Re: nautilus

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-02 19:59:25

sön 2002-06-02 klockan 17.59 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:7
> >  msgid "Format Conditionally"
> > G msgstr ""
> > N msgstr "Formatera på villkor"
> 
> Eller "Formatera villkorligt". Exakt vad handlar det om?

Jag är osäker, men jag är helt övertygad om att din formulering hur som
helst är bättre. Tack!


> >  #: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:9
> >  msgid "Media Properties Conditionally"
> > G msgstr "Skapar fönstret Egenskaper"
> > N msgstr "Mediaegenskaper på villkor"
> 
> >  #: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:15
> >  msgid "Protect Conditionally"
> > G msgstr ""
> > N msgstr "Skydda på villkor"
> 
> >  #: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:18
> >  msgid "Unmount Volume Conditionally"
> > G msgstr "Avmontera volym"
> > N msgstr "Avmontera volym på villkor"
> 
> Ännu mer: vad menas?

Som ovan. Jag har ändrat till "villkorligt".
Anders Carlsson som jag frågade om detta var inte ens säker på att
"Conditionally" skulle vara med i originalen här.


> >  #: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:20
> >  msgid "Use the default desktop background"
> > G msgstr "Återställ skrivbordsbakgrund"
> > N msgstr "Använd standardskrivbordsbakgrunden"
> 
> Det är inte ofta, men här skulle jag faktiskt rekommendera en
> särskrivning för att göra det mer lättläst:
> 
>  Använd standard skrivbordsbakgrund

Urk! Här håller jag definitivt inte med. Jag ser inte att en
särskrivning är motiverad. Jag ändrar inte.


> >  #: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:48
> >  msgid "Reset View to _Defaults"
> > G msgstr "Standardalternativ för listvyn"
> > N msgstr "Återställ vy till _standardalternativ "
> 
> Blanktecknet på slutet är förmodligen överflödigt.

Helt korrekt. :-)


> >  #: src/nautilus-preferences-dialog.c:113
> >  msgid "_Include a Delete command that bypasses Trash"
> > G msgstr "Inkludera kommandot Ta bort som förbigår papperskorgen"
> > N msgstr "_Inkludera kommandot Ta bort som förbigår papperskorgen"
> 
> När jag tittar i hela filen finn s det ett kommando "Remove" som du
> översatt med "Ta bort" och ett kommando "Delete" som du också översatt
> med "Ta bort". Om skillnaden mellan dem är att den ena slänger i
> papperskorgen och den andra slänger direkt är det nog inte så bra med
> samma översättning.
> 
> Det är en gissning att det är så. Men det här meddelandet får det att
> låta som att det finns två olika, och jag hittar inget annat som
> skulle kunna stämma.
> 
> Jag noterar att ni har gjort denna likställning av "remove" och
> "delete" redan i Gnome-ordlistan. Men det gör ju inte situationen så
> mycket bättre här.

Du har en mycket bra poäng, och faktum är att i den officiella
GNOME-ordlistan definierar man precis "remove" och "delete" så här --
"remove" tar bort men objektet kan återställas, medan "delete" tar bort
permanent
(http://developer.gnome.org/documents/style-guide/gnome-glossary-user-actions.html).
I Nautilus finns det dock inte någon risk för konflikt trots att båda
översätts till "ta bort". Kommandot för att ta bort men flytta till
papperskorgen heter "Move to Trash" medan kommandot för att ta bort
permanent är "Delete". Där "Remove" förekommer gäller det bokmärken,
emblem och liknande, och där finns bara en metod för borttagning.


> >  #: src/nautilus-preferences-dialog.c:268
> >  msgid "_Don't make thumbnails for files larger than:"
> > G msgstr "Skapa inte miniatyrbilder för filer större än:"
> > N msgstr "Skapa i_nte miniatyrbilder för filer större än:"
> 
> Jag funderar på syftningen här. Är det miniatyrbilderna eller filerna
> som storleksgränsen gäller? Orginalet är tvetydigt, medan "större"
> skulle stått före "miniatyrbilder" i det ena fallet på svenska.

Jag har frågat och det gäller filerna. Ändrar alltså inte.


> >  #: src/nautilus-window-toolbars.c:469
> >  msgid "Go back a few pages"
> > G msgstr ""
> > N msgstr "Gå bakåt ett par sidor"
> >  
> >  #: src/nautilus-window-toolbars.c:472
> >  msgid "Go forward a number of pages"
> > G msgstr ""
> > N msgstr "Gå framåt ett par sidor"
> 
> Är inte "a few" färre än "a number of"? Jag skulle översatt med
> "några" respektive "ett antal". Men det kanske inte är någon skillnad
> på funktionerna i verkligheten?

Du har en mycket bra poäng. Jag ändrar till dina förslag.
Du ska ha stort tack för din granskning. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/nautilus.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.