nautilus

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-02 17:59:04

Christian Rose writes:
>  #: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:7
>  msgid "Format Conditionally"
> G msgstr ""
> N msgstr "Formatera på villkor"

Eller "Formatera villkorligt". Exakt vad handlar det om?

>  #: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:9
>  msgid "Media Properties Conditionally"
> G msgstr "Skapar fönstret Egenskaper"
> N msgstr "Mediaegenskaper på villkor"

>  #: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:15
>  msgid "Protect Conditionally"
> G msgstr ""
> N msgstr "Skydda på villkor"

>  #: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:18
>  msgid "Unmount Volume Conditionally"
> G msgstr "Avmontera volym"
> N msgstr "Avmontera volym på villkor"

Ännu mer: vad menas?

>  #: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:20
>  msgid "Use the default desktop background"
> G msgstr "Återställ skrivbordsbakgrund"
> N msgstr "Använd standardskrivbordsbakgrunden"

Det är inte ofta, men här skulle jag faktiskt rekommendera en
särskrivning för att göra det mer lättläst:

  Använd standard skrivbordsbakgrund

>  #: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:48
>  msgid "Reset View to _Defaults"
> G msgstr "Standardalternativ för listvyn"
> N msgstr "Återställ vy till _standardalternativ "

Blanktecknet på slutet är förmodligen överflödigt.

>  #: src/nautilus-preferences-dialog.c:113
>  msgid "_Include a Delete command that bypasses Trash"
> G msgstr "Inkludera kommandot Ta bort som förbigår papperskorgen"
> N msgstr "_Inkludera kommandot Ta bort som förbigår papperskorgen"

När jag tittar i hela filen finn s det ett kommando "Remove" som du
översatt med "Ta bort" och ett kommando "Delete" som du också översatt
med "Ta bort". Om skillnaden mellan dem är att den ena slänger i
papperskorgen och den andra slänger direkt är det nog inte så bra med
samma översättning.

Det är en gissning att det är så. Men det här meddelandet får det att
låta som att det finns två olika, och jag hittar inget annat som
skulle kunna stämma.

Jag noterar att ni har gjort denna likställning av "remove" och
"delete" redan i Gnome-ordlistan. Men det gör ju inte situationen så
mycket bättre här.

>  #: src/nautilus-preferences-dialog.c:268
>  msgid "_Don't make thumbnails for files larger than:"
> G msgstr "Skapa inte miniatyrbilder för filer större än:"
> N msgstr "Skapa i_nte miniatyrbilder för filer större än:"

Jag funderar på syftningen här. Är det miniatyrbilderna eller filerna
som storleksgränsen gäller? Orginalet är tvetydigt, medan "större"
skulle stått före "miniatyrbilder" i det ena fallet på svenska.

>  #: src/nautilus-window-toolbars.c:469
>  msgid "Go back a few pages"
> G msgstr ""
> N msgstr "Gå bakåt ett par sidor"
>  
>  #: src/nautilus-window-toolbars.c:472
>  msgid "Go forward a number of pages"
> G msgstr ""
> N msgstr "Gå framåt ett par sidor"

Är inte "a few" färre än "a number of"? Jag skulle översatt med
"några" respektive "ett antal". Men det kanske inte är någon skillnad
på funktionerna i verkligheten?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.