjande parentes"

#: gcalc/gnome-calc.c:1278
msgid ")"
msgstr ")"

#: gcalc/gnome-calc.c:1278
msgid "Closing Parenthesis"
msgstr "Avslutande parentes"

#: gcalc/gnome-calc.c:1279
msgid "/"
msgstr "/"

#: gcalc/gnome-calc.c:1279
msgid "Divide by"
msgstr "Dividera med"

#: gcalc/gnome-calc.c:1281
msgid "STO"
msgstr "LAGR"

#: gcalc/gnome-calc.c:1281
msgid ""
"Store the value in the\n"
"display field in memory"
msgstr ""
"Lagra värdet i\n"
"visningsfältet i minne"

#: gcalc/gnome-calc.c:1282
msgid "7"
msgstr "7"

#: gcalc/gnome-calc.c:1283
msgid "8"
msgstr "8"

#: gcalc/gnome-calc.c:1284
msgid "9"
msgstr "9"

#: gcalc/gnome-calc.c:1285 gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:1
msgid "*"
msgstr "×"

#: gcalc/gnome-calc.c:1285
msgid "Multiply by"
msgstr "Multiplicera med"

#: gcalc/gnome-calc.c:1287
msgid "RCL"
msgstr "HÄMT"

#: gcalc/gnome-calc.c:1287
msgid ""
"Display the value in memory\n"
"in the display field"
msgstr ""
"Visa värdet i minnet\n"
"i visningsfältet"

#: gcalc/gnome-calc.c:1288
msgid "4"
msgstr "4"

#: gcalc/gnome-calc.c:1289
msgid "5"
msgstr "5"

#: gcalc/gnome-calc.c:1290
msgid "6"
msgstr "6"

#: gcalc/gnome-calc.c:1291
msgid "-"
msgstr "-"

#: gcalc/gnome-calc.c:1291
msgid "Subtract"
msgstr "Subtrahera"

#: gcalc/gnome-calc.c:1293
msgid "SUM"
msgstr "SUM"

#: gcalc/gnome-calc.c:1293
msgid ""
"Add the value in the display\n"
"field to the value in memory"
msgstr ""
"Lägg till värdet i\n"
"visningsfältet till värdet i minnet"

#: gcalc/gnome-calc.c:1294
msgid "1"
msgstr "1"

#: gcalc/gnome-calc.c:1295
msgid "2"
msgstr "2"

#: gcalc/gnome-calc.c:1296
msgid "3"
msgstr "3"

#: gcalc/gnome-calc.c:1297
msgid "+"
msgstr "+"

# Detta är räknesättet
#: gcalc/gnome-calc.c:1297
msgid "Add"
msgstr "Addera"

#: gcalc/gnome-calc.c:1299
msgid "EXC"
msgstr "VÄXL"

#: gcalc/gnome-calc.c:1299
msgid ""
"Exchange the values in the\n"
"display field and memory"
msgstr ""
"Byt värdena i\n"
"visningsfältet och minnet"

#: gcalc/gnome-calc.c:1300
msgid "0"
msgstr "0"

#: gcalc/gnome-calc.c:1301
msgid "."
msgstr ","

#: gcalc/gnome-calc.c:1301
msgid "Decimal Point"
msgstr "Decimaltecken"

#: gcalc/gnome-calc.c:1302
msgid "+/-"
msgstr "+/-"

#: gcalc/gnome-calc.c:1302
msgid "Change sign"
msgstr "Byt tecken"

#: gcalc/gnome-calc.c:1303
msgid "="
msgstr "="

#: gcalc/gnome-calc.c:1303
msgid "Calculate"
msgstr "Beräkna"

#: gcalc/gnome-calculator.desktop.in.h:1
msgid "Calculator"
msgstr "Miniräknare"

#: gcalc/gnome-calculator.desktop.in.h:2
msgid "Perform simple calculations"
msgstr "Utför enkla beräkningar"

#: gcharmap/gnome-character-map.desktop.in.h:1
msgid "Character Map"
msgstr "Teckenkarta"

#: gcharmap/gnome-character-map.desktop.in.h:2
msgid "Insert special characters into documents"
msgstr "Infoga specialtecken i dokument"

#: gcharmap/src/asciiselect.c:116
msgid "Select Character"
msgstr "Välj tecken"

#: gcharmap/src/asciiselect.c:119
msgid "_Insert"
msgstr "_Infoga"

#: gcharmap/src/asciiselect.c:123
msgid "Character code:"
msgstr "Teckenkod:"

#: gcharmap/src/asciiselect.c:135
msgid "Character:"
msgstr "Tecken:"

#: gcharmap/src/asciiselect.c:143
msgid "Character Code"
msgstr "Teckenkod"

#: gcharmap/src/asciiselect.c:143
msgid "Select character code"
msgstr "Välj teckenkod"

#: gcharmap/src/asciiselect.c:144
msgid "Character"
msgstr "Tecken"

#: gcharmap/src/asciiselect.c:144
msgid "Character to insert"
msgstr "Tecken att infoga"

#: gcharmap/src/asciiselect.c:152
msgid "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-180-*-*-p-*-*-*,*-r-*"
msgstr "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-180-*-*-p-*-*-*,*-r-*"

#: gcharmap/src/callbacks.c:64
msgid "GNOME Character Map"
msgstr "Teckenkarta för Gnome"

#: gcharmap/src/callbacks.c:67
msgid ""
"Select, copy and paste characters from your font into other applications"
msgstr ""
"Markera, kopiera och klistra in tecken från ditt typsnitt till andra program"

#: gcharmap/src/callbacks.c:114
msgid "del"
msgstr "ta bort"

#: gcharmap/src/callbacks.c:120
#, c-format
msgid " %s: Character code %d"
msgstr " %s: Teckenkod %d"

#: gcharmap/src/callbacks.c:161
msgid "Text copied to clipboard..."
msgstr "Text kopierad till urklipp..."

#: gcharmap/src/callbacks.c:178
msgid "Text cut to clipboard..."
msgstr "Text urklippt till urklipp..."

#: gcharmap/src/callbacks.c:227
msgid "Text pasted from clipboard..."
msgstr "Text inklistrad från urklipp..."

#: gcharmap/src/interface.c:208
msgid "Gnome Character Map"
msgstr "Gnome-teckenkarta"

#: gcharmap/src/interface.c:238
msgid "Action Toolbar"
msgstr "Åtgärdsverktygsrad"

#: gcharmap/src/interface.c:242
msgid "_Text to copy:"
msgstr "_Text att kopiera:"

#: gcharmap/src/interface.c:255
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopiera"

#: gcharmap/src/interface.c:277 gcharmap/src/interface.c:278
msgid "Text to copy"
msgstr "Text att kopiera"

#: gcharmap/src/interface.c:278
msgid "Entry"
msgstr "Fält"

#: gcharmap/src/interface.c:279 gcharmap/src/menus.c:77
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"

#: gcharmap/src/interface.c:279
msgid "Copy the text"
msgstr "Kopiera texten"

#: gcharmap/src/menus.c:34
msgid "_Browse..."
msgstr "_Bläddra..."

#: gcharmap/src/menus.c:35
msgid "Insert character(s) by choosing character codes."
msgstr "Infoga tecken genom att välja teckenkoder."

#: gcharmap/src/menus.c:63
msgid "_Characters"
msgstr "_Tecken"

#. GNOMEUIINFO_ITEM(N_("Insert"), N_("Insert character(s) by choosing character codes"),
#. cb_insert_char_click, NULL),
#. GNOMEUIINFO_SEPARATOR,
#: gcharmap/src/menus.c:75
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"

#: gcharmap/src/menus.c:75
msgid "Cut the selection"
msgstr "Klipp ut markeringen"

#: gcharmap/src/menus.c:77
msgid "Copy the selection"
msgstr "Kopiera markeringen"

#: gcharmap/src/menus.c:79
msgid "Paste"
msgstr "Klistra in"

#: gcharmap/src/menus.c:79
msgid "Paste the clipboard"
msgstr "Klistra in urklippet"

#: gdialog/guage.c:78
msgid "Gdialog progressbar"
msgstr "Gdialog-förloppsmätare"

#: gdialog/guage.c:78
msgid "Indicates the percentage specified at the standard input"
msgstr "Visar det procenttal som anges på standard in"

#: gdialog/inputbox.c:90
msgid "GDialog Entry"
msgstr "GDialog-fält"

#: gdialog/inputbox.c:90
msgid "Enter the text"
msgstr "Ange texten"

#: gdictsrc/GNOME_GDictApplet.server.in.h:1
msgid "Accessories"
msgstr "Tillbehör"

#: gdictsrc/GNOME_GDictApplet.server.in.h:2 gdictsrc/gdict-applet.c:251
msgid "Dictionary Lookup"
msgstr "Ordboksuppslagning"

#: gdictsrc/GNOME_GDictApplet.server.in.h:3
#: gdictsrc/gnome-dictionary.desktop.in.h:2
msgid "Lookup words in an online dictionary"
msgstr "Slå upp ord i en online-ordbok"

#: gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:1
msgid "Look Up Selected Text..."
msgstr "Slå upp markerad text..."

#: gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:2
msgid "_About..."
msgstr "_Om..."

#: gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:3
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:4
msgid "_Preferences"
msgstr "_Inställningar"

#: gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:5
msgid "_Show/Hide Definition Window..."
msgstr "_Visa/Dölj definitionsfönstret..."

#. Could not look up search strategies, so just display a
#. * label; FIXME: Memory leak
#.
#: gdictsrc/dict.c:648 gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:465
#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:516 gdictsrc/gdict-speller.c:463
msgid "Cannot connect to server"
msgstr "Kan inte ansluta till server"

#: gdictsrc/dict.c:661
msgid ""
"A serious error occured. Please check that your server and port are correct. "
"For reference the default server is dict.org and the port 2628"
msgstr ""
"Ett allvarligt fel inträffade. Kontrollera att servern och porten stämmer. "
"Som referens kan nämnas att standardservern är dict.org och porten är 2628"

#: gdictsrc/gdict-about.c:58
msgid ""
"Client for MIT dictionary server.\n"
"Web: http://gdict.dhs.org/, http://www.psilord.com/code/"
msgstr ""
"Klient för MIT-ordboksserver.\n"
"Webb: http://gdict.dhs.org/, http://www.psilord.com/code/"

#: gdictsrc/gdict-app.c:128
msgid "Spell-checking..."
msgstr "Kontrollerar stavning..."

#: gdictsrc/gdict-app.c:136
msgid "Spell check done"
msgstr "Stavningskontroll klar"

#: gdictsrc/gdict-app.c:144 gdictsrc/gdict-app.c:274
msgid "No matches found"
msgstr "Inga sökträffar"

#: gdictsrc/gdict-app.c:257
msgid "Looking up word..."
msgstr "Slår upp ord..."

#: gdictsrc/gdict-app.c:265
msgid "Lookup done"
msgstr "Uppslagning klar"

#: gdictsrc/gdict-app.c:287
msgid "String not found"
msgstr "Hittade inte strängen"

#: gdictsrc/gdict-app.c:455
msgid "Find"
msgstr "Sök"

#: gdictsrc/gdict-app.c:476 gsearchtool/gsearchtool.c:1506
#: gsearchtool/gsearchtool.c:1839
msgid "_Find"
msgstr "S_ök"

#: gdictsrc/gdict-app.c:526
msgid ""
"Unable to perform requested operation. \n"
"Either the server you are using is not available \n"
"or you are not connected to the Internet."
msgstr ""
"Kan inte utföra den begärda åtgärden.\n"
"Antingen är servern du använder nere, alternativt\n"
"inte tillgänglig, eller så är du inte uppkopplad\n"
"mot Internet."

#: gdictsrc/gdict-app.c:687 gdictsrc/gdict-app.c:798
#: gdictsrc/gdict-speller.c:221
msgid "_Look Up Word"
msgstr "S_lå upp ord"

#: gdictsrc/gdict-app.c:688
msgid "Lookup word in dictionary"
msgstr "Slå upp ord i ordboken"

#: gdictsrc/gdict-app.c:690 gdictsrc/gdict-speller.c:165
msgid "Check _Spelling"
msgstr "Kontrollera _stavning"

#: gdictsrc/gdict-app.c:691
msgid "Check word spelling"
msgstr "Kontrollera stavning"

#: gdictsrc/gdict-app.c:735
msgid "_Dictionary"
msgstr "_Ordbok"

#: gdictsrc/gdict-app.c:771 gdictsrc/gnome-dictionary.desktop.in.h:1
msgid "Dictionary"
msgstr "Ordbok"

#: gdictsrc/gdict-app.c:794
msgid "_Word: "
msgstr "_Ord: "

#: gdictsrc/gdict-app.c:821 gdictsrc/gdict-speller.c:147
msgid "Word"
msgstr "Ord"

#: gdictsrc/gdict-app.c:822 gdictsrc/gdict-app.c:823
#: gdictsrc/gdict-speller.c:148
msgid "Word Entry"
msgstr "Ordfält"

#: gdictsrc/gdict-app.c:822
msgid "Enter a Word or select one from the list below"
msgstr "Ange ett ord eller välj ett från listan nedan"

#: gdictsrc/gdict-app.c:825
msgid "Look Up for a Word"
msgstr "Slå upp ett ord"

#: gdictsrc/gdict-applet.c:244
msgid "_Lookup"
msgstr "_Slå upp"

#: gdictsrc/gdict-defbox.c:643 gdictsrc/gdict-speller.c:488
#, c-format
msgid "Error invoking query: %s"
msgstr "Fel vid körning av frågan: %s"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:37
msgid "Headword:"
msgstr "Rubrikord:"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:38
msgid "Sub-number:"
msgstr "Delnummer:"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:39
msgid "Pronunciation:"
msgstr "Uttal:"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:40
msgid "Etymology:"
msgstr "Etymologi:"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:41
msgid "Part of speech:"
msgstr "Del av tal:"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:42
msgid "Example:"
msgstr "Exempel:"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:43
msgid "Main body:"
msgstr "Huvudkropp:"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:44
msgid "Cross-reference:"
msgstr "Korsreferens:"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:185
msgid "Dictionary Preferences"
msgstr "Inställningar för ordbok"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:197
msgid "Smart _lookup"
msgstr "Smart _uppslagning"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:210
msgid "_Server:"
msgstr "_Server:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:217
msgid "De_fault"
msgstr "St_andard"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:223
msgid "Reset server to default"
msgstr "Återställ servern till standard"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:225
msgid "_Port:"
msgstr "_Port:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:239
msgid "Def_ault"
msgstr "Sta_ndard"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:246
msgid "Reset port to default"
msgstr "Återställ porten till standard"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:247
msgid "Server"
msgstr "Server"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:248
msgid "Server Entry"
msgstr "Serverfält"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:248
msgid "Enter the Server Name"
msgstr "Ange servernamnet"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:251
msgid "Port"
msgstr "Port"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:252
msgid "Port Entry"
msgstr "Portfält"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:252
msgid "Enter the Port Number"
msgstr "Ange portnumret"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:257
msgid "_Database:"
msgstr "_Databas:"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:264
msgid "D_efault strategy:"
msgstr "Stan_dardstategi:"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:457
msgid "Search all databases"
msgstr "Sök i alla databaser"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:622
msgid "Database"
msgstr "Databas"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:622
msgid "Database Name"
msgstr "Databasnamn"

#: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:634
msgid "Default Strategy"
msgstr "Standardstategi"

#: gdictsrc/gdict-speller.c:135
msgid "_Word:"
msgstr "_Ord:"

#: gdictsrc/gdict-speller.c:148
msgid "Enter a word to know the spelling"
msgstr "Ange ett ord för att ta reda på stavningen"

#: gdictsrc/gdict-speller.c:153
msgid "Click to do the spell check"
msgstr "Klicka för att utföra stavningskontrollen"

#: gdictsrc/gdict-speller.c:158
msgid "Search S_trategy:"
msgstr "Söks_trategi:"

#: gdictsrc/gdict-speller.c:174
msgid "Search _Results"
msgstr "Sök_resultat"

#: gdictsrc/gdict-speller.c:236
msgid "Check Spelling"
msgstr "Kontrollera stavning"

#: gdictsrc/gdict-speller.c:654
msgid "Search Strategy"
msgstr "Sökstrategi"

#: gdictsrc/gdict.schemas.in.h:1
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/gnome-dictionary/"
"database</key> <applyto>/apps/gnome-dictionary/database</applyto> "
"<owner>gnome-dictionary</owner> <type>string</type> <default>!</default> "
"<locale name=\"C\"> <short>Default database. ! indicates all databases</"
"short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/gnome-dictionary/"
"database</key> <applyto>/apps/gnome-dictionary/database</applyto> "
"<owner>gnome-dictionary</owner> <type>string</type> <default>!</default> "
"<locale name=\"C\"> <short>Standarddatabas. ! betyder alla databaser</short> "
"<long>"

#: gdictsrc/gdict.schemas.in.h:2
msgid ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/gnome-dictionary/"
"port</key> <applyto>/apps/gnome-dictionary/port</applyto> <owner>gnome-"
"dictionary</owner> <type>int</type> <default>2628</default> <locale name=\"C"
"\"> <short>Port used to connect to server</short> <long>"
msgstr ""
"</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/gnome-dictionary/"
"port</key> <applyto>/apps/gnome-dictionary/port</applyto> <owner>gnome-"
"dictionary</owner> <type>int</type> <default>2628</default> <locale name=\"C"
"\"> <short>Port som används för att ansluta till servern</short> <long>"

#: gdictsrc/gdict.schemas.in.h:3
msgid "Default strategy"
msgstr "Standardstategi"

#: gdictsrc/gdict.schemas.in.h:4
msgid "Dictionary server"
msgstr "Ordboksserver"

#: gdictsrc/gdict.schemas.in.h:5
msgid "Use smart lookup"
msgstr "Använd smart uppslagning"

#: gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:1
msgid "Floppy Formatter"
msgstr "Diskettformaterare"

#: gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:2
msgid "Format Floppy Disks"
msgstr "Formatera disketter"

#: gfloppy/src/badblocks.c:102
msgid "MInternal Error: Unable to seek to the correct location."
msgstr "MInternt fel: Kan inte uppsöka rätt plats."

#: gfloppy/src/badblocks.c:111
#, c-format
msgid "MInternal Error: Weird value (%ld) in do_test\n"
msgstr "MInternt fel: Konstigt värde (%ld) i do_test\n"

#: gfloppy/src/badblocks.c:166
#, c-format
msgid "EBad block at block %lu"
msgstr "ETrasigt block vid block %lu"

#. while (!i)
#. ;
#: gfloppy/src/badblocks.c:260
msgid "MChecking for bad blocks..."
msgstr "MSöker efter trasiga block..."

#: gfloppy/src/badblocks.c:272
#, c-format
msgid "MFailed to open device %s for badblock checking\n"
msgstr "MKunde inte öppna enhet %s för sökning efter trasiga block\n"

#: gfloppy/src/badblocks.c:291 gfloppy/src/gfloppy.c:213
msgid "MChecking for bad blocks... Done"
msgstr "MSöker efter trasiga block... klart"

#: gfloppy/src/fdformat.c:44
msgid "MFormatting the disk..."
msgstr "MFormaterar disketten..."

#: gfloppy/src/fdformat.c:46
msgid "EI don't know what this is, but it's very wrong."
msgstr "EJag vet inte vad detta är, men det är väldigt fel."

#: gfloppy/src/fdformat.c:54 gfloppy/src/fdformat.c:66
#, c-format
msgid "EError formatting track #%d"
msgstr "EFel vid formatering av spår #%d"

#: gfloppy/src/fdformat.c:74
msgid "EError during completion of formatting"
msgstr "EFel vid fullgörande av formatering"

#. XXXX - need to tell parent we're finished
#: gfloppy/src/fdformat.c:78
msgid "MFormatting the disk... Done"
msgstr "MFormaterar disketten... Klar"

#. XXXX - tell parent we're starting verify stage
#: gfloppy/src/fdformat.c:94
msgid "MVerifying the format..."
msgstr "MVerifierar formatet..."

#: gfloppy/src/fdformat.c:99 gfloppy/src/fdformat.c:174
msgid ""
"EUnable to write to the floppy.\n"
"\n"
"Please confirm that it is not write-protected."
msgstr ""
"EKunde inte skriva till disketten.\n"
"\n"
"Kontrollera att den inte är skrivskyddad."

#: gfloppy/src/fdformat.c:102 gfloppy/src/fdformat.c:177
#, c-format
msgid "EInsufficient permissions to open floppy device %s."
msgstr "EOtillräckliga rättigheter för att öppna diskettenheten %s."

#: gfloppy/src/fdformat.c:106 gfloppy/src/fdformat.c:181
msgid ""
"EUnable to access the floppy disk.\n"
"\n"
"Please confirm that it is in the drive\n"
"with the drive door shut."
msgstr ""
"EKunde inte komma åt disketten.\n"
"\n"
"Kontrollera att den är i diskettenheten\n"
"och att luckan är stängd."

#: gfloppy/src/fdformat.c:109
#, c-format
msgid ""
"EGeneric error accessing floppy device %s.\n"
"\n"
"Error code %s:%d"
msgstr ""
"EAllmänt fel vid åtkomst av diskettenheten %s.\n"
"\n"
"Felkod %s:%d"

#: gfloppy/src/fdformat.c:129
#, c-format
msgid ""
"ERead Error:\n"
"Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
msgstr ""
"ELäsfel:\n"
"Problem vid läsning av cylinder %d, väntade %d, läste %d"

#: gfloppy/src/fdformat.c:132
#, c-format
msgid "EProblem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
msgstr "EProblem vid läsning av cylinder %d, väntade %d, läste %d"

#: gfloppy/src/fdformat.c:141
#, c-format
msgid "MBad data in cyl %d. Continuing... "
msgstr "MFelaktig data i cylinder %d. Fortsätter..."

#: gfloppy/src/fdformat.c:148
#, c-format
msgid "EError closing device %s"
msgstr "EFel vid stängning av enheten %s"

#: gfloppy/src/fdformat.c:153
msgid "MVerifying the format... Done"
msgstr "MVerifierar formatet... Klar"

#: gfloppy/src/fdformat.c:165
#, c-format
msgid "EUnable to write to device %s"
msgstr "EKunde inte skriva till enheten %s"

#: gfloppy/src/fdformat.c:184
#, c-format
msgid ""
"EGeneric error accessing floppy device %s.\n"
"\n"
"Error code %s"
msgstr ""
"EAllmänt fel vid åtkomst av diskettenheten %s.\n"
"\n"
"Felkod %s"

#: gfloppy/src/fdformat.c:194
msgid "ECould not determine current format type"
msgstr "EKunde inte avgöra aktuell formattyp"

#: gfloppy/src/gfloppy.c:164 gfloppy/src/gfloppy.c:197
msgid "MMaking filesystem on disk..."
msgstr "MSkapar filsystem på disketten..."

#: gfloppy/src/gfloppy.c:167
msgid "EUnable to create filesystem correctly."
msgstr "EKunde inte skapa filsystem korrekt."

#: gfloppy/src/gfloppy.c:171 gfloppy/src/gfloppy.c:203
msgid "MMaking filesystem on disk... Done"
msgstr "MSkapar filsystem på disketten... Klart"

#: gfloppy/src/gfloppy.c:200 gfloppy/src/gfloppy.c:215
msgid "EUnable to create filesystem."
msgstr "EKunde inte skapa filsystem."

#: gfloppy/src/gfloppy.c:209
msgid "MChecking for bad blocks... (this might take a while)"
msgstr "MSöker efter trasiga block... (det kan ta ett tag)"

#: gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:2
msgid "DOS (fat)"
msgstr "DOS (fat)"

#: gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:3
msgid "Double Density 3.5\" (720KB)"
msgstr "Dubbel densitet 3,5\" (720 kB)"

#: gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:4
msgid "Double Density 5.25\" (360KB)"
msgstr "Dubbel densitet 5,25\" (360 kB)"

#: gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:5
msgid "File system _type:"
msgstr "Filsystems_typ:"

#: gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:6
msgid "Floppy _density:"
msgstr "_Diskettdensitet:"

#: gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:7
msgid "Floppy de_vice:"
msgstr "Diskett_enhet:"

#: gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:8
msgid "Format a Floppy"
msgstr "Formatera en diskett"

#: gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:9
msgid "High Density 3.5\" (1.44MB)"
msgstr "Hög densitet 3,5\" (1,44 MB)"

#: gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:10
msgid "High Density 5.25\" (1.2MB)"
msgstr "Hög densitet 5,25\" (1,2 MB)"

#: gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:11
msgid "Linux Native (ext2)"
msgstr "Linuxformat (ext2)"

#: gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:12
msgid "_Format"
msgstr "_Formatera"

#: gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:13
msgid "_Quick format"
msgstr "_Snabbformatera"

#: gfloppy/src/main.c:130 gfloppy/src/main.c:173
#, c-format
msgid "Unable to open the device %s, formatting cannot continue."
msgstr "Kunde inte öppna enhet %s, formateringen kan inte fortsätta."

#: gfloppy/src/main.c:133 gfloppy/src/main.c:176
#, c-format
msgid ""
"The device %s is disconnected.\n"
"Please attach device to continue."
msgstr ""
"Enheten %s är frånkopplad.\n"
"Anslut enheten för att fortsätta."

#: gfloppy/src/main.c:136 gfloppy/src/main.c:179
#, c-format
msgid ""
"You do not have the proper permissions to write to %s, formatting will not "
"be possible.\n"
"Contact your system administrator about getting write permissions."
msgstr ""
"Du har inte rätt rättigheter för att skriva till %s. Formatering är inte "
"möjlig.\n"
"Kontakta din systemadministratör angående erhållning av skrivrättigheter."

#: gfloppy/src/main.c:292
msgid "The device to format"
msgstr "Enheten som skall formateras"

#: gfloppy/src/main.c:293
msgid "DEVICE"
msgstr "ENHET"

#: gfloppy/src/main.c:360
#, c-format
msgid ""
"Could not display help for the floppy formatter.\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte visa hjälp för diskettformateraren.\n"
"%s"

#: gfloppy/src/main.c:399
msgid "Format another floppy?"
msgstr "Formatera en diskett till?"

#: gfloppy/src/progress.c:115
msgid "Floppy formatted successfully."
msgstr "Formateringen lyckades."

#: gfloppy/src/progress.c:120
msgid "Floppy formatting cancelled."
msgstr "Formateringen avbröts."

#: gfloppy/src/progress.c:161
msgid "Format progress."
msgstr "Formateringsförlopp."

#: gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:1
msgid "Search for Files"
msgstr "Sök efter filer"

#: gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:2
msgid "Search your disk for files"
msgstr "Sök på din disk efter filer"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:66
msgid "File name is"
msgstr "Filnamnet är"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:67
msgid "File name is not"
msgstr "Filnamnet är inte"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:68
msgid "Don't search mounted filesystems"
msgstr "Sök inte i monterade filsystem"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:69
msgid "Follow symbolic links"
msgstr "Följ symboliska länkar"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:70
msgid "Process folder contents depth first"
msgstr "Behandla mappinnehållets djup först"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:71
msgid "Owned by user"
msgstr "Ägs av användaren"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:72
msgid "Owned by group"
msgstr "Ägs av gruppen"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:73
msgid "Invalid user or group"
msgstr "Ogiltig användare eller grupp"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:74
msgid "Last time modified"
msgstr "Senast ändrad"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:75
msgid "File is empty"
msgstr "Filen är tom"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:76
msgid "Matches regular expression"
msgstr "Matchar reguljärt uttryck"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:274 gsearchtool/gsearchtool.c:942
msgid "Start folder does not exist."
msgstr "Startmappen finns inte."

#: gsearchtool/gsearchtool.c:499
msgid "today at %-I:%M %p"
msgstr "idag klockan %H.%M"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:501
msgid "yesterday at %-I:%M %p"
msgstr "igår klockan %H.%M"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:503 gsearchtool/gsearchtool.c:505
msgid "%m/%-d/%y, %-I:%M %p"
msgstr "%Y-%m-%d %H.%M"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:518
msgid "%Y%m%d%H%M%S"
msgstr "%Y%m%d%H%M%S"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:533
msgid "folder"
msgstr "mapp"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:535
msgid "program"
msgstr "program"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:537
msgid "symbolic link"
msgstr "symbolisk länk"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:663
msgid "No Files Found."
msgstr "Inga filer hittades."

#: gsearchtool/gsearchtool.c:736
msgid ""
"Cannot perform the search.\n"
"The Bourne shell was not found\n"
"It is typically installed as /bin/sh or /usr/bin/sh."
msgstr ""
"Kan inte utföra sökningen.\n"
"Skalet Bourne Shell (bash) kunde inte hittas.\n"
"Normalt är det installerat som /bin/sh eller /usr/bin/sh."

#: gsearchtool/gsearchtool.c:751
msgid "Searching..."
msgstr "Söker..."

#: gsearchtool/gsearchtool.c:865
msgid ""
"\n"
"... Too many errors to display ..."
msgstr ""
"\n"
"...För många fel för att visa..."

#: gsearchtool/gsearchtool.c:876
msgid "No files found"
msgstr "Inga filer hittades"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:879
msgid "One file found"
msgstr "En fil hittades"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:881
#, c-format
msgid "%d files found"
msgstr "%d filer hittades"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:953 gsearchtool/gsearchtool.c:1670
msgid "Cannot perform the search. Please specify a search criteria."
msgstr "Kan inte utföra sökning. Ange ett sökkriterium."

#: gsearchtool/gsearchtool.c:970 gsearchtool/gsearchtool.c:1691
msgid ""
"A search is already running. Please wait for the search to complete or "
"cancel it."
msgstr ""
"En sökning pågår redan. Vänta på att den sökningen blir färdig, eller avbryt "
"den."

#: gsearchtool/gsearchtool.c:1004
msgid "Start folder does not exist"
msgstr "Startmappen finns inte"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:1019
msgid "Cannot show the search command line. Please specify a search criteria."
msgstr "Kan inte visa sökningskommandoraden. Ange ett sökkriterium."

#: gsearchtool/gsearchtool.c:1023
msgid "Search Command Line"
msgstr "Sökningskommandorad"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:1041
msgid ""
"This is the command line that can be used to execute this search\n"
"from the console.\n"
"\n"
"C_ommand:"
msgstr ""
"Detta är kommandoraden som kan användas till att köra denna sökning från "
"konsollen.\n"
"\n"
"_Kommando:"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:1062
msgid "Command"
msgstr "Kommando"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: gsearchtool/gsearchtool.c:1063
msgid "Command Line Entry"
msgstr "Kommandoradspost"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha "den här kommandoraden"
# Jag vill ha "denna kommandorad"
#
# Sun vill ha "konsolen"
# Jag vill ha "konsollen"
#
#: gsearchtool/gsearchtool.c:1063
msgid "Use this command line to execute the search from console"
msgstr "Använd denna kommandorad om du vill köra sökningen från konsollen"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:1171
msgid "No viewer available for this mime type."
msgstr "Ingen visare är tillgänglig för denna mime-typ."

#: gsearchtool/gsearchtool.c:1268
msgid "Entry changed called for a non entry option!"
msgstr "Poständring anropades för ett alternativ som inte är en post!"

# SUN NEW TRANSLATION
#: gsearchtool/gsearchtool.c:1338
msgid "Search Rule Value Entry"
msgstr "Värdepost för sökningsregel"

# SUN NEW TRANSLATION
#: gsearchtool/gsearchtool.c:1338
msgid "Enter a value for search rule"
msgstr "Ange ett värde för sökningsregeln"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:1353
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverad"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill ha "Av/på"
# Jag vill ha "av/på"
#
#: gsearchtool/gsearchtool.c:1361
msgid "Toggle On/Off to enable/disable the rule"
msgstr "Växla av/på om du vill aktivera eller inaktivera regeln"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: gsearchtool/gsearchtool.c:1369
msgid "Click to Remove the Rule"
msgstr "Klicka om du vill ta bort regeln"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:1415 gsearchtool/gsearchtool.c:1793
msgid "S_tarting in folder:"
msgstr "S_tartar i mappen:"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:1419 gsearchtool/gsearchtool.c:1799
msgid "Browse"
msgstr "Bläddra"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: gsearchtool/gsearchtool.c:1427 gsearchtool/gsearchtool.c:1428
#: gsearchtool/gsearchtool.c:1808 gsearchtool/gsearchtool.c:1809
msgid "Starting folder entry"
msgstr "Startmappspost"

# SUN NEW TRANSLATION
#: gsearchtool/gsearchtool.c:1427 gsearchtool/gsearchtool.c:1428
#: gsearchtool/gsearchtool.c:1808 gsearchtool/gsearchtool.c:1809
msgid "Enter the folder name where you want to start the search"
msgstr "Ange namnet på den mapp där du vill påbörja sökningen"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:1449
msgid "Rules:"
msgstr "Regler"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:1469
msgid "A_dd Rule:"
msgstr "L_ägg till regel:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha "Sökningsregelmeny"
# Jag vill ha "Sökregelmeny"
#
#: gsearchtool/gsearchtool.c:1478
msgid "Search Rules Menu"
msgstr "Sökregelmeny"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha "Markera"
# Jag vill ha "Välj"
#
# Sun vill ha "sökningsregel"
# Jag vill ha "sökregel"
#
#: gsearchtool/gsearchtool.c:1478
msgid "Select a search rule from the menu"
msgstr "Välj en sökregel från menyn"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: gsearchtool/gsearchtool.c:1521
msgid "Click to Add a Rule"
msgstr "Klicka om du vill lägga till en regel"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: gsearchtool/gsearchtool.c:1522
msgid "Click to Start the Search"
msgstr "Klicka om du vill starta sökningen"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: gsearchtool/gsearchtool.c:1523
msgid "Click to Stop the Search"
msgstr "Klicka om du vill stoppa sökningen"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:1528 gsearchtool/gsearchtool.c:1860
msgid "S_earch Results"
msgstr "S_ökresultat"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:1568 gsearchtool/gsearchtool.c:1900
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:1590 gsearchtool/gsearchtool.c:1922
msgid "Folder"
msgstr "Mapp"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:1602 gsearchtool/gsearchtool.c:1934
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:1614 gsearchtool/gsearchtool.c:1946
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:1625 gsearchtool/gsearchtool.c:1957
msgid "Date Modified"
msgstr "Ändringsdatum"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:1769
msgid "Find files _named:"
msgstr "Sök filer med _namnet:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: gsearchtool/gsearchtool.c:1784 gsearchtool/gsearchtool.c:1785
msgid "File Name Entry"
msgstr "Filnamnspost"

# SUN NEW TRANSLATION
#: gsearchtool/gsearchtool.c:1784 gsearchtool/gsearchtool.c:1785
msgid "Enter the file name you want to search"
msgstr "Ange namnet på den fil som du vill söka"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: gsearchtool/gsearchtool.c:1854
msgid "Click to Start the search"
msgstr "Klicka om du vill starta sökningen"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: gsearchtool/gsearchtool.c:1855
msgid "Click to Stop the search"
msgstr "Klicka om du vill stoppa sökningen"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:1977
msgid "Simple"
msgstr "Enkel"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:1979
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerad"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:2017
#: gsearchtool/help/es/gsearchtool.desktop.in.h:1
msgid "GNOME Search Tool"
msgstr "Sökverktyg"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:2018
msgid "(C) 1998,2002 the Free Software Foundation"
msgstr "© 1998,2002 Free Software Foundation"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:2019
msgid "Frontend to the unix find/locate commands"
msgstr "Gränssnitt för unixkommandona find/locate"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:2058
#, c-format
msgid "File %s already exists. Overwrite?"
msgstr "Filen %s finns redan. Skriva över?"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:2093
msgid "Cannot save the results file."
msgstr "Kan inte spara resultatfilen."

#: gsearchtool/gsearchtool.c:2100 meat-grinder/meat-grinder.c:652
msgid "Save Results"
msgstr "Spara resultat"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:2157
msgid "S_how Command..."
msgstr "_Visa kommando..."

#: gsearchtool/gsearchtool.c:2158
msgid "Show the command used to perform the search"
msgstr "Visa det kommando som används för att utföra sökningen"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:2161
msgid "Save Results _As..."
msgstr "Spara resultat so_m..."

#: gsearchtool/gsearchtool.c:2162
msgid "Save the search results"
msgstr "Spara sökresultaten"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:2177
msgid "Sear_ch"
msgstr "Sö_k"

#: gsearchtool/gsearchtool.c:2199
msgid "Cannot initialize bonobo."
msgstr "Kan inte initiera bonobo."

#: gsearchtool/gsearchtool.c:2203
msgid "Search Tool"
msgstr "Sökverktyg"

#: logview/about.c:42
msgid "Cesar Miquel (miquel@df.uba.ar)"
msgstr "Cesar Miquel (miquel@df.uba.ar)"

#: logview/about.c:43
msgid ""
"This program is part of the GNOME project for Linux. Logview comes "
"with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are welcome to "
"redistribute it under the conditions of the GNU General Public Licence. The "
"log icon is a courtesy of Tuomas Kuosmanen (a.k.a tigert)."
msgstr ""
"Detta program är en del av GNOME-projektet för Linux. Logview kommer med "
"INGEN SOM HELST GARANTI. Detta är fri programvara, och du får gärna "
"vidaredistribuera det under villkoren i GNU General Public Licence. "
"Loggikonen är gjord av Tuomas Kuosmanen (också känd som tigert)."

#. go get logview.xpm in $(prefix)/share/pixmaps/logview
#: logview/about.c:72
msgid "GNOME System Log Viewer"
msgstr "GNOME-systemloggvisare"

#: logview/about.c:73
msgid "Copyright (C) 1998"
msgstr "Copyright © 1998"

#: logview/actions.c:74
msgid "Action database"
msgstr "Åtgärdsdatabas"

#: logview/actions.c:81
msgid "Action options"
msgstr "Åtgärdsalternativ"

#: logview/actions.c:138
msgid "Add..."
msgstr "Lägg till..."

#: logview/actions.c:144
msgid "Edit..."
msgstr "Redigera..."

#: logview/actions.c:150
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

#: logview/actions.c:261
#, c-format
msgid "Cannot open action data base <%s>! Open failed."
msgstr "Kan inte öppna åtgärdsdatabasen <%s>! Öppnande misslyckades."

#: logview/actions.c:296 logview/actions.c:309 logview/actions.c:320
#: logview/actions.c:331 logview/actions.c:342 logview/actions.c:353
msgid "Error parsing actions data base"
msgstr "Fel vid tolkning av åtgärdsdatabasen"

#: logview/actions.c:387
msgid "Can't write to actions database!"
msgstr "Kan inte skriva till åtgärdsdatabasen!"

#: logview/actions.c:494
msgid "<empty>"
msgstr "<tom>"

#: logview/actions.c:495
msgid "log name regexp"
msgstr "reguljärt uttryck för loggnamn"

#: logview/actions.c:496
msgid "process regexp"
msgstr "bearbeta reguljärt uttryck"

#: logview/actions.c:497
msgid "message regexp"
msgstr "reguljärt uttryck för meddelande"

#: logview/actions.c:498
msgid "action to execute when regexps are TRUE"
msgstr "åtgärd att utföra när reguljära uttryck är sanna"

#: logview/actions.c:499
msgid "description"
msgstr "beskrivning"

#: logview/actions.c:744
msgid "description:"
msgstr "beskrivning:"

#: logview/actions.c:753
msgid "Description of this entry."
msgstr "Beskrivning av denna post."

#: logview/actions.c:800
#, c-format
msgid ""
"tag: [%s]\n"
"log_name: [%s]\n"
"process: [%s]\n"
"message: [%s]\n"
"description: [%s]\n"
"action: [%s]\n"
msgstr ""
"tagg: [%s]\n"
"loggnamn: [%s]\n"
"process: [%s]\n"
"meddelande: [%s]\n"
"beskrivning: [%s]\n"
"åtgärd: [%s]\n"

#: logview/calendar.c:112
msgid "Calendar"
msgstr "Kalender"

#.
#. * 	-------------------
#. * 	   Defines
#. * 	-------------------
#.
#: logview/config.c:34
msgid "fixed 12"
msgstr "fixed 12"

#. Translators: It seems for asian languages the Bold seems not to work
#: logview/config.c:36
msgid "fixed Bold 12"
msgstr "fixed Bold 12"

#: logview/config.c:37
msgid "fixed 10"
msgstr "fixed 10"

#. Translators: It seems for asian languages the Bold seems not to work
#: logview/config.c:39
msgid "fixed Bold 8"
msgstr "fixed Bold 8"

#. Translators: translate to fonts that appear well in the log viewer,
#. * for example for asian languages, helvetica seems not to work
#. * well for those
#: logview/config.c:44
msgid "Helvetica 14"
msgstr "Helvetica 14"

#: logview/config.c:45
msgid "Helvetica Bold 14"
msgstr "Helvetica Bold 14"

#: logview/config.c:46
msgid "Helvetica 12"
msgstr "Helvetica 12"

#: logview/config.c:47
msgid "Helvetica Bold 12"
msgstr "Helvetica Bold 12"

#: logview/config.c:48
msgid "Helvetica 10"
msgstr "Helvetica 10"

#: logview/config.c:49
msgid "Helvetica Bold 10"
msgstr "Helvetica Bold 10"

#: logview/desc_db.c:37
#, c-format
msgid "Cannot open regexp data base <%s>! Open failed."
msgstr ""
"Kan inte öppna databasen med reguljära uttryck, <%s>! Öppnande misslyckades."

#: logview/desc_db.c:147
#, c-format
msgid "Cannot open description data base <%s>! Open failed."
msgstr "Kan inte öppna beskrivningsdatabasen <%s>! Öppnande misslyckades."

#. ----------------------------------------------------------------------
#. NAME:
#. DESCRIPTION:
#. ----------------------------------------------------------------------
#: logview/gnome-system-log.desktop.in.h:1
msgid "System Log"
msgstr "Systemlogg"

#: logview/gnome-system-log.desktop.in.h:2
msgid "View the system log file"
msgstr "Visa systemloggfilen"

#: logview/info.c:80
msgid "Log stats"
msgstr "Loggstatus"

#. Note: we use a real translated string that will appear below to gather
#. * the length, that way we'll get semi correct results with a lot more
#. * fonts
#: logview/info.c:193 logview/info.c:195 logview/zoom.c:220 logview/zoom.c:223
#: logview/zoom.c:271
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"

#: logview/info.c:204
msgid "Log information"
msgstr "Logginformation"

#: logview/info.c:232
msgid "Log:"
msgstr "Logg:"

#: logview/info.c:235
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"

#: logview/info.c:238
msgid "Modified:"
msgstr "Ändrad:"

#: logview/info.c:241
msgid "Start date:"
msgstr "Startdatum:"

#: logview/info.c:244
msgid "Last date:"
msgstr "Senaste datum:"

#: logview/info.c:247
msgid "Num. lines:"
msgstr "Antal rader:"

#: logview/info.c:265
#, c-format
msgid "%ld bytes"
msgstr "%ld byte"

#: logview/log_repaint.c:84
msgid "January"
msgstr "januari"

#: logview/log_repaint.c:84
msgid "February"
msgstr "februari"

#: logview/log_repaint.c:84
msgid "March"
msgstr "mars"

#: logview/log_repaint.c:84
msgid "April"
msgstr "april"

#: logview/log_repaint.c:84
msgid "May"
msgstr "maj"

#: logview/log_repaint.c:85
msgid "June"
msgstr "juni"

#: logview/log_repaint.c:85
msgid "July"
msgstr "juli"

#: logview/log_repaint.c:85
msgid "August"
msgstr "augusti"

#: logview/log_repaint.c:85
msgid "September"
msgstr "september"

#: logview/log_repaint.c:85
msgid "October"
msgstr "oktober"

#: logview/log_repaint.c:86
msgid "November"
msgstr "november"

#: logview/log_repaint.c:86
msgid "December"
msgstr "december"

#. Translators: Date only format, %x should well do really
#: logview/log_repaint.c:511
#, c-format
msgid "%x"
msgstr "%x"

#. Translators: should be only the time, date could be bogus
#: logview/log_repaint.c:638
#, c-format
msgid "%X"
msgstr "%X"

#. Translators: Make sure this is only Month and Day format, year
#. * will be bogus here
#: logview/log_repaint.c:760
msgid "%B %e"
msgstr "%e %B"

#: logview/logrtns.c:206
msgid "Not enough memory!\n"
msgstr "Inte tillräckligt med minne!\n"

#: logview/logrtns.c:214
msgid "Out of memory!\n"
msgstr "Slut på minne!\n"

#: logview/logrtns.c:240
msgid "Unable to open logfile!\n"
msgstr "Kunde inte öppna loggfil!\n"

#: logview/logrtns.c:295
#, c-format
msgid "%s is not a regular file."
msgstr "%s är ingen vanlig fil."

#: logview/logrtns.c:303
#, c-format
msgid ""
"%s is not user readable. Either run the program as root or ask the sysadmin "
"to change the permissions on the file."
msgstr ""
"%s är inte läsbar för användare. Kör antingen programmet som root eller be "
"systemadministratören ändra rättigheterna på filen."

#: logview/logrtns.c:320
#, c-format
msgid "%s could not be opened."
msgstr "%s kunde inte öppnas."

#: logview/logrtns.c:350 logview/logrtns.c:359
#, c-format
msgid "%s not a log file."
msgstr "%s är ingen loggfil."

#: logview/logrtns.c:787 logview/logrtns.c:818 logview/logrtns.c:949
msgid "ReadLogStats: out of memory"
msgstr "ReadLogStats: slut på minne"

#: logview/logview.c:95
msgid "S_witch Log"
msgstr "_Byt logg"

#: logview/logview.c:96
msgid "Switch log"
msgstr "Byt logg"

#: logview/logview.c:98
msgid "_Monitor..."
msgstr "_Övervaka..."

#: logview/logview.c:99
msgid "Monitor Log"
msgstr "Övervaka logg"

#: logview/logview.c:102
msgid "_Properties"
msgstr "_Egenskaper"

#: logview/logview.c:103
msgid "Show Log Properties"
msgstr "Visa loggegenskaper"

#: logview/logview.c:112
msgid "_Calendar"
msgstr "_Kalender"

#: logview/logview.c:112
msgid "Show Calendar Log"
msgstr "Visa kalenderlogg"

#: logview/logview.c:114
msgid "_Entry Detail"
msgstr "_Postdetalj"

#: logview/logview.c:114
msgid "Show Entry Detail"
msgstr "Visa postdetalj"

#: logview/logview.c:122
msgid "About..."
msgstr "Om..."

#: logview/logview.c:123
msgid "Info about logview"
msgstr "Information om logview"

#: logview/logview.c:130
msgid "_Log"
msgstr "_Logg"

#: logview/logview.c:334
msgid "No log files to open"
msgstr "Inga loggfiler att öppna"

#. Create App
#: logview/logview.c:354
msgid "System Log Viewer"
msgstr "Systemloggvisare"

#: logview/logview.c:452
msgid "Filename: "
msgstr "Filnamn: "

#: logview/logview.c:473
msgid "Last Modified: "
msgstr "Senast ändrad: "

#: logview/logview.c:722 logview/logview.c:788
msgid "Too many open logs. Close one and try again"
msgstr "För många loggar öppnade. Stäng en och försök igen"

#: logview/logview.c:734
msgid "File already opened"
msgstr "Filen är redan öppnad"

#: logview/logview.c:801
msgid "Open new logfile"
msgstr "Öppna ny loggfil"

#: logview/misc.c:56
msgid "Cannot load required fonts, cannot continue"
msgstr "Kan inte läsa in begärda typsnitt, kan inte fortsätta"

#: logview/misc.c:91
#, c-format
msgid "Error: [%s]\n"
msgstr "Fel: [%s]\n"

#: logview/monitor.c:113
msgid "Monitor options"
msgstr "Övervakningsinställningar"

#: logview/monitor.c:123
msgid "Choose logs to monitor"
msgstr "Välj logg att övervaka"

#. Arrowed buttons
#: logview/monitor.c:167
msgid "Add >>"
msgstr "Lägg till >>"

#. Remove button
#: logview/monitor.c:175
msgid "Remove <<"
msgstr "Ta bort <<"

#. Check boxes
#: logview/monitor.c:213
msgid "Hide app"
msgstr "Dölj program"

#: logview/monitor.c:221
msgid "Exec actions"
msgstr "Utför åtgärder"

#. Actions button
#: logview/monitor.c:233
msgid "Actions..."
msgstr "Åtgärder..."

#: logview/monitor.c:284
msgid "Too many logs to monitor. Remove one and try again"
msgstr "För många loggar att övervaka. Ta bort en och försök igen"

#: logview/monitor.c:292 logview/monitor.c:330
msgid "tmp_list is NULL\n"
msgstr "tmp_list är NULL\n"

#: logview/monitor.c:450
msgid "Monitoring logs..."
msgstr "Övervakar loggar..."

#: logview/monitor.c:661
msgid "TOUCHED!!\n"
msgstr "RÖRD!!\n"

#: logview/userprefsdialog.c:65
msgid "hostname column width ( 0 to hide this column ): "
msgstr "kolumnbredd för värdnamnet (0 för att dölja denna kolumn): "

#: logview/userprefsdialog.c:66
msgid "Columns"
msgstr "Kolumner"

#: logview/zoom.c:79
msgid "Zoom view"
msgstr "Zoomvy"

#: logview/zoom.c:233
#, c-format
msgid "Log line detail for %s"
msgstr "Detaljerad loggrad för %s"

#: logview/zoom.c:236
msgid "Log line detail for <No log loaded>"
msgstr "Detaljerad loggrad för <Ingen logg inläst>"

#: logview/zoom.c:275
msgid "Process:"
msgstr "Process:"

#: logview/zoom.c:278
msgid "Message:"
msgstr "Meddelande:"

#: logview/zoom.c:281
msgid "Description:"
msgstr "Beskrivning:"

#. Translators: do not include year, it would be bogus
#: logview/zoom.c:306
msgid "%B %e %X"
msgstr "%e %B %X"

#: meat-grinder/archive-generator.desktop.in.h:1
msgid "Archive Generator"
msgstr "Arkivskapare"

#: meat-grinder/archive-generator.desktop.in.h:2
msgid "Create compressed archives containing many files"
msgstr "Skapa komprimerade arkiv som innehåller många filer"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:137
#, c-format
msgid ""
"Number of files: %d\n"
"Number of folders: %d"
msgstr ""
"Antal filer: %d\n"
"Antal mappar: %d"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:143
msgid ""
"No files or folders, drop files or folders\n"
"above to add them to the archive"
msgstr ""
"Inga filer eller mappar. Släpp filer eller mappar\n"
"ovan för att lägga till dem i arkivet"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:166
#, c-format
msgid "%s removed"
msgstr "%s togs bort"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:327 meat-grinder/meat-grinder.c:332
#, c-format
msgid "Failed to create %s"
msgstr "Misslyckades med att skapa %s"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:372
msgid "Archive.tar.gz"
msgstr "Arkiv.tar.gz"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:492 meat-grinder/meat-grinder.c:975
msgid "GNOME Archive Generator"
msgstr "Arkivskapare för GNOME"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:494
msgid "Drag files in to make archives"
msgstr "Dra in filer för att skapa arkiv"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:526
msgid "All files selected"
msgstr "Alla filer är valda"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:545
msgid "All files removed"
msgstr "Alla filer är borttagna"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:607 meat-grinder/meat-grinder.c:791
msgid "No filename selected"
msgstr "Inget filnamn valt"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:611
msgid "File exists, overwrite?"
msgstr "Filen finns redan, skriva över?"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:634
#, c-format
msgid "%s created"
msgstr "%s skapades"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:648
msgid "No items to archive"
msgstr "Inga objekt att arkivera"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:775
#, c-format
msgid "%s added"
msgstr "%s lades till"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:794
msgid "File does not exists"
msgstr "Filen finns inte"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:808
msgid "Add file or folder"
msgstr "Lägg till fil eller mapp"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:925
msgid "_Add file or folder..."
msgstr "_Lägg till fil eller mapp..."

#: meat-grinder/meat-grinder.c:926
msgid "Add a file or folder to archive"
msgstr "Lägg till en fil eller mapp till arkivet"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:929
msgid "_Create archive..."
msgstr "_Skapa arkiv..."

#: meat-grinder/meat-grinder.c:929
msgid "Create a new archive from the items"
msgstr "Skapa ett nytt arkiv utifrån objekten"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:939
msgid "_Remove"
msgstr "_Ta bort"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:940
msgid "Remove the selected item"
msgstr "Ta bort det markerade objektet"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:942
msgid "R_emove All"
msgstr "Ta _bort alla"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:943
msgid "Remove all items"
msgstr "Ta bort alla objekt"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:1014
msgid "Drop files here to add them to the archive."
msgstr "Släpp filer här för att lägga till dem i arkivet."

#. tarball icon
#: meat-grinder/meat-grinder.c:1026
msgid "_Create Archive"
msgstr "_Skapa arkiv"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:1034
msgid ""
"Drag this button to the destination where you want the archive to be created "
"or press it to pop up a file selection dialog."
msgstr ""
"Dra denna knapp till målet där du vill att arkivet ska skapas, eller tryck "
"på den för att få fram en dialog där du kan välja."

#: meat-grinder/meat-grinder.c:1172
msgid "Cannot find proper icons anywhere!"
msgstr "Kan inte hitta lämpliga ikoner någonstans!"

#: meat-grinder/meat-grinder.c:1180
msgid ""
"Cannot find the archive (tar) program!\n"
"This is the program used for creating archives."
msgstr ""
"Kan inte hitta arkiveringsprogrammet (tar)!\n"
"Detta program används för att skapa arkiv."

#~ msgid "Default database. ! indicates all databases"
#~ msgstr "Standarddatabas. ! betyder alla databaser"

#~ msgid "Port used to connect to server"
#~ msgstr "Port som används för att ansluta till servern"

#~ msgid "_Floppy Device:"
#~ msgstr "Diskett_enhet:"

#~ msgid "Dictionary Applet"
#~ msgstr "Ordbokspanelprogram"

#~ msgid "Find:"
#~ msgstr "Sök:"

#~ msgid "Press button to look up any highlighted text in a dictionary"
#~ msgstr "Tryck på knappen för att slå upp den markerade texten i en ordbok"

#~ msgid "GNOME System Log"
#~ msgstr "GNOME-systemlogg"

#~ msgid "Open log..."
#~ msgstr "Öppna logg..."

#~ msgid "Open log"
#~ msgstr "Öppna logg"

#~ msgid "Export log..."
#~ msgstr "Exportera logg..."

#~ msgid "Export log"
#~ msgstr "Exportera logg"

#~ msgid "Close log"
#~ msgstr "Stäng logg"

#~ msgid "Exit"
#~ msgstr "Avsluta"

#~ msgid "Exit program"
#~ msgstr "Avsluta programmet"

#~ msgid "Show log stats"
#~ msgstr "Visa loggstatus"

#~ msgid "Zoom"
#~ msgstr "Zooma"

#~ msgid "Show line info"
#~ msgstr "Visa radinformation"

#~ msgid "Select...        "
#~ msgstr "Välj...         "

#~ msgid "Select log events"
#~ msgstr "Välj logghändelser"

#~ msgid "Filter..        "
#~ msgstr "Filtrera...       "

#~ msgid "Filter log events"
#~ msgstr "Filtrera logghändelser"

#~ msgid "Cannot start the archive (tar) program"
#~ msgstr "Kan inte starta arkiveringsprogrammet (tar)"

#~ msgid "Cannot run tar/gtar"
#~ msgstr "Kan inte köra tar/gtar"

#~ msgid "The GNOME Calculator"
#~ msgstr "Gnome-miniräknaren"

#~ msgid "Run in analog (slide rule) mode"
#~ msgstr "Kör i analogt läge (räknesticka)"

#~ msgid "Shift"
#~ msgstr "Skift"

#~ msgid "Store"
#~ msgstr "Lagra"

#~ msgid "Recall"
#~ msgstr "Hämta"

#~ msgid "Sum"
#~ msgstr "Summera"

#~ msgid "Exchange"
#~ msgstr "Växla"

#~ msgid ""
#~ "The Gnome equalivant of Microsoft Windows' Character Map. Warning: might "
#~ "contain bad English."
#~ msgstr "Gnomes motsvarighet till Microsoft Windows teckenkarta."

#~ msgid "-*-helvetica-medium-r-normal-*-12-*-*-*-p-*-*-*,*-r-*"
#~ msgstr "-*-helvetica-medium-r-normal-*-12-*-*-*-p-*-*-*,*-r-*"

#~ msgid "About"
#~ msgstr "Om"

#~ msgid "-*-helvetica-bold-r-normal-*-*-180-*-*-p-*-*-*,*-r-*"
#~ msgstr "-*-helvetica-bold-r-normal-*-*-180-*-*-p-*-*-*,*-r-*"

#~ msgid "_Browse Characters..."
#~ msgstr "_Bläddra igenom tecken..."

#~ msgid "_Text Toolbar"
#~ msgstr "_Textverktygsrad"

#~ msgid "View or hide the text toolbar"
#~ msgstr "Visa eller dölj textverktygsraden"

#~ msgid "_Statusbar"
#~ msgstr "_Statusrad"

#~ msgid "View or hide the statusbar"
#~ msgstr "Visa eller dölj statusraden"

#~ msgid "_Insert at end"
#~ msgstr "_Infoga i slutet"

#~ msgid "Insert every selected character at the end of the text entry"
#~ msgstr "Infoga varje valt tecken i slutet på inmatningsrutan"

#~ msgid "_Focusable Buttons"
#~ msgstr "_Fokuserbara knappar"

#~ msgid "Set the buttons to be focusable or not"
#~ msgstr "Ange om knapparna ska vara fokuserbara"

#~ msgid "Lookup"
#~ msgstr "Slå upp"

#~ msgid "Spell"
#~ msgstr "Stava"

#~ msgid "_Look Up"
#~ msgstr "_Slå upp"

#~ msgid "Set _Server"
#~ msgstr "Ställ in _server"

#~ msgid "Set _Port"
#~ msgstr "Ställ in _port"

#~ msgid "Set the port number"
#~ msgstr "Ställ in portnummer"

#~ msgid "_Spell"
#~ msgstr "S_tava"

#~ msgid "Spell checker"
#~ msgstr "Stavningskontroll"

#~ msgid "Preferences..."
#~ msgstr "Inställningar..."

#~ msgid "Don't search subdirectories"
#~ msgstr "Sök inte i underkataloger"

#~ msgid "Results"
#~ msgstr "Resultat"

#~ msgid "The Gnome Search Tool"
#~ msgstr "Sökverktyget i Gnome"

#~ msgid "Logview"
#~ msgstr "Logview"

#~ msgid "Date: "
#~ msgstr "Datum: "

#~ msgid "-b&h-lucidatypewriter-medium-r-normal-*-12-*-*-*-*-*-*-*"
#~ msgstr "-b&h-lucidatypewriter-medium-r-normal-*-12-*-*-*-*-*-*-*"

#~ msgid "-b&h-lucidatypewriter-bold-r-normal-*-12-*-*-*-*-*-*-*"
#~ msgstr "-b&h-lucidatypewriter-bold-r-normal-*-12-*-*-*-*-*-*-*"

#~ msgid "-b&h-lucidatypewriter-medium-r-normal-sans-10-*-*-*-*-*-*-*"
#~ msgstr "-b&h-lucidatypewriter-medium-r-normal-sans-10-*-*-*-*-*-*-*"

#~ msgid "-b&h-lucidatypewriter-bold-r-normal-sans-10-*-*-*-*-*-*-*"
#~ msgstr "-b&h-lucidatypewriter-bold-r-normal-sans-10-*-*-*-*-*-*-*"

#~ msgid "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-14-*-*-*-*-*-*-*"
#~ msgstr "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-14-*-*-*-*-*-*-*"

#~ msgid "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-14-*-*-*-*-*-*-*"
#~ msgstr "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-14-*-*-*-*-*-*-*"

#~ msgid "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-12-*-*-*-*-*-*-*"
#~ msgstr "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-12-*-*-*-*-*-*-*"

#~ msgid "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-12-*-*-*-*-*-*-*"
#~ msgstr "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-12-*-*-*-*-*-*-*"

#~ msgid "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-10-*-*-*-*-*-*-*"
#~ msgstr "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-10-*-*-*-*-*-*-*"

#~ msgid "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-10-*-*-*-*-*-*-*"
#~ msgstr "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-10-*-*-*-*-*-*-*"

#~ msgid "Dos (FAT)"
#~ msgstr "Dos (FAT)"

#~ msgid "Floppy Density:"
#~ msgstr "Diskettdensitet:"

#~ msgid "File system type:"
#~ msgstr "Filsystemstyp:"

#~ msgid "The GNOME Archive Generator"
#~ msgstr "Arkivskapare för GNOME"

#~ msgid "Archive"
#~ msgstr "Arkiv"

#~ msgid "The server you specified could not be found."
#~ msgstr "Servern som du angav kunde inte hittas."

#~ msgid "The server could not be found on that port."
#~ msgstr "Servern kunde inte hittas på den porten."

#~ msgid "Show user preferences"
#~ msgstr "Visa användarinställningar"

#~ msgid "Utility"
#~ msgstr "Verktyg"

#~ msgid "_Action Toolbar"
#~ msgstr "_Åtgärdsverktygsrad"

#~ msgid "View or hide the action toolbar"
#~ msgstr "Visa eller dölj åtgärdsverktygsraden"

#~ msgid ""
#~ "The server could not be contacted. \n"
#~ "If you are not connected to the internet please do so."
#~ msgstr ""
#~ "Servern kunde inte kontaktas.\n"
#~ "Om du inte är ansluten till Internet bör du ansluta dig."

#~ msgid "Cut to Clipboard"
#~ msgstr "Klipp ut till urklipp"

#~ msgid "Copy to Clipboard"
#~ msgstr "Kopiera till urklipp"

#~ msgid "Paste Clipboard Contents"
#~ msgstr "Klistra in innehållet i urklipp"

#~ msgid "Settings"
#~ msgstr "Inställningar"

#~ msgid "Server to use, default search strategy, fonts"
#~ msgstr "Servern som ska användas, sökstrategi, typsnitt"

#~ msgid "Start in directory "
#~ msgstr "Starta i katalog "

#~ msgid "(memory buffer)"
#~ msgstr "(minnesbuffert)"

#~ msgid "(memory buffer"
#~ msgstr "(minnesbuffert"

#~ msgid ""
#~ "An error occured while loading the user interface\n"
#~ "element %s%s from file %s.\n"
#~ "Possibly the glade interface description was corrupted.\n"
#~ "%s cannot continue and will exit now.\n"
#~ "You should check your installation of %s or reinstall %s."
#~ msgstr ""
#~ "Ett fel uppstod vid inläsningen av\n"
#~ "användargränssnittselementet %s%s från filen %s.\n"
#~ "Glade-gränssnittsbeskrivningen är troligtvis trasig.\n"
#~ "%s kan inte fortsätta och kommer att avsluta nu.\n"
#~ "Du bör kontrollera din installation av %s eller\n"
#~ "installera om %s."

#~ msgid ""
#~ "Glade file is on crack! Make sure the correct file is installed!\n"
#~ "file: %s widget: %s"
#~ msgstr ""
#~ "Glade-filen är helt åt skogen! Försäkra dig om att rätt fil är "
#~ "installerad!\n"
#~ "fil: %s widget: %s"

#~ msgid ""
#~ "An error occured while loading the user interface\n"
#~ "element %s%s from file %s.\n"
#~ "CList type widget should have %d columns.\n"
#~ "Possibly the glade interface description was corrupted.\n"
#~ "%s cannot continue and will exit now.\n"
#~ "You should check your installation of %s or reinstall %s."
#~ msgstr ""
#~ "Ett fel uppstod vid inläsningen av\n"
#~ "användargränssnittselementet %s%s från filen %s.\n"
#~ "CList-typwidgeten bör ha %d kolumner.\n"
#~ "Glade-gränssnittsbeskrivningen är troligtvis trasig.\n"
#~ "%s kan inte fortsätta och kommer att avsluta nu.\n"
#~ "Du bör kontrollera din installation av %s eller\n"
#~ "installera om %s."

#~ msgid ""
#~ "Glade file is on crack! Make sure the correct file is installed!\n"
#~ "file: %s widget: %s expected clist columns: %d"
#~ msgstr ""
#~ "Glade-filen är helt åt skogen! Försäkra dig om att rätt fil är "
#~ "installerad!\n"
#~ "fil: %s widget: %s förväntade clist-kolumner: %d"

#~ msgid ""
#~ "An error occured while loading the user interface\n"
#~ "from file %s.\n"
#~ "Possibly the glade interface description was not found.\n"
#~ "%s cannot continue and will exit now.\n"
#~ "You should check your installation of %s or reinstall %s."
#~ msgstr ""
#~ "Ett fel uppstod vid inläsningen av\n"
#~ "användargränssnittet från filen %s.\n"
#~ "Glade-gränssnittsbeskrivningen kunde troligtvis inte\n"
#~ "hittas.\n"
#~ "%s kan inte fortsätta och kommer att avsluta nu.\n"
#~ "Du bör kontrollera din installation av %s eller\n"
#~ "installera om %s."

#~ msgid "No interface could be loaded, BAD! (file: %s)"
#~ msgstr "Inget gränssnitt kunde läsas in, ILLA! (fil: %s)"

#~ msgid "Character Table's Font..."
#~ msgstr "Teckentabellens typsnitt..."

#~ msgid "Set the character table's font."
#~ msgstr "Ange typsnitt för teckentabellen."

#~ msgid "Insert character(s) by choosing character codes"
#~ msgstr "Infoga tecken genom att välja teckenkoder"

#~ msgid "Show Gnome Character Map's manual"
#~ msgstr "Visa bruksanvisning för Gnome-teckenkarta"

#~ msgid "About this application"
#~ msgstr "Om detta program"

#~ msgid "Exit the program"
#~ msgstr "Avsluta programmet"

#~ msgid "no project selected"
#~ msgstr "inget projekt valt"

#~ msgid "00:00"
#~ msgstr "00.00"

#~ msgid ""
#~ "Couldn't understand geometry (position and size)\n"
#~ " specified on command line"
#~ msgstr ""
#~ "Förstod inte geometrin (position och storlek)\n"
#~ " som angavs på kommandoraden"

#~ msgid "Total"
#~ msgstr "Totalt"

#~ msgid "Total time spent on this project."
#~ msgstr "Total tid spenderad på detta projekt."

#~ msgid "Time spent under the current diary entry."
#~ msgstr "Tid spenderad under den aktuella dagboksposten."

#~ msgid "Today"
#~ msgstr "Idag"

#~ msgid "Time spent on this project today."
#~ msgstr "Tid spenderad på detta projekt idag."

#~ msgid "Week"
#~ msgstr "Vecka"

#~ msgid "Time spent on this project this week."
#~ msgstr "Tid spenderad på detta projekt denna vecka."

#~ msgid "Month"
#~ msgstr "Månad"

#~ msgid "Time spent on this project this month."
#~ msgstr "Tid spenderad på detta projekt denna månad."

#~ msgid "Year"
#~ msgstr "År"

#~ msgid "Time spent on this project this year."
#~ msgstr "Tid spenderad på detta projekt detta år."

#~ msgid "Title"
#~ msgstr "Titel"

#~ msgid "Project Title"
#~ msgstr "Projekttitel"

#~ msgid "Description"
#~ msgstr "Beskrivning"

#~ msgid "The current diary entry"
#~ msgstr "Den aktuella dagboksposten"

#~ msgid "Start"
#~ msgstr "Starta"

#~ msgid "Estimated Project Start Date"
#~ msgstr "Uppskattat startdatum för projektet"

#~ msgid "End"
#~ msgstr "Slut"

#~ msgid "Estimated Project Completion Date"
#~ msgstr "Uppskattat färdigställningsdatum för projektet"

#~ msgid "Due"
#~ msgstr "Färdigt den"

#~ msgid ""
#~ "Due Date: the date by which the project absolutely must be completed by."
#~ msgstr "Färdigtdatum: det datum då projektet absolut måste vara färdigt."

#~ msgid "Sizing: How much work it will take to finish this project."
#~ msgstr ""
#~ "Projektstorlek: Hur mycket arbete det kommer att ta att färdigställa "
#~ "detta projekt."

#~ msgid "Done"
#~ msgstr "Klart"

#~ msgid ""
#~ "Percent Complete: How much of this project has been finished till now."
#~ msgstr ""
#~ "Procent färdigt: Hur mycket av detta projekt som är färdigt just nu."

#~ msgid "U"
#~ msgstr "A"

#~ msgid "Urgency: Does this project need to be done soon, done quickly?"
#~ msgstr ""
#~ "Angelägenhet: Måste detta projekt bli färdigt snart, och väldigt snabbt?"

#~ msgid "Imp"
#~ msgstr "Vikt"

#~ msgid "Importance: How important is this project?"
#~ msgstr "Viktighet: Hur viktigt är detta projekt?"

#~ msgid "Status"
#~ msgstr "Status"

#~ msgid "The current status of this project."
#~ msgstr "Den aktuella statusen för detta projekt."

#~ msgid "Low"
#~ msgstr "Låg"

#~ msgid "Med"
#~ msgstr "Mellan"

#~ msgid "High"
#~ msgstr "Hög"

#~ msgid "Not Started"
#~ msgstr "Inte påbörjad"

#~ msgid "In Progress"
#~ msgstr "Pågår"

#~ msgid "On Hold"
#~ msgstr "Vilande"

#~ msgid "Cancelled"
#~ msgstr "Avbrutet"

#~ msgid "Completed"
#~ msgstr "Färdigställd"

#~ msgid "No Error"
#~ msgstr "Inget fel"

#~ msgid ""
#~ "Cannot open the project data file\n"
#~ "\t%s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte öppna projektdatafilen\n"
#~ "\t%s\n"

#~ msgid ""
#~ "Cannot write the project data file\n"
#~ "\t%s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte skriva projektdatafilen\n"
#~ "\t%s\n"

#~ msgid ""
#~ "The file\n"
#~ "\t%s\n"
#~ "doesn't seem to be a GTT project data file\n"
#~ msgstr ""
#~ "Filen\n"
#~ "\t%s\n"
#~ "verkar inte vara en GTT-projektdatafil\n"

#~ msgid ""
#~ "The file\n"
#~ "\t%s\n"
#~ "seems to be corrupt\n"
#~ msgstr ""
#~ "Filen\n"
#~ "\t%s\n"
#~ "verkar vara trasig\n"

#~ msgid ""
#~ "An unknown token was found during the parsing of\n"
#~ "\t%s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Ett okänt element hittades vid tolkningen av\n"
#~ "\t%s\n"

#~ msgid ""
#~ "An unknown value was found during the parsing of\n"
#~ "\t%s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Ett okänt värde hittades vid tolkningen av\n"
#~ "\t%s\n"

#~ msgid ""
#~ "Cannot write the config file\n"
#~ "\t%s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte skriva konfigurationsfile\n"
#~ "\t%s\n"

#~ msgid "project %t started"
#~ msgstr "projektet %t startade"

#~ msgid "stopped project %t"
#~ msgstr "stoppade projektet %t"

#~ msgid "%d:%02d:%02d"
#~ msgstr "%d.%02d.%02d"

#~ msgid "Stop"
#~ msgstr "Stopp"

#~ msgid "Elapsed"
#~ msgstr "Förlupen"

#~ msgid "(empty)"
#~ msgstr "(tom)"

#~ msgid "Notes"
#~ msgstr "Anteckningar"

#~ msgid "Task Time"
#~ msgstr "Uppgiftstid"

#~ msgid "Bill Status"
#~ msgstr "Debiteringsstatus"

#~ msgid "Billable"
#~ msgstr "Debiterbart"

#~ msgid "Bill Rate"
#~ msgstr "Debiteringsavgift"

#~ msgid "Value"
#~ msgstr "Värde"

#~ msgid "Billable Value"
#~ msgstr "Debiterbart värde"

#~ msgid "No Default Value"
#~ msgstr "Inget standardvärde"

#~ msgid "Start Time Fuzziness"
#~ msgstr "Starttidsosäkerhet"

#~ msgid "Bill"
#~ msgstr "Räkning"

#~ msgid "Paid"
#~ msgstr "Betalat"

#~ msgid "Not Billable"
#~ msgstr "Inte debiterbart"

#~ msgid "No Charge"
#~ msgstr "Ingen avgift"

#~ msgid "Regular"
#~ msgstr "Vanlig"

#~ msgid "Overtime"
#~ msgstr "Övertid"

#~ msgid "Double Overtime"
#~ msgstr "Kvalificerad övertid"

#~ msgid "Flat Fee"
#~ msgstr "Fast avgift"

#~ msgid "Error - Unknown"
#~ msgstr "Fel - Okänt"

#~ msgid "unknown token: >>>>"
#~ msgstr "okänd teckensekvens: >>>>"

#~ msgid "Error 404 Not Found"
#~ msgstr "Fel 404 Inte hittad"

#~ msgid "The file %s was not found."
#~ msgstr "Filen %s hittades inte."

#~ msgid "(null)"
#~ msgstr "(null)"

#~ msgid "Unkown Error"
#~ msgstr "Okänt fel"

#~ msgid ""
#~ "Unable to open the file %s\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte öppna filen %s\n"
#~ "%s"

#~ msgid "New Diary Entry"
#~ msgstr "Ny dagbokspost"

#~ msgid "Save HTML To File"
#~ msgstr "Spara HTML till fil"

#~ msgid "Cannot open logfile %s for append"
#~ msgstr "Kan inte öppna loggfilen %s för tillägg"

#~ msgid "no description"
#~ msgstr "ingen beskrivning"

#~ msgid "program started"
#~ msgstr "programmet startades"

#~ msgid "program exited"
#~ msgstr "programmet avslutades"

#~ msgid ""
#~ "There seems to be another GTimeTracker running.\n"
#~ "Press OK to start GTimeTracker anyway, or press Cancel to quit."
#~ msgstr ""
#~ "Du verkar redan köra en GTimeTracker.\n"
#~ "Klicka på OK för att starta ändå eller tryck Avbryt för att hoppa ur."

#~ msgid "Cannot create pid-file!"
#~ msgstr "Kan inte skapa pid-fil!"

#~ msgid "Do you want to continue?"
#~ msgstr "Vill du fortsätta?"

#~ msgid "Error"
#~ msgstr "Fel"

#~ msgid "Shall I setup a new configuration?"
#~ msgstr "Ska jag ställa in en ny konfiguration?"

#~ msgid "Specify geometry"
#~ msgstr "Ange geometri"

#~ msgid "GEOMETRY"
#~ msgstr "GEOMETRI"

#~ msgid "Select a project on startup"
#~ msgstr "Välj ett projekt vid uppstart"

#~ msgid "PROJECT"
#~ msgstr "PROJEKT"

#~ msgid "Warning"
#~ msgstr "Varning"

#~ msgid ""
#~ "GTimeTracker is a combination stop-watch, diary, consultant billing "
#~ "system and project manager. You can measure the amount of time you spend "
#~ "on a task, associate a memo with it, set a billing rate, print an "
#~ "invoice, as well as track that status of other projects."
#~ msgstr ""
#~ "GTimeTracker är ett kombinerat stoppur, dagbok, konsultdebiteringssystem "
#~ "och projekthanterare. Du kan mäta mängden tid du spenderar på en uppgift, "
#~ "associera en minnesanteckning med den, ställa in en debiteringstaxa, "
#~ "skriva ut en räkning, och även spåra statusen på andra projekt."

#~ msgid "New Project..."
#~ msgstr "Nytt projekt..."

#~ msgid "Reload Configuration File"
#~ msgstr "Läs om konfigurationsfilen"

#~ msgid "Do you really want to reload the configuration file?"
#~ msgstr "Vill du verkligen läsa om konfigurationsfilen?"

#~ msgid "File cannot be written"
#~ msgstr "Filen kan inte skrivas"

#~ msgid "Export Current State"
#~ msgstr "Exportera aktuellt tillstånd"

#~ msgid "_New Project..."
#~ msgstr "_Nytt projekt..."

#~ msgid "_Reload Configuration File"
#~ msgstr "Läs _om konfigurationsfilen"

#~ msgid "_Save Configuration File"
#~ msgstr "_Spara konfigurationsfilen"

#~ msgid "_Export Current State"
#~ msgstr "_Exportera aktuellt tillstånd"

#~ msgid "Clear _Daily Counter"
#~ msgstr "Töm _dagliga räknaren"

#~ msgid "Zero out todays timer by deleting todays time logs"
#~ msgstr "Nollställ dagens klocka genom att ta bort tidsloggarna för idag"

#~ msgid "_Journal..."
#~ msgstr "_Dagbok..."

#~ msgid "Show the timesheet journal for this project"
#~ msgstr "Visa tidsdagbok för detta projekt"

#~ msgid "New Diary _Entry"
#~ msgstr "Ny dagboks_post"

#~ msgid "Change the current task for this project"
#~ msgstr "Ändra aktuell uppgift för detta projekt"

#~ msgid "_All Journal..."
#~ msgstr "_Komplett dagbok..."

#~ msgid "Show the verbose timesheet journal for this project"
#~ msgstr "Visa den utförliga tidsdagboken för detta projekt"

#~ msgid "_Invoice..."
#~ msgstr "R_äkning..."

#~ msgid "Show a sample invoice for this project"
#~ msgstr "Visa en exempelräkning för detta projekt"

#~ msgid "_Primer..."
#~ msgstr "_Förstagångshandbok..."

#~ msgid "Show a sample introductory primer for designing custom reports"
#~ msgstr "Visa en introduktionshandbok för skapande av anpassade rapporter"

#~ msgid "_New Report..."
#~ msgstr "_Ny rapport..."

#~ msgid "Define a path to a new GTT phtml report file"
#~ msgstr "Ange en sökväg till en ny GTT phtml-rapportfil"

#~ msgid "St_art"
#~ msgstr "St_arta"

#~ msgid "Start the timer running"
#~ msgstr "Starta klockan"

#~ msgid "Sto_p"
#~ msgstr "Sto_ppa"

#~ msgid "_Timer Running"
#~ msgstr "_Klocka aktiverad"

#~ msgid "_Reports"
#~ msgstr "_Rapporter"

#~ msgid "_Timer"
#~ msgstr "_Klocka"

#~ msgid "Reports"
#~ msgstr "Rapporter"

#~ msgid "Reports/<Separator>"
#~ msgstr "Rapporter/<Avskiljare>"

#~ msgid "Old GTT Tasks"
#~ msgstr "Gammal GTT-uppgift"

#~ msgid "empty"
#~ msgstr "tom"

#~ msgid ""
#~ "The keyboard and mouse have been idle\n"
#~ "for %d minutes. The currently running\n"
#~ "project (%s - %s)\n"
#~ "has been stopped.\n"
#~ "Do you want to restart it?"
#~ msgstr ""
#~ "Tangentbordet och musen har inte använts\n"
#~ "på %d minuter. Det pågående projektet\n"
#~ "(%s - %s) har stoppats.\n"
#~ "Vill du starta om det?"

#~ msgid "System Idle"
#~ msgstr "Systemet oanvänt"

#~ msgid "Create a New Project..."
#~ msgstr "Skapa ett nytt projekt..."

#~ msgid "Save Configuration File"
#~ msgstr "Spara konfigurationsfil"

#~ msgid "Cut Selected Project"
#~ msgstr "Klipp ut markerat projekt"

#~ msgid "Paste Project"
#~ msgstr "Klistra in projekt"

#~ msgid "Journal"
#~ msgstr "Dagbok"

#~ msgid "View and Edit Timestamp Logs"
#~ msgstr "Visa och redigera tidsstämplingsloggar"

#~ msgid "Edit Project Properties..."
#~ msgstr "Redigera projektegenskaper..."

#~ msgid "Timer"
#~ msgstr "Klocka"

#~ msgid "Start/Stop Timer"
#~ msgstr "Starta/stoppa klocka"

#~ msgid "View Calendar"
#~ msgstr "Visa kalender"

#~ msgid "User's Guide and Manual"
#~ msgstr "Användarguide och -manual"

#~ msgid "Quit Gnome TimeTracker"
#~ msgstr "Avsluta Gnome TimeTracker"

#~ msgid "gfloppy"
#~ msgstr "Diskettformaterare"

#~ msgid "SysLog tool"
#~ msgstr "Systemloggsverktyg"

#~ msgid "System log monitor"
#~ msgstr "Systemloggsövervakare"

#~ msgid "File owner"
#~ msgstr "Filägare"

#~ msgid "Empty file"
#~ msgstr "Tom fil"

#~ msgid "Filenames except"
#~ msgstr "Filnamn förutom"

#~ msgid "Simple substring search"
#~ msgstr "Enkel delsträngssökning"

#~ msgid "Regular expression search"
#~ msgstr "Sökning med reguljärt uttryck"

#~ msgid "grep options found in find list bad bad!"
#~ msgstr "grep-alternativ hittade i söklistan, fy fy!"

#~ msgid "non-grep option found in grep list, bad bad!"
#~ msgstr "icke-grep-alternativ hittat i grep-listan, fy fy!"

#~ msgid "Search already running on another page"
#~ msgstr "Sökning är redan igång på en annan sida"

#~ msgid "Enable"
#~ msgstr "Slå på"

#~ msgid "Nothing to locate"
#~ msgstr "Inget att hitta"

#~ msgid ""
#~ "This is an interface to locate. If you type in a simple string it\n"
#~ "will be matched as a subset of the full path, and if you type\n"
#~ "in a string with wildcards, it will have to match the full path."
#~ msgstr ""
#~ "Det här är ett gränssnitt till locate. Om du skriver in en enkel\n"
#~ "sträng måste den utgöra en delsträng av hela sökvägen, och om du\n"
#~ "skriver in en sträng med jokertecken ska den stämma med hela sökvägen."

#~ msgid "Locate file: "
#~ msgstr "Hitta fil: "

#~ msgid "Full find (find)"
#~ msgstr "Fullständig sökning (find)"

#~ msgid "Quick find (locate)"
#~ msgstr "Snabbsökning (locate)"

#~ msgid "Gnome Search Tool"
#~ msgstr "Gnome-sökverktyg"

#~ msgid "Command mangled"
#~ msgstr "Felaktigt kommando"

#~ msgid "calculator-font.png"
#~ msgstr "calculator-font.png"

#~ msgid ""
#~ "Couldn't start the dictionary; most likely, http://www.dict.org could not "
#~ "be contacted."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte starta ordboken. Troligtvis kunde inte http://www.dict.org "
#~ "kontaktas."

#~ msgid "Cannot create applet!\n"
#~ msgstr "Kan inte skapa panelprogram!\n"

#~ msgid "Spell Check..."
#~ msgstr "Stavningskontroll..."

#~ msgid "Fonts"
#~ msgstr "Typsnitt"

#~ msgid "Display handle bar"
#~ msgstr "Visa handtagsrad"

#~ msgid ""
#~ "You have to restart GDict for these\n"
#~ "settings to become active."
#~ msgstr ""
#~ "Du måste starta om GDict för att dessa\n"
#~ "inställningar ska aktiveras."

#~ msgid "Applet"
#~ msgstr "Panelprogram"

#~ msgid "1 Hour"
#~ msgstr "1 timme"

#~ msgid "10 Min"
#~ msgstr "10 min"

#~ msgid "15 Min"
#~ msgstr "15 min"

#~ msgid "2 Hours"
#~ msgstr "2 timmar"

#~ msgid "20 Min"
#~ msgstr "20 min"

#~ msgid "3 Hours"
#~ msgstr "3 timmar"

#~ msgid "30 Min"
#~ msgstr "30 min"

#~ msgid "5 Min"
#~ msgstr "5 min"

#~ msgid "Exact Time"
#~ msgstr "Exakt tid"

#~ msgid "Set how Uncertain the Start Time Is"
#~ msgstr "Ange hur osäker starttiden är"

#~ msgid "Start Fuzz"
#~ msgstr "Startosäkerhet"

#~ msgid "Add a new time interval."
#~ msgstr "Lägg till ett nytt tidsintervall."

#~ msgid "Delete Interval"
#~ msgstr "Ta bort intervall"

#~ msgid "Delete This Interval"
#~ msgstr "Ta bort detta intervall"

#~ msgid "Edit Interval"
#~ msgstr "Redigera intervall"

#~ msgid "Edit the Start & Stop Times"
#~ msgstr "Redigera start- och stopptiderna"

#~ msgid "Insert Diary Entry"
#~ msgstr "Infoga dagbokspost"

#~ msgid "Insert a new diary entry above this time interval."
#~ msgstr "Infoga en ny dagbokspost ovanför detta tidsintervall."

#~ msgid "Merge Down"
#~ msgstr "Slå samman nedåt"

#~ msgid "Merge Into Interval Above"
#~ msgstr "Slå samman i intervallet ovan"

#~ msgid "Merge Into Interval Below"
#~ msgstr "Slå samman i intervallet nedan"

#~ msgid "Merge Up"
#~ msgstr "Slå samman uppåt"

#~ msgid "New Interval"
#~ msgstr "Nytt intervall"

#~ msgid "Paste Diary Entry"
#~ msgstr "Klistra in dagbokspost"

#~ msgid "Paste a previously cut diary entry."
#~ msgstr "Klistra in en tidigare urklippt dagbokspost."

#~ msgid "New File"
#~ msgstr "Ny fil"

#~ msgid "Open File"
#~ msgstr "Öppna fil"

#~ msgid "Print"
#~ msgstr "Skriv ut"

#~ msgid "Refresh"
#~ msgstr "Uppdatera"

#~ msgid "Save File"
#~ msgstr "Spara fil"

#~ msgid "Information"
#~ msgstr "Information"

#~ msgid ""
#~ "This function is not yet implemented!\n"
#~ "Coming Soon, I hope!"
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion är ännu inte implementerad!\n"
#~ "Kommer snart, hoppas jag!"

#~ msgid "Display"
#~ msgstr "Utseende"

#~ msgid "Enter a shell command to be executed when no projects are active."
#~ msgstr "Ange ett skalkommando att köra då inga projekt är aktiva."

#~ msgid "Enter a shell command to be executed whenever projects are switched."
#~ msgstr "Ange ett skalkommando att köra då projekt byts."

#~ msgid "Entry Stop:"
#~ msgstr "Poststopp:"

#~ msgid ""
#~ "Entry that will be logged when a project starts. Use %t for the project "
#~ "title, %d for the description, etc. See the manual for more options."
#~ msgstr ""
#~ "Post som kommer att loggas då ett projekt startas. Använd %t för "
#~ "projekttiteln, %d för beskrivningen, osv. Se manualen för fler alternativ."

#~ msgid ""
#~ "Entry that will be logged when the project stops. Use %t for the porject "
#~ "title, %d for the project description, etc. See the manual for more "
#~ "options."
#~ msgstr ""
#~ "Post som kommer att loggas då projektet stoppas. Använd %t för "
#~ "projekttiteln, %d för projektbeskrivningen, osv. Se manualen för fler "
#~ "alternativ."

#~ msgid "Fields"
#~ msgstr "Fält"

#~ msgid "Filename:"
#~ msgstr "Filnamn:"

#~ msgid "Idle Seconds:"
#~ msgstr "Tomgångssekunder:"

#~ msgid "Inactivity Timeout"
#~ msgstr "Inaktivitetstimeout"

#~ msgid "Logfile"
#~ msgstr "Loggfil"

#~ msgid "Min Recorded:"
#~ msgstr "Minst inspelad:"

# FIXME
#~ msgid "Misc"
#~ msgstr "Diverse"

#~ msgid "No Project Command:"
#~ msgstr "Inget projektkommando:"

#~ msgid "Project List Display"
#~ msgstr "Projektlistevisning"

#~ msgid "Shell"
#~ msgstr "Skal"

#~ msgid "Shell Commands"
#~ msgstr "Skalkommandon"

#~ msgid "Show Current Diary Entry"
#~ msgstr "Visa aktuell dagbokspost"

#~ msgid "Show Estimated Effort"
#~ msgstr "Visa uppskattad tidsåtgång"

#~ msgid "Show Percent Complete"
#~ msgstr "Visa procent färdigt"

#~ msgid "Show Planned Project End Date"
#~ msgstr "Visa planerat slutdatum för projekt"

#~ msgid "Show Planned Project Start Date"
#~ msgstr "Visa planerat startdatum för projekt"

#~ msgid "Show Project Description"
#~ msgstr "Visa projektbeskrivning:"

#~ msgid "Show Project Due Date"
#~ msgstr "Visa färdigdatum"

#~ msgid "Show Project Importance"
#~ msgstr "Visa projektviktighet"

#~ msgid "Show Project Status"
#~ msgstr "Visa projektstatus"

#~ msgid "Show Project Urgency"
#~ msgstr "Visa projektangelägenhet"

#~ msgid "Show Seconds"
#~ msgstr "Visa sekunder"

#~ msgid "Show Status Bar"
#~ msgstr "Visa statusrad"

#~ msgid "Show Sub-Projects"
#~ msgstr "Visa underprojekt"

#~ msgid "Show Table Header"
#~ msgstr "Visa tabellrubriker"

#~ msgid "Show Time For The Current Diary Entry"
#~ msgstr "Visa tid för den aktuella dagboksposten"

#~ msgid "Show Time This Month"
#~ msgstr "Visa tid denna månad"

#~ msgid "Show Time This Week"
#~ msgstr "Visa tid denna vecka"

#~ msgid "Show Time This Year"
#~ msgstr "Visa tid detta år"

#~ msgid "Show Time Today"
#~ msgstr "Visa tid idag"

#~ msgid "Show Toolbar Icons"
#~ msgstr "Visa knappradsikoner"

#~ msgid "Show Toolbar Texts"
#~ msgstr "Visa knappradstexter"

#~ msgid "Show Tooltips"
#~ msgstr "Visa hjälpbubblor"

#~ msgid "Show Total Time Ever"
#~ msgstr "Visa total tid"

#~ msgid "Show `Cut', `Copy', `Paste'"
#~ msgstr "Visa \"Klipp ut\", \"Kopiera\", \"Klistra in\""

#~ msgid "Show `Help'"
#~ msgstr "Visa \"Hjälp\""

#~ msgid "Show `Journal'"
#~ msgstr "Visa \"Dagbok\""

#~ msgid "Show `New'"
#~ msgstr "Visa \"Ny\""

#~ msgid "Show `Preferences'"
#~ msgstr "Visa \"Inställningar\""

#~ msgid "Show `Quit'"
#~ msgstr "Visa \"Avsluta\""

#~ msgid "Show `Save', `Reload'"
#~ msgstr "Visa \"Spara\", \"Läs om\""

#~ msgid "Show `Timer'"
#~ msgstr "Visa \"Klocka\""

#~ msgid ""
#~ "Show the 'szing', that is, the estimated amount of work that it will take "
#~ "to perform this project."
#~ msgstr ""
#~ "Visa \"storleken\", dvs den uppskattade mängden arbete som det kommer att "
#~ "ta att slutföra detta projekt."

#~ msgid "Switch Project Command:"
#~ msgstr "Byt projektkommando:"

#~ msgid ""
#~ "Switches between projects that happen faster than this will not be logged "
#~ "(enter the number of seconds)"
#~ msgstr ""
#~ "Byten mellan projekt som sker snabbare än detta kommer inte att loggas "
#~ "(ange antalet sekunder)"

#~ msgid ""
#~ "The current active project will be made inactive after there has been no "
#~ "keyboard/mouse activity after this number of seconds. Set to -1 to "
#~ "disable."
#~ msgstr ""
#~ "Det för tillfället aktiva projektet kommer att göras inaktivt efter det "
#~ "att det inte har varit någon tangentbords-/musaktivitet efter detta antal "
#~ "sekunder. Ställ till -1 för att inaktivera."

#~ msgid "Toolbar"
#~ msgstr "Knapprad"

#~ msgid "Toolbar Segments"
#~ msgstr "Knappradsdelar"

#~ msgid "Use Logfile"
#~ msgstr "Använd loggfil"

#~ msgid "View Project Fields"
#~ msgstr "Visa projektfält"

#~ msgid "    "
#~ msgstr "    "

#~ msgid "      "
#~ msgstr "      "

#~ msgid "            "
#~ msgstr "            "

#~ msgid "% Complete"
#~ msgstr "% färdigt"

#~ msgid "A title to assign to this project"
#~ msgstr "En titel att tilldela detta projekt"

#~ msgid "Auto-merge Gap:"
#~ msgstr "Avstånd för automatisk sammanslagning:"

#~ msgid "Auto-merge Interval:"
#~ msgstr "Intervall för automatisk sammanslagning:"

#~ msgid ""
#~ "Does this item need immediate attention? Note that some urgent tasks "
#~ "might not be important. For example, Bill may want you to answer his "
#~ "email today, but you may have better things to do today."
#~ msgstr ""
#~ "Kräver detta objekt omedelbar uppmärksamhet? Observera att en del "
#~ "angelägna uppgifter inte behöver vara viktiga. Nisse vill kanske att du "
#~ "svarar på hans brev idag, men det finns viktigare saker att göra idag."

#~ msgid "Double-Overtime Rate:"
#~ msgstr "Avgift för kvalificerad övertid:"

#~ msgid "Due Date:"
#~ msgstr "Färdigdatum:"

#~ msgid "Flat Fee:"
#~ msgstr "Fast avgift:"

#~ msgid "Hours to Finish:"
#~ msgstr "Timmar att färdigställa:"

#~ msgid ""
#~ "How important is it to perform this task? Not everything important is "
#~ "urgent. For example, it is important to file a tax return every year, "
#~ "but you have a lot of time to get ready to do this."
#~ msgstr ""
#~ "Hur viktigt är det att denna uppgift utförs? Inte allt som är viktigt är "
#~ "brådskande. Det är till exempel viktigt att deklarera varje år, men det "
#~ "finns gott om tid att göra detta."

#~ msgid ""
#~ "If the gap between intervals is smaller than this, the intervals will be "
#~ "merged together."
#~ msgstr ""
#~ "Om avståndet mellan intervallen är mindre än detta kommer intervallen att "
#~ "slås samman."

#~ msgid ""
#~ "If this project is billed for one price no matter how long it takes, "
#~ "enter the fee here."
#~ msgstr ""
#~ "Om detta projekt kommer att kosta en viss avgift oavsett hur lång tid det "
#~ "tar kan du ange avgiften här."

#~ msgid "Importance:"
#~ msgstr "Viktighet:"

#~ msgid ""
#~ "Internal notes about the project that will not be printed on an invoice."
#~ msgstr ""
#~ "Interna anteckningar om projektet som inte kommer att skrivas på en "
#~ "räkning."

#~ msgid "Intervals smaller than this will be discarded"
#~ msgstr "Intervall mindre än detta kommer att ignoreras"

#~ msgid "Medium"
#~ msgstr "Mellan"

#~ msgid "Minimum Interval: "
#~ msgstr "Minimumintervall: "

#~ msgid "Not Set"
#~ msgstr "Inte angiven"

#~ msgid "Notes:"
#~ msgstr "Anteckningar:"

#~ msgid "Overtime Rate:"
#~ msgstr "Övertidsavgift:"

#~ msgid "Planned Finish:"
#~ msgstr "Planerat slut:"

#~ msgid "Planned Start:"
#~ msgstr "Planerad start:"

#~ msgid "Planning"
#~ msgstr "Planering"

#~ msgid "Project"
#~ msgstr "Projekt"

#~ msgid "Project Description:"
#~ msgstr "Projektbeskrivning:"

#~ msgid "Project Title:"
#~ msgstr "Projekttitel:"

#~ msgid "Rates"
#~ msgstr "Avgifter"

#~ msgid "Regular Rate:"
#~ msgstr "Vanlig avgift:"

#~ msgid "Status:"
#~ msgstr "Status:"

#~ msgid "The dollars per hour charged for overtime work on this project."
#~ msgstr "Kronor per timme som tas för övertidsarbete på detta projekt."

#~ msgid "The dollars per hour normally charged for this project."
#~ msgstr "Kronor per timme som normalt tas för detta projekt."

#~ msgid "The over-overtime rate (overtime on Sundays, etc.)"
#~ msgstr "Övertidsavgiften (övertid på söndagar osv)"

#~ msgid "Time below which an interval is merged with its neighbors"
#~ msgstr "Tid under vilken ett intervall slås samman med dess grannar"

#~ msgid "Urgency:"
#~ msgstr "Angelägenhet"

#~ msgid "What is the status of this project?"
#~ msgstr "Vad är statusen på detta projekt?"

#~ msgid "a short description that will be printed on the invoice."
#~ msgstr "en kort beskrivning som kommer att skrivas ut på räkningen."

#~ msgid "seconds"
#~ msgstr "sekunder"

#~ msgid "Add a new time interval"
#~ msgstr "Lägg till ett nytt tidsintervall"

#~ msgid "Cut Entry & _Times"
#~ msgstr "Klipp ut post och _tider"

#~ msgid "Delete the diary entry only, keep the time intervals"
#~ msgstr "Ta bort endast dagboksposten, behåll tidsintervallen"

#~ msgid "Delete the diary entry, and the time intervals below it."
#~ msgstr "Ta bort dagboksposten och tidsintervallen nedanför."

#~ msgid "Edit the diary entry and other task properties."
#~ msgstr "Redigera dagboksposten och andra uppgiftsegenskaper."

#~ msgid "Insert a new diary entry above this one."
#~ msgstr "Infoga en ny dagbokspost ovanför denna."

#~ msgid "New Time Interval"
#~ msgstr "Nytt tidsintervall"

#~ msgid "_Cut Diary Entry"
#~ msgstr "Klipp _ut dagbokspost"

#~ msgid "_Edit Diary Entry"
#~ msgstr "_Redigera dagbokspost"

#~ msgid "_New Diary Entry"
#~ msgstr "_Ny dagbokspost"

#~ msgid "_Paste Diary Entry"
#~ msgstr "Klistra _in dagbokspost"

#~ msgid "A set of private notes that will not be printed on an invoice."
#~ msgstr ""
#~ "En samling privata anteckningar som inte kommer att skrivas ut på en "
#~ "räkning."

#~ msgid "A short description to attach to this block of time."
#~ msgstr "En kort beskrivning att bifoga detta tidsblock."

#~ msgid "Billable:"
#~ msgstr "Debiterbart:"

#~ msgid "Billing Block:"
#~ msgstr "Debiteringsblock:"

#~ msgid "Billing Rate:"
#~ msgstr "Debiteringsavgift:"

#~ msgid "Billing Status:"
#~ msgstr "Debiteringsstatus:"

#~ msgid "Diary Entry Properties"
#~ msgstr "Egenskaper för dagbokspost"

#~ msgid "Fee rate to be charged for this task."
#~ msgstr "Avgift att debiteras denna uppgift."

#~ msgid ""
#~ "How should this task be billed? \"Billable\" means bill to the customer "
#~ "in the normal fashion.  \"Not Billable\" means we can't ask for money "
#~ "for this, don't print on the invoice.  \"No Charge\" means print on the "
#~ "invoice as 'free/no-charge'."
#~ msgstr ""
#~ "Kan denna uppgift debiteras? \"Debiterbar\" betyder debitera kunden på "
#~ "normalt vis. \"Inte debiterbart\" betyder att vi inte kan ta betalt för "
#~ "detta, och skriv inte detta på räkningen. \"Ingen avgift\" betyder skriv "
#~ "ut det på räkningen som \"utan kostnad\"."

#~ msgid ""
#~ "Is this task ready to be billed to the customer? \"Hold\" means maybe, "
#~ "but not yet, needs review.  \"Bill\" means print this on the next "
#~ "invoice.  \"Paid\" means that it should no longer be included on "
#~ "invoices."
#~ msgstr ""
#~ "Är denna uppgift redo att debiteras kunden? \"Vänta\" betyder kanske men "
#~ "inte än, kräver granskning. \"Räkning\" betyder skriv detta på nästa "
#~ "räkning. \"Betalat\" betyder att detta inte längre ska inkluderas på "
#~ "räkningar."

#~ msgid "OverOver"
#~ msgstr "Överövertid"

#~ msgid ""
#~ "The billed unit of time will be rounded to an integer multiple of this "
#~ "time."
#~ msgstr ""
#~ "Den debiterade tidsenheten kommer att rundas av till en heltalsmultipel "
#~ "av denna tid."

#~ msgid "minutes"
#~ msgstr "minuter"

#~ msgid "Do nothing"
#~ msgstr "Gör inget"

#~ msgid "Append it to ->"
#~ msgstr "Lägg till det i ->"

#~ msgid "Search it in ->"
#~ msgstr "Sök det i ->"

#~ msgid "Edit it"
#~ msgstr "Redigera det"

#~ msgid "List"
#~ msgstr "Lista"

#~ msgid "Grid"
#~ msgstr "Rutnät"

#~ msgid "Edit"
#~ msgstr "Redigera"

#~ msgid "Search RGB"
#~ msgstr "Sök RGB"

#~ msgid "Monitor"
#~ msgstr "Övervaka"

#~ msgid "Concat"
#~ msgstr "Sätt samman"

#~ msgid "'%s' document has been modified; do you wish to save it ?"
#~ msgstr "Dokumentet \"%s\" har ändrats; vill du spara det?"

#~ msgid "GColorsel was unable to paste colors from the clipboard."
#~ msgstr "GColorsel kunde inte klistra in färger från urklipp."

#~ msgid "Please select a file document before."
#~ msgstr "Välj ett fildokument först."

#~ msgid ""
#~ "I can't execute this action. Check that :\n"
#~ "\n"
#~ "1. You have associated an action with this event.\n"
#~ "2. The associated document still exists.\n"
#~ "3. The type of the associated document.\n"
#~ "\n"
#~ "Go to preferences, in the edit menu."
#~ msgstr ""
#~ "Jag kan inte köra denna åtgärd. Kontrollera att:\n"
#~ "\n"
#~ "1. Du har associerat en åtgärd med denna händelse.\n"
#~ "2. Det associerade dokumentet fortfarande finns.\n"
#~ "3. Typen hos det associerade dokumentet.\n"
#~ "\n"
#~ "Gå till inställningar i redigera-menyn."

#~ msgid "GColorsel"
#~ msgstr "GColorsel"

#~ msgid "Add ->"
#~ msgstr "Lägg till ->"

#~ msgid "Add all ->"
#~ msgstr "Lägg till alla ->"

#~ msgid "Available documents"
#~ msgstr "Tillgängliga dokument"

#~ msgid "Available views"
#~ msgstr "Tillgängliga vyer"

#~ msgid "Connect to"
#~ msgstr "Anslut till"

#~ msgid "Create a document"
#~ msgstr "Skapa ett dokument"

#~ msgid "Create views"
#~ msgstr "Skapa vyer"

#~ msgid "Description :"
#~ msgstr "Beskrivning:"

#~ msgid ""
#~ "Please, select the type of document to create.\n"
#~ "You can choose a short name, do not confuse it with the file name."
#~ msgstr ""
#~ "Välj typen av dokument att skapa.\n"
#~ "Du kan välja ett kort namn, men förväxla det inte med filnamnet."

#~ msgid "Select source document"
#~ msgstr "Välj källdokument"

#~ msgid "Select type"
#~ msgstr "Välj typ"

#~ msgid "Short name : "
#~ msgstr "Kort namn: "

#~ msgid ""
#~ "This document read document from one or more other document. Please, "
#~ "choose these documents."
#~ msgstr ""
#~ "Detta dokumentet läser dokument från en eller flera andra dokument. Välj "
#~ "dessa dokument."

#~ msgid ""
#~ "You can create one or more views for this document. Note that you have to "
#~ "create at least one view."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan skapa en eller flera vyer för detta dokumentet. Observera att du "
#~ "måste skapa minst en vy."

#~ msgid "Create a new view"
#~ msgstr "Skapa en ny vy"

#~ msgid "Please, select the type of view you want to create."
#~ msgstr "Välj typen av vy du vill skapa."

#~ msgid "Actions"
#~ msgstr "Åtgärder"

#~ msgid "Bottom"
#~ msgstr "Botten"

#~ msgid "Display documents menu (restart required)."
#~ msgstr "Visa dokumentmenyn (omstarts krävs)."

#~ msgid "Documents"
#~ msgstr "Dokument"

#~ msgid "DoubleClick in previews:"
#~ msgstr "Dubbelklick i förhandsgranskningar:"

#~ msgid "DoubleClick in views:"
#~ msgstr "Dubbelklick på vyer:"

#~ msgid "Drop:"
#~ msgstr "Släpp:"

#~ msgid "General"
#~ msgstr "Allmänt"

#~ msgid "Grab:"
#~ msgstr "Fånga:"

#~ msgid "Left"
#~ msgstr "Vänster"

#~ msgid "MDI (Multiple Document Interface)"
#~ msgstr "MDI (Multiple Dokument Interface)"

#~ msgid "Modal"
#~ msgstr "Modal"

#~ msgid "Mode:"
#~ msgstr "Läge:"

#~ msgid "Notebook"
#~ msgstr "Flikhäfte"

#~ msgid "Notebook Tab position:"
#~ msgstr "Flikpositionen hos häftet:"

#~ msgid "On ... execute ..."
#~ msgstr "På ... kör ..."

#~ msgid "Right"
#~ msgstr "Höger"

#~ msgid "Save session on exit."
#~ msgstr "Spara sessionen vid avslut."

#~ msgid "Session"
#~ msgstr "Session"

#~ msgid "Top"
#~ msgstr "Topp"

#~ msgid "Toplevel"
#~ msgstr "Överst"

#~ msgid ""
#~ "Begin\n"
#~ "Comments :"
#~ msgstr ""
#~ "Början\n"
#~ "Kommentarer:"

#~ msgid ""
#~ "End\n"
#~ "Comments :"
#~ msgstr ""
#~ "Slutet\n"
#~ "Kommentarer:"

#~ msgid "Header :"
#~ msgstr "Rubrik:"

#~ msgid "Special properties"
#~ msgstr "Speciella egenskaper"

#~ msgid "Common properties"
#~ msgstr "Vanliga egenskaper"

#~ msgid "Name :"
#~ msgstr "Namn:"

#~ msgid "Blue :"
#~ msgstr "Blå:"

#~ msgid "Green :"
#~ msgstr "Grön:"

#~ msgid "Red :"
#~ msgstr "Röd:"

#~ msgid "Colors format :"
#~ msgstr "Färgformat:"

#~ msgid "Display document control (if exists)"
#~ msgstr "Visa dokumentkontroll (om den existerar)"

#~ msgid "Color height :"
#~ msgstr "Färghöjd:"

#~ msgid "Color width :"
#~ msgstr "Färgbredd:"

#~ msgid "Draw numbers"
#~ msgstr "Rita siffror"

#~ msgid "New Document"
#~ msgstr "Nytt dokument"

#~ msgid "Create a new document"
#~ msgstr "Skapa ett nytt dokument"

#~ msgid "New View"
#~ msgstr "Ny vy"

#~ msgid "Create a new view for a document"
#~ msgstr "Skapa en ny vy för ett dokument"

#~ msgid "Close document"
#~ msgstr "Stäng dokumentet"

#~ msgid "Close the current document"
#~ msgstr "Stäng det aktuella dokumentet"

#~ msgid "Close view"
#~ msgstr "Stäng vy"

#~ msgid "Close the current view"
#~ msgstr "Stäng den aktuella vyen"

#~ msgid "_Open palette..."
#~ msgstr "_Öppna palett..."

#~ msgid "Load a palette"
#~ msgstr "Läs in en palett"

#~ msgid "_Save palette"
#~ msgstr "_Spara palett"

#~ msgid "Save the current palette in a file"
#~ msgstr "Spara den aktuella paletten i en fil"

#~ msgid "Save palette _As..."
#~ msgstr "Spara _palett som..."

#~ msgid "Save the current palette with a different name"
#~ msgstr "Spara den aktuella paletten med ett annat namn"

#~ msgid "Insert color"
#~ msgstr "Infoga färg"

#~ msgid "Remove selected colors"
#~ msgstr "Ta bort markerade färger"

#~ msgid "Edit selected colors ..."
#~ msgstr "Redigera markerade färger ..."

#~ msgid "Document/View properties"
#~ msgstr "Dokument-/visningsegenskaper"

#~ msgid ""
#~ "GColorsel was unable to save the file :\n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Make sure that the path you provided exists,\n"
#~ "and that you have the approprate write permissions.\n"
#~ "\n"
#~ "Do you want to retry ?"
#~ msgstr ""
#~ "GColorsel kunde inte spara filen:\n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Se till att sökvägen du angav finns\n"
#~ "och att du har skrivrättigheter.\n"
#~ "\n"
#~ "Vill du försöka igen?"

#~ msgid ""
#~ "GColorsel was unable to load the file:\n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Make sure that the path you provided exists,\n"
#~ "and that you have permissions for opening the file."
#~ msgstr ""
#~ "GColorsel kunde inte läsa in filen:\n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Se till att sökvägen du angav finns\n"
#~ "och att du har rättigheter att öppna filen."

#~ msgid "Loading file, please wait ..."
#~ msgstr "Läser in fil, var vänlig och vänta..."

#~ msgid "Save Palette as"
#~ msgstr "Spara palett som"

#~ msgid "File not saved ..."
#~ msgstr "Filen är inte sparad..."

#~ msgid "File saved ..."
#~ msgstr "Filen sparad..."

#~ msgid ""
#~ "I'm going to close the last view of '%s'.\n"
#~ "\n"
#~ "This document will be closed too, continue ?\n"
#~ "\n"
#~ "Please note that %d virtual document use data from this document."
#~ msgstr ""
#~ "Jag kommer att stänga den sista vyn av \"%s\".\n"
#~ "\n"
#~ "Detta dokument kommer också att stängas, fortsätta?\n"
#~ "\n"
#~ "Observera att %d virtuella dokument använder data från detta dokument."

#~ msgid ""
#~ "I'm going to close the last view of '%s'.\n"
#~ "\n"
#~ "This document will be closed too, continue ?"
#~ msgstr ""
#~ "Jag kommer att stänga den sista vyn av \"%s\".\n"
#~ "\n"
#~ "Detta dokument kommer också att stängas, fortsätta?"

#~ msgid ""
#~ "I'm going to close '%s'.\n"
#~ "\n"
#~ "Please note that %d views will be destroyed,\n"
#~ "and that %d virtual document use data from this document.\n"
#~ "\n"
#~ "Do you want to continue ?"
#~ msgstr ""
#~ "Jag kommer att stänga \"%s\".\n"
#~ "\n"
#~ "Observera att %d vyer kommer att förstöras och att\n"
#~ "%d virtuella dokument använder data från detta dokument.\n"
#~ "\n"
#~ "Vill du fortsätta?"

#~ msgid ""
#~ "I'm going to close '%s'.\n"
#~ "\n"
#~ "Please note that %d views will be destroyed.\n"
#~ "\n"
#~ "Do you want to continue ?"
#~ msgstr ""
#~ "Jag kommer att stänga \"%s\".\n"
#~ "\n"
#~ "Observera att %d vyer kommer att förstöras.\n"
#~ "\n"
#~ "Vill du fortsätta?"

#~ msgid "Gnome Color Browser"
#~ msgstr "Gnome-färgväljare"

#~ msgid "Small utility to browse available X11 colors."
#~ msgstr "Litet program för att bläddra i tillgängliga X11-färger."

#~ msgid "New Color"
#~ msgstr "Ny färg"

#~ msgid "View properties"
#~ msgstr "Egenskaper för vy"

#~ msgid "Document properties"
#~ msgstr "Egenskaper för dokument"

#~ msgid "Open"
#~ msgstr "Öppna"

#~ msgid "Open a palette"
#~ msgstr "Öppna en palett"

#~ msgid "Grab"
#~ msgstr "Fånga"

#~ msgid "Grab a color on the screen"
#~ msgstr "Fånga en färg från skärmen"

#~ msgid ""
#~ "Your config file is corrupted.\n"
#~ "Do you want to create a new session ?"
#~ msgstr ""
#~ "Din konfigurationsfil är trasig.\n"
#~ "Vill du skapa en ny session?"

#~ msgid "Loading files, please wait ..."
#~ msgstr "Läser in filer, var vänlig och vänta..."

#~ msgid ""
#~ "One or more files can not be restored :\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "En eller flera filer kan inte återskapas:\n"
#~ "\n"

#~ msgid "System Colors"
#~ msgstr "Systemfärger"

#~ msgid "User Colors"
#~ msgstr "Användarfärger"

#~ msgid "Decimal 16 bits"
#~ msgstr "Decimal 16-bitars"

#~ msgid "Hex 8 bits"
#~ msgstr "Hex 8-bitars"

#~ msgid "Hex 16 bits"
#~ msgstr "Hex 16-bitars"

#~ msgid "Float"
#~ msgstr "Flyttal"

#~ msgid "Color"
#~ msgstr "Färg"

#~ msgid "Tolerance :"
#~ msgstr "Tolerans:"

#~ msgid "Font Selector"
#~ msgstr "Typsnittsväljare"

#~ msgid "Selection:"
#~ msgstr "Markering:"

#~ msgid "Font to load"
#~ msgstr "Typsnitt att läsa in"

#~ msgid "FONTSPEC"
#~ msgstr "FONTSPEC"

#~ msgid "Print selected font name on exit"
#~ msgstr "Skriv ut valt typsnitt vid avslutning"

#~ msgid "Inhibit remembering selected font for next run"
#~ msgstr "Avaktivera minne för valt typsnitt vid nästa körning"

#~ msgid "Inhibit loading of last font"
#~ msgstr "Avaktivera inläsning av senaste typsnitt"

#~ msgid "Copyright 1998, under the GNU General Public License."
#~ msgstr "Copyright 1998, under GNU General Public License."

#~ msgid "Default 16-bit"
#~ msgstr "Standard 16-bitars"

#~ msgid "32-bit"
#~ msgstr "32-bit"

#~ msgid "Unknown"
#~ msgstr "Okänt"

#~ msgid "32-bit w/sync"
#~ msgstr "32-bit med sync"

#~ msgid "Sleeping"
#~ msgstr "Sover"

#~ msgid "Active/Idle"
#~ msgstr "Aktiv/Inaktiv"

#~ msgid "Standby"
#~ msgstr "Viloläge"

#~ msgid "Unable to access the drive."
#~ msgstr "Kunde inte komma åt enheten."

#~ msgid "The DMA setting for this drive cannot be changed."
#~ msgstr "DMA-inställningarna för denna disk kan inte ändras."

#~ msgid "Disabled"
#~ msgstr "Avaktiverad"

#~ msgid "The IRQ unmask setting for this drive cannot be changed."
#~ msgstr "IRQ unmask-inställningen för denna disk kan inte ändras."

#~ msgid "The drive refused to keep its settings."
#~ msgstr "Disken vägrade behålla sina inställningar."

#~ msgid "Keep settings"
#~ msgstr "Behåll inställningar"

#~ msgid "None"
#~ msgstr "Ingen"

#~ msgid "(1 Sector)"
#~ msgstr "(1 sektor)"

#~ msgid "(Dual Port)"
#~ msgstr "(dubbelport)"

#~ msgid "(Dual Port Cache)"
#~ msgstr "(dubbelportscache)"

#~ msgid "No"
#~ msgstr "Nej"

#~ msgid "Yes (%d sector)"
#~ msgstr "Ja (%d sektor)"

#~ msgid "Yes (%d sectors)"
#~ msgstr "Ja (%d sektorer)"

#~ msgid "Model"
#~ msgstr "Modell"

#~ msgid "Firmware"
#~ msgstr "Fast programvara"

#~ msgid "Serial No."
#~ msgstr "Serienummer"

#~ msgid "Geometry"
#~ msgstr "Geometri"

#~ msgid "Cache"
#~ msgstr "Cache"

#~ msgid "Legacy MFM/RLL drive"
#~ msgstr "Gammal MFM/RLL-disk"

#~ msgid "DMA Mode"
#~ msgstr "DMA-läge"

#~ msgid "IO Mode"
#~ msgstr "IO-läge"

#~ msgid "IRQ Unmask"
#~ msgstr "IRQ-unmask"

#~ msgid "Multisector"
#~ msgstr "Multisektor"

#~ msgid "IDE Status"
#~ msgstr "IDE-status"

#~ msgid "Disk Logo Not Found"
#~ msgstr "Hittade inte disklogotypen"

#~ msgid "Only the superuser can use this tool"
#~ msgstr "Endast superanvändaren kan använda detta verktyg"

#~ msgid "You appear to have no IDE drives"
#~ msgstr "Du verkar inte ha några IDE-diskar"

#~ msgid "Param"
#~ msgstr "Param"

#~ msgid "Current"
#~ msgstr "Nuvarande"

#~ msgid "Scale"
#~ msgstr "Skala"

#~ msgid "Stripchart"
#~ msgstr "Stripchart"

#~ msgid "Copyright 2000 John Kodis"
#~ msgstr "Copyright 2000 John Kodis"

#~ msgid ""
#~ "The GNOME stripchart program plots various user-specified parameters as a "
#~ "function of time. Its main use is to chart system performance parameters "
#~ "such as CPU load, CPU utilization, network traffic levels, and the like. "
#~ "Other more ingenious uses are left as an exercise for the interested user."
#~ msgstr ""
#~ "GNOME-diagramritaren ritar diverse användarspecifierade parametrar som en "
#~ "funktion av tiden. Dess huvudanvändningsområde är att rita grafer över "
#~ "systemanvändning såsom processorbelastning, processoranvändning, "
#~ "nätverksbelastning och liknande. Andra användningsområden lämnas som en "
#~ "övning för den intresserade."

#~ msgid "Show values"
#~ msgstr "Visa värden"

#~ msgid "Edit Prefs..."
#~ msgstr "Redigera inställningar..."

#~ msgid "Edit Params..."
#~ msgstr "Redigera parametrar..."

#~ msgid "no such field: %d"
#~ msgstr "inget sådant fält: %d"

#~ msgid "missing variable identifer"
#~ msgstr "variabelidentifierare saknas"

#~ msgid "invalid variable identifer: %s"
#~ msgstr "ogiltig identifierare: %s"

#~ msgid "number expected"
#~ msgstr "siffra förväntades"

#~ msgid "extra junk at end: \"%s\""
#~ msgstr "extra skräp på slutet: \"%s\""

#~ msgid "Parameter"
#~ msgstr "Parameter"

#~ msgid "Equation"
#~ msgstr "Formel"

#~ msgid "Filename"
#~ msgstr "Filnamn"

#~ msgid "Pattern"
#~ msgstr "Mönster"

#~ msgid "Max"
#~ msgstr "Max"

#~ msgid "Linear"
#~ msgstr "Linjär"

#~ msgid "Indicator"
#~ msgstr "Indikator"

#~ msgid "Line"
#~ msgstr "Linje"

#~ msgid "Point"
#~ msgstr "Punkt"

#~ msgid "Solid"
#~ msgstr "Heldragen"

#~ msgid "Save As..."
#~ msgstr "Spara som..."

#~ msgid "Add Parameter Before"
#~ msgstr "Lägg till parameter före"

#~ msgid "Add Parameter After"
#~ msgstr "Lägg till parameter efter"

#~ msgid "Apply Parameter Changes"
#~ msgstr "Verkställ parameterförändringar"

#~ msgid "Delete Parameter"
#~ msgstr "Ta bort parameter"

#~ msgid "Add Color"
#~ msgstr "Lägg till färg"

#~ msgid "Delete Color"
#~ msgstr "Ta bort färg"

#~ msgid "Info"
#~ msgstr "Info"

#~ msgid "Parameter Editor"
#~ msgstr "Parameterredigerare"

#~ msgid "Parameters"
#~ msgstr "Parametrar"

#~ msgid "Chart"
#~ msgstr "Diagram"

#~ msgid "enabled"
#~ msgstr "aktiverad"

#~ msgid "minor"
#~ msgstr "mindre"

#~ msgid "major"
#~ msgstr "större"

#~ msgid "Update"
#~ msgstr "Uppdatera"

#~ msgid "Smooth"
#~ msgstr "Jämn"

#~ msgid "Ticks"
#~ msgstr "Intervall"

#~ msgid "Pen"
#~ msgstr "Penna"

#~ msgid "Geometry string: WxH+X+Y"
#~ msgstr "Geometristräng: B×H+X+Y"

#~ msgid "GEO"
#~ msgstr "GEO"

#~ msgid "Configuration file name"
#~ msgstr "Filnamn för konfigurationsfil"

#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "FIL"

#~ msgid "Values"
#~ msgstr "Värden"

#~ msgid "Prefs..."
#~ msgstr "Inställningar..."

#~ msgid "Params..."
#~ msgstr "Parametrar..."

#~ msgid "GDict"
#~ msgstr "GDict"

#~ msgid "GNOME client for RFC 2229-compliant dictionary server"
#~ msgstr "GNOME-klient för ordboksservrar som följer RFC 2229-standarden"

#~ msgid "Shows a stripchart plot"
#~ msgstr "Visar en graf"

#~ msgid "Stripchart Plotter"
#~ msgstr "Grafritare"

#~ msgid "IDE Device Tool"
#~ msgstr "IDE-enhetsverktyg"

#~ msgid "Show and Configure IDE Device Settings"
#~ msgstr "Visa och konfiguera IDE-enhetsinställningar"

#~ msgid "GNOME Penguin"
#~ msgstr "GNOME-pingvin"

#~ msgid "Let a cute pinguin chase your pointer"
#~ msgstr "Låt en söt pingvin jaga din muspekare"

#~ msgid "Select a font for pasting"
#~ msgstr "Välj ett typsnitt att klistra in"

#~ msgid "Browse available X11 colors."
#~ msgstr "Visar tillgängliga X11-färger"

#~ msgid "Color Browser"
#~ msgstr "Färgvisaren"

#~ msgid "GNOME Archive Generator aka Meat Grinder"
#~ msgstr "Arkivskapare för GNOME (Meat Grinder)"

#~ msgid "Time Tracker tool"
#~ msgstr "Tidtagarur för projekt"

#~ msgid "Time tracking tool"
#~ msgstr "Tidtagarur"

#~ msgid "Personal cron manager"
#~ msgstr "Personlig cron-hanterare"

#~ msgid "Personal crontab manager"
#~ msgstr "Personlig crontab-hanterare"

#~ msgid "Word definition"
#~ msgstr "Orddefinition"

#~ msgid "Find Words..."
#~ msgstr "Sök ord..."

#~ msgid "GDiskFree"
#~ msgstr "GDiskFree"

#~ msgid "Unable to parse the geometry string '%s'"
#~ msgstr "Kunde inte tolka geometristrängen \"%s\""

#~ msgid "Specify the geometry of the window."
#~ msgstr "Ange fönstrets geometri."

#~ msgid "GDiskFree is a GNOME implementation of the shell utility 'df'."
#~ msgstr "GDiskFree är GNOME-implementationen av skalverktyget \"df\"."

#~ msgid "GDiskFree Properties"
#~ msgstr "Egenskaper för GDiskFree"

#~ msgid "Invoke sync before getting usage info"
#~ msgstr "Anropa sync innan användningsinformation hämtas"

#~ msgid "Show drive mount points"
#~ msgstr "Visa enheternas monteringspunkter"

#~ msgid "Show drive size"
#~ msgstr "Visa enhetsstorlek"

#~ msgid "Dial Orientation"
#~ msgstr "Orientering"

#~ msgid "Vertical"
#~ msgstr "Lodrätt"

#~ msgid "Horizontal"
#~ msgstr "Vågrätt"

#~ msgid "Update interval (ms)"
#~ msgstr "Uppdateringsintervall (ms)"

#~ msgid "General Settings"
#~ msgstr "Allmänna inställningar"

#~ msgid "[GTT]New"
#~ msgstr "Ny"

#~ msgid "Reload"
#~ msgstr "Läs om"

#~ msgid "Props"
#~ msgstr "Egensk."

#~ msgid "Prefs"
#~ msgstr "Inställn."

#~ msgid "Manual"
#~ msgstr "Manual"

#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Avsluta"

#~ msgid "Reason %d\n"
#~ msgstr "Anledning %d\n"

#~ msgid "Where to put the window, and its size"
#~ msgstr "Var fönstret skall placeras och dess storlek"

#~ msgid "Ignore standard input; may be needed in some cases."
#~ msgstr "Ignorera standard in; kan behövas i vissa fall."

#~ msgid "_New Window"
#~ msgstr "_Nytt fönster"

#~ msgid "New text viewer window"
#~ msgstr "Nytt textvisarfönster"

#~ msgid "_Fixed Font"
#~ msgstr "_Typsnitt med fast breddsteg"

#~ msgid "Display text with a fixed font"
#~ msgstr "Visa text med fast breddsteg"

#~ msgid "Text File Viewer"
#~ msgstr "Textfilsvisare"

#~ msgid "Find string"
#~ msgstr "Sök sträng"

#~ msgid "Loading..."
#~ msgstr "Läser in..."

#~ msgid ""
#~ "No such file or directory:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Det finns inte en sådan fil eller katalog:\n"
#~ "%s"

#~ msgid ""
#~ "Failed to decompress and display the file:\n"
#~ "%s\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Misslyckades med att packa upp och visa filen:\n"
#~ "%s\n"
#~ "%s"

#~ msgid ""
#~ "Unable to display compressed file.\n"
#~ "zcat not found in your path."
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte visa den komprimerade filen.\n"
#~ "Hittade inte zcat i din sökväg."

#~ msgid ""
#~ "Error loading file:\n"
#~ "%s\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Fil vid inläsning av filen:\n"
#~ "%s\n"
#~ "%s"

#~ msgid "Saving..."
#~ msgstr "Sparar..."

#~ msgid "Save Text As..."
#~ msgstr "Spara text som..."

#~ msgid "Open Text File..."
#~ msgstr "Öppna textfil..."

#~ msgid "Sorry, no preferences yet."
#~ msgstr "Ledsen, inga inställningar än."

#~ msgid "No search string was specified!"
#~ msgstr "Ingen söksträng angavs!"

#~ msgid "Shut Down"
#~ msgstr "Stäng av"

#~ msgid "Single User Mode"
#~ msgstr "Singel-användarläge"

#~ msgid "Runlevel 2"
#~ msgstr "Körnivå 2"

#~ msgid "Runlevel 3"
#~ msgstr "Körnivå 3"

#~ msgid "Runlevel 4"
#~ msgstr "Körnivå 4"

#~ msgid "Runlevel 5"
#~ msgstr "Körnivå 5"

#~ msgid "Reboot"
#~ msgstr "Starta om"

#~ msgid "Are you sure you want to shut down the computer?"
#~ msgstr "Är du säker att du vill stänga av datorn?"

#~ msgid "Are you sure you want to switch to single user mode?"
#~ msgstr "Är du säker att du vill ändra till singel-användarläge?"

#~ msgid "Are you sure you want to switch to runlevel 2?"
#~ msgstr "Är du säker på att du vill byta till körnivå 2?"

#~ msgid "Are you sure you want to switch to runlevel 3?"
#~ msgstr "Är du säker på att du vill byta till körnivå 3?"

#~ msgid "Are you sure you want to switch to runlevel 4?"
#~ msgstr "Är du säker på att du vill byta till körnivå 4?"

#~ msgid "Are you sure you want to switch to runlevel 5?"
#~ msgstr "Är du säker på att du vill byta till körnivå 5?"

#~ msgid "Are you sure you want to reboot the system?"
#~ msgstr "Är du säker på att du vill starta om systemet?"

#~ msgid ""
#~ "You must be the super-user (root) to shut down or restart the computer."
#~ msgstr ""
#~ "Du måste vara superanvändaren (root) för att stänga av eller starta om "
#~ "datorn."

#~ msgid "Shutdown or Reboot"
#~ msgstr "Stäng av eller starta om datorn"

#~ msgid "Easy"
#~ msgstr "Enkel"

#~ msgid ""
#~ "Click OK to shutdown or reboot. You will lose\n"
#~ "any unsaved information in open applications."
#~ msgstr ""
#~ "Klicka på OK för att stänga av eller starta om\n"
#~ "datorn. Du kommer då att förlora osparad data."

#~ msgid "Commands"
#~ msgstr "Kommandon"

#~ msgid "Confirm before shutdown?"
#~ msgstr "Bekräfta före avstängning?"

#~ msgid ""
#~ "%s\n"
#~ "You will lose any unsaved work."
#~ msgstr ""
#~ "%s\n"
#~ "Du kommer att förlora data du inte sparat."

#~ msgid "Don't ask next time."
#~ msgstr "Fråga inte nästa gång."

#~ msgid "Command execution failed: fork failed"
#~ msgstr "Kommandokörning misslyckades: grening misslyckades"

#~ msgid "Make guname act as a control center applet"
#~ msgstr "Gör så att guname blir ett kontrollcenterprogram"

#~ msgid "an initialization error occurred while starting 'guname-capplet'."
#~ msgstr "ett initieringsfel uppstod vid start av \"guname-capplet\"."

#~ msgid "System Information"
#~ msgstr "Systeminformation"

#~ msgid "GNOME contributors:"
#~ msgstr "Bidragsgivare till GNOME:"

#~ msgid "-Adobe-Helvetica-Medium-R-Normal--*-180-*-*-*-*-*-*"
#~ msgstr "-Adobe-Helvetica-Medium-R-Normal--*-180-*-*-*-*-*-*"

#~ msgid "GNOME: The GNU Network Object Model Environment"
#~ msgstr "GNOME: GNU Network Object Model Environment"

#~ msgid "Email Information..."
#~ msgstr "Skicka informationen via e-post..."

#~ msgid "Save Information to File..."
#~ msgstr "Spara informationen till fil..."

#~ msgid "Detailed Information..."
#~ msgstr "Detaljerad information..."

#~ msgid "Category"
#~ msgstr "Kategori"

#~ msgid "Your System"
#~ msgstr "Ditt system"

#~ msgid "Mail To..."
#~ msgstr "Skicka e-post till..."

#~ msgid ""
#~ "Error closing file `%s': \n"
#~ "%s\n"
#~ "Some or all data may not have been written."
#~ msgstr ""
#~ "Fel vid stängning av filen \"%s\":\n"
#~ "%s\n"
#~ "Delar av eller all data kanske inte skrevs korrekt."

#~ msgid "Couldn't open file `%s': %s"
#~ msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\": %s"

#~ msgid "Save System Information As..."
#~ msgstr "Spara systeminformation som..."

#~ msgid "Command failed ` %s ': %s"
#~ msgstr "Kommandot misslyckades \"%s\": %s"

#~ msgid "Couldn't run command ` %s ': %s"
#~ msgstr "Kunde inte köra kommandot \"%s\": %s"

#~ msgid ""
#~ "The following mail will be sent to %s.\n"
#~ " Are you sure you want to mail this information?"
#~ msgstr ""
#~ "Följande brev kommer att skickas till %s.\n"
#~ " Är du säker att du vill skicka denna information?"

#~ msgid "Are you sure?"
#~ msgstr "Är du säker?"

#~ msgid "Address to mail to:"
#~ msgstr "Adress att skicka e-post till:"

#~ msgid "Distribution:"
#~ msgstr "Distribution:"

#~ msgid "Operating System:"
#~ msgstr "Operativsystem:"

#~ msgid "Distribution Version:"
#~ msgstr "Distributionsversion:"

#~ msgid "Operating System Version:"
#~ msgstr "Operativsystemsversion:"

#~ msgid "Operating System Release:"
#~ msgstr "Operativsystemsutgåva:"

#~ msgid "Processor Type:"
#~ msgstr "Processortyp:"

#~ msgid "Processor Speed:"
#~ msgstr "Processorhastighet:"

#~ msgid "Host Name:"
#~ msgstr "Värdnamn:"

#~ msgid "Domain Name:"
#~ msgstr "Domännamn:"

#~ msgid "User Name:"
#~ msgstr "Användarnamn:"

#~ msgid "X Display Name:"
#~ msgstr "X-displaynamn:"

#~ msgid "System Status:"
#~ msgstr "Systemstatus:"

#~ msgid "Real Memory:"
#~ msgstr "Fysiskt minne:"

#~ msgid "Swap Space (\"virtual memory\"):"
#~ msgstr "Växlingsutrymme (\"virtuellt minne\"):"

#~ msgid "Total Memory:"
#~ msgstr "Totalt minne:"

#~ msgid "Free Memory:"
#~ msgstr "Ledigt minne:"

#~ msgid "Device"
#~ msgstr "Enhet"

#~ msgid "Used space"
#~ msgstr "Använt utrymme"

#~ msgid "Free space"
#~ msgstr "Ledigt utrymme"

#~ msgid "Percent free"
#~ msgstr "Ledigt i procent"

#~ msgid "Mount point"
#~ msgstr "Monteringspunkt"

#~ msgid "Unknown filesystem"
#~ msgstr "Okänt filsystem"

#~ msgid "No information for this filesystem."
#~ msgstr "Ingen information om detta filsystem."

#~ msgid "Memory"
#~ msgstr "Minne"

#~ msgid "Kilobytes"
#~ msgstr "Kilobyte"

#~ msgid "%ld%% memory used."
#~ msgstr "%ld%% minne använt."

#~ msgid "%ld%% swap used."
#~ msgstr "%ld%% växlingsutrymme använt."

#~ msgid "CPU %d"
#~ msgstr "Processor %d"

#~ msgid "Detailed System Information"
#~ msgstr "Detaljerad systeminformation"

#~ msgid "Disk Information"
#~ msgstr "Diskinformation"

#~ msgid "Memory Information"
#~ msgstr "Minnesinformation"

#~ msgid "CPU Information"
#~ msgstr "Processorinformation"

#~ msgid "Mount Point: "
#~ msgstr "Monteringspunkt: "

#~ msgid "  Device: "
#~ msgstr "  Enhet: "

#~ msgid "  Filesystem Type: "
#~ msgstr "  Filsystemstyp: "

#~ msgid "%ld megabytes, %ld free (%ld superuser); %ld inodes, %ld free."
#~ msgstr ""
#~ "%ld megabyte, %ld fritt (%ld superanvändare); %ld inoder, %ld lediga."

#~ msgid "%2d%% full "
#~ msgstr "%2d%% full "

#~ msgid ""
#~ "Couldn't find the \"w\" command in your path.\n"
#~ "This command is needed for the program to work."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte hitta kommandot \"w\" i din sökväg.\n"
#~ "Detta kommando krävs för att programmet ska fungera."

#~ msgid "Active User Listing"
#~ msgstr "Lista med aktiva användare"

#~ msgid "Update Information"
#~ msgstr "Uppdatera informationen"

#~ msgid "Add some defaults"
#~ msgstr "Lägg till några standardposter"

#~ msgid "Delete"
#~ msgstr "Ta bort"

#~ msgid "Command Editor"
#~ msgstr "Kommandoredigerare"

#~ msgid ""
#~ "You can configure the commands on the popup menus.\n"
#~ "Just enter the name you want to appear on the \n"
#~ "menu, and the command to execute.\n"
#~ "In the command, you can use %u to represent the\n"
#~ "currently selected username, and %t for the tty."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan ändra kommandona i popupmenyn.\n"
#~ "Ange bara namnet i menyn och vilket kommando\n"
#~ "som ska köras. I kommandosträngen kan du\n"
#~ "använda %u för att representera vald användare\n"
#~ "och %t för dess tty."

#~ msgid ""
#~ "Click this button to add\n"
#~ "some sample commands."
#~ msgstr ""
#~ "Tryck på denna knapp för\n"
#~ "att lägga till några\n"
#~ "exempel på kommandon."

#~ msgid "Menu items"
#~ msgstr "Menyposter"

#~ msgid "Running: %s\n"
#~ msgstr "Kör: %s\n"

#~ msgid "Notepad"
#~ msgstr "Anteckningsblock"

#~ msgid "Simple editor (notepad)"
#~ msgstr "Enkel textredigerare"

#~ msgid "User Listing"
#~ msgstr "Användarlista"

#~ msgid "Show various system information"
#~ msgstr "Visa diverse systeminformation"

#~ msgid "Technical information about this computer"
#~ msgstr "Teknisk information om denna dator"

#~ msgid "Shut Down or Reboot"
#~ msgstr "Stäng av eller starta om"

#~ msgid "Turn off or reset the computer"
#~ msgstr "Stäng av eller starta om datorn"

#~ msgid "Ask for a command to execute"
#~ msgstr "Fråga efter ett kommando att utföra"

#~ msgid "Run A Command..."
#~ msgstr "Utför ett kommando..."

#~ msgid "Prompts the user for a program to run"
#~ msgstr "Frågar användaren efter ett program att köra"

#~ msgid "Run program..."
#~ msgstr "Kör..."

#~ msgid "Page files as with `more' and `less'"
#~ msgstr "Visar textfiler som \"more\" och \"less\""

#~ msgid "Gstripchart"
#~ msgstr "Gstripchart"

#~ msgid "Shows a stripchart"
#~ msgstr "Visar en graf"

#~ msgid "GNOME DiskFree"
#~ msgstr "Ledigt diskutrymme"

#~ msgid "Show free space on mounted file systems using dials."
#~ msgstr "Visar ledigt utrymme på monterade filsystem"

#~ msgid "Delete _Times"
#~ msgstr "Ta bort _tider"

#~ msgid "_Delete Diary Entry"
#~ msgstr "_Ta bort dagbokspost"

#~ msgid "This Memo"
#~ msgstr "Denna anteckning"

#~ msgid "Task"
#~ msgstr "Uppgift"

#~ msgid "The memo for the current task"
#~ msgstr "Anteckningen för den aktuella uppgiften"

#~ msgid "Memo"
#~ msgstr "Anteckning"

#~ msgid "New Task"
#~ msgstr "Ny uppgift"

#~ msgid "New _Task..."
#~ msgstr "Ny _uppgift..."

#~ msgid "Insert Memo"
#~ msgstr "Infoga anteckning"

#~ msgid "Paste Memo"
#~ msgstr "Klistra in anteckning"

#~ msgid "Delete _Memo"
#~ msgstr "Ta bort ante_ckning"

#~ msgid "Edit the memo and othr task properties."
#~ msgstr "Redigera anteckningen och andra uppgiftsegenskaper."

#~ msgid "_Edit Memo"
#~ msgstr "_Redigera anteckning"

#~ msgid "_New Memo"
#~ msgstr "_Ny anteckning"

#~ msgid "_Paste Memo"
#~ msgstr "Klistra _in anteckning"

#~ msgid "Memo:"
#~ msgstr "Anteckning:"

#~ msgid "Time tracking tool for GNOME"
#~ msgstr "Tidmätningsverktyg för GNOME"

#~ msgid "Estimated End Date"
#~ msgstr "Uppskattat slutdatum"

#~ msgid "Date Due"
#~ msgstr "Färdigdatum"

#~ msgid "Sizing"
#~ msgstr "Storlek"

#~ msgid "Urgency"
#~ msgstr "Angelägenhet"

#~ msgid "Importance"
#~ msgstr "Viktighet"

#~ msgid ""
#~ "Entry that will be logged when the project stops. Use %t for the project "
#~ "title, %d for the project description, etc. See the manual for more "
#~ "options."
#~ msgstr ""
#~ "Post som kommer att loggas då projektet stoppas. Använd %t för "
#~ "projekttiteln, %d för projektbeskrivningen, osv. Se manualen för fler "
#~ "alternativ."

#~ msgid ""
#~ "Show the 'sizing', that is, the estimated amount of work that it will "
#~ "take to perform this project."
#~ msgstr ""
#~ "Visa \"storleken\", dvs den uppskattade mängden arbete som det kommer att "
#~ "ta att slutföra detta projekt."

#~ msgid ""
#~ "An error occured while reading the configuration file.\n"
#~ "Shall I setup a new configuration?"
#~ msgstr ""
#~ "Ett fel uppstod vid läsning av konfigurationsfilen.\n"
#~ "Ska jag skapa en ny uppsättning inställningar?"

#~ msgid "Unknown error occurred"
#~ msgstr "Okänt kommando inträffade"

#~ msgid ""
#~ "This will overwrite your current set of projects.\n"
#~ "Do you really want to reload the configuration file?"
#~ msgstr ""
#~ "Detta skriver över dina nuvarande projekt.\n"
#~ "Är du säker på att du vill läsa om konfigurationsfilen?"

#~ msgid "Timeout in secs:"
#~ msgstr "Tidsgräns i sekunder:"

#~ msgid "<html><body><h1>Error 404 Not Found</h1>The file "
#~ msgstr "<html><body><h1>Fel 404 Inte hittad</h1>Filen "

#~ msgid " was not found. </body></html>"
#~ msgstr " hittades inte. </body></html>"

#~ msgid "<html><body><h1>Unkown Error</h1>"
#~ msgstr "<html><body><h1>Okänt fel</h1>"

#~ msgid ""
#~ "<table border=1><caption><em>hey hey hey!</em></caption><tr><th "
#~ "colspan=4>Memo<tr><th>&nbsp;<th>Start<th>Stop<th>Elapsed"
#~ msgstr ""
#~ "<table border=1><caption><em>hej hej hej!</em></caption><tr><th "
#~ "colspan=4>Anteckning<tr><th>&nbsp;<th>Start<th>Slut<th>Förlupen"

#~ msgid "Project Time today:"
#~ msgstr "Projekttid idag:"

#~ msgid "Project Time ever:"
#~ msgstr "Projekttid totalt:"

#~ msgid "Manual..."
#~ msgstr "Manual..."

#~ msgid "Formatting /dev/floppy"
#~ msgstr "Formaterar /dev/floppy"

#~ msgid "Formatting %s"
#~ msgstr "Formaterar %s"

#~ msgid ""
#~ "Number of files: 0\n"
#~ "Number of folders: 0"
#~ msgstr ""
#~ "Antal filer: 0\n"
#~ "Antal mappar: 0"

#~ msgid "OK"
#~ msgstr "OK"

#~ msgid ""
#~ "This program is part of the GNOME project. Logview comes with "
#~ "ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are welcome to "
#~ "redistribute it under the conditions of the GNU General Public Licence. "
#~ "The log icon is a courtesy of Tuomas Kuosmanen (a.k.a tigert)."
#~ msgstr ""
#~ "Detta program är en del av GNOME-projektet. Logview kommer med INGEN SOM "
#~ "HELST GARANTI. Detta är fri programvara, och du får gärna distribuera det "
#~ "under villkoren i GNU General Public Licence. Loggikonen är gjord av "
#~ "Tuomas Kuosmanen (också känd som tigert)."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.