gnome-media

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-01 02:17:17

Här är en uppdatering av gnome-media. Här är också lite Sun-ändringar
märkta med "SUN". Ta gärna en titt. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-media.sv.po.


Christian


 # Swedish messages for gnome-media.
 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Martin Wahlen <mva@sbbs.se>, 1998, 1999.
 # Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.45 2002/06/01 00:11:57 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-media\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-05-13 22:33+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-04-02 08:13+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-06-01 02:12+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-06-01 02:12+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: cddb-slave2/cddb-slave.c:1279 cddb-slave2/cddb-slave.c:1281
 #: gnome-cd/gnome-cd.c:125
 msgid "Unknown track"
G msgstr "Okänd skiva"
N msgstr "Okänt spår"
 
 
 #: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:525
 #, c-format
G msgid "Editting discid: %s"
N msgid "Editing Disc ID: %s"
 msgstr "Redigerar skivid: %s"
 
 #. Info label
 #: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:615
G msgid "Editting discid: "
N msgid "Editing Disc ID: "
 msgstr "Redigerar skivid: "
 
 
 #: gmix/device_labels_alsa.h:14
 msgid "CD"
G msgstr "CD"
N msgstr "Cd"
 
 
 #: gmix/device_labels_linux.h:8
 msgid "CD  "
G msgstr "CD"
N msgstr "Cd"
 
 
 #: gmix/gmix.c:114
N msgid "Help"
N msgstr "Hjälp"
N 
 #: gmix/gmix.c:146
 
 #: gmix/prefs.c:302 gmix/prefs.c:305
 msgid "Shown"
G msgstr "Showtunes"
N msgstr "Visas"
 
 
 #. Add the label reset button
 #: gmix/prefs.c:325
 msgid "_Reset labels to their defaults"
G msgstr "Återställ etiketter till deras standardvärden"
N msgstr "_Återställ etiketter till deras standardvärden"
 
 
 #: gnome-cd/access/cddisplayaccessible.c:117
 msgid "CD Display"
G msgstr "CD-display"
N msgstr "Cd-display"
 
 
 #: gnome-cd/callbacks.c:602
 msgid "Disc error"
G msgstr "Disco"
N msgstr "Skivfel"
 
 
 #: gnome-cd/cdrom.c:355
 #, c-format
N msgid "You do not seem to have permission to access %s."
N msgstr "Du verkar inte ha rättighet att komma åt %s."
N 
 #: gnome-cd/cdrom.c:361
 #, c-format
N msgid ""
N "%s does not appear to point to a valid CD device. This may be because:\n"
N "a) CD support is not compiled into Linux\n"
N "b) You do not have the correct permissions to access the CD drive\n"
N "c) %s is not the CD drive.\n"
N msgstr ""
N "%s verkar inte peka till en giltig cd-enhet. Detta kan bero på att:\n"
N "a) Cd-stöd är inte inkompilerad i Linux\n"
N "b) Du har inte rätt rättigheter för att komma åt cd-enheten\n"
N "c) %s är inte cd-enheten.\n"
N 
 #: gnome-cd/gnome-cd.c:51 gnome-cd/gnome-cd.c:441
N msgid "Gnome CD Player"
N msgstr "Cd-spelare för Gnome"
N 
 #: gnome-cd/gnome-cd.c:151
 #, c-format
 
 #: gnome-cd/gnome-cd.c:300
 msgid "_About Gnome-CD"
G msgstr "_Om Gnome-CD"
N msgstr "_Om Gnome-Cd"
 
 #: gnome-cd/gnome-cd.c:374
 msgid ""
 "There is no CD device set. This means that GnomeCD\n"
 "will be unable to run. Press Set device to go to a dialog\n"
 "where you can set the device, or click Quit to quit GnomeCD"
 msgstr ""
G "Ingen CD-enhet är angiven. Det betyder att GnomeCD inte kan köra.\n"
N "Ingen cd-enhet är angiven. Det betyder att GnomeCD inte kan köra.\n"
 "Tryck på \"Ställ in enhet\" för att få en dialog där du kan ställa\n"
 "in enheten, eller klicka på \"Avsluta\" för att avsluta GnomeCD"
 
 
 #: gnome-cd/gnome-cd.c:414
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
 "This means that GnomeCD will be unable to run correctly. Press Set device to "
 "go to a dialog where you can set the device, or click Quit to quit GnomeCD"
 msgstr ""
G "Ingen CD-enhet är angiven. Det betyder att GnomeCD inte kan köra.\n"
G "Tryck på \"Ställ in enhet\" för att få en dialog där du kan ställa\n"
G "in enheten, eller klicka på \"Avsluta\" för att avsluta GnomeCD"
N "%s\n"
N "Det betyder att GnomeCD inte kan köra. Tryck på \"Ställ in enhet\" för att "
N "få en dialog där du kan ställa in enheten, eller klicka på \"Avsluta\" för "
N "att avsluta GnomeCD"
 
 
 #: gnome-cd/gnome-cd.c:506
 msgid "Open preferences"
G msgstr "Inställningar"
N msgstr "Öppna inställningar"
 
 #: gnome-cd/gnome-cd.c:515
N msgid "Track List"
N msgstr "Spårlista"
N 
 #: gnome-cd/gnome-cd.c:535
 
 #: gnome-cd/gnome-cd.desktop.in.h:1
 msgid "CD Player"
G msgstr "CD-spelare"
N msgstr "Cd-spelare"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gnome-cd/linux-cdrom.c:175
 msgid "Error opening CD"
G msgstr "Fel vid anslutning [%s]\n"
N msgstr "Fel vid öppnande av cd"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gnome-cd/linux-cdrom.c:180
 msgid "Error reading CD header"
G msgstr "Fel vid läsning [%s]\n"
N msgstr "Fel vid läsande av cd-huvud"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: gnome-cd/linux-cdrom.c:197
 msgid "IOCtl failed"
G msgstr ""
N msgstr "IOCtl misslyckades"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: gnome-cd/linux-cdrom.c:209
 msgid "Error getting leadout"
G msgstr ""
N msgstr "Ett fel inträffade då leadout skulle hämtas"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "Cd:n"
 # Jag vill ha "Cd-skivan"
 #
 #: gnome-cd/linux-cdrom.c:217
 #, c-format
 msgid ""
 "CD changed\n"
 "Track count: %d\n"
 "------------------\n"
 msgstr ""
N "Cd-skivan ändrades\n"
N "Spårnummer: %d\n"
N "------------------\n"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Allmän kommentar till meddelandena nedan:
 # Det som är inom () är funktionsnamn (ja, det är korkat att de är markerade
 # för översättning, felrapporterat som
 # http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=83768 ). Sun har av misstag
 # översatt funktionsnamnen, jag har korrigerat detta.
 #
 #: gnome-cd/linux-cdrom.c:249
 #, c-format
 msgid "(eject): ioctl failed: %s"
G msgstr ""
N msgstr "(eject): ioctl misslyckades: %s"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: gnome-cd/linux-cdrom.c:434
 msgid "(linux_cdrom_play): Drive not ready"
G msgstr ""
N msgstr "(linux_cdrom_play): Enheten är inte färdig"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "färdig"
 # Jag vill ha "redo"
 #
 #: gnome-cd/linux-cdrom.c:454
 msgid "(linux_cdrom_play): Drive still not ready"
G msgstr ""
N msgstr "(linux_cdrom_play): Enheten är fortfarande inte redo"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: gnome-cd/linux-cdrom.c:519
 #, c-format
 msgid "(linux_cdrom_play) ioctl failed %s"
G msgstr ""
N msgstr "(linux_cdrom_play) ioctl misslyckades %s"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "färdig"
 # Jag vill ha "redo"
 #
 #: gnome-cd/linux-cdrom.c:555
 msgid "(linux_cdrom_pause): Drive not ready"
G msgstr ""
N msgstr "(linux_cdrom_pause): Enheten är inte redo"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: gnome-cd/linux-cdrom.c:568
 #, c-format
 msgid "(linux_cdrom_pause): Resume failed %s"
G msgstr ""
N msgstr "(linux_cdrom_pause): Det gick inte att återgå %s"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: gnome-cd/linux-cdrom.c:587
 #, c-format
 msgid "(linux_cdrom_pause): ioctl failed %s"
G msgstr ""
N msgstr "(linux_cdrom_pause): ioctl misslyckades %s"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: gnome-cd/linux-cdrom.c:633
 #, c-format
 msgid "(linux_cdrom_stop) ioctl failed %s"
G msgstr ""
N msgstr "(linux_cdrom_stop) ioctl misslyckades %s"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: gnome-cd/linux-cdrom.c:849
 #, c-format
 msgid "(linux_cdrom_get_status): ioctl error %s"
G msgstr ""
N msgstr "(linux_cdrom_get_status): ioctl-fel %s"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: gnome-cd/linux-cdrom.c:863
 #, c-format
 msgid "(linux_cdrom_get_status): CDROMSUBCHNL ioctl failed %s"
G msgstr ""
N msgstr "(linux_cdrom_get_status): CDROMSUBCHNL ioctl misslyckades %s"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: gnome-cd/linux-cdrom.c:874
 #, c-format
 msgid "(linux_cdrom_get_status): CDROMVOLREAD ioctl failed %s"
G msgstr ""
N msgstr "(linux_cdrom_get_status): CDROMSUBCHNL ioctl misslyckades %s"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: gnome-cd/linux-cdrom.c:939
 #, c-format
 msgid "(linux_cdrom_close_tray): ioctl failed %s"
G msgstr ""
N msgstr "(linux_cdrom_close_tray): ioctl misslyckades %s"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: gnome-cd/linux-cdrom.c:974
 #, c-format
 msgid "(linux_cdrom_set_volume:1): ioctl failed %s"
G msgstr ""
N msgstr "(linux_cdrom_set_volume:1): ioctl misslyckades %s"
 
 #. Failed, it's not a CDROM drive
 #: gnome-cd/linux-cdrom.c:1005
 #, c-format
 msgid "%s is not a CDROM drive"
G msgstr ""
N msgstr "%s är ingen cdrom-enhet"
 
 #: gnome-cd/preferences.c:82
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
 "This means that Gnome-CD will not be able to run."
 msgstr ""
N "%s\n"
N "Det betyder att Gnome-CD inte kommer att kunna köra."
 
 #: gnome-cd/preferences.c:83
 msgid "Error setting device"
G msgstr "Fel när ljudfilen skulle sparas"
N msgstr "Fel vid inställning av enhet"
 
G msgid "Gnome-CD Preferences"
G msgstr "Inställningar för Gnome-CD"
 #: gnome-cd/preferences.c:771
N msgid "Gnome CD Player Preferences"
N msgstr "Inställningar för Gnome-cd-spelaren"
 
 #: gnome-cd/preferences.c:789
 msgid "CD player de_vice"
G msgstr "CD-spelaren_het"
N msgstr "Cd-spelar_enhet"
 
 
 #. left side
G msgid "When Gnome-CD starts"
G msgstr "Då Gnome-CD startar"
 #: gnome-cd/preferences.c:817
N msgid "When Gnome CD Player starts"
N msgstr "Då Gnome-cd-spelaren startar"
 
 
 #. Right side
G msgid "When Gnome-CD quits"
G msgstr "Då Gnome-CD avslutas"
 #: gnome-cd/preferences.c:868
N msgid "When Gnome CD Player quits"
N msgstr "Då Gnome-cd-spelaren avslutas"
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: grecord/src/grec.c:960
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>Do you want to save the changes you made to \"%s\"?</b>\n"
 "\n"
 "Your changes will be lost is you don't save them."
 msgstr ""
N "<b>Vill du spara ändringarna som du har gjort \"%s\"?</b>\n"
N "\n"
N "Ändringarna går förlorade om du inte sparar dem."
 
 #: grecord/src/grec.c:965
 msgid "Do_n't save"
G msgstr "Spara inte"
N msgstr "Spara i_nte"
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: grecord/src/gui.c:431
 msgid "translator_credits"
G msgstr ""
N msgstr "översättning_av"
 
 
G msgid "Show warning _message if size (Mb) of sample becomes bigger than:"
 #: grecord/src/gui.c:789
N msgid "Show warning _message if size (MB) of sample becomes bigger than:"
 msgstr "Visa varnings_meddelande om ljudklippets storlek (MB) blir större än:"
 
G msgid "Sto_p recording if size (Mb) of sample becomes bigger than:"
 #: grecord/src/gui.c:807
N msgid "Sto_p recording if size (MB) of sample becomes bigger than:"
 msgstr "Sta_nna inspelning om ljudklippets storlek (MB) blir större än:"
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: grecord/src/gui.c:851
 msgid "Play the sound _once only."
G msgstr ""
N msgstr "Spela bara ljudet _en gång."
 
 #: grecord/src/gui.c:857
 msgid "Repeat _forever"
G msgstr "_För evigt"
N msgstr "Upprepa _för evigt"
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: grecord/src/gui.c:983
 msgid ""
 "Note: These options only take effect whenever a new sound sample\n"
 "is created. They do not operate on an existing sample."
 msgstr ""
N "Obs! De här alternativen börjar bara gälla när ett nytt ljudexempel\n"
N "skapas. De fungerar inte på ett befintligt exempel."
 
 
 #: grecord/src/gui.c:1005
 msgid "8 _bit PCM"
G msgstr "8-bitars PCM"
N msgstr "8-_bitars PCM"
 
 #: grecord/src/gui.c:1011
 msgid "16 b_it PCM"
G msgstr "16-bitars PCM"
N msgstr "16-b_itars PCM"
 
 #. If only combos didn't suck!
 #: grecord/src/gui.c:1025
 msgid "S_ample rate:"
G msgstr "Samplingsfrekvens:"
N msgstr "S_amplingsfrekvens:"
 
 #: grecord/src/gui.c:1056
 msgid "Mono or Stereo:"
G msgstr "Mono/Stereo"
N msgstr "Mono eller stereo:"
 
 #: grecord/src/gui.c:1065
 msgid "_Mono"
G msgstr "Mono"
N msgstr "_Mono"
 
 #: grecord/src/gui.c:1071
 msgid "_Stereo"
G msgstr "Stereo"
N msgstr "_Stereo"

# Swedish messages for gnome-media.
# Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Martin Wahlen <mva@sbbs.se>, 1998, 1999.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.45 2002/06/01 00:11:57 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-media\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-01 02:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-01 02:12+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: cddb-slave2/cddb-disclosure.c:245
msgid "Expander Size"
msgstr "Utfällarstorlek"

#: cddb-slave2/cddb-disclosure.c:246
msgid "Size of the expander arrow"
msgstr "Storlek på utfällningspilen"

#. Log on info
#: cddb-slave2/cddb-slave-capplet.c:642
msgid "Log on information"
msgstr "Inloggningsinformation"

#: cddb-slave2/cddb-slave-capplet.c:652
msgid "Send _no info"
msgstr "Skicka in_gen information"

#: cddb-slave2/cddb-slave-capplet.c:661
msgid "Send real _info"
msgstr "Skicka verklig _information"

#: cddb-slave2/cddb-slave-capplet.c:670
msgid "Send _other info..."
msgstr "Skicka _annan information..."

#: cddb-slave2/cddb-slave-capplet.c:689
msgid "N_ame:"
msgstr "_Namn:"

#: cddb-slave2/cddb-slave-capplet.c:704
msgid "_Hostname:"
msgstr "_Värdnamn:"

#. Server info
#: cddb-slave2/cddb-slave-capplet.c:717 cddb-slave2/cddb-slave-capplet.c:756
msgid "Server"
msgstr "Server"

#: cddb-slave2/cddb-slave-capplet.c:726
msgid "FreeDB _round robin server"
msgstr "_Round robin-FreeDB-server"

#: cddb-slave2/cddb-slave-capplet.c:732
msgid "Other _FreeDB server..."
msgstr "Annan _FreeDB-server..."

#: cddb-slave2/cddb-slave-capplet.c:759
msgid "Port"
msgstr "Port"

#: cddb-slave2/cddb-slave-capplet.c:762
msgid "Location"
msgstr "Plats"

#: cddb-slave2/cddb-slave-capplet.c:768
msgid "Update server list"
msgstr "Uppdatera serverlistan"

#: cddb-slave2/cddb-slave-capplet.c:775
msgid "Other _server..."
msgstr "Annan _server..."

#: cddb-slave2/cddb-slave-capplet.c:787
msgid "Hostname:"
msgstr "Värdnamn:"

#: cddb-slave2/cddb-slave-capplet.c:799
msgid "_Port:"
msgstr "_Port:"

#: cddb-slave2/cddb-slave-capplet.c:848
msgid "CDDBSlave 2 Properties"
msgstr "Egenskaper för CDDBSlave 2"

#: cddb-slave2/cddb-slave.c:213
msgid "Unknown / Unknown"
msgstr "Okänd / Okänd"

#: cddb-slave2/cddb-slave.c:219
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"

#: cddb-slave2/cddb-slave.c:441
msgid "Multiple matches..."
msgstr "Flera träffar..."

#: cddb-slave2/cddb-slave.c:445
msgid ""
"There were multiple matches found in the database.\n"
"Below is a list of possible matches, please choose the best match"
msgstr ""
"Flera träffar hittades i databasen.\n"
"Nedan finns en lista med möjliga träffar, välj den bästa träffen"

#: cddb-slave2/cddb-slave.c:456
msgid "Category"
msgstr "Kategori"

#: cddb-slave2/cddb-slave.c:460
msgid "Disc ID"
msgstr "Skiv-ID"

#: cddb-slave2/cddb-slave.c:464
msgid "Artist and Title"
msgstr "Artist och titel"

#: cddb-slave2/cddb-slave.c:1279 cddb-slave2/cddb-slave.c:1281
#: gnome-cd/gnome-cd.c:125
msgid "Unknown track"
msgstr "Okänt spår"

#: cddb-slave2/cddb-slave.desktop.in.h:1
msgid "CDDB"
msgstr "CDDB"

#: cddb-slave2/cddb-slave.desktop.in.h:2
msgid "CDDB Properties"
msgstr "Egenskaper för CDDB"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:78
msgid "Blues"
msgstr "Blues"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:79
msgid "Classical Rock"
msgstr "Klassisk rock"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:80
msgid "Country"
msgstr "Country"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:81
msgid "Dance"
msgstr "Dance"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:82
msgid "Disco"
msgstr "Disco"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:83
msgid "Funk"
msgstr "Funk"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:84
msgid "Grunge"
msgstr "Grunge"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:85
msgid "Hip-Hop"
msgstr "Hip-Hop"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:86
msgid "Jazz"
msgstr "Jazz"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:87
msgid "Metal"
msgstr "Metal"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:88
msgid "New Age"
msgstr "New Age"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:89
msgid "Oldies"
msgstr "Gamla godingar"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:90
msgid "Other"
msgstr "Annat"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:91
msgid "Pop"
msgstr "Pop"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:92
msgid "R&B"
msgstr "R&B"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:93
msgid "Rap"
msgstr "Rap"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:94
msgid "Reggae"
msgstr "Reggae"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:95
msgid "Rock"
msgstr "Rock"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:96
msgid "Techno"
msgstr "Techno"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:97
msgid "Industrial"
msgstr "Industrial"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:98
msgid "Alternative"
msgstr "Alternativmusik"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:99
msgid "Ska"
msgstr "Ska"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:100
msgid "Death Metal"
msgstr "Death Metal"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:101
msgid "Pranks"
msgstr "Pranks"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:102
msgid "Soundtrack"
msgstr "Filmmusik"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:103
msgid "Euro-Techno"
msgstr "Euro-Techno"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:104
msgid "Ambient"
msgstr "Ambient"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:105
msgid "Trip-Hop"
msgstr "Trip-Hop"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:106
msgid "Vocal"
msgstr "Vocal"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:107
msgid "Jazz+Funk"
msgstr "Jazz+Funk"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:108
msgid "Fusion"
msgstr "Fusion"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:109
msgid "Trance"
msgstr "Trance"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:110
msgid "Classical"
msgstr "Klassiskt"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:111
msgid "Instrumental"
msgstr "Instrumentellt"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:112
msgid "Acid"
msgstr "Acid"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:113
msgid "House"
msgstr "House"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:114
msgid "Game"
msgstr "Spel"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:115
msgid "Sound Clip"
msgstr "Ljudklipp"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:116
msgid "Gospel"
msgstr "Gospel"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:117
msgid "Noise"
msgstr "Brus"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:118
msgid "Alt"
msgstr "Alt"

#. groups
#. max 24 chars
#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:119 gmix/device_labels_alsa.h:37
msgid "Bass"
msgstr "Bass"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:120
msgid "Soul"
msgstr "Soul"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:121
msgid "Punk"
msgstr "Punk"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:122
msgid "Space"
msgstr "Space"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:123
msgid "Meditative"
msgstr "Meditativt"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:124
msgid "Instrumental Pop"
msgstr "Instrumentell pop"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:125
msgid "Instrumental Rock"
msgstr "Instrumentell rock"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:126
msgid "Ethnic"
msgstr "Folkmusik"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:127
msgid "Gothic"
msgstr "Gotiskt"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:128
msgid "Darkwave"
msgstr "Darkwave"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:129
msgid "Techno-Industrial"
msgstr "Techno-Industrial"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:130
msgid "Electronic"
msgstr "Electroniskt"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:131
msgid "Pop-Folk"
msgstr "Pop-Folk"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:132
msgid "Eurodance"
msgstr "Eurodance"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:133
msgid "Dream"
msgstr "Dream"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:134
msgid "Southern Rock"
msgstr "Southern Rock"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:135
msgid "Comedy"
msgstr "Komedi"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:136
msgid "Cult"
msgstr "Kult"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:137
msgid "Gangsta Rap"
msgstr "Gangsta Rap"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:138
msgid "Top 40"
msgstr "Topp 40"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:139
msgid "Christian Rap"
msgstr "Kristen rap"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:140
msgid "Pop/Funk"
msgstr "Pop/Funk"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:141
msgid "Jungle"
msgstr "Jungle"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:142
msgid "Native American"
msgstr "Amerikansk urbefolkning"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:143
msgid "Cabaret"
msgstr "Kabaré"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:144
msgid "New Wave"
msgstr "New Wave"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:145
msgid "Psychedelic"
msgstr "Psykedeliskt"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:146
msgid "Rave"
msgstr "Rejv"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:147
msgid "Showtunes"
msgstr "Showtunes"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:148
msgid "Trailer"
msgstr "Trailer"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:149
msgid "Lo-Fi"
msgstr "Lo-Fi"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:150
msgid "Tribal"
msgstr "Tribal"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:151
msgid "Acid Punk"
msgstr "Acid Punk"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:152
msgid "Acid Jazz"
msgstr "Acid Jazz"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:153
msgid "Polka"
msgstr "Polka"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:154
msgid "Retro"
msgstr "Retro"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:155
msgid "Musical"
msgstr "Musikal"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:156
msgid "Rock & Roll"
msgstr "Rock & Roll"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:157
msgid "Hard Rock"
msgstr "Hårdrock"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:158
msgid "Folk"
msgstr "Folk"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:159
msgid "Folk/Rock"
msgstr "Folk/Rock"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:160
msgid "National Folk"
msgstr "Nationell Folk"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:161
msgid "Swing"
msgstr "Swing"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:162
msgid "Fast-Fusion"
msgstr "Fast-Fusion"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:163
msgid "Bebop"
msgstr "Bebop"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:164
msgid "Latin"
msgstr "Latinskt"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:165
msgid "Revival"
msgstr "Uppväckelse"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:166
msgid "Celtic"
msgstr "Keltiskt"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:167
msgid "Bluegrass"
msgstr "Bluegrass"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:168
msgid "Avantgarde"
msgstr "Avantgarde"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:169
msgid "Gothic Rock"
msgstr "Gotisk rock"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:170
msgid "Progressive Rock"
msgstr "Progressiv rock"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:171
msgid "Psychedelic Rock"
msgstr "Psykedelisk rock"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:172
msgid "Symphonic Rock"
msgstr "Symfonisk rock"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:173
msgid "Slow Rock"
msgstr "Slow Rock"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:174
msgid "Big Band"
msgstr "Big Band"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:175
msgid "Chorus"
msgstr "Kör"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:176
msgid "Easy Listening"
msgstr "Lättlyssnat"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:177
msgid "Acoustic"
msgstr "Akustiskt"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:178
msgid "Humour"
msgstr "Humor"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:179
msgid "Speech"
msgstr "Tal"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:180
msgid "Chanson"
msgstr "Chanson"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:181
msgid "Opera"
msgstr "Opera"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:182
msgid "Chamber Music"
msgstr "Kammarmusik"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:183
msgid "Sonata"
msgstr "Sonat"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:184
msgid "Symphony"
msgstr "Symfoni"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:185
msgid "Booty Bass"
msgstr "Booty Bass"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:186
msgid "Primus"
msgstr "Primus"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:187
msgid "Porn Groove"
msgstr "Porn Groove"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:188
msgid "Satire"
msgstr "Satir"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:189
msgid "Slow Jam"
msgstr "Slow Jam"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:190
msgid "Club"
msgstr "Klubb"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:191
msgid "Tango"
msgstr "Tango"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:192
msgid "Samba"
msgstr "Samba"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:193
msgid "Folklore"
msgstr "Folklore"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:194
msgid "Ballad"
msgstr "Ballad"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:195
msgid "Power Ballad"
msgstr "Power Ballad"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:196
msgid "Rythmic Soul"
msgstr "Rythmic Soul"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:197
msgid "Freestyle"
msgstr "Freestyle"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:198
msgid "Duet"
msgstr "Duett"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:199
msgid "Punk Rock"
msgstr "Punkrock"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:200
msgid "Drum Solo"
msgstr "Trumsolo"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:201
msgid "A Cappella"
msgstr "A cappella"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:202
msgid "Euro-House"
msgstr "Euro-House"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:203
msgid "Dance Hall"
msgstr "Dance Hall"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:204
msgid "Goa"
msgstr "Goa"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:205
msgid "Drum & Bass"
msgstr "Drum & Bass"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:206
msgid "Club-House"
msgstr "Club-House"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:207
msgid "Hardcore"
msgstr "Hardcore"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:208
msgid "Terror"
msgstr "Terror"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:209
msgid "Indie"
msgstr "Indie"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:210
msgid "BritPop"
msgstr "BritPop"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:211
msgid "Negerpunk"
msgstr "Negerpunk"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:212
msgid "Polsk Punk"
msgstr "Polsk Punk"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:213
msgid "Beat"
msgstr "Beat"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:214
msgid "Christian Gangsta Rap"
msgstr "Kristen gangsta rap"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:215
msgid "Heavy Metal"
msgstr "Heavy Metal"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:216
msgid "Black Metal"
msgstr "Black Metal"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:217
msgid "Crossover"
msgstr "Crossover"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:218
msgid "Contemporary Christian"
msgstr "Modern kristen"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:219
msgid "Christian Rock"
msgstr "Kristen rock"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:220
msgid "Merengue"
msgstr "Merengue"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:221
msgid "Salsa"
msgstr "Salsa"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:222
msgid "Thrash Metal"
msgstr "Thrash Metal"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:223
msgid "Anime"
msgstr "Anime"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:224
msgid "JPop"
msgstr "JPop"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:225
msgid "Synthpop"
msgstr "Synthpop"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:226
msgid "Nu-Metal"
msgstr "Nu-Metal"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:227
msgid "Art Rock"
msgstr "Art rock"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:525
#, c-format
msgid "Editing Disc ID: %s"
msgstr "Redigerar skivid: %s"

#. Info label
#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:615
msgid "Editing Disc ID: "
msgstr "Redigerar skivid: "

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:626
msgid "_Artist:"
msgstr "_Artist:"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:640
msgid "Disc _Title:"
msgstr "Skiv_titel:"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:650
msgid "Show advanced disc options"
msgstr "Visa avancerade skivalternativ"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:651
msgid "Hide advanced disc options"
msgstr "Dölj avancerade skivalternativ"

#. Top box: Disc comments. Maybe should be a GtkText?
#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:664
msgid "_Disc comments:"
msgstr "_Skivkommentarer:"

#. Genre
#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:679
msgid "_Genre:"
msgstr "_Genre:"

#. Year
#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:695
msgid "_Year:"
msgstr "_År:"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:734
msgid "Title"
msgstr "Titel"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:741
msgid "Length"
msgstr "Längd"

#. More advanced options
#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:755
msgid "Show advanced track options"
msgstr "Visa avancerade spåralternativ"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:756
msgid "Hide advanced track options"
msgstr "Dölj avancerade spåralternativ"

#. Extra data
#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:764
msgid "_Extra track data:"
msgstr "_Extra spårdata:"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:867
msgid "CDDB Track Editor"
msgstr "CDDB-spårredigerare"

#: cddb-slave2/cddb-track-editor.c:995
msgid ""
"Cannot create CDDBTrackEditor factory.\n"
"This may be caused by another copy of cddb-track-editor already running.\n"
msgstr ""
"Kan inte skapa CDDBTrackEditor-fabrik.\n"
"Detta kan orsakas av att en annan kopia av cddb-track-editor redan kör.\n"

#: gmix/device_labels_alsa.h:7 gmix/device_labels_linux.h:7
msgid "Synth"
msgstr "Synt"

#: gmix/device_labels_alsa.h:8
msgid "PCM"
msgstr "PCM"

#: gmix/device_labels_alsa.h:9
msgid "DAC"
msgstr "DAC"

#: gmix/device_labels_alsa.h:10
msgid "FM"
msgstr "FM"

#: gmix/device_labels_alsa.h:11
msgid "DSP Input"
msgstr "DSP-ingång"

#: gmix/device_labels_alsa.h:12
msgid "Line"
msgstr "Linje"

#: gmix/device_labels_alsa.h:13
msgid "MIC"
msgstr "Mik"

#: gmix/device_labels_alsa.h:14
msgid "CD"
msgstr "Cd"

#: gmix/device_labels_alsa.h:15 gmix/device_labels_linux.h:10
msgid "Video"
msgstr "Video"

#: gmix/device_labels_alsa.h:16 gmix/device_labels_linux.h:10
msgid "Radio"
msgstr "Radio"

#: gmix/device_labels_alsa.h:17
msgid "Phone"
msgstr "Tele"

#: gmix/device_labels_alsa.h:18 grecord/src/gui.c:1091
msgid "Mono"
msgstr "Mono"

#: gmix/device_labels_alsa.h:19
msgid "PC Speaker"
msgstr "PC-högtalare"

#: gmix/device_labels_alsa.h:20
msgid "Aux"
msgstr "Aux"

#: gmix/device_labels_alsa.h:21
msgid "Center Input"
msgstr "Mitteningång"

#: gmix/device_labels_alsa.h:22
msgid "Woofer Input"
msgstr "Basingång"

#: gmix/device_labels_alsa.h:23
msgid "Surround Input"
msgstr "Surroundingång"

#. outputs
#. max 24 chars
#: gmix/device_labels_alsa.h:26
msgid "Master"
msgstr "Övergripande"

#: gmix/device_labels_alsa.h:27
msgid "Master Mono"
msgstr "Övergripande mono"

#: gmix/device_labels_alsa.h:28
msgid "Master Digital"
msgstr "Övergripande digial"

#: gmix/device_labels_alsa.h:29
msgid "Headphone"
msgstr "Hörlurar"

#: gmix/device_labels_alsa.h:30
msgid "Phone Output"
msgstr "Teleutgång"

#: gmix/device_labels_alsa.h:31
msgid "Center"
msgstr "Mittenutgång"

#: gmix/device_labels_alsa.h:32
msgid "Woofer"
msgstr "Basutgång"

#: gmix/device_labels_alsa.h:33
msgid "Surround"
msgstr "Surroundutgång"

#: gmix/device_labels_alsa.h:34
msgid "DSP Output"
msgstr "DSP-utgång"

#: gmix/device_labels_alsa.h:38
msgid "Treble"
msgstr "Diskant"

#: gmix/device_labels_alsa.h:39
msgid "Equalizer"
msgstr "Equalizer"

#: gmix/device_labels_alsa.h:40
msgid "Fader"
msgstr "Dämpare"

#: gmix/device_labels_alsa.h:41
msgid "Effect"
msgstr "Effekt"

#: gmix/device_labels_alsa.h:42
msgid "3D Effect"
msgstr "3D-effekt"

#: gmix/device_labels_alsa.h:43
msgid "Mic Gain"
msgstr "Mik.förstärkning"

#: gmix/device_labels_alsa.h:44
msgid "Input Gain"
msgstr "Införstärkning"

#: gmix/device_labels_alsa.h:45
msgid "Output Gain"
msgstr "Utförstärkning"

#: gmix/device_labels_alsa.h:46
msgid "Analog Loopback"
msgstr "Analog återkoppling"

#: gmix/device_labels_alsa.h:47
msgid "Digital Loopback"
msgstr "Digital återkoppling"

#: gmix/device_labels_linux.h:7
msgid "Vol "
msgstr "Volym"

#: gmix/device_labels_linux.h:7
msgid "Bass "
msgstr "Bas"

#: gmix/device_labels_linux.h:7
msgid "Trebl"
msgstr "Diskant"

#: gmix/device_labels_linux.h:7
msgid "Pcm "
msgstr "Pcm"

#: gmix/device_labels_linux.h:7
msgid "Spkr "
msgstr "Högt."

#: gmix/device_labels_linux.h:7
msgid "Line "
msgstr "Linje"

#: gmix/device_labels_linux.h:8
msgid "Mic "
msgstr "Mikrofon"

#: gmix/device_labels_linux.h:8
msgid "CD  "
msgstr "Cd"

#: gmix/device_labels_linux.h:8
msgid "Mix "
msgstr "Mixer"

#: gmix/device_labels_linux.h:8
msgid "Pcm2 "
msgstr "Pcm2"

#: gmix/device_labels_linux.h:8
msgid "Rec "
msgstr "Insp."

#: gmix/device_labels_linux.h:8
msgid "IGain"
msgstr "Införst."

#: gmix/device_labels_linux.h:8
msgid "OGain"
msgstr "Utförst."

#: gmix/device_labels_linux.h:9
msgid "Line1"
msgstr "Linje1"

#: gmix/device_labels_linux.h:9
msgid "Line2"
msgstr "Linje2"

#: gmix/device_labels_linux.h:9
msgid "Line3"
msgstr "Linje3"

#: gmix/device_labels_linux.h:9
msgid "Digital1"
msgstr "Digital1"

#: gmix/device_labels_linux.h:9
msgid "Digital2"
msgstr "Digital2"

#: gmix/device_labels_linux.h:9
msgid "Digital3"
msgstr "Digital3"

#: gmix/device_labels_linux.h:10
msgid "PhoneIn"
msgstr "Tele in"

#: gmix/device_labels_linux.h:10
msgid "PhoneOut"
msgstr "Tele ut"

#: gmix/device_labels_linux.h:10
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

#: gmix/gmix.c:114
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"

#: gmix/gmix.c:146
msgid "don't restore mixer-settings from configuration"
msgstr "återställ inte mixerinställningar från konfigurationen"

#: gmix/gmix.c:147
msgid "restore mixer-settings from configuration"
msgstr "återställ mixerinställningar från konfigurationen"

#: gmix/gmix.c:148
msgid "initialise the mixer(s) from stored configuration and exit"
msgstr "initiera mixern (mixrarna) från sparade inställningar och avsluta"

#: gmix/gmix.c:149
msgid "don't save (modified) mixer-settings into configuration"
msgstr "spara inte (modifierade) mixerinställningar till konfigurationen"

#: gmix/gmix.c:378
msgid ""
"I was not able to open your audio device.\n"
"Please check that you have permission to open /dev/mixer\n"
"and make sure you have sound support compiled into your kernel."
msgstr ""
"Jag kunde inte öppna din ljudenhet.\n"
"Kontrollera att du har rättighet att öppna /dev/mixer\n"
"och försäkra dig om att du har stöd för ljud kompilerat i din kärna."

#: gmix/gmix.c:593
#, c-format
msgid ""
"Warning: This version of the Gnome Volume Control was compiled with\n"
"OSS version %d.%d.%d, and your system is running\n"
"a version prior to 3.6.0.\n"
msgstr ""
"Varning: Denna version av Gnome-volymkkontrollen kompilerades med\n"
"OSS version %d.%d.%d, och ditt system använder\n"
"en version äldre än 3.6.0.\n"

#: gmix/gmix.c:601
#, c-format
msgid ""
"Warning: This version of the Gnome Volume Control was compiled with\n"
"OSS version %d.%d.%d, and your system is running\n"
"version %d.%d.%d.\n"
msgstr ""
"Varning: Denna version av Gnome-volymkontrollen kompilerades med\n"
"OSS version %d.%d.%d, och ditt system använder\n"
"version %d.%d.%d.\n"

#: gmix/gmix.c:1055
#, c-format
msgid "left %s"
msgstr "vänster %s"

#: gmix/gmix.c:1081
#, c-format
msgid "Right %s"
msgstr "Höger %s"

#: gmix/gmix.c:1174
msgid "Lock"
msgstr "Lås"

#: gmix/gmix.c:1187
#, c-format
msgid "%s Lock"
msgstr "%s-lås"

#: gmix/gmix.c:1198
msgid "Mute"
msgstr "Tyst"

#: gmix/gmix.c:1211
#, c-format
msgid "%s Mute"
msgstr "%s tyst"

#: gmix/gmix.c:1225
msgid "Rec."
msgstr "Insp."

#: gmix/gmix.c:1237
#, c-format
msgid "%s Record"
msgstr "%s-inspelning"

#: gmix/gmix.c:1308 gmix/gnome-volume-control.desktop.in.in.h:2
#: gnome-cd/gnome-cd.c:489
#: gnome-volume-control/gnome-volume-control.desktop.in.h:2
msgid "Volume Control"
msgstr "Volymkontroll"

#: gmix/gmix.c:1703
msgid "Gnome Volume Control"
msgstr "Gnome-volymkontroll"

#: gmix/gmix.c:1706
msgid "This is a mixer for sound devices"
msgstr "Detta är en mixer för ljudenheter"

#: gmix/gnome-volume-control.desktop.in.in.h:1
#: gnome-volume-control/gnome-volume-control.desktop.in.h:1
msgid "Adjust the volume level"
msgstr "Justera nivån på volymen"

#: gmix/prefs.c:90
msgid "On startup"
msgstr "Vid uppstart"

#. Set on start
#: gmix/prefs.c:96
msgid "Restore saved mixer levels on startup"
msgstr "Återställ sparade mixernivåer vid uppstart"

#: gmix/prefs.c:109
msgid "GUI"
msgstr "Grafiskt användargränssnitt"

#: gmix/prefs.c:113
msgid "Show mixer icons"
msgstr "Visa mixerikoner"

#: gmix/prefs.c:121
msgid "Show mixer labels"
msgstr "Visa mixeretiketter"

#: gmix/prefs.c:302 gmix/prefs.c:305
msgid "Shown"
msgstr "Visas"

#: gmix/prefs.c:313 gmix/prefs.c:316
msgid "Mixer label"
msgstr "Mixeretikett"

#. Add the label reset button
#: gmix/prefs.c:325
msgid "_Reset labels to their defaults"
msgstr "_Återställ etiketter till deras standardvärden"

#: gmix/prefs.c:382
msgid "Gnome Volume Control Preferences"
msgstr "Inställningar för Gnome-volymkontroll"

#: gmix/prefs.c:397 gnome-cd/gnome-cd.c:507
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"

#: gmix/prefs.c:401
msgid "Labels"
msgstr "Etiketter"

#: gnome-cd/access/cddisplayaccessible.c:117
msgid "CD Display"
msgstr "Cd-display"

#: gnome-cd/access/cddisplayaccessible.c:119
msgid ""
"Displays information about the currently playing album, artist and time "
"elapsed"
msgstr ""
"Visar information om det album och artist som för tillfället spelas, och "
"tiden som gått"

#: gnome-cd/access/cddisplayaccessible.c:188
msgid "Time Line"
msgstr "Tidslinje"

#: gnome-cd/access/cddisplayaccessible.c:189
msgid "Line for displaying the time elapsed for the current track"
msgstr "Linje för visning av den tid som gått tid för aktuellt spår"

#: gnome-cd/access/cddisplayaccessible.c:192
msgid "Info Line"
msgstr "Informationsrad"

#: gnome-cd/access/cddisplayaccessible.c:193
msgid "Line for displaying information"
msgstr "Rad för visning av information"

#: gnome-cd/access/cddisplayaccessible.c:196
msgid "Artist Line"
msgstr "Artistrad"

#: gnome-cd/access/cddisplayaccessible.c:197
msgid "Line for displaying the name of the artist"
msgstr "Rad för visning av namnet på artisten"

#: gnome-cd/access/cddisplayaccessible.c:200
msgid "Album Line"
msgstr "Albumrad"

#: gnome-cd/access/cddisplayaccessible.c:201
msgid "Line for displaying the name of the album"
msgstr "Rad för visning av namnet på albumet"

#: gnome-cd/callbacks.c:76 gnome-cd/callbacks.c:163 gnome-cd/callbacks.c:262
#: gnome-cd/callbacks.c:530 gnome-cd/gnome-cd.c:556 grecord/src/gui.c:236
msgid "Play"
msgstr "Spela"

#: gnome-cd/callbacks.c:148 gnome-cd/callbacks.c:194 gnome-cd/callbacks.c:224
#: gnome-cd/callbacks.c:304 gnome-cd/callbacks.c:344 gnome-cd/callbacks.c:368
#: gnome-cd/callbacks.c:409 gnome-cd/callbacks.c:496
msgid "Pause"
msgstr "Paus"

#: gnome-cd/callbacks.c:602
msgid "Disc error"
msgstr "Skivfel"

#: gnome-cd/callbacks.c:635 gnome-cd/callbacks.c:646
msgid "Unknown Artist"
msgstr "Okänd artist"

#: gnome-cd/callbacks.c:638 gnome-cd/callbacks.c:650
msgid "Unknown Album"
msgstr "Okänt album"

#: gnome-cd/callbacks.c:689
msgid "No disc"
msgstr "Ingen skiva"

#: gnome-cd/callbacks.c:715
msgid "Drive open"
msgstr "Enheten öppen"

#: gnome-cd/callbacks.c:727
msgid "Drive Error"
msgstr "Enhetsfel"

#: gnome-cd/callbacks.c:748
msgid "Copyright (C) 2001, 2002"
msgstr "Copyright © 2001, 2002"

#: gnome-cd/callbacks.c:749
msgid "A GNOME cd player"
msgstr "En GNOME-cdspelare"

#: gnome-cd/display.c:74
msgid "Unknown artist"
msgstr "Okänd artist"

#: gnome-cd/display.c:75
msgid "Unknown disc"
msgstr "Okänd skiva"

#: gnome-cd/cdrom.c:355
#, c-format
msgid "You do not seem to have permission to access %s."
msgstr "Du verkar inte ha rättighet att komma åt %s."

#: gnome-cd/cdrom.c:361
#, c-format
msgid ""
"%s does not appear to point to a valid CD device. This may be because:\n"
"a) CD support is not compiled into Linux\n"
"b) You do not have the correct permissions to access the CD drive\n"
"c) %s is not the CD drive.\n"
msgstr ""
"%s verkar inte peka till en giltig cd-enhet. Detta kan bero på att:\n"
"a) Cd-stöd är inte inkompilerad i Linux\n"
"b) Du har inte rätt rättigheter för att komma åt cd-enheten\n"
"c) %s är inte cd-enheten.\n"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:51 gnome-cd/gnome-cd.c:441
msgid "Gnome CD Player"
msgstr "Cd-spelare för Gnome"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:151
#, c-format
msgid "%d - Unknown"
msgstr "%d - okänd"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:295
msgid "P_revious track"
msgstr "F_öregående spår"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:296
msgid "_Stop"
msgstr "_Stopp"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:297
msgid "_Play / Pause"
msgstr "S_pela/Paus"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:298
msgid "_Next track"
msgstr "_Nästa spår"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:299
msgid "_Eject disc"
msgstr "_Mata ut skiva"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:300
msgid "_About Gnome-CD"
msgstr "_Om Gnome-Cd"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:374
msgid ""
"There is no CD device set. This means that GnomeCD\n"
"will be unable to run. Press Set device to go to a dialog\n"
"where you can set the device, or click Quit to quit GnomeCD"
msgstr ""
"Ingen cd-enhet är angiven. Det betyder att GnomeCD inte kan köra.\n"
"Tryck på \"Ställ in enhet\" för att få en dialog där du kan ställa\n"
"in enheten, eller klicka på \"Avsluta\" för att avsluta GnomeCD"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:378 gnome-cd/gnome-cd.c:418
msgid "Set device"
msgstr "Ställ in enhet"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:380
msgid "No CD device"
msgstr "Ingen cd-enhet"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:414
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"This means that GnomeCD will be unable to run correctly. Press Set device to "
"go to a dialog where you can set the device, or click Quit to quit GnomeCD"
msgstr ""
"%s\n"
"Det betyder att GnomeCD inte kan köra. Tryck på \"Ställ in enhet\" för att "
"få en dialog där du kan ställa in enheten, eller klicka på \"Avsluta\" för "
"att avsluta GnomeCD"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:420
msgid "Invalid CD device"
msgstr "Ogiltig cd-enhet"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:498
msgid "Open track editor"
msgstr "Öppna spårredigerare"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:499
msgid "Track editor"
msgstr "Spårredigerare"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:506
msgid "Open preferences"
msgstr "Öppna inställningar"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:515
msgid "Track List"
msgstr "Spårlista"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:535
msgid "Previous track"
msgstr "Föregående spår"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:535
msgid "Previous"
msgstr "Föregående"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:539
msgid "Rewind"
msgstr "Spola tillbaka"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:556
msgid "Play / Pause"
msgstr "Spela/Paus"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:561 grecord/src/gui.c:250
msgid "Stop"
msgstr "Stopp"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:565
msgid "Fast forward"
msgstr "Snabbspola"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:573
msgid "Next track"
msgstr "Nästa spår"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:577
msgid "Eject CD"
msgstr "Mata ut cd"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:577
msgid "Eject"
msgstr "Mata ut"

#: gnome-cd/gnome-cd.c:641
msgid "Cannot create player"
msgstr "Kan inte skapa spelare"

#: gnome-cd/gnome-cd.desktop.in.h:1
msgid "CD Player"
msgstr "Cd-spelare"

#: gnome-cd/gnome-cd.desktop.in.h:2
msgid "Play audio CDs"
msgstr "Spela ljud-cd"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: gnome-cd/linux-cdrom.c:175
msgid "Error opening CD"
msgstr "Fel vid öppnande av cd"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: gnome-cd/linux-cdrom.c:180
msgid "Error reading CD header"
msgstr "Fel vid läsande av cd-huvud"

# SUN NEW TRANSLATION
#: gnome-cd/linux-cdrom.c:197
msgid "IOCtl failed"
msgstr "IOCtl misslyckades"

# SUN NEW TRANSLATION
#: gnome-cd/linux-cdrom.c:209
msgid "Error getting leadout"
msgstr "Ett fel inträffade då leadout skulle hämtas"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill ha "Cd:n"
# Jag vill ha "Cd-skivan"
#
#: gnome-cd/linux-cdrom.c:217
#, c-format
msgid ""
"CD changed\n"
"Track count: %d\n"
"------------------\n"
msgstr ""
"Cd-skivan ändrades\n"
"Spårnummer: %d\n"
"------------------\n"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Allmän kommentar till meddelandena nedan:
# Det som är inom () är funktionsnamn (ja, det är korkat att de är markerade
# för översättning, felrapporterat som
# http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=83768 ). Sun har av misstag
# översatt funktionsnamnen, jag har korrigerat detta.
#
#: gnome-cd/linux-cdrom.c:249
#, c-format
msgid "(eject): ioctl failed: %s"
msgstr "(eject): ioctl misslyckades: %s"

# SUN NEW TRANSLATION
#: gnome-cd/linux-cdrom.c:434
msgid "(linux_cdrom_play): Drive not ready"
msgstr "(linux_cdrom_play): Enheten är inte färdig"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill ha "färdig"
# Jag vill ha "redo"
#
#: gnome-cd/linux-cdrom.c:454
msgid "(linux_cdrom_play): Drive still not ready"
msgstr "(linux_cdrom_play): Enheten är fortfarande inte redo"

# SUN NEW TRANSLATION
#: gnome-cd/linux-cdrom.c:519
#, c-format
msgid "(linux_cdrom_play) ioctl failed %s"
msgstr "(linux_cdrom_play) ioctl misslyckades %s"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill ha "färdig"
# Jag vill ha "redo"
#
#: gnome-cd/linux-cdrom.c:555
msgid "(linux_cdrom_pause): Drive not ready"
msgstr "(linux_cdrom_pause): Enheten är inte redo"

# SUN NEW TRANSLATION
#: gnome-cd/linux-cdrom.c:568
#, c-format
msgid "(linux_cdrom_pause): Resume failed %s"
msgstr "(linux_cdrom_pause): Det gick inte att återgå %s"

# SUN NEW TRANSLATION
#: gnome-cd/linux-cdrom.c:587
#, c-format
msgid "(linux_cdrom_pause): ioctl failed %s"
msgstr "(linux_cdrom_pause): ioctl misslyckades %s"

# SUN NEW TRANSLATION
#: gnome-cd/linux-cdrom.c:633
#, c-format
msgid "(linux_cdrom_stop) ioctl failed %s"
msgstr "(linux_cdrom_stop) ioctl misslyckades %s"

# SUN NEW TRANSLATION
#: gnome-cd/linux-cdrom.c:849
#, c-format
msgid "(linux_cdrom_get_status): ioctl error %s"
msgstr "(linux_cdrom_get_status): ioctl-fel %s"

# SUN NEW TRANSLATION
#: gnome-cd/linux-cdrom.c:863
#, c-format
msgid "(linux_cdrom_get_status): CDROMSUBCHNL ioctl failed %s"
msgstr "(linux_cdrom_get_status): CDROMSUBCHNL ioctl misslyckades %s"

# SUN NEW TRANSLATION
#: gnome-cd/linux-cdrom.c:874
#, c-format
msgid "(linux_cdrom_get_status): CDROMVOLREAD ioctl failed %s"
msgstr "(linux_cdrom_get_status): CDROMSUBCHNL ioctl misslyckades %s"

# SUN NEW TRANSLATION
#: gnome-cd/linux-cdrom.c:939
#, c-format
msgid "(linux_cdrom_close_tray): ioctl failed %s"
msgstr "(linux_cdrom_close_tray): ioctl misslyckades %s"

# SUN NEW TRANSLATION
#: gnome-cd/linux-cdrom.c:974
#, c-format
msgid "(linux_cdrom_set_volume:1): ioctl failed %s"
msgstr "(linux_cdrom_set_volume:1): ioctl misslyckades %s"

#. Failed, it's not a CDROM drive
#: gnome-cd/linux-cdrom.c:1005
#, c-format
msgid "%s is not a CDROM drive"
msgstr "%s är ingen cdrom-enhet"

#: gnome-cd/preferences.c:82
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"This means that Gnome-CD will not be able to run."
msgstr ""
"%s\n"
"Det betyder att Gnome-CD inte kommer att kunna köra."

#: gnome-cd/preferences.c:83
msgid "Error setting device"
msgstr "Fel vid inställning av enhet"

#: gnome-cd/preferences.c:771
msgid "Gnome CD Player Preferences"
msgstr "Inställningar för Gnome-cd-spelaren"

#: gnome-cd/preferences.c:789
msgid "CD player de_vice"
msgstr "Cd-spelar_enhet"

#: gnome-cd/preferences.c:804
msgid "_Apply change"
msgstr "_Verkställ ändring"

#. left side
#: gnome-cd/preferences.c:817
msgid "When Gnome CD Player starts"
msgstr "Då Gnome-cd-spelaren startar"

#: gnome-cd/preferences.c:825
msgid "Do _nothing"
msgstr "Gör i_nget"

#: gnome-cd/preferences.c:834
msgid "Start _playing CD"
msgstr "Börja s_pela cd"

#: gnome-cd/preferences.c:843
msgid "_Stop playing CD"
msgstr "_Sluta spela cd"

#: gnome-cd/preferences.c:856
msgid "Attempt to _close CD tray"
msgstr "Försök s_tänga cd-luckan"

#. Right side
#: gnome-cd/preferences.c:868
msgid "When Gnome CD Player quits"
msgstr "Då Gnome-cd-spelaren avslutas"

#: gnome-cd/preferences.c:876
msgid "Do not_hing"
msgstr "Gör in_get"

#: gnome-cd/preferences.c:885
msgid "S_top playing CD"
msgstr "S_luta spela cd"

#: gnome-cd/preferences.c:894
msgid "Attempt to _open CD tray"
msgstr "Försök att _öppna cd-luckan"

#: gnome-cd/preferences.c:904
msgid "Attempt to c_lose CD tray"
msgstr "Försök att st_änga cd-luckan"

#: gnome-cd/preferences.c:935
msgid "Theme name"
msgstr "Temanamn"

#: grecord/gnome-sound-recorder.desktop.in.h:1
msgid "Record sound clips"
msgstr "Spela in ljudklipp"

#: grecord/gnome-sound-recorder.desktop.in.h:2 grecord/src/main.c:172
msgid "Sound recorder"
msgstr "Ljudinspelare"

#: grecord/src/grec.c:56
msgid "Sound Recorder:"
msgstr "Ljudinspelare:"

#: grecord/src/grec.c:108 grecord/src/main.c:248
msgid "Don't show this message again."
msgstr "Visa inte detta meddelande igen."

#: grecord/src/grec.c:110 grecord/src/main.c:250
#, c-format
msgid ""
"Could not find '%s'.\n"
"Set the correct path to sox inpreferences under the tab 'paths'.\n"
"\n"
"If you don't have sox, you will not be able to record or do any effects."
msgstr ""
"Kunde inte hitta \"%s\".\n"
"Ställ in korrekt sökväg till sox i inställningarna under fliken \"sökvägar"
"\".\n"
"\n"
"Om du inte har sox kommer du inte att kunna spela in eller göra några "
"effekter."

#: grecord/src/grec.c:171 grecord/src/grec.c:218 grecord/src/grec.c:1343
msgid "Could not fork child process"
msgstr "Kunde inte grena barnprocess"

#: grecord/src/grec.c:173
msgid "Recording..."
msgstr "Spelar in..."

#: grecord/src/grec.c:220
msgid "Playing..."
msgstr "Spelar upp..."

#: grecord/src/grec.c:270
msgid "Converting file..."
msgstr "Konverterar fil..."

#: grecord/src/grec.c:299 grecord/src/grec.c:433
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: grecord/src/grec.c:342 grecord/src/grec.c:781
msgid "Audioformat: "
msgstr "Ljudformat: "

#: grecord/src/grec.c:346 grecord/src/grec.c:767 grecord/src/gui.c:311
msgid "Sample rate: "
msgstr "Samplingsfrekvens: "

#: grecord/src/grec.c:356 grecord/src/grec.c:771 grecord/src/gui.c:318
msgid "Channels: "
msgstr "Kanaler: "

#: grecord/src/grec.c:378
msgid "Cancel open"
msgstr "Avbryt öppnande"

#: grecord/src/grec.c:387
msgid "Select a sound file"
msgstr "Välj en ljudfil"

#: grecord/src/grec.c:514
#, c-format
msgid "%s is not installed in the path"
msgstr "%s är inte installerad i sökvägen"

#: grecord/src/grec.c:521
#, c-format
msgid "There was an error starting %s: %s"
msgstr "Det inträffade ett fel vid start av %s: %s"

#: grecord/src/grec.c:613
msgid "Undoing all changes..."
msgstr "Ångrar alla ändringar..."

#: grecord/src/grec.c:706
#, c-format
msgid ""
"'%s' is a folder.\n"
"Please select a sound file to be opened."
msgstr ""
"\"%s\" är en mapp.\n"
"Välj en ljudfil att öppna."

#: grecord/src/grec.c:718
#, c-format
msgid ""
"File '%s' doesn't exist.\n"
"Please select an existing sound file to be opened."
msgstr ""
"Filen \"%s\" finns inte.\n"
"Välj en existerande ljudfil att öppna."

#: grecord/src/grec.c:731
#, c-format
msgid "File '%s isn't a valid sound file."
msgstr "Filen \"%s\" är inte en giltig ljudfil."

#: grecord/src/grec.c:805
#, c-format
msgid ""
"'%s' is a folder.\n"
"Please enter another filename."
msgstr ""
"\"%s\" är en mapp.\n"
"Ange ett annat filnamn."

#: grecord/src/grec.c:817
#, c-format
msgid ""
"<b>File '%s' already exists.</b>\n"
"Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"<b>Filen \"%s\" finns redan.</b>\n"
"Vill du skriva över den?"

#: grecord/src/grec.c:820
msgid "Cancel save"
msgstr "Avbryt sparande"

#: grecord/src/grec.c:821
msgid "Overwrite"
msgstr "Skriv över"

#: grecord/src/grec.c:848
#, c-format
msgid "Error saving '%s'"
msgstr "Fel vid sparande av \"%s\""

# SUN NEW TRANSLATION
#: grecord/src/grec.c:960
#, c-format
msgid ""
"<b>Do you want to save the changes you made to \"%s\"?</b>\n"
"\n"
"Your changes will be lost is you don't save them."
msgstr ""
"<b>Vill du spara ändringarna som du har gjort \"%s\"?</b>\n"
"\n"
"Ändringarna går förlorade om du inte sparar dem."

#: grecord/src/grec.c:965
msgid "Do_n't save"
msgstr "Spara i_nte"

#: grecord/src/grec.c:972
#, c-format
msgid "Save %s?"
msgstr "Spara %s?"

#. Save the file
#: grecord/src/grec.c:996
msgid "Saving..."
msgstr "Sparar..."

#: grecord/src/grec.c:1126
#, c-format
msgid ""
"The size of the current sample is more than\n"
"%i Mb!"
msgstr ""
"Storleken på det aktuella ljudklippet är mer\n"
"än %i MB!"

#: grecord/src/grec.c:1182
msgid "Save sound file"
msgstr "Spara ljudfil"

#: grecord/src/grec.c:1409
msgid ""
"The sound device is not ready. Please check that there isn't\n"
"another program running that is using the device."
msgstr ""
"Ljudenheten är inte klar. Kontrollera att inte ett annat\n"
"program är igång som blockerar enheten."

#: grecord/src/gui.c:45
msgid "_New"
msgstr "_Nytt"

#: grecord/src/gui.c:46
msgid "Create a new sample"
msgstr "Skapa ett nytt ljudklipp"

#: grecord/src/gui.c:54
msgid "Run _Mixer"
msgstr "Kör _mixer"

#: grecord/src/gui.c:55
msgid "Run GNOME Volume Control"
msgstr "Kör GNOME-volymkontroll"

#: grecord/src/gui.c:69
msgid "Add echo"
msgstr "Lägg till eko"

#: grecord/src/gui.c:70
msgid "Add echo to the current sample"
msgstr "Lägg till eko till det aktuella ljudklippet"

#: grecord/src/gui.c:103
msgid "Echo"
msgstr "Eko"

#: grecord/src/gui.c:112
msgid "_Undo All"
msgstr "_Ångra alla"

#: grecord/src/gui.c:113
msgid "Undo all changes made on the current sample"
msgstr "Ångra alla ändringar gjorda på det aktuella ljudklippet"

#: grecord/src/gui.c:120
msgid "Effects"
msgstr "Effekter"

#: grecord/src/gui.c:155
#, c-format
msgid "%s - Sound Recorder"
msgstr "%s - Ljudinspelare"

#: grecord/src/gui.c:194
msgid "Sound Recorder"
msgstr "Ljudinspelare"

#: grecord/src/gui.c:198
msgid "16bit PCM"
msgstr "16-bitars PCM"

#: grecord/src/gui.c:200
msgid "8bit PCM"
msgstr "8-bitars PCM"

#: grecord/src/gui.c:203
msgid "stereo"
msgstr "stereo"

#: grecord/src/gui.c:205
msgid "mono"
msgstr "mono"

#: grecord/src/gui.c:220
msgid "New"
msgstr "Nytt"

#: grecord/src/gui.c:221
msgid "Create new sample"
msgstr "Skapa nytt ljudklipp"

#: grecord/src/gui.c:237
msgid "Play current sample"
msgstr "Spela upp det aktuella ljudklippet"

#: grecord/src/gui.c:251
msgid "Stop playing/recording"
msgstr "Sluta spela upp/in"

#: grecord/src/gui.c:264
msgid "Record"
msgstr "Spela in"

#: grecord/src/gui.c:265
msgid "Start recording"
msgstr "Påbörja inspelning"

#: grecord/src/gui.c:304
msgid "Audio format: "
msgstr "Ljudformat: "

#: grecord/src/gui.c:362
#, c-format
msgid "File '%s' doesn't exist; using default."
msgstr "Filen \"%s\" finns inte; använder standardval."

#: grecord/src/gui.c:386
#, c-format
msgid "File '%s' isn't a supported soundfile."
msgstr "Filen \"%s\" är inte en ljudfil som stöds."

#. if your charset allows it, replace the "e" of "Hyden"
#. * by an "eacute" (U00E9)
#: grecord/src/gui.c:424
msgid "Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>"
msgstr "Andreas Hydén <a.hyden@cyberpoint.se>"

# SUN NEW TRANSLATION
#: grecord/src/gui.c:431
msgid "translator_credits"
msgstr "översättning_av"

#: grecord/src/gui.c:435
msgid "Gnome Sound Recorder"
msgstr "Gnome-ljudinspelare"

#. if your charset allows it, replace the
#. "e" of Hyden by an "eacute" (U00E9)
#: grecord/src/gui.c:438
msgid "Copyright (C) 2000 Andreas Hyden"
msgstr "Copyright © 2000 Andreas Hydén"

#: grecord/src/gui.c:439
msgid ""
"A simple soundrecorder and soundplayer for GNOME.\n"
"Dedicated to my cat, Malte."
msgstr ""
"En enkel ljudinspelare och ljuduppspelare för GNOME.\n"
"Tillägnad min katt, Malte."

#: grecord/src/gui.c:705
msgid "Gnome Sound Recorder Preferences"
msgstr "Inställningar för Gnome-ljudinspelare"

#: grecord/src/gui.c:712
msgid "Sound Recorder Preferences"
msgstr "Inställningar för ljudinspelare"

#: grecord/src/gui.c:724
msgid "Recording"
msgstr "Inspelning"

#: grecord/src/gui.c:729
msgid "Time"
msgstr "Tid"

#: grecord/src/gui.c:742
msgid "_Recording timeout: "
msgstr "_Inspelningstimeout: "

#: grecord/src/gui.c:758
msgid "minutes"
msgstr "minuter"

#: grecord/src/gui.c:765
msgid "_Stop recording on timeout"
msgstr "S_tanna inspelning vid time-out"

#: grecord/src/gui.c:773
msgid "_Open save dialog when recording is finished"
msgstr "_Öppna spardialog när inspelningen är klar"

#: grecord/src/gui.c:780
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: grecord/src/gui.c:789
msgid "Show warning _message if size (MB) of sample becomes bigger than:"
msgstr "Visa varnings_meddelande om ljudklippets storlek (MB) blir större än:"

#: grecord/src/gui.c:807
msgid "Sto_p recording if size (MB) of sample becomes bigger than:"
msgstr "Sta_nna inspelning om ljudklippets storlek (MB) blir större än:"

#: grecord/src/gui.c:829
msgid "Playing"
msgstr "Uppspelning"

#: grecord/src/gui.c:834
msgid "Repetition"
msgstr "Repetition"

#: grecord/src/gui.c:844
msgid "_Repeat the sound"
msgstr "_Upprepa ljudet"

# SUN NEW TRANSLATION
#: grecord/src/gui.c:851
msgid "Play the sound _once only."
msgstr "Spela bara ljudet _en gång."

#: grecord/src/gui.c:857
msgid "Repeat _forever"
msgstr "Upprepa _för evigt"

#: grecord/src/gui.c:868
msgid "_Number of times:"
msgstr "_Antal gånger:"

#: grecord/src/gui.c:889
msgid "Paths"
msgstr "Sökvägar"

#: grecord/src/gui.c:894
msgid "Program files"
msgstr "Programfiler"

#: grecord/src/gui.c:907
msgid "_Path to sox:"
msgstr "_Sökväg till sox:"

#: grecord/src/gui.c:921
msgid "_Apply"
msgstr "_Verkställ"

#: grecord/src/gui.c:930
msgid "Folders"
msgstr "Mappar"

#: grecord/src/gui.c:943
msgid "_Temporary folder:"
msgstr "_Temporär mapp:"

#: grecord/src/gui.c:957
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"

#: grecord/src/gui.c:969
msgid "Sound"
msgstr "Ljud"

#: grecord/src/gui.c:974
msgid "Sound options"
msgstr "Ljudalternativ"

# SUN NEW TRANSLATION
#: grecord/src/gui.c:983
msgid ""
"Note: These options only take effect whenever a new sound sample\n"
"is created. They do not operate on an existing sample."
msgstr ""
"Obs! De här alternativen börjar bara gälla när ett nytt ljudexempel\n"
"skapas. De fungerar inte på ett befintligt exempel."

#: grecord/src/gui.c:996
msgid "Audio format:"
msgstr "Ljudformat:"

#: grecord/src/gui.c:1005
msgid "8 _bit PCM"
msgstr "8-_bitars PCM"

#: grecord/src/gui.c:1011
msgid "16 b_it PCM"
msgstr "16-b_itars PCM"

#. If only combos didn't suck!
#: grecord/src/gui.c:1025
msgid "S_ample rate:"
msgstr "S_amplingsfrekvens:"

#: grecord/src/gui.c:1056
msgid "Mono or Stereo:"
msgstr "Mono eller stereo:"

#: grecord/src/gui.c:1065
msgid "_Mono"
msgstr "_Mono"

#: grecord/src/gui.c:1071
msgid "_Stereo"
msgstr "_Stereo"

#: grecord/src/gui.c:1092
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

#: grecord/src/main.c:50
msgid "Specify the geometry of the main window"
msgstr "Ange huvudfönstrets geometri"

#: grecord/src/main.c:51
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMETRI"

#: grecord/src/main.c:59
msgid "Specify a file to be opened"
msgstr "Ange en fil att öppna"

#: grecord/src/main.c:68
msgid "Specify a file to start recording"
msgstr "Ange en fil att börja spela in till"

#: grecord/src/main.c:77
msgid "Specify a file to start playing"
msgstr "Ange en fil att börja spela upp"

#: grecord/src/preferences.c:192
msgid "Audio format: 8bit PCM"
msgstr "Ljudformat: 8-bitars PCM"

#: grecord/src/preferences.c:192
msgid "Audio format: 16bit PCM"
msgstr "Ljudformat: 16-bitars PCM"

#: grecord/src/preferences.c:213
#, c-format
msgid "Sample rate: %s"
msgstr "Samplingsfrekvens: %s"

#: grecord/src/preferences.c:231
msgid "Channels: mono"
msgstr "Kanaler: mono"

#: grecord/src/preferences.c:231
msgid "Channels: stereo"
msgstr "Kanaler: stereo"

#: grecord/src/sound.c:136
msgid "Adding echo to sample..."
msgstr "Lägger till eko till ljudklippet..."

#: vu-meter/main.c:120
msgid ""
"Cannot connect to sound daemon.\n"
"Please run 'esd' at a command prompt."
msgstr ""
"Kan inte ansluta till ljuddemonen.\n"
"Kör \"esd\" vid en kommandorad."

#: vu-meter/main.c:246
msgid "Specify the X position of the meter."
msgstr "Ange X-position för mätaren."

#: vu-meter/main.c:247
msgid "X-Position"
msgstr "X-position"

#: vu-meter/main.c:249
msgid "Specify the Y position of the meter."
msgstr "Ange Y-position för mätaren."

#: vu-meter/main.c:250
msgid "Y-Position"
msgstr "Y-position"

#: vu-meter/main.c:252
msgid "Connect to the esd server on this host."
msgstr "Anslut till esd-servern på denna dator."

#: vu-meter/main.c:253
msgid "ESD Server Host"
msgstr "ESD-serverdator"

#: vu-meter/main.c:255
msgid "Open a vertical version of the meter."
msgstr "Öppna en lodrät version av mätaren."

#: vu-meter/main.c:257
msgid "Act as recording level meter."
msgstr "Bli en inspelningsnivåmätare."

#: vu-meter/main.c:274
#, c-format
msgid "Host is %s\n"
msgstr "Värddatorn är %s\n"

#: vu-meter/main.c:291
msgid "Recording level"
msgstr "Inspelningsnivå"

#: vu-meter/main.c:291
msgid "Volume Meter"
msgstr "Volymmätare"

#: vu-meter/reclevel.desktop.in.h:1
msgid "Monitor the recording input volume"
msgstr "Övervaka inspelningsvolymen"

#: vu-meter/reclevel.desktop.in.h:2
msgid "Recording Level Monitor"
msgstr "Inspelningsnivåmätare"

#: vu-meter/vumeter.desktop.in.h:1
msgid "Monitor the sound output volume"
msgstr "Övervaka ljudvolymen"

#: vu-meter/vumeter.desktop.in.h:2
msgid "Volume Monitor"
msgstr "Volymmätare"

#~ msgid ""
#~ "The CD device that is set is not a CDRom drive. This means that GnomeCD\n"
#~ "will be unable to run correctly. Press Set device to go to a dialog\n"
#~ "where you can set the device, or click Quit to quit GnomeCD"
#~ msgstr ""
#~ "Den inställda cd-enheten är ingen cdrom-enhet. Detta betyder att GnomeCD\n"
#~ "inte kan köras korrekt. Tryck på \"Ställ in enhet\" för att få en dialog\n"
#~ "där du kan ställa in enheten, eller klicka på \"Avsluta\" för att\n"
#~ "avsluta GnomeCD"

#~ msgid "Open mixer"
#~ msgstr "Öppna mixer"

#~ msgid "Open Mixer"
#~ msgstr "Öppna mixer"

#~ msgid "Change volume"
#~ msgstr "Ändra volym"

#~ msgid "Volume"
#~ msgstr "Volym"

#~ msgid ""
#~ "<b>Save the changes to %s?</b>\n"
#~ "If you don't save, these changes will be discarded."
#~ msgstr ""
#~ "<b>Spara ändringarna i %s?</b>\n"
#~ "Om du inte sparar kommer dessa ändringar att kastas."

#~ msgid "Save"
#~ msgstr "Spara"

#~ msgid "Directories"
#~ msgstr "Kataloger"

#~ msgid "Left %s"
#~ msgstr "Vänster %s"

#~ msgid ""
#~ "Could not find '%s'.\n"
#~ "Set the correct path to sox in preferences under the tab 'paths'.\n"
#~ "\n"
#~ "If you don't have sox, you will not be able to record or do any effects."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte hitta \"%s\".\n"
#~ "Ställ in korrekt sökväg till sox i inställningarna under fliken \"sökvägar"
#~ "\".\n"
#~ "\n"
#~ "Om du inte har sox kommer du inte att kunna spela in eller göra några "
#~ "effekter."

#~ msgid "%s%s"
#~ msgstr "%s%s"

#~ msgid "Rec"
#~ msgstr "Insp"

#~ msgid "Don't quit"
#~ msgstr "Avsluta inte"

#~ msgid "Undo all changes"
#~ msgstr "Ångra alla ändringar"

#~ msgid "Show time"
#~ msgstr "Visa tid"

#~ msgid "Show soundinfo"
#~ msgstr "Visa ljudinfo"

#~ msgid "Show sound information"
#~ msgstr "Visa ljudinformation"

#~ msgid "Info"
#~ msgstr "Info"

#~ msgid "Play-repeating"
#~ msgstr "Uppspelningsrepetering"

#~ msgid "Path to mixer:"
#~ msgstr "Sökväg till mixer:"

#~ msgid "Main window"
#~ msgstr "Huvudfönster"

#~ msgid "User interface"
#~ msgstr "Användargränssnitt"

#~ msgid ""
#~ "You havn't entered a sox command; you will not be able to record.\n"
#~ "Do you want to use it anyway?"
#~ msgstr ""
#~ "Du har inte angivit ett sox-kommando; du kommer inte att kunna spela in.\n"
#~ "Vill du använda det ändå?"

#~ msgid ""
#~ "File %s in 'sox command' does not exist.\n"
#~ "Do you want to use it anyway?"
#~ msgstr ""
#~ "Filen %s i \"sox-kommandot\" finns inte.\n"
#~ "Vill du använda det ändå?"

#~ msgid ""
#~ "You havn't entered a mixer command; you will not be able to start the "
#~ "mixer.\n"
#~ "Do you want to use it anyway?"
#~ msgstr ""
#~ "Du har inte angivit ett mixerkommando; du kommer inte att kunna starta "
#~ "mixern.\n"
#~ "Vill du använda det ändå?"

#~ msgid ""
#~ "File %s in 'mixer command' does not exist.\n"
#~ "Do you want to use it anyway?"
#~ msgstr ""
#~ "Filen %s i \"mixer-kommandot\" finns inte.\n"
#~ "Vill du använda det ändå?"

#~ msgid ""
#~ "You havn't entered a temp dir. You will not be able to record.\n"
#~ "Do you want to use it anyway?"
#~ msgstr ""
#~ "Du har inte angivit en temp-katalog. Du kommer inte att kunna spela in.\n"
#~ "Vill du använda det ändå?"

#~ msgid ""
#~ "Temp directory %s is a file.\n"
#~ "Do you want to use it anyway?"
#~ msgstr ""
#~ "Temp-katalogen %s är en fil.\n"
#~ "Vill du använda den ändå?"

#~ msgid ""
#~ "You don't have the correct permissions (read & write) for temp directory %"
#~ "s.\n"
#~ "Do you want to use it anyway?"
#~ msgstr ""
#~ "Du har inte rätt läs- och skrivrättigheter för den temporära katalogen %"
#~ "s.\n"
#~ "Vill du använda den ändå?"

#~ msgid ""
#~ "Directory %s does not exist.\n"
#~ "Do want to use it anyway?"
#~ msgstr ""
#~ "Katalogen %s finns inte.\n"
#~ "Vill du använda den ändå?"

#~ msgid "Hide menu on start"
#~ msgstr "Dölj meny vid uppstart"

#~ msgid "Defaults"
#~ msgstr "Standardalternativ"

#~ msgid "Save "
#~ msgstr "Spara "

#~ msgid "File '%s' isn't a valid sound file."
#~ msgstr "Filen \"%s\" är inte en giltig ljudfil."

#~ msgid "GMIX - The Gnome Mixer"
#~ msgstr "GMIX - Mixer för Gnome"

#~ msgid "File not saved. Do you want to save it?"
#~ msgstr "Filen är inte sparad. Vill du spara den?"

#~ msgid "Run GNOME mixer"
#~ msgstr "Kör GNOME-mixern"

#~ msgid " untitled.wav"
#~ msgstr " namnlös.wav"

#~ msgid "Exit"
#~ msgstr "Avsluta"

#~ msgid "Exit this program"
#~ msgstr "Avsluta detta program"

#~ msgid "GNOME Sound recorder"
#~ msgstr "GNOME-ljudinspelaren"

#~ msgid "GNOME Soundrecorder:"
#~ msgstr "GNOME-ljudinspelaren:"

#~ msgid "Monitor the recording intput volume"
#~ msgstr "Övervaka inspelningsvolymen"

#~ msgid "Ready for command: %s\n"
#~ msgstr "Klar för kommando: %s\n"

#~ msgid "Connecting [%s]\n"
#~ msgstr "Ansluter [%s]\n"

#~ msgid "Querying server [%s]\n"
#~ msgstr "Frågar server [%s]\n"

#~ msgid "Waiting for reply [%s]\n"
#~ msgstr "Väntar på svar [%s]\n"

#~ msgid "Reading reply [%s]\n"
#~ msgstr "Läser svar [%s]\n"

#~ msgid "Disconnecting [%s]\n"
#~ msgstr "Kopplar ner [%s]\n"

#~ msgid "Error querying [%s]\n"
#~ msgstr "Fel vid förfrågan [%s]\n"

#~ msgid "No match found for %s\n"
#~ msgstr "Ingen träff hittad för %s\n"

#~ msgid "Timeout: %s\n"
#~ msgstr "Time-out: %s\n"

#~ msgid "Inactive. %s\n"
#~ msgstr "Inaktiv. %s\n"

#~ msgid "GMIX 3.0"
#~ msgstr "GMIX 3.0"

#~ msgid "TCD - The Gnome CD Player"
#~ msgstr "TCD - Gnome-CD-spelaren"

#~ msgid ""
#~ "GTCD is the Gnome CD player application. Includes CDDB support. Please "
#~ "see the 'Thanks' file included with the distribution for more credits."
#~ msgstr ""
#~ "GTCD är CD-spelarprogrammet för Gnome. Innehåller CDDB-stöd. För "
#~ "information om de som hjälpt till med programmet kan du titta i filen "
#~ "\"Thanks\" i källkodsdistributionen."

#~ msgid "Edit"
#~ msgstr "Redigera"

#~ msgid "Refresh List"
#~ msgstr "Uppdatera lista"

#~ msgid "Server Settings"
#~ msgstr "Serverinställningar"

#~ msgid "Address"
#~ msgstr "Adress"

#~ msgid "Use HTTP"
#~ msgstr "Använd HTTP"

#~ msgid "Proxy"
#~ msgstr "Proxy"

#~ msgid "Use proxy authentication"
#~ msgstr "Använd proxyserverautentisering"

#~ msgid "Username"
#~ msgstr "Användarnamn"

#~ msgid "Password"
#~ msgstr "Lösenord"

#~ msgid "Use SOCKS"
#~ msgstr "Använd SOCKS"

#~ msgid "Local Database"
#~ msgstr "Lokal databas"

#~ msgid "CDDB Data"
#~ msgstr "CDDB-data"

#~ msgid "Error reading $HOME/.cddbslave."
#~ msgstr "Fel vid läsning av $HOME/.cddbslave."

#~ msgid "Couldn't remove file: %s\n"
#~ msgstr "Kunde inte ta bort filen: %s\n"

#~ msgid "Delete CDDB Entry?"
#~ msgstr "Ta bort CDDB-post?"

#~ msgid "CDDB Status"
#~ msgstr "CDDB-status"

#~ msgid "Get CDDB Now"
#~ msgstr "Hämta CDDB nu"

#~ msgid "trk-e"
#~ msgstr "spr-e"

#~ msgid "trk-r"
#~ msgstr "spr-r"

#~ msgid "dsc-e"
#~ msgstr "skv-e"

#~ msgid "dsc-r"
#~ msgstr "skv-r"

#~ msgid "loop-cd"
#~ msgstr "loop-cd"

#~ msgid "loop-t"
#~ msgstr "loop-t"

#~ msgid "normal"
#~ msgstr "normal"

#~ msgid "random"
#~ msgstr "blanda"

#~ msgid "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-*-100-*-*-p-*-*-*"
#~ msgstr "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-*-100-*-*-p-*-*-*"

#~ msgid "Skip backwards"
#~ msgstr "Hoppa bakåt"

#~ msgid "Skip forwards"
#~ msgstr "Hoppa framåt"

#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Avsluta"

#~ msgid "Volume Up"
#~ msgstr "Höj volymen"

#~ msgid "(Scanning)"
#~ msgstr "(Söker)"

#~ msgid "Cannot load requested font. Reloading default font."
#~ msgstr "Kan inte läsa in begärt typsnitt. Läser om standardtypsnittet."

#~ msgid "Cannot load default Helvetica font. Loading any fixed width font."
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte läsa in standardtypsnittet Helvetica. Läser in något typsnitt "
#~ "med fast breddsteg."

#~ msgid "Cannot load fixed width font. Exiting."
#~ msgstr "Kan inte läsa in typsnitt med fast breddsteg. Avslutar."

#~ msgid "Filename of the CD device"
#~ msgstr "CD-enhetens filnamn"

#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "FIL"

#~ msgid "Play CD on startup"
#~ msgstr "Spela CD vid uppstart"

#~ msgid "Trk"
#~ msgstr "Spår"

#~ msgid "Disc Information (%02u:%02u minutes)"
#~ msgstr "Skivinformation (%02u.%02u minuter)"

#~ msgid "Track Information"
#~ msgstr "Spårinformation"

#~ msgid "Playlist"
#~ msgstr "Spellista"

#~ msgid "Submit"
#~ msgstr "Skicka"

#~ msgid "Submit Information"
#~ msgstr "Skicka in informationen"

#~ msgid ""
#~ "Submit information about\n"
#~ "'%s'"
#~ msgstr ""
#~ "Skicka information om\n"
#~ "\"%s\""

#~ msgid ""
#~ "Error accessing cdrom device.\n"
#~ "Please check to make sure cdrom drive support\n"
#~ "is compiled into the kernel, and that you have\n"
#~ "permission to access the device.\n"
#~ "\n"
#~ "Reason: %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Fel vid åtkomst av cdrom-enheten.\n"
#~ "Kontrollera att cdrom-stödet är inkompilerat i\n"
#~ "kärnan och att du har rättigheter att komma åt\n"
#~ "enheten.\n"
#~ "\n"
#~ "Anledning: %s\n"

#~ msgid "Track %d"
#~ msgstr "Spår %d"

#~ msgid "Preferences..."
#~ msgstr "Inställningar..."

#~ msgid "Track Editor..."
#~ msgstr "Spårredigerare..."

#~ msgid "Mixer..."
#~ msgstr "Mixer..."

#~ msgid "Close tray"
#~ msgstr "Stäng luckan"

#~ msgid "Mixer Command"
#~ msgstr "Mixerkommando"

#~ msgid "Track/title color"
#~ msgstr "Färg på spår/titel"

#~ msgid "Track/title font"
#~ msgstr "Typsnitt på spår/titel"

#~ msgid "Show handles (restart required)"
#~ msgstr "Visa handtag (kräver omstart)"

#~ msgid "Show tooltips"
#~ msgstr "Visa verktygstips"

#~ msgid "Use alternate method to play CD"
#~ msgstr "Använd alternativ metod för att spela CD"

#~ msgid "Use squared law volume control"
#~ msgstr "Använd kvadreringsreglerad volymkontroll"

#~ msgid "On exit"
#~ msgstr "Vid avslutning"

#~ msgid "Key"
#~ msgstr "Tangent"

#~ msgid "Click here to change (restart required):"
#~ msgstr "Klicka här för att ändra (kräver omstart):"

#~ msgid "Keybindings"
#~ msgstr "Tangentkombinationer"

#~ msgid "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-*-120-*-*-p-*-*-*"
#~ msgstr "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-*-120-*-*-p-*-*-*"

#~ msgid "-*-fixed-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*"
#~ msgstr "-*-fixed-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*"

#~ msgid "ESD Recording Level"
#~ msgstr "ESD-inspelningsnivå"

#~ msgid "A Volume Unit Meter for ESD"
#~ msgstr "En volymenhetsmätare för ESD"

#~ msgid "ESD Volume Meter"
#~ msgstr "ESD-volymmätare"

#~ msgid "A simple soundrecording program for GNOME"
#~ msgstr "Ett enkelt ljudinspelningsprogram för GNOME"

#~ msgid "Audio Mixer"
#~ msgstr "Ljudmixer"

#~ msgid "Increase speed"
#~ msgstr "Öka hastigheten"

#~ msgid "Increase the speed of the current sample"
#~ msgstr "Öka hastigheten på det aktuella ljudklippet"

#~ msgid "Decrease speed"
#~ msgstr "Sänk hastigheten"

#~ msgid "Decrease the speed of the current sample"
#~ msgstr "Sänk hastigheten på det aktuella ljudklippet"

#~ msgid "GNOME Sound recorder web page"
#~ msgstr "GNOME ljudinspelarens webbsida"

#~ msgid "Remove echo"
#~ msgstr "Ta bort eko"

#~ msgid "Remove echo from the current sample"
#~ msgstr "Ta bort ekot från det aktuella ljudklippet"

#~ msgid "Making backup..."
#~ msgstr "Gör säkerhetskopia..."

#~ msgid "Please wait..."
#~ msgstr "Var vänlig vänta..."

#~ msgid "Error saving sound file!"
#~ msgstr "Fel vid sparning av ljudfil!"

#~ msgid "# of channels"
#~ msgstr "Antal kanaler"

#~ msgid "Error! Wrong page number. (shouldn't happen)\n"
#~ msgstr "Fel! Ogiltigt sidonummer. (borde inte hända)\n"

#~ msgid "_About"
#~ msgstr "_Om"

#~ msgid "_Preferences..."
#~ msgstr "_Inställningar..."

#~ msgid "_Program"
#~ msgstr "_Program"

#~ msgid "Couldn't record!"
#~ msgstr "Kunde inte spela in!"

#~ msgid "Select a .wav file"
#~ msgstr "Välj en .wav-fil"

#~ msgid "Error saving . wav file"
#~ msgstr "Fel vid sparning av .wav-fil"

#~ msgid "You must select a .wav file."
#~ msgstr "Du måste välja en .wav-fil"

#~ msgid "untitled.wav"
#~ msgstr "namnlös.wav"

#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "_Hjälp"

#~ msgid "TV set"
#~ msgstr "Teve"

#~ msgid "Gnomovision applications"
#~ msgstr "Gnomovision-program"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.