gnome-session

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-02 17:36:18

> Här är en uppdatering av gnome-session. Här är det flera meddelanden som
> Sun ändrat som jag inte är nöjd med. Se de meddelanden som har
> kommentaren "SUN".

>  # Swedish messages for gnome-session.
>  # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
>  # Martin Wahlen <mva@sbbs.se>, 1998.
>  # Anders Carlsson <anders.carlsson@tordata.se>, 1999.
>  # Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
>  # Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2000, 2001.
>  # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.

Ingen från Sun med här, vad jag kan se.

>  # Sun vill ha "applikationer" här
>  # Jag vill ha "programmet"

I specspo, där det finns anledning att skilja på
application/utility/m.fl. har jag översatt application med
tillämpning. I sammanhang där det inte är så noga att skilja på dem
tycker jag ditt "program" kan fungera bra, och jag har nog aldrig
anmärkt på det i dina översättningar. "Applikation" på svenska är en
sömnadsteknik, använt här tycker jag det är lite svengelska.

>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  # 
>  # Sun vill ha detta till "Metacity fönsterhanterare"
>  # Jag vill ha det till "Fönsterhanteraren Metacity"
>  #
>  #: gnome-session/splash.c:62
>  msgid "Metacity Window Manager"
> G msgstr "Fönsterhanterare"
> N msgstr "Fönsterhanteraren Metacity"

Den här gången tycker jag däremot att Sun kan få som de vill.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.