Re: binutils-2.12-pre020121

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2002-06-02 22:34:37

(Jag bröt om i citatet av ditt mejl, för en del rader var
så långa.)

Christian Rose skrev:
> mån 2002-05-13 klockan 19.56 skrev Tommy Pettersson:
> > Äntligen är jag klar med översättningen av binutils. Det är
> > min första översättning, så flå den, klå den och tukta mig
> > duktigt! ;-)
> 
> Man brukar säga "bättre sent än aldrig". Här kommer i alla fall mina
> kommentarer. Granskningen är gjord på den po-fil som senast skickats in
> till TP-roboten.

Det är ingen brådska. Jag är ju inte särskilt snabb att
svara på dem heller. ;-)

> #: addr2line.c:73
> #, c-format
> msgid ""
> "Usage: %s [-CfsHV] [-b bfdname] [--target=bfdname]\n"
> "    [-e executable] [--exe=executable] [--demangle[=style]]\n"
> "    [--basenames] [--functions] [addr addr ...]\n"
> msgstr ""
> "Användning: %s [-CfsHV] [-b bfd-namn] [--target=bfd-namn]\n"
> "    [-e programfil] [--exe=programfil] [--demangle[=stil]]\n"
> "    [--basenames] [--functions] [adr adr ...]\n"
> 
> adress adress får kanske plats här?

Det får både plats och blir bättre. Tack!

> #: addr2line.c:80 ar.c:289 nlmconv.c:1121 objcopy.c:423 objcopy.c:455 readelf.c:2181 size.c:91 strings.c:655 windres.c:737
> #, c-format
> msgid "Report bugs to %s\n"
> msgstr ""
> "Rapportera fel till %s\n"
> "Rapportera fel i översättningen till sv@li.org\n"
> 
> Eller kanske "Skicka synpunkter på översättningen..."

Då blir det inkonsekvent med ld-2.12-pre020121.sv.po, för där
står det "Rapportera fel i [...]". Är det ena eller andra
någon standard som vi ska försöka följa? Det kanske vore något
för ordlistan på hemsidan, även om det inte är en översättning?

> #: ar.c:259
> msgid " d      - delete file(s) from the archive\n"
> msgstr " d      - radera fil(er) i arkivet\n"
> 
> I GNOME brukar vi använda "ta bort" istället för "radera". Om
> du vill kan du ju fundera på om du vill använda samma stil.

Jag tänkte 'remove'=>'ta bort' och 'delete'=>'radera'.
När man gör 'delete' på ett tecken i ordbehandlaren så känns
'radera' mer rätt, men i det här fallet är nog 'ta bort'
semantiskt mer riktigt, så jag ändrar.

> #: ar.c:278
> msgid " [v]     - be verbose\n"
> msgstr " [v]     - beskriv utförligt\n"
> 
> Eller kanske "var utförlig"

Det tycker jag blir fel. När man är utförlig är man noggrann,
eller till och med omständlig, men det finns ingen automatisk
koppling till 'verbal' som i 'verbose'. Hmmm... "var verbal"
kanske skulle vara en bra översättning?

> #: ar.c:612
> msgid "no operation specified"
> msgstr "ingen kommandoflagga gavs"
> 
> Var kommer flagga ifrån?

De har relaxerat den i originalet, men jag är symmetrifascist.
Jag funderar lite på om det finns någon anledning till
att den är utelämnad i originalet, och kommer då på att
'ingen kommandoflagga' eventuellt kan vara aningen tvetydigt
och tolkas som att man skulle slängt på en extra flagga på
kommandot (som är en flagga i sig). Det får nog bli 'inget
kommando gavs'.

> #: ar.c:615
> msgid "`u' is only meaningful with the `r' option."
> msgstr "\"u\" är bara meningsfull tillsammans med \"r\"."
> 
> "...tillsammans med flaggan \"r\"."
> Jag tycker "flaggan" kan vara med, precis som option i originalet.

Godtages.

> #: ar.c:625
> msgid "`N' is only meaningful with the `x' and `d' options."
> msgstr "\"N\" är bara meningsfull tillsammans med \"x\" eller \"d\"."
> 
> D:o.

Den med.

> #: ar.c:711
> #, c-format
> msgid "internal error -- this option not implemented"
> msgstr "internt fel -- flaggan är inte implementerad"
> 
> "...denna flagga är inte implementerad" kanske?

Tja, varför inte? Ändrar.

> #: ar.c:1278
> #, c-format
> msgid "no entry %s in archive %s!"
> msgstr "ingen %s i arkiv %s!"
> 
> "ingen %s-post"? Vad blir %s här?

Det blir typ "ingen Kalle i arkiv hackare". "ingen Kalle-post
i arkiv hackare" känns dock inte så bra. Kanske "ingen
post Kalle i arkiv hackare"? Egentligen skulle det nog vara
citattecken runt 'Kalle'. Jag ändrar till "ingen post %s i
arkiv %s".

> # archive map verkar vara vad indexet kallas i källkoden
> #: ar.c:1439
> #, c-format
> msgid "%s: no archive map to update"
> msgstr "%s: inget index att uppdatera"
> 
> Kanske "arkivindex"?

Ändrar.

> #: arsup.c:88
> #, c-format
> msgid "No entry %s in archive.\n"
> msgstr "Ingen %s i arkivet.\n"
> 
> Liknande ovan.

Ändrar på samma sätt.

> #: arsup.c:120
> #, c-format
> msgid "Can't open file %s\n"
> msgstr "Kan inte öppna fil %s\n"
> 
> "filen" kanske? Det där med bestämd form gäller på fler
> ställen, om du nu delar den åsikten.

Å, det blir så mycket tänkande i sådana här frågor. Det går
att läsa både 'på sida 3 i boken' och 'på sidan 3 i boken'.
Man går till 'restaurang Sandra' men åker till 'planeten
Pluto'. Vad är skillnaden mellan 'bagare Bengtson' och
'bagaren Bengtson'? Jag tror att i det första fallet är
objektet 'Bengtson' som har "typen" 'bagare', och i det
andra fallet är objektet 'bagaren' som har namnet 'Bengtson'.
Det samma skulle kunna gälla för 'sida 3' som är objektet '3'
av typen 'sida', och 'sidan 3' som är objektet 'sidan' med
nummer '3'. Men i så fall är det endast en konstruktionsfråga,
eftersom betydelsen i de båda fallen är densamma. Jag väljer
att konstruera meddelandet med fokus på 'foo', som är en fil,
och inte gick att öppna, eftersom det blir två tecken kortare.

> #: arsup.c:171
> #, c-format
> msgid "%s: Can't open output archive %s\n"
> msgstr "%s: Kan inte öppna utdataakrivet %s\n"
> 
> aRKivet

Oj. Tack!

> #: arsup.c:183
> #, c-format
> msgid "%s: Can't open input archive %s\n"
> msgstr "%s: Kan inte öppna indataarkivet %s\n"
> 
> Här använder du bestämd form.

Ja, det gör jag visst. Jag tar genast bort det. :-)

> #: arsup.c:189
> #, c-format
> msgid "%s: file %s is not an archive\n"
> msgstr "%s: fil %s är inte ett arkiv\n"
> 
> ...men inte här. Jag föreslår "filen".

Avslås.

> #: arsup.c:230
> #, c-format
> msgid "%s: no output archive specified yet\n"
> msgstr "%s: inget utdataarkiv anvisat än\n"
> 
> Jag tycker "angivet" är bättre än "anvisat".

Jag håller med, och ändrar.

> #: arsup.c:258 arsup.c:359 arsup.c:379
> #, c-format
> msgid "%s: can't open file %s\n"
> msgstr "%s: kan inte öppna fil %s\n"
> 
> filen?

Nej! :-)

> # module file är detsamma som member
> #: arsup.c:306 arsup.c:375 arsup.c:454
> #, c-format
> msgid "%s: can't find module file %s\n"
> msgstr "%s: hittar inte medlem %s\n"
> 
> Man kanske ska behålla en variant på originalets formulering
> ändå? "modulfilen".

Det blir många olika sätt att beskriva samma sak på: 'post
foo', 'medlem foo', 'modulfil foo'. Jag vet inte om det är
bra eller bara förvirrande. Men det kan ju inte bli värre
än i originalet, så jag ändrar till 'modulfil'.

> #: debug.c:921
> msgid "debug_start_block: no current block"
> msgstr "debug_start_block: inget aktuell block"
> 
> aktuellT
> 
> 
> #: debug.c:959
> msgid "debug_end_block: no current block"
> msgstr "debug_end_block: inget aktuell block"
> 
> aktuellT

Fixat.

> #: debug.c:966
> msgid "debug_end_block: attempt to close top level block"
> msgstr "debug_end_block: försök gjordes att avsluta yttersta blocket"
> 
> #: debug.c:992
> msgid "debug_record_line: no current unit"
> msgstr "debug_record_line: ingen aktuell kompileringsenhet"
> 
> #. FIXME
> #: debug.c:1046
> msgid "debug_start_common_block: not implemented"
> msgstr "debug_start_common_block: inte implementerat"
> 
> #. FIXME
> #: debug.c:1058
> msgid "debug_end_common_block: not implemented"
> msgstr "debug_end_common_block: inte implementerat"
> 
> Det verkar finnas en massa liknande meddelanden här, där
> enda skillnaden är ett funktionsnamn som ändå inte ska
> översättas. Du kanske ska felrapportera detta, så att de
> stoppar funktionsnamnet för dessa meddelanden i ett %s så man
> slipper översätta varje enstaka variant av detta var för sig.

Jag antar att FIXME i koden betyder att det ska skrivas om
förr eller senare, och då skulle kanske meddelandena inte
markerats för översättning över huvud taget. Jag ska se
om jag orkar plita ihop ett mejl till dem. Jag fick mycket
positiv respons på mitt förra mejl och det kändes bra.

> #: dlltool.c:836
> #, c-format
> msgid "Processing def file: %s"
> msgstr "Bearbetar def-fil: %s"
> 
> Eller "behandlar". Gäller på fler ställen.

'Behandla' känns som en översättning av 'treat'. Ett ärende
kan man behandla, men att processa en fil är att bearbeta
den på något sätt. Tycker jag. Tror jag. Nu känner jag
mig inte lika säker längre.

Pust, nu börjar Startrek på TV. Jag får återkomma med
fortsättningen.

Tack för synpunkterna hittills.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.